„Służba Zdrowia” nr 14-15 z 17 lutego 2000 r.


archiwum 2000

Nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Siedem projektów
M.P.

Nowelizowana już kilkakrotnie przez Sejm ustawa o puz nadal wymaga uzupełnienia. Członkowie sejmowej podkomisji powołanej spośród posłów Komisji Zdrowia przystąpili do kolejnej, tym razem gruntownej, zmiany ustawy. Rozpatrywanych jest 7 projektów – 5 poselskich, 1 senacki oraz rządowy. Ten ostatni wpłynął do Sejmu 20 października 1999 r. i stał się podstawą do prac komisji. Zdaniem autorów projektu rządowego, jest on próbą pogodzenia sprzecznych często interesów i propozycji poszczególnych grup i środowisk, jak również optymalnego doprecyzowania i uzupełnienia prawnych podstaw funkcjonowania systemu. Projekt ten przede wszystkim poszerza tzw. zakres podmiotowy ustawy o puz, tzn. obejmuje ubezpieczeniem nowe grupy osób. Możliwość ubezpieczenia uzyskali np. wszyscy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie karty czasowego pobytu lub wizy pobytowej z prawem do pracy. (...)


 
Iluzoryczna samodzielność

Z Pełnomocnikiem Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Anną Knysok rozmawia Mariola Pietraszek (...)


/ Iluzoryczna samodzielność /
 

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Nasz przyjaciel PFRON
Marek Wójtowicz

Uprzejmie informuję P.P. Posłów i Senatorów, że Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. zawiera zapisy pomniejszające budżety placówek zdrowotnych i w efekcie skutkujące wzrostem, a nie - spadkiem liczby osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę o pomoc w uzyskaniu przez placówki zdrowotne ustawowego zwolnienia z wpłat na PFRON. Kolegom świadczeniodawcom proponuję jednocześnie sposób ominięcia "krzywdzących" zapisów tej ustawy. (...)


Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Nasz przyjaciel PFRON / Marek Wójtowicz

Siedem wyzwań stojących przed systemami opieki zdrowotnej

Równanie do lepszych
Marian Miśkiewicz

Przyzwyczailiśmy się traktować jako pewnik dość powszechną opinię, że w większości krajów brakuje harmonii i stabilnej relacji pomiędzy posiadanymi środkami na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych a ilością i jakością dostarczanych świadczeń. Jest jednak 7 krajów charakteryzujących się nieco korzystniejszą sytuacją: Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Dania Finlandia, Irlandia i Islandia. W czym analitycy widzą przyczynę lepszej kondycji systemów opieki zdrowotnej tych krajów? (...)


 

Opinie

Knajpa bez kelnera
Piotr Krasucki

„Za komuny” popularny był dowcip o kelnerze, który przywołany przez gości, wołał: „kolega!”. Ówże kolega czynił to samo i w końcu klientów nie obsługiwał nikt. Nasi reformatorzy systemu opieki zdrowotnej najwidoczniej wyciągnęli z tego dowcipu wnioski – i teraz nie ma już nawet tego pierwszego kelnera, który odsyłał do kolegi. Pacjent jest pozostawiony samemu sobie. Nikt za nic nie odpowiada, wszystkiemu winien jest ktoś inny – najpewniej Balcerowicz, a także pięćdziesiąt lat „komuny”. (...)


Opinie / Knajpa bez kelnera / Piotr Krasucki
 
Pogotowie kontraktowe
Anna Jarosz

Przeciętny czas dojazdu karetki Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego do miejsca wypadku to 8 minut. Tylko jednej minuty potrzebują zespoły reanimacyjne (R) czy wypadkowe (W), żeby wyruszyć do akcji ratunkowej. O tym, że warszawski system ratowniczy działa sprawnie, świadczyć może fakt, że od ponad roku nie notuje się tu przypadków tzw. śmierci do uniknięcia, których przyczyną jest najczęściej opóźniony wyjazd karetki. (...)


/ Pogotowie kontraktowe / Anna Jarosz
T@jniki kont pocztowych
Tomasz Kobosz

Tradycyjny list to odpowiedni papier, koperta, klej, znaczek, spacer na pocztę. Musi minąć kilka dni, zanim otrzyma go adresat i kilka kolejnych, nim doczekamy się odpowiedzi. Poczta elektroniczna (e-mail) pozbawiona jest takich niedogodności. Na świecie używają jej już dziesiątki milionów ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy lekarzy. Niebawem osoby bez osobistego adresu e-mail na wizytówce będą postrzegane jako niechętne do współpracy, skazując się na izolację. (...)


Polski ultrasonograf
Witold Ponikło

Wydaje się, że rynek aparatów ultrasonograficznych w Polsce zbliża się do stanu nasycenia. Stosowanie obrazowania ultrasonograficznego na szeroką skalę jest zjawiskiem pozytywnym, wobec braku jakichkolwiek efektów niepożądanych takiego badania, łatwości jego wykonania i niskiej cenie w porównaniu z innymi technikami badań obrazowych. Oczywiście, im lepszy technicznie jest sprzęt ultrasonograficzny umożliwiający wykonanie badania, tym lepiej. Światowe firmy o ustalonej renomie prześcigają się w oferowaniu nowych modeli aparatów, które charakteryzują się coraz bardziej specjalistycznymi możliwościami diagnostycznymi. Daje to możliwość zainteresowania urządzeniem kolejnych klientów, z drugiej jednak strony czyni obsługę aparatu bardziej skomplikowaną i podbija jego cenę. Jednocześnie – stopień wykorzystania wszystkich możliwości diagnostycznych aparatu może być zadowalający tylko w wypadku użytkowania go w wielkim, specjalistycznym centrum diagnostycznym. (...)


 
Ubezpieczenia zdrowotne w USA
Tomasz Leonkiewicz

W odróżnieniu od wielu krajów, Stany Zjednoczone nie zapewniły swoim obywatelom jednolitego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańca USA zależy od posiadanego przez niego ubezpieczenia. Poziom medycyny w USA jest bardzo wysoki – szpitale są doskonale wyposażone, amerykańscy lekarze dokonują licznych odkryć, naukowcy zdobywają nagrody Nobla. Jakość ta jednak kosztuje, i to bardzo dużo. Wizyta u lekarza pociąga za sobą wydatek od 40 do 200 $, jeden dzień pobytu w szpitalu – 400 do 1500 $. Poważna choroba może więc zrujnować Amerykanina finansowo, a jedna skomplikowana operacja pochłonąć jego życiowe oszczędności. Dlatego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest tak bardzo ważne. (...)


/ Ubezpieczenia zdrowotne w USA / Tomasz Leonkiewicz
 

II Dolnośląskie Forum Zdrowia

Pakt o nieagresji
Ewa Krupczyńska

Drugie Dolnośląskie Forum Zdrowia (19–20 stycznia br.), w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, władz państwowych i środowisk medycznych, poświęcone kreowaniu polityki zdrowotnej, zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu, przy współudziale Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. (...)


II Dolnośląskie Forum Zdrowia / Pakt o nieagresji / Ewa Krupczyńska
Refluks żołądkowo-przełykowy
Beata Oralewska, Danuta Celińska-Cedro, Piotr Socha

Refluks żołądkowo-przełykowy to bierne cofanie się treści żołądkowej do przełyku wbrew mechanizmom obronnym. Podstawowym mechanizmem obronnym jest prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku. Pozostałymi elementami bariery antyrefluksowej są: prawidłowe napięcie i motoryka trzonu przełyku, ucisk odnóg przepony, ostry kąt Hisa, umiejscowienie wpustu żołądka w obrębie jamy brzusznej. (...)


 
Helicobacter pylori - zakażenia u dzieci
Krzysztof Fyderek, Katarzyna Przybyszewska

Bakteria Helicobacter pylori (H. pylori) jest jednym z najczęściej występujących w świecie drobnoustrojów patogennych człowieka. Zakażenie H. pylori może występować niekiedy nawet u 80% populacji, jednak większość zakażeń przebiega bezobjawowo. (...)


/ Helicobacter pylori - zakażenia u dzieci / Krzysztof Fyderek, Katarzyna Przybyszewska


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot