Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 14–15/2000
z 17 lutego 2000 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2000


AKTUALNOŚCI

Nowelizacja ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Siedem projektów

M.P.

Nowelizowana już kilkakrotnie przez Sejm ustawa o puz nadal wymaga uzupełnienia. Członkowie sejmowej podkomisji powołanej spośród posłów Komisji Zdrowia przystąpili do kolejnej, tym razem gruntownej, zmiany ustawy. Rozpatrywanych jest 7 projektów – 5 poselskich, 1 senacki oraz rządowy. Ten ostatni wpłynął do Sejmu 20 października 1999 r. i stał się podstawą do prac komisji. Zdaniem autorów projektu rządowego, jest on próbą pogodzenia sprzecznych często interesów i propozycji poszczególnych grup i środowisk, jak również optymalnego doprecyzowania i uzupełnienia prawnych podstaw funkcjonowania systemu. Projekt ten przede wszystkim poszerza tzw. zakres podmiotowy ustawy o puz, tzn. obejmuje ubezpieczeniem nowe grupy osób. Możliwość ubezpieczenia uzyskali np. wszyscy cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie karty czasowego pobytu lub wizy pobytowej z prawem do pracy. (...)


Iluzoryczna samodzielność

Z Pełnomocnikiem Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Anną Knysok rozmawia Mariola Pietraszek (...)


PRAWO

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Nasz przyjaciel PFRON

Marek Wójtowicz

Uprzejmie informuję P.P. Posłów i Senatorów, że Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. zawiera zapisy pomniejszające budżety placówek zdrowotnych i w efekcie skutkujące wzrostem, a nie - spadkiem liczby osób niepełnosprawnych. Bardzo proszę o pomoc w uzyskaniu przez placówki zdrowotne ustawowego zwolnienia z wpłat na PFRON. Kolegom świadczeniodawcom proponuję jednocześnie sposób ominięcia "krzywdzących" zapisów tej ustawy. (...)


ZARZĄDZANIE

Siedem wyzwań stojących przed systemami opieki zdrowotnej

Równanie do lepszych

Marian Miśkiewicz

Przyzwyczailiśmy się traktować jako pewnik dość powszechną opinię, że w większości krajów brakuje harmonii i stabilnej relacji pomiędzy posiadanymi środkami na zaspokajanie potrzeb zdrowotnych a ilością i jakością dostarczanych świadczeń. Jest jednak 7 krajów charakteryzujących się nieco korzystniejszą sytuacją: Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Dania Finlandia, Irlandia i Islandia. W czym analitycy widzą przyczynę lepszej kondycji systemów opieki zdrowotnej tych krajów? (...)


Opinie

Knajpa bez kelnera

Piotr Krasucki

„Za komuny” popularny był dowcip o kelnerze, który przywołany przez gości, wołał: „kolega!”. Ówże kolega czynił to samo i w końcu klientów nie obsługiwał nikt. Nasi reformatorzy systemu opieki zdrowotnej najwidoczniej wyciągnęli z tego dowcipu wnioski – i teraz nie ma już nawet tego pierwszego kelnera, który odsyłał do kolegi. Pacjent jest pozostawiony samemu sobie. Nikt za nic nie odpowiada, wszystkiemu winien jest ktoś inny – najpewniej Balcerowicz, a także pięćdziesiąt lat „komuny”. (...)


RATOWNICTWO

Pogotowie kontraktowe

Anna Jarosz

Przeciętny czas dojazdu karetki Warszawskiego Pogotowia Ratunkowego do miejsca wypadku to 8 minut. Tylko jednej minuty potrzebują zespoły reanimacyjne (R) czy wypadkowe (W), żeby wyruszyć do akcji ratunkowej. O tym, że warszawski system ratowniczy działa sprawnie, świadczyć może fakt, że od ponad roku nie notuje się tu przypadków tzw. śmierci do uniknięcia, których przyczyną jest najczęściej opóźniony wyjazd karetki. (...)


INTERNET

T@jniki kont pocztowych

Tomasz Kobosz

Tradycyjny list to odpowiedni papier, koperta, klej, znaczek, spacer na pocztę. Musi minąć kilka dni, zanim otrzyma go adresat i kilka kolejnych, nim doczekamy się odpowiedzi. Poczta elektroniczna (e-mail) pozbawiona jest takich niedogodności. Na świecie używają jej już dziesiątki milionów ludzi, w tym kilkadziesiąt tysięcy lekarzy. Niebawem osoby bez osobistego adresu e-mail na wizytówce będą postrzegane jako niechętne do współpracy, skazując się na izolację. (...)


TECHNOLOGIE

Polski ultrasonograf

Witold Ponikło

Wydaje się, że rynek aparatów ultrasonograficznych w Polsce zbliża się do stanu nasycenia. Stosowanie obrazowania ultrasonograficznego na szeroką skalę jest zjawiskiem pozytywnym, wobec braku jakichkolwiek efektów niepożądanych takiego badania, łatwości jego wykonania i niskiej cenie w porównaniu z innymi technikami badań obrazowych. Oczywiście, im lepszy technicznie jest sprzęt ultrasonograficzny umożliwiający wykonanie badania, tym lepiej. Światowe firmy o ustalonej renomie prześcigają się w oferowaniu nowych modeli aparatów, które charakteryzują się coraz bardziej specjalistycznymi możliwościami diagnostycznymi. Daje to możliwość zainteresowania urządzeniem kolejnych klientów, z drugiej jednak strony czyni obsługę aparatu bardziej skomplikowaną i podbija jego cenę. Jednocześnie – stopień wykorzystania wszystkich możliwości diagnostycznych aparatu może być zadowalający tylko w wypadku użytkowania go w wielkim, specjalistycznym centrum diagnostycznym. (...)


ZE ŚWIATA

Ubezpieczenia zdrowotne w USA

Tomasz Leonkiewicz

W odróżnieniu od wielu krajów, Stany Zjednoczone nie zapewniły swoim obywatelom jednolitego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańca USA zależy od posiadanego przez niego ubezpieczenia. Poziom medycyny w USA jest bardzo wysoki – szpitale są doskonale wyposażone, amerykańscy lekarze dokonują licznych odkryć, naukowcy zdobywają nagrody Nobla. Jakość ta jednak kosztuje, i to bardzo dużo. Wizyta u lekarza pociąga za sobą wydatek od 40 do 200 $, jeden dzień pobytu w szpitalu – 400 do 1500 $. Poważna choroba może więc zrujnować Amerykanina finansowo, a jedna skomplikowana operacja pochłonąć jego życiowe oszczędności. Dlatego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest tak bardzo ważne. (...)


SAMORZĄDY

II Dolnośląskie Forum Zdrowia

Pakt o nieagresji

Ewa Krupczyńska

Drugie Dolnośląskie Forum Zdrowia (19–20 stycznia br.), w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, władz państwowych i środowisk medycznych, poświęcone kreowaniu polityki zdrowotnej, zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Akademią Medyczną we Wrocławiu, przy współudziale Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. (...)


KLINIKA

Refluks żołądkowo-przełykowy

Beata Oralewska, Danuta Celińska-Cedro, Piotr Socha

Refluks żołądkowo-przełykowy to bierne cofanie się treści żołądkowej do przełyku wbrew mechanizmom obronnym. Podstawowym mechanizmem obronnym jest prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku. Pozostałymi elementami bariery antyrefluksowej są: prawidłowe napięcie i motoryka trzonu przełyku, ucisk odnóg przepony, ostry kąt Hisa, umiejscowienie wpustu żołądka w obrębie jamy brzusznej. (...)


Helicobacter pylori - zakażenia u dzieci

Krzysztof Fyderek, Katarzyna Przybyszewska

Bakteria Helicobacter pylori (H. pylori) jest jednym z najczęściej występujących w świecie drobnoustrojów patogennych człowieka. Zakażenie H. pylori może występować niekiedy nawet u 80% populacji, jednak większość zakażeń przebiega bezobjawowo. (...)


bot