Służba Zdrowia - strona główna

Mobilna wyszukiwarka leków refundowanych

Dane zgodne z wykazem obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r.
Nazwa leku (wystarczy fragment):


Stuknij na nazwę substacji czynnej, aby znaleźć inne preparaty, które ją zawierają.


Brexpiprazolum

Rxulti, tabl. powl., 1 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.15, Leki przeciwpsychotyczne - brekspiprazol
Refundacja: Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

0,00 zł (bezpłatny do limitu)

Cena bez refundacji: 312,90 zł


Brexpiprazolum

Rxulti, tabl. powl., 2 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.15, Leki przeciwpsychotyczne - brekspiprazol
Refundacja: Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

0,00 zł (bezpłatny do limitu)

Cena bez refundacji: 312,90 zł


Brexpiprazolum

Rxulti, tabl. powl., 3 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.15, Leki przeciwpsychotyczne - brekspiprazol
Refundacja: Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

0,00 zł (bezpłatny do limitu)

Cena bez refundacji: 312,90 zł


Brexpiprazolum

Rxulti, tabl. powl., 4 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.15, Leki przeciwpsychotyczne - brekspiprazol
Refundacja: Schizofrenia u pacjentów dorosłych po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji

0,00 zł (bezpłatny do limitu)

Cena bez refundacji: 312,90 zł


Aripiprazolum

Abilify Maintena, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg

Opakowanie: 1 fiol. proszku + fiol. rozp.

Grupa limitowa: 178.12, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu
Refundacja: Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

0,00 zł (bezpłatny do limitu)

Cena bez refundacji: 935,21 zł


Aripiprazolum

Aribit, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,06 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 100,98 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 86,03 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 86,05 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Orion, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 87,65 zł


Aripiprazolum

Aricogan, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 96,93 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 97,91 zł


Aripiprazolum

Apiprax, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,20 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 100,14 zł


Pantoprazolum

Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

3,21 zł (50%)

Cena bez refundacji: 6,32 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 67,44 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 5 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 67,44 zł


Aripiprazolum

Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,60 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 100,98 zł


Aripiprazolum

Asduter, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,60 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 100,98 zł


Aripiprazolum

Aribit, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,62 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 134,39 zł


Pantoprazolum

Contix, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 14 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

3,65 zł (50%)

Cena bez refundacji: 5,20 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

3,69 zł (50%)

Cena bez refundacji: 6,80 zł


Pantoprazolum

Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 14 szt. (1 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

3,80 zł (50%)

Cena bez refundacji: 5,35 zł


Pantoprazolum

Ozzion, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

3,80 zł (50%)

Cena bez refundacji: 6,91 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

3,98 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 127,42 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,02 zł (50%)

Cena bez refundacji: 7,13 zł


Pantoprazolum

Panrazol, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,12 zł (50%)

Cena bez refundacji: 7,23 zł


Pantoprazolum

Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,25 zł (50%)

Cena bez refundacji: 7,36 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

4,26 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 134,39 zł


Omeprazolum

Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,74 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,47 zł


Omeprazolum

Heligen Neo, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,83 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,66 zł


Pantoprazolum

Panprazox, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

4,94 zł (50%)

Cena bez refundacji: 8,05 zł


Esomeprazolum

Texibax, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

5,01 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,15 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

5,13 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,27 zł


Aripiprazolum

Aribit, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,13 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt. (blister)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

5,14 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,28 zł


Pantoprazolum

Noacid, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt. (4 blist.po 7 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,26 zł (50%)

Cena bez refundacji: 8,37 zł


Omeprazolum

Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,38 zł (50%)

Cena bez refundacji: 10,75 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,42 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 69,27 zł


Esomeprazolum

Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

5,45 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,59 zł


Lansoprazolum

Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,47 zł (50%)

Cena bez refundacji: 8,58 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 5 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 35,92 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,81 zł (50%)

Cena bez refundacji: 11,61 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,82 zł (50%)

Cena bez refundacji: 11,63 zł


Pantoprazolum

Ranloc, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,91 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,02 zł


Omeprazolum

Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,93 zł (50%)

Cena bez refundacji: 11,85 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,96 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,07 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,97 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 162,19 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,97 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 162,23 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,97 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 185,95 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,97 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 185,95 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabletki, 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

5,97 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,16 zł


Omeprazolum

Helicid 20, kaps., 20 mg

Opakowanie: 14 szt. (but. 20 ml)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,98 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,09 zł


Pantoprazolum

Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 14 szt. (1 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

5,98 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,09 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,03 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,03 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,03 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,03 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Aripiprazolum

Explemed, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,03 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 201,22 zł


Omeprazolum

Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,20 zł (50%)

Cena bez refundacji: 12,39 zł


Pantoprazolum

Contix, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 14 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,25 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,36 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 15 mg

Opakowanie: 60 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

6,40 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 184,35 zł


Lansoprazolum

Lanzul S, kaps., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,50 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,61 zł


Pantoprazolum

Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,50 zł (50%)

Cena bez refundacji: 12,71 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,50 zł (50%)

Cena bez refundacji: 12,71 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,50 zł (50%)

Cena bez refundacji: 12,71 zł


Pantoprazolum

Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt. (2 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,69 zł (50%)

Cena bez refundacji: 9,80 zł


Pantoprazolum

Ozzion, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,72 zł (50%)

Cena bez refundacji: 12,93 zł


Pantoprazolum

Panzol, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt. (2 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

6,92 zł (50%)

Cena bez refundacji: 10,03 zł


Pantoprazolum

IPP 20, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,03 zł (50%)

Cena bez refundacji: 10,14 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,04 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,25 zł


Aripiprazolum

Asduter, tabletki, 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

7,07 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 70,92 zł


Pantoprazolum

Panrazol, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,15 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,36 zł


Pantoprazolum

Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,25 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,46 zł


Pantoprazolum

Panrazol, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,50 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,71 zł


Pantoprazolum

Ozzion, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,61 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,82 zł


Pantoprazolum

Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,69 zł (50%)

Cena bez refundacji: 13,90 zł


Omeprazolum

Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

7,70 zł (50%)

Cena bez refundacji: 15,39 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

8,16 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 105,54 zł


Pantoprazolum

Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

8,18 zł (50%)

Cena bez refundacji: 11,29 zł


Omeprazolum

Progastim, kaps. dojel., 20 mg

Opakowanie: 1 but.po 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

8,36 zł (50%)

Cena bez refundacji: 14,57 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 15 mg

Opakowanie: 30 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

8,61 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 113,17 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

8,71 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 106,09 zł


Omeprazolum

Heligen Neo, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

8,80 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,59 zł


Aripiprazolum

Explemed, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

8,83 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 106,21 zł


Esomeprazolum

Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,01 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,30 zł


Esomeprazolum

Texibax, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,01 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,30 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

9,13 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 204,32 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

9,13 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 204,32 zł


Pantoprazolum

Panprazox, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

9,16 zł (50%)

Cena bez refundacji: 15,37 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,25 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,54 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,26 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,55 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,26 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,55 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt. (blister)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,30 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,59 zł


Aripiprazolum

Aripilek, tabl., 15 mg

Opakowanie: 90 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

9,60 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 323,19 zł


Pantoprazolum

Noacid, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt. (4 blist.po 7 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

9,79 zł (50%)

Cena bez refundacji: 16,00 zł


Omeprazolum

Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

9,84 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,68 zł


Esomeprazolum

Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

9,92 zł (50%)

Cena bez refundacji: 18,21 zł


Omeprazolum

Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

10,05 zł (50%)

Cena bez refundacji: 16,26 zł


Omeprazolum

Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

10,13 zł (50%)

Cena bez refundacji: 16,34 zł


Aripiprazolum

Aribit, tabl., 30 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

10,16 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 402,10 zł


Lansoprazolum

Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

10,25 zł (50%)

Cena bez refundacji: 16,46 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

10,87 zł (50%)

Cena bez refundacji: 21,73 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

10,89 zł (50%)

Cena bez refundacji: 21,78 zł


Pantoprazolum

Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,02 zł (50%)

Cena bez refundacji: 22,03 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,15 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,36 zł


Pantoprazolum

Ranloc, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,16 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,37 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,28 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,49 zł


Pantoprazolum

Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt. (2 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,31 zł (50%)

Cena bez refundacji: 17,52 zł


Pantoprazolum

Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg

Opakowanie: 90 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

11,47 zł (50%)

Cena bez refundacji: 21,46 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole +pharma, tabl., 15 mg

Opakowanie: 30 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

11,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 116,15 zł


Aripiprazolum

Arpixor, tabl., 30 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

11,95 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 358,95 zł


Aripiprazolum

Abilify, tabletki, 30 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

11,95 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 389,49 zł


Omeprazolum

Helicid 20, kaps., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

12,28 zł (50%)

Cena bez refundacji: 18,49 zł


Pantoprazolum

Contix, tabl. powl., 20 mg

Opakowanie: 112 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

12,38 zł (50%)

Cena bez refundacji: 24,75 zł


Lansoprazolum

Lanzul, kaps., 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

12,42 zł (50%)

Cena bez refundacji: 18,63 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

12,49 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 109,87 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

12,49 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 109,87 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

12,82 zł (50%)

Cena bez refundacji: 25,25 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

12,86 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 76,71 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

12,86 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 76,71 zł


Omeprazolum

Prazol, kaps., 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

12,97 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,18 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

13,21 zł (50%)

Cena bez refundacji: 25,64 zł


Pantoprazolum

Panzol, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt. (2 blist.po 14 szt.)

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

13,32 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,53 zł


Pantoprazolum

IPP 40, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

13,45 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,66 zł


Pantoprazolum

Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

13,53 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,74 zł


Omeprazolum

Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

13,55 zł (50%)

Cena bez refundacji: 19,76 zł


Pantoprazolum

Ozzion, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

13,90 zł (50%)

Cena bez refundacji: 26,33 zł


Omeprazolum

Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

14,51 zł (50%)

Cena bez refundacji: 26,94 zł


Omeprazolum

Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

14,71 zł (50%)

Cena bez refundacji: 20,92 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

15,84 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 145,97 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

15,84 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 145,97 zł


Omeprazolum

Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

16,10 zł (50%)

Cena bez refundacji: 28,53 zł


Esomeprazolum

Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

16,33 zł (50%)

Cena bez refundacji: 32,65 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

16,57 zł (50%)

Cena bez refundacji: 33,13 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

16,58 zł (50%)

Cena bez refundacji: 33,16 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 10 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

17,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 212,78 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

17,59 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 212,78 zł


Omeprazolum

Ultop, kaps. dojel., 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

17,70 zł (50%)

Cena bez refundacji: 30,13 zł


Omeprazolum

Ultop, kaps. dojel., 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

17,70 zł (50%)

Cena bez refundacji: 30,13 zł


Aripiprazolum

Apra, tabl., 15 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

17,94 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 310,72 zł


Aripiprazolum

Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

17,94 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 310,72 zł


Omeprazolum

Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

18,97 zł (50%)

Cena bez refundacji: 31,40 zł


Aripiprazolum

Aryzalera, tabl., 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

20,08 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 83,93 zł


Omeprazolum

Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

20,09 zł (50%)

Cena bez refundacji: 32,52 zł


Pantoprazolum

Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 90 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

20,46 zł (50%)

Cena bez refundacji: 40,44 zł


Omeprazolum

Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

20,73 zł (50%)

Cena bez refundacji: 41,46 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

20,88 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 84,73 zł


Pantoprazolum

Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

21,01 zł (50%)

Cena bez refundacji: 33,44 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Aurovitas, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg

Opakowanie: 28 szt. (w blistrach perforowanych)

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

22,71 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 120,09 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Aurovitas, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

22,71 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 120,09 zł


Pantoprazolum

Contix, tabl. powl., 40 mg

Opakowanie: 112 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

23,14 zł (50%)

Cena bez refundacji: 46,27 zł


Esomeprazolum

Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

23,65 zł (50%)

Cena bez refundacji: 47,30 zł


Esomeprazolum

Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg

Opakowanie: 84 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

24,02 zł (50%)

Cena bez refundacji: 48,04 zł


Aripiprazolum

Aryzalera, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

25,24 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 122,62 zł


Aripiprazolum

Aryzalera, tabl., 30 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

26,57 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 221,76 zł


Omeprazolum

Helicid 20, kaps., 20 mg

Opakowanie: 90 szt.

Grupa limitowa: 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Refundacja: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazania off-label objęte refundacją: zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia

27,71 zł (50%)

Cena bez refundacji: 47,69 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg

Opakowanie: 28 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

28,46 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 125,84 zł


Aripiprazolum

Aryzalera, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

30,26 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 160,39 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

33,01 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 163,14 zł


Aripiprazolum

Aryzalera, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

40,18 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 235,37 zł


Aripiprazolum

Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg

Opakowanie: 56 szt.

Grupa limitowa: 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol
Refundacja: Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

Wskazania off-label objęte refundacją: zespół Tourette'a

48,04 zł (ryczałt)

Cena bez refundacji: 243,23 zł

Najczęściej sprawdzane leki:


Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Po co ten Fundusz?

Na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda skierował do sejmu prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Projekt uderza szczegółowością rozwiązań i tym, że dotyczą one spraw dość odległych od istoty tego, czym miałaby być nowa instytucja.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Ratownicy doczekają się ustawy?

Projekt postulowanej przez środowisko od wielu lat ustawy o zawodzie ratownika medycznego zakłada utworzenie samorządu zawodowego i rejestru ratowników medycznych, a także przyznanie prawa do płatnego urlopu na doskonalenie zawodowe. Oczekiwania ratowników są jednak większe.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Opieka zdrowotna w USA – Struktura i finansowanie

Na świecie wyróżnia się cztery modele opieki zdrowotnej: systemy oparte na przedsiębiorczości reprezentowane przez Stany Zjednoczone, systemy oparte na zabezpieczeniach społecznych, najliczniej reprezentowane w Europie, których reprezentantami są między innymi Niemcy i Francja, systemy oparte na opiece całościowej, których przykładem jest Wielka Brytania i systemy socjalistyczne, których reprezentantem do niedawna była Polska. (...)

ŁSZ: podwójny cios

O Łuszczycowym Zapaleniu Stawów, chorobie podstępnej i niejednoznacznej, mówi dr nauk med. Piotr Krawiec z Oddziału Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Kręta wiejska droga do ginekologa

Dostęp Polek zamieszkałych na wsi do opieki ginekologiczno-położniczej finansowanej przez NFZ pozostawia wiele do życzenia. Część kobiet leczy się w mieście, pozostałe odwiedzają gabinet ginekologa bardzo rzadko albo wcale.bot
czrndzr