Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 77–84/2017
z 12 października 2017 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Technologiczne know-how – transfer z nauki do gospodarki

Ewa Biernacka

Nie od dziś wiadomo, że idea wdrażania do gospodarki know-how i technologii wypracowanych w nauce przez zespoły badawcze integruje, tworzy płaszczyznę porozumienia różnych środowisk, jest mediatorem i katalizatorem postępu – nauka staje się wspólnym dobrem, a zaangażowanie przemysłu tworzy wspólną przestrzeń naukowo-wdrożeniową.

Wcielania innowacyjnych projektów w medycynie w działania wspólne konsorcjantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych STRATEGMED, Centrum Kształcenia Podyplomowego (CKP), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Ricoh Polska – dotyczyła konferencja „Innowacje w Ochronie Zdrowia”1.

– Innowacje w służbie zdrowia dotyczą trzech obszarów – wyjaśniał prof. B. Samoliński. Mogą być „biologiczne”, jak np. badania nad koncepcją wytwarzania preparatu limfocytów Treg (wykład: dr hab. Piotr Trzonkowski); „narzędziowe”, jak wytwarzanie technologii telemedycznej do wykrywania migotania przedsionków (prof. Zbigniew Kalarus); „systemowe”, jak monitoring oparty na technologii telemedycznej, pozwalający na opiekę nad pacjentem i monitorowanie jego stanów chorobowych w skali regionu czy kraju (już wdrożony, zaprezentowali naukowcy z Katalonii). W Polsce taki system (platforma P1) buduje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

We wspólnej przestrzeni naukowej tworzonej przez wielospecjalistyczne zespoły badawcze STRATEGMED przenikają się koncepcje, techniki i umiejętności. Dany projekt łączy np. medycynę regeneracyjną z naukami klinicznymi i z technologicznym partnerem biznesowym. – To właśnie jest fantastyczne! – sądzi prof. Samoliński!

Czym innym jest projektowanie i badanie aktywności biologicznej związków o aktywności proregeneracyjnej (dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło), produkcja limfocytów Treg, system zapisu pracy serca do wykrywania niemego klinicznie migotania przedsionków w prewencji niedokrwiennego udaru mózgu czy też system cyfryzacji danych. Innowacje są różne, ale dają się złożyć w całość: postęp w medycynie. Znajdują też praktyczne zastosowanie: technologię wykorzystującą immunologiczne działanie komórek Treg testuje się w diabetologii i w onkologii, zastosowanie w odbudowie tkanek i narządów w medycynie regeneracyjnej znajduje druk na szkieletach za pomocą komórek macierzystych tkanki do przeszczepów, np. w ortopedii (drukarka 3D firmy Ricoh).

Na konferencji zaprezentowano kilka z 44 realizowanych projektów. W każdy z nich jest zaangażowanych pięciu konsorcjantów, WUM partycypuje w 17 z nich, w 4 jest liderem konsorcjum. Tematy: system molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów; leczenie epidemiolisis bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunków biologicznych z materiału ludzkiego; potencjał terapeutyczny mezenchymalnych komórek macierzystych testowanych w próbach klinicznych i in vitro – uzasadnienie do bankowania komórek i tkanek; rozpoznawanie i leczenie padaczki i chorób neurorozwojowych u dzieci, oparte na modelu klinicznym padaczki zależnej od szlaku mTOR. Zintegrowane zespoły ze swoim potencjałem są zdolne tworzyć wspólne duże projekty, realizować misję poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Tematykę projektów narzuca Rada NCBR i Ministerstwo Zdrowia, w ramach czterech obszarów: medycyna regeneracyjna, onkologia, kardiologia i kardiochirurgia, neurologia i narządy zmysłów. W skład konsorcjum obowiązkowo wchodzi firma technologiczno-wdrożeniowa. Obowiązuje biznesplan, analiza efektywności kosztowej uwzględniająca, w jakiej mierze innowacja w ochronie zdrowia znajdzie u płatnika publicznego uznanie. Opinie na temat projektów przedstawia pięciu tajnych recenzentów. Na ich podstawie Komitet rankinguje prace w konkursach. Trudna i odpowiedzialna jest rola Komitetu Sterującego – monitorowanie poprawności przebiegu realizacji przyznanych grantów i etap wdrażania innowacyjności.

– Jeszcze nie znamy efektu 44 grantów z punktu widzenia praktycznego, ale są obiecujące – mówi prof. B. Samoliński. Jak wyjaśnia, pracują na to budżet państwa i konsorcjanci projektów, młode, dynamiczne zespoły naukowe, instytucje badawcze i inwestorzy. Zespoły dostały odpowiednią ilość środków nawet na badania wdrożeniowe. STRATEGMED stwarza szansę dogonienia, a może nawet wyprzedzenia obecnych liderów wśród zespołów badawczych na świecie, a monitorując zaawansowanie podobnych badań w innych krajach – zdobycia palmy pierwszeństwa.

Jak podkreśla prof. B. Samoliński, procedura grantu powinna błyskawicznie wyłaniać w konkursie temat i wdrażać wyniki badań, a NCBR zarabiać na siebie i na kolejne przedsięwzięcia, partycypując we wdrożeniach przez siebie finansowanych. Powrót środków do NCBR „nakręcałby” kolejne projekty, a zyski czerpałaby nie tylko firma, ale też obywatele, czyli pacjenci.
Przypisy:

1 Uczestnicy: dziekan CKP i członek Komitetu Sterującego STRATEGMED prof. Bolesław Samoliński, rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, dyrektor Ricoh Polska Tomasz Nazaruk oraz prof. Janina Stępińska, przewodnicząca Komitetu Sterującego STRATEGMED, gość specjalny prof. Henryk Skarżyński, profesorowie: Aleksander Nawrat, Cezary Szczylik, Kazimierz Roszkowski-Ślisz, Tomasz Zdrojewski i doktorzy: Roman Szełemej, David Winkler, Tino Marti (konsultant katalońskiego ministra zdrowia), Jordi Martinez Roldán.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wciąż nie rozumiemy raka trzustki

 – W przypadku raka trzustki cele terapeutyczne są inne niż w raku piersi, jelita grubego czy czerniaku. Postęp w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu jest nieznośnie powolny, dlatego sukcesem są terapie, które dodatkowo wydłużają mediany przeżycia nawet o klika miesięcy – mówi dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Nienawiść zabija lekarzy

Lekarze bywają ofiarami fanatyków, radykałów i niezadowolonych z leczenia pacjentów. Zaczyna się od gróźb, a kończy na nożu, pistolecie czy bombie.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Sytuacja epidemiologiczna i możliwości leczenia raka jelita grubego w Polsce

Wraz z wydłużaniem się naszego życia oraz wciąż rozwijającymi się możliwościami medycyny, rak nie tylko nie przestaje być aktualnym problemem zdrowotnym, ale wręcz zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jelita grubego jest długoletni bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg choroby. Do objawów najczęściej wiązanych z rakiem jelita grubego należą krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jawne bądź utajone), niespecyficzne bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, daremne parcie na stolec lub uczucie niepełnego wypróżnienia, anemia wtórna do przewlekłej utraty krwi i wreszcie późny objaw – utrata masy ciała. (...)

Pierwsze dziecko z Polski uzbierało 9 milionów na terapię genową SMA

Alex Jutrzenka w Wigilię otrzymał od darczyńców prezent – jego zbiórka na portalu crowfundingowym osiągnęła 100 proc. Chłopiec jako pierwszy pacjent z Polski wyjedzie do USA, do Children’s Hospital of Philadelphia, po terapię genową, która ma zahamować postęp choroby.
bot