Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 67–76/2015
z 3 września 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2015


KLINIKA

Sytuacja epidemiologiczna i możliwości leczenia raka jelita grubego w Polsce

Marcin Wełnicki

Wraz z wydłużaniem się naszego życia oraz wciąż rozwijającymi się możliwościami medycyny, rak nie tylko nie przestaje być aktualnym problemem zdrowotnym, ale wręcz zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jelita grubego jest długoletni bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg choroby. Do objawów najczęściej wiązanych z rakiem jelita grubego należą krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jawne bądź utajone), niespecyficzne bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, daremne parcie na stolec lub uczucie niepełnego wypróżnienia, anemia wtórna do przewlekłej utraty krwi i wreszcie późny objaw – utrata masy ciała. (...)


Zdrowie to inwestycja

Mariusz Gujski

Forum Ekonomiczne w Krynicy obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. W ciągu tych lat dopracowało się pozycji najważniejszej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy dyskusji na kluczowe dla regionu tematy polityczne, gospodarcze i społeczne.


Boskość zakwestionowana

Małgorzata Solecka

Założoną przez rozwścieczone pielęgniarki stronę na Facebooku „Zembala, chyba nie myślisz, że jesteś BOGIEM?” polubiło mniej niż pięćset osób. To niewiele. Zresztą najwyraźniej twórcom zabrakło zapału i pomysłu na budowanie wokół tego hasła większej społeczności.


Miały być karty, ale co będzie – nie wiadomo…

Aleksandra Kurowska

Czy wszyscy lekarze będą musieli wydać po 200 zł, by podpisywać się w czasie realizacji świadczeń zdrowotnych? Czy może będą logować się przez ePUAP, co zdezorganizuje ich pracę? Tylko takie dwie możliwości pozostają po ostatnich zmianach w Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Centrum zdrowia dziecka i marihuana

Marek Nowicki

Solidarność zawodowa w środowisku medycznym jest bardzo dobrze znana i o tym, że dyrekcje różnych szpitali bronią – w różnego rodzaju aferach – swoich pracowników też dobrze wszyscy wiemy.


Moda na profilaktykę

Maciej Gajewski

Wydaje mi się, że nowoczesny system opieki zdrowotnej powinien spełniać kluczową funkcję w zapewnianiu kompleksowej profilaktyki zdrowotnej całej populacji. Co więcej, system taki powinien wyprzedzać pacjenta i służyć cennymi wskazówkami, prowadząc niejako każdego dorosłego (i ubezpieczonego) człowieka przez kolejne etapy profilaktycznej „podróży”


Łącz się albo giń!

Aleksandra Kurowska

Organy założycielskie szpitali ogłosiły w ostatnim roku chęć połączenia kilkudziesięciu placówek – zarówno spzoz, jak i spółek. Czemu i czy każdemu wyjdzie to na zdrowie?


Jak przepuścić 12 mld zł?

Maciej Biardzki

Pośród szumu medialnego, związanego z objęciem przez profesora Mariana Zembalę funkcji ministra zdrowia, niezbyt gromkim echem odbiło się przyznanie Polsce przez Komisję Europejską kwoty 12 mld Zł w ramach Perspektywy UE 2014 – 2020.


Bitwa o outsourcing

Bernadetta Waszkielewicz

Outsourcing usług pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapewnia lepszą jakość – twierdzą niektórzy zarządzający szpitalami. Nic podobnego, to jest niebezpieczne – odpowiadają inni.


Zabawa w kotka i myszkę

Aleksandra Kurowska

Na początku sierpnia minister Marian Zembala ogłosił, że rząd znów przełoży wprowadzenie obligatoryjności polis od zdarzeń medycznych. Tym razem o rok – do początku 2017 r. Ostatecznie zmiana znalazła się w projekcie poselskim. Polisy w tym roku miało tylko 7 szpitali. Większość pozostałych otrzymało oferty z zaporowymi cenami.


Ubezpieczenia dodatkowe a dostęp do leków

Witold Paweł Kalbarczyk

Obniżenie wysokości dopłat ponoszonych przez pacjentów przy zakupie leków, dzięki wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej oraz ustawowe usytuowanie w systemie ochrony zdrowia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych były, oprócz likwidacji monopolu NFZ i wprowadzenia konkurencji płatników, sztandarowymi hasłami PO przed czterema laty.


Elastyczny czas pracy w podmiotach leczniczych

Paulina Kutrzebka

Obowiązująca do końca 2011 r. tzw. ustawa antykryzysowa zakładała możliwość zastosowania przez podmioty lecznicze elastycznego czasu pracy. Obecne przepisy wykluczają jego wdrożenie w placówkach medycznych.


Nepal: Trzęsienie duszy

Krzysztof Boczek

Butelka po coli, ze zdjętą nalepką, była naszym sejsmografem. Jeśli komuś wydawało się, że ziemia się trzęsie, to patrzył na nią. Gdy płyn wibrował – to uciekaliśmy. Jeśli nie, to znaczy, że znowu świrowaliśmy.


Mobilne leczenie

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Technology Enabled Care (TEC) to szybko rozwijający się rynek aplikacji medycznych na smartfony i tablety. Korzystanie z nich może przynieść ogromne oszczędności w całym systemie. to istotne wsparcie dla profilaktyki, edukacji i ochrony zdrowia.


Dwuinstancyjność orzecznictwa lekarskiego ZUS

Magdalena Sobiak

Ubezpieczonemu, który nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarza orzecznika, przysługuje prawo wniesienia
sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.


Innowacyjna grupa

Na temat Stowarzyszenia Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia i jej pierwszej konferencji – poświęconej badaniom mózgu – rozmawiamy z prof. Stanisławą Golinowską, Przewodniczącą Stowarzyszenia.


Żylaki okolic intymnych

Halina Pilonis

Pacjentki cierpiące z powodu niewydolności żylnej miednicy i żylaków okolic intymnych zgłaszają się najczęściej do ginekologów i internistów. Nie wszyscy lekarze jednak wiedzą, że istnieje skuteczna metoda leczenia tych dolegliwości.


Jak usprawnić wykrywanie nowotworów u dzieci?

Elżbieta Settner

Nowotwory występujące u dzieci są wyjątkowo złośliwe, co sprawia, że choroba rozwija się bardzo szybko, w krótkim czasie przechodząc w zaawansowane stadia kliniczne. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby.


HbA1c a realne wyrównanie cukrzycy

Marek Derkacz

Nowoczesne leczenie cukrzycy wymaga regularnego monitorowania jego skuteczności. Obok standardowych pomiarów glikemii na czczo oraz wartości glikemii poposiłkowych, do monitorowania choroby służy ocena odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi.


Człowiek – istota pełna lęku

Ewa Biernacka

Psychiatria jest dyscypliną medycyny, ale też nauką humanistyczną bliską filozofii i antropologii – podkreśla prof. Tadeusz Parnowski. – Cenną, bo porusza tematy uniwersalne, a zarazem wnosi naukowy obiektywizm do rozumienia tego, jak funkcjonuje człowiek.


Medyczne 3D w Olsztynie

Nowoczesne Laboratorium Fuzji Obrazowych na Wydziale Nauk Medycznych UWM w Olsztynie jest drogą do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynku.


Inwestycje w polsce to nasz priorytet

Leki firmy Servier są obecne w 146 krajach świata, a jej przedstawicielstwa – w 90. Polska została włączona do grona 10 priorytetowych krajów dla firmy Servier. Co to oznacza w praktyce? Mówi o tym Joanna Drewla, dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Servier.


Gammakamera SPECT na Warmii

Realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projekt pt. „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej” przyczyni się do zwiększenia działalności badawczo-rozwojowej wydziałów Nauk Medycznych i Medycyny Weterynaryjnej.


Wczesne ojcostwo to krótsze życie

Mężczyźni, którzy zostali ojcami zanim skończyli 22 lata są o 26 proc. bardziej zagrożeni śmiercią w średnim wieku w porównaniu do swoich rówieśników, którym pierwsze dziecko urodziło się, gdy mieli 25–26 lat – obliczyli naukowcy po przeanalizowaniu danych ponad 30 tys. Finów urodzonych w latach 1940 – 1950.


Brudna robota

Iga Przybyszewska

Co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji – czytamy w wytycznych WHO na temat higieny rąk.


bot