Stopka redakcyjna

WYDAWCA

Sanitas sp. z o.o.
ul. Z. Glogera 2 lok. 5
02-051 Warszawa

redakcja@sluzbazdrowia.com.pl

SEKRETARIAT

tel. (22) 592-47-80

sekretariat@sluzbazdrowia.com.pl

REDAKTOR NACZELNA

Renata Furman

renata.furman@sluzbazdrowia.com.pl

I ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Mariusz Gujski

mariusz.gujski@sluzbazdrowia.com.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Tomasz Kobosz

tomasz.kobosz@sluzbazdrowia.com.pl

FELIETONIŚCI

Marek Nowicki - M.Nowicki@tvn.pl

Andrzej Sośnierz


DZIAŁ KLINICZNY I NAUKOWY:

Tomasz Kobosz (szef działu)

Ewa Biernacka

Justyna Grzechocińska

Mariusz Kielar

Marcin Wełnicki


STALI WSPÓŁPRACOWNICY

Krzysztof Boczek

Halina Pilonis

Małgorzata Solecka

Ewa Szarkowska

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Martyna Tomczyk


DZIAŁ REKLAMY

tel. (22) 877-27-71

Bogusława Wołosz
boguslawa.wolosz@ww1.com.pl
reklama@sluzbazdrowia.com.pl

PATRONATY MEDIALNE

patronaty@sluzbazdrowia.com.pl

PRENUMERATA

Edyta Zolech
tel. (22) 592-47-80

prenumerata@sluzbazdrowia.com.pl

FINANSE I OGŁOSZENIA

Bożena Grela
tel. (22) 877-27-71

ksiegowosc@sluzbazdrowia.com.pl

NUMER KONTA

"Sanitas" sp. z o.o.
Bank PeKaO SA XIII
O/Warszawa Filia Ciołka
24 1240 2034 1111 0000 0307 0761


UWAGA

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Nie odpowiadamy za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.


 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot