Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 34–42/2018
z 17 maja 2018 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2018


Polityka lekowa: szukanie kompromisu

Renata Furman

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad dokumentem „Polityka lekowa państwa”, który zgodnie z deklaracją wiceministra Marcina Czecha, ma opuścić mury ministerstwa pod koniec drugiego kwartału tego roku.


Było porozumienie, jest projekt

Małgorzata Solecka

Ministerstwo Zdrowia rzutem na taśmę zdążyło dotrzymać warunku porozumienia zawartego w lutym z rezydentami i 8 maja przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych, zawierający m.in. skrócenie – o rok –
czasu, w jakim osiągniemy poziom 6 proc. PKB na zdrowie w wydatkach
publicznych.


Wspólnie dla zdrowia. Choć raczej osobno

Małgorzata Solecka

13 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwsza z kilku konferencji, które mają wprowadzić polską ochronę zdrowia na nowy poziom. Takie cele stawiają sobie liderzy projektu „Wspólnie dla zdrowia”, w ramach którego toczyć się będzie narodowa debata o kierunkach zmian. Narodowa, choć – analizując skład Rady Programowej projektu – mocno niereprezentatywna. A to tylko jedna z wątpliwości, jakie towarzyszą flagowemu pomysłowi ministra Łukasza Szumowskiego.


Tracone szanse Janosika

Maciej Biardzki

Kolejny konflikt polityczno-społeczny, rozpętany wobec sytuacji osób niepełnosprawnych, pokazał, jak łatwo jest konflikt stworzyć, a jak trudno go rozwiązać, kiedy strony nie analizują jego przyczyn i kontekstu. Pokazuje też, jak szybko można proponować (oby nie realizować) rozwiązania oparte na najprostszych, często wręcz populistycznych rozwiązaniach. A przecież można wykorzystać szansę, którą jest sam konflikt, aby zaproponować rozwiązania systemowe, na które wcześniej nikt by się nie odważył.


Ratowanie WIZERUNKU

Marek Nowicki

Zazwyczaj udzielenie wyczerpujących informacji jest najlepszym wyjściem w sytuacji medialnego kryzysu. Nawet wtedy kiedy sprawa jest merytorycznie przegrana


Byle do jutra

Andrzej Sośnierz

Czy ryczałtowe przydzielanie szpitalom sieciowym większych pieniędzy przyniosło jakiekolwiek efekty dla pacjentów? Jakie korzyści przynosi im ograniczanie dostępu do ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego?


Młoda zmiana

Małgorzata Solecka

Wybór Łukasza Jankowskiego, rezydenta drugiego roku, na fotel prezesa warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej to znak czasów czy zaledwie jedna jaskółka, która – jak mówi przysłowie – wiosny nie czyni?


Rodzić w zgodzie ze standardami

Zuzanna Dąbrowska

Z dr. n. med. Tomaszem Maciejewskim, dyrektorem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, członkiem zespołu ds. opracowania standardów opieki około- porodowej rozmawia Zuzanna Dąbrowska.


Immunoterapie w raku płuca

Mariusz Kielar

Rak płuca jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych naszego społeczeństwa. To najczęstszy nowotwór złośliwy w grupie mężczyzn, stosunkowo częsty także w odniesieniu do zachorowań u kobiet. Niestety, stanowi również najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Dlaczego immunoterapia raka płuca jest wielką nadzieją na przedłużenie i poprawę jakości życia pacjenta? Dlaczego tak na nią czekamy? Jakie inne korzyści przynosi immunologiczne leczenie tego nowotworu?


Pielęgniarka to zawód autonomiczny

Katarzyna Cichosz

Z dr hab. n. hum. Marią Kózką, konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego UJ CM – rozmawia Katarzyna Cichosz.


Potrzebna edukacja diabetologiczna i nowe regulacje

Ewa Szarkowska

Z mgr Alicją Szewczyk, konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego rozmawia Ewa Szarkowska.


Hipoglikemia i jej następstwa

Rozmowa z dr. hab. med., mgr. ekon. Maciejem Niewadą, prezesem zarządu HealthQuest Sp. z o.o. Sp. k.


Polityka lekowa: potrzebne zmiany

Halina Pilonis

Dokument „Polityka lekowa państwa” ma opuścić mury Ministerstwa Zdrowia pod koniec drugiego kwartału tego roku. O tym, co powinien zawierać i jaki kształt ma przyjąć rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia.


Zamki na e-piasku

Krzysztof Boczek

Polska od 12 lat nie potrafi wprowadzić e-recept. Tymczasem rozwiązanie to od dawna jest standardem w krajach rozwiniętych i działa już nawet w krajach rozwijających się. Z najnowszych zapowiedzi wynika, że u nas ma ruszyć za 2 lata. Czy to kolejna „ściema dla suwerena”?


Epitafium bałaganu

Krzysztof Boczek

Są szpitale, w których farmaceuci odpowiadają za przetargi na dziesiątki milionów zł, a zarabiają jak personel pomocniczy. O wnioskach z druzgocącego raportu NIK nt. aptek szpitalnych mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.


Nie zawsze tak było

Halina Pilonis

– Jak bardzo zmienił się w Polsce rynek leków, począwszy od ich produkcji, poprzez dystrybucję, a skończywszy na obejmowaniu refundacją – trudno sobie wyobrazić tym, którzy nie zajmują się farmacją od dawna. Dziś wszystkich producentów obowiązują europejskie standardy wytwarzania, firmy starające się o refundację przygotowują analizy HTA, które oceniane są w profesjonalnej agencji. Nie zawsze tak było – mówi Marek Jeziorski, przewodniczący Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA.


Liberalizacja zakazu reklamy aptek?

Ewa Szarkowska

Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poważnie rozważają włączenie aptek ogólnodostępnych do rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. Czy to będzie pierwszy krok w kierunku złagodzenia działającego w Polsce prawa farmaceutycznego?


Pediatra, który się hejterom nie kłania

Małgorzata Solecka

Na Facebooku ma dwa profile: prywatny i zawodowy. Na tym drugim regularnie zamieszcza edukacyjne posty, stara się wyjaśniać wątpliwości rodziców, odpowiada na pytania związane ze zdrowiem i pielęgnacją dzieci. Lekarz, rezydent pediatrii, Dawid Ciemięga, od ponad dwóch miesięcy jest symbolem walki o dobre imię lekarzy i dobre imię medycyny. Zaczęło się od „afery szczepionkowej”, ale sprawa ma charakter rozwojowy.


Lekarz = asystent lekarza = pielęgniarka

Zaskakujące wyniki dały szeroko zakrojone badania efektów leczenia we wspólnotowych ośrodkach zdrowia w USA. Te popularne rodzaje przychodni z podstawowym zakresem usług, głównie dla nieubezpieczonych i ubogich, zazwyczaj działają w niewielkich miejscowościach.


Baty w necie za parking szpitala

Lekarze, którzy otrzymują negatywne oceny od pacjentów w Internecie, nie mają takich samych wyników w restrykcyjnych badaniach satysfakcji pacjenta – stwierdzili naukowcy ze słynnej Mayo Clinic.


Czego nie widzą bogowie

Małgorzata Solecka

Nieco ponad rok po premierze „Małych bogów” Paweł Reszka, dziennikarz i reportażysta, wraca do tematów związanych ze zdrowiem. A może raczej – z chorobą, odchodzeniem, umieraniem. Również z próbami ratowania gasnącego albo przynajmniej zagrożonego życia.


XXIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Rok 2018 to czas wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 90. rocznicy utworzenia Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz powołania Polskiego Towarzystwa Ratunkowego.


bot