„Służba Zdrowia” nr 34-42 z 15 maja 2014 r.


archiwum 2014
Trzynasty prezes
Mariusz Gujski

Ruszył konkurs na stanowisko prezesa NFZ. Trzynastego – jeśli brać pod uwagę tych, którzy byli prezesami p.o. Fundusz działa od kwietnia 2003 r., na jednego prezesa wypada więc statystycznie rok rządzenia. Czy trzynasty prezes zmieni te rachunki? Jaki powinien być, żeby wytrwać na stanowisku, ale w taki sposób, by przyniosło to korzyści pacjentom, świadczeniodawcom, całemu systemowi ochrony zdrowia? Odpowiedź można znaleźć w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z propozycją tam zawartą, prezesa NFZ będzie powoływał minister zdrowia. Żeby było demokratycznie, będzie to robił po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Tyle że członkowie Rady także będą powoływani przez ministra. (...)


Nagroda Zaufania dla Iwony Schymalli

W Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia Złotych Otisów. Dziennikarze, którzy zostali uhonorowani nagrodą Złoty Otis w minionych latach, w tym roku przyznali nagrodę dwóm dziennikarzom: Iwonie Schymalli, obecnie redaktor naczelnej Medexpress.pl i prezes Fundacji „Żyjmy zdrowo” oraz Krzysztofowi Michalskiemu, dziennikarzowi Programu I Polskiego Radia. Podczas uroczystości obecni goście mogli się dowiedzieć o wydanym właśnie wywiadzie z Iwoną Schymallą, który przeprowadziła Małgorzata Talarek „Zawód spikerka” – wspomnienia o programie „Kawa czy herbata?” i studiu papieskim. (...)


Na krawędzi bezpieczeństwa

Słyszę, że pielęgniarka to prawa ręka lekarza. Brzmi dumnie, ale w rzeczywistości to ona musi posprzątać i wykonać inne czynności, głównie dlatego, że w szpitalach nie ma już salowych. Tymczasem powinna skupiać się na kontakcie z pacjentem, realizacji przyjętego procesu leczenia i pielęgnowania. Nie bez znaczenia jest konieczność poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na wymianę informacji w zespole terapeutycznym. Pielęgniarka, położna, będąc z pacjentem najdłużej, ma wiele istotnych dla diagnozowania, leczenia i pielęgnowania informacji. Przekazanie ich lekarzowi, innej pielęgniarce czy innemu członkowi zespołu jest niezwykle ważne. Mówi się, że pielęgniarki pracują na dwóch etatach. Bywa tak, ponieważ zarobki pielęgniarek i położnych są tak niskie, że aby utrzymać siebie, rodzinę, najbliższych, podnosić kwalifikacje, muszą podejmować dodatkowe zatrudnienie. Pielęgniarki są zmęczone – mówi Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. (...)


Kodeks Dobrych Praktyk

Fundamentem działań firmy farmaceutycznej powinien być etyczny standard postępowania, brak konfliktu interesów oraz transparentność w relacjach ze środowiskiem medycznym. To klucz do zmiany percepcji opinii publicznej na temat reputacji przemysłu farmaceutycznego. INFARMA zdecydowała się na zmianę Kodeksu Dobrych Praktyk. Na czym mają polegać te zmiany? – pytamy Katarzynę Tyczkowską-Kochańską, przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Etyki i Przejrzystości w INFARMIE. (...)


Przełom w medycynie
Marek Nowicki

Postęp w nauce – przepraszam za ten banał – jest gigantyczny. Śledzę medyczne newsy już od ponad 16 lat i nieustannie kolejne wiadomości nadchodzące ze świata wprawiają mnie w zdumienie i podziw. Często są to nie przełomy i rewolucje tylko małe, ale jakże spektakularne sukcesy. Pozostając przy osobach niepełnosprawnych, należałoby tu wspomnieć choćby o protezach rąk i nóg – elektronicznych cudach, jakie są już są lub za chwilę będą dostępne na rynku. Człowiek pozbawiony własnej dłoni może dostać nową i dzięki niej precyzyjnie ruszać automatycznymi palcami wyposażonymi w sensory czucia reagującymi na dotyk i temperaturę. Na nogi stają ludzie bez nóg i zaczynają rywalizować ze zdrowymi. Zatraca się granica między medycyną a elektroniką. (...)


Wanna z kolumnadą
Maciej Gajewski

Od ponad 20 lat Polska to kraj niezwykłych możliwości i rozwoju, które widać również w zdrowiu. Światowej klasy specjaliści, skuteczni menedżerowie i wielka ambicja powodują, że można mnożyć przykłady rozwiązań i działań wybitnych. Ich wartość i znaczenie są nie do przecenienia, ale w rzeczywistości są to jedynie wyjątki, wspaniałe perełki wpisane w znacznie mniej optymistyczny krajobraz całego systemu. Warto pamiętać, że funkcja systemu ochrony zdrowia musi być oceniana z perspektywy całego społeczeństwa, a polityka zdrowotna państwa to instrument, który ma na celu zaprogramowanie całego systemu tak, aby dostarczał on optymalne korzyści społeczne. (...)


 
Konsultacje społeczne
Marek Balicki

Miesięczny termin, jaki Ministerstwo Zdrowia przewidziało na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „kolejkowego” pakietu projektów nowelizujących kilka ustaw i rozporządzeń jest – biorąc pod uwagę złożoność problemu i zakres proponowanych rozwiązań – dość krótki. Pamiętając jednak, że jeszcze niedawno Naczelna Izba Lekarska otrzymywała do zaopiniowania projekty aktów prawnych z terminem „na wczoraj” należy odnotować niewątpliwy postęp. (...)


/ Konsultacje społeczne / Marek Balicki
Państwo do remontu
Andrzej Sośnierz

Walka o pieniądze w służbie zdrowia przybiera najróżniejsze postaci. Większe grupy pracownicze toczą walkę poprzez mniej lub bardziej spektakularne akcje protestacyjne lub strajki. Poszukiwani specjaliści wykorzystują swoją monopolistyczną pozycję do wymuszenia często niezwykle wysokich – jak na polskie warunki – zarobków. Świadczeniodawcy niektórych wysokospecjalistycznych świadczeń dla zwiększenia zarobków wymuszają przez odpowiednie towarzystwa naukowe obniżanie kryteriów kwalifikowania do świadczeń, co powoduje, że coraz większe grupy pacjentów kwalifikują się do ich wykonywania. (...)


Powiatowe ranczo
Maciej Biardzki

Nieco ponad pół roku temu „Służba Zdrowia” umieściła na swoich łamach artykuł „Szpitale powiatowe – gorsze dzieci systemu”. Tekst poniższy jest poniekąd jego uzupełnieniem pokazującym kontekst, w jakim one działają, komu podlegają i przedstawiającym spory, jakie ich działalność wywołuje. Z poprzedniego artykułu powtórzenia już na początku wymaga jedna teza – szpital powiatowy jest instytucją, której istnienie jest niezbędne. Jako miejsce udzielania usług zdrowotnych w racjonalnej odległości od miejsca zamieszkania, jako element tworzący lokalną społeczność, jako duży pracodawca. (...)


Oszczędzanie przez zarządzanie
Aleksandra Kurowska

W ochronie zdrowia w Polsce nigdy nie było „różowo”, ale przez przynajmniej kilka lat nie dość, że zauważalnie rosły nakłady na świadczenia i wycena punktów rozliczeniowych, dość uczciwie płacono za nadwykonania, to jeszcze realizowano programy oddłużenia placówek z budżetu centralnego i przez samorządy. Zamrożenie finansów i groźba przekształceń w spółki mają jednak swoje plusy. Placówki zaczęły intensywnie szukać sposobów na poprawę zarządzania i oszczędności. Wbrew potocznym opiniom, takie probiznesowe podejście wielu nie tylko nie szkodzi, ale wręcz podnosi jakość świadczeń i komfort pracy pracowników medycznych. (...)


 
Powrót do społeczeństwa

W Warszawie 15 kwietnia 2014 r. odbyła się debata ekspercka poświęcona aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. W dyskusji, której punktem wyjścia była prezentacja osiągnięć pilotażowej wersji projektu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”, udział wzięli m.in. prof. Marek Jarema, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, prof. Aleksander Araszkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, prof. Jacek Wciórka, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, dr Sławomir Murawiec, psychiatra, Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Ewa Olsińska, naczelnik Biura Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu m. st. Warszawy, Anna Wyrczyńska-Bednarczyk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz Beata Tryc, kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m. st. Warszawy. (...)


/ Powrót do społeczeństwa /
Zdrowotne priorytety
Aleksandra Kurowska

Jakimi problemami dotyczącymi ochrony zdrowia trzeba zająć się najpilniej, a jakie wymagają długofalowych działań? O to spytaliśmy parlamentarzystów w ramach projektu „Okrągły stół Służby Zdrowia i Medexpressu. Budowanie świadomości na temat priorytetów w ochronie zdrowia – cele i zadania krótko- i długookresowe”. Co łączy, a co dzieli w kwestii ochrony zdrowia polityków? Długoterminowo wszyscy są zgodni: trzeba określić kierunki kompleksowych zmian i zająć się ich realizacją. Obecnie system dryfuje, a pieniądze są wydawane nieefektywnie. (...)


Osteoporoza – choroba cywilizacyjna
Renata Furman

W Polsce na osteoporozę choruje około 3 mln osób. Choroba ta nazywana jest cichym złodziejem kości, ponieważ długo przebiega w sposób bezobjawowy, mimo że u osoby chorej rozwija się proces wyniszczania kości. Złamania osłabionych w wyniku osteoporozy kości prowadzą do trwałego kalectwa, a w konsekwencji do zwiększonej śmiertelności. Po pierwszym złamaniu ryzyko kolejnych wzrasta wielokrotnie. Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie chorego i wdrożenie właściwego leczenia. O problematyce osteoporozy w kontekście społecznym, medycznym i ekonomicznym rozmawiali podczas redakcyjnej debaty Służby Zdrowia prof. Roman Lorenc, Zakład Biochemii Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej CZD, prof. Witold Tłustochowicz, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego, Grzegorz Kubielas, główny specjalista, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Debatę prowadziła red. Renata Furman. (...)


By nowotwór piersi był chorobą przewlekłą
Renata Furman

Zaawansowany rak piersi, jako choroba nieuleczalna, stanowi wciąż problem medyczny, ale także społeczny, ponieważ jego skutki dotykają nie tylko chorej kobiety, ale również jej najbliższych. Rak piersi jest przy tym najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. ozagadnieniach medycznych, ekonomicznych, społecznych związanych z problematyką zaawansowanego raka piersi o typie HER2-ujemnym rozmawiali prof. Piotr Wysocki, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Narządów Kobiecych Centrum Onkologii Klinicznej w Warszawie, Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w MZ, Wojciech Matusewicz, prezes AOTM i Joanna Startek z Centrali NFZ. Debatę prowadziła red. Renata Furman. (...)


Ponad podziałami i resortami
Agnieszka Miodyńska

Jakie wyzwania i zagrożenia stoją przed Polską w zakresie ochrony zdrowia? Jakie działania należy podjąć już teraz, a jakie trzeba zaplanować i wprowadzać długofalowo? O tym wybitni profesorowie, eksperci, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Instytutu Ochrony Zdrowia rozmawiali 2 kwietnia w Sejmie na konferencji „Zdrowie priorytetem państwa – wyzwania dla polski wobec zmian demograficznych”. Podczas konferencji zorganizowanej pod patronatem Sejmowej Komisji Zdrowia zaprezentowano parlamentarzystom raport „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje” Instytutu Ochrony Zdrowia. (...)


Na co umarł pacjent – czyli, co jest wpisywane na kartach zgonów?

Polska jest krajem o 100% kompletności rejestracji zgonów, jest jednak również krajem o bardzo niskiej jakości informacji o przyczynach zgonów. Z danych za 2012 r. wynika, że dla ponad 28% zgonów (ok. 109 tys.) lekarze nieprawidłowo opisali ich przyczyny. Podstawowym problemem jest pominięcie chronologicznego opisu chorób odpowiedzialnych za zgon chorego, co skutkuje niewłaściwym wskazaniem wyjściowej przyczyny zgonu. (...)


Komiwojażer w kitlu
Krzysztof Boczek

Pracują za najgorsze w medycynie pieniądze, mają przy tym dużą odpowiedzialność i kilometry między placówkami do pokonania. Nic dziwnego, że mało kto chce zostać pielęgniarką szkolną. Świadczenia pielęgniarki szkolnej należą do najniżej finansowanych świadczeń w POZ” – pisze Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej (KSPMS) w raporcie na temat problemów, z jakimi boryka się ich środowisko. I faktycznie – pieniądze w tym fachu są o aż 40–50 proc. niższe niż przychody już i tak kiepsko wynagradzanych koleżanek w przychodniach i szpitalach. Niewiarygodne? A jednak jest możliwe. (...)


Elita do zadań specjalnych
Halina Pilonis

Choć specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki jest jedną z najtrudniejszych, po jej ukończeniu nie można liczyć na dodatkowe gratyfikacje finansowe. Jest to tym bardziej dziwne, bo pielęgniarek tej specjalności brakuje, a zastąpić ich innymi nie można. Niektórzy twierdzą, że pielęgniarki anestezjologiczne to elita tego zawodu. Bardzo dobrze wykształcone, samodzielne, ściśle współpracujące z lekarzami i częściej niż pozostałe odczuwające satysfakcję ze swojej pracy. Problem polega jednak na tym, że jest ich za mało. Prof. Krzysztof Kusza, krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii, uważa, że brakuje bodźców, które zachęcałby pielęgniarki do robienia tej trudnej i wymagającej specjalizacji. (...)


Pani od wszystkiego
Krystian Lurka

W Polsce jest prawie 15 tysięcy pielęgniarek „rodzinnych”. To one znają z imienia i nazwiska swoich pacjentów. Wiedzą, co im dolega. Dla nich najważniejsze jest to, by pacjent nie pozostał anonimowy. Tak powinna wyglądać prawdziwa medycyna. Pielęgniarki rodzinne to podstawa służby zdrowia – mówi Ewa Taranta i podkreśla, że określenie „rodzinne” w tym przypadku jest bardzo ważne. Jej zdaniem w pełni oddaje ono zakres pracy pielęgniarek. – Niektórych pacjentów znamy nawet od 30 lat. Leczymy ich dzieci i wnuki. Te rodziny są nam po prostu znane – mówi. – To prawdziwa medycyna, w której pacjent nie jest anonimowy – zaznacza. (...)


Partacze i ich ofiary
Krzysztof Boczek

Rekordowe w USA rekompensaty za błędy lekarzy i ośrodków zdrowia przyznano w przypadkach popełnienia całego szeregu pomyłek, po których potem bezczelnie próbowano zatrzeć ślady. W USA 42 proc. lekarzy jest pozywanych w trakcie swojej kariery. W wybranych specjalizacjach te statystyki są znacznie wyższe, np. ponad połowa położników/ ginekologów miała sprawę w sądzie o błędy w sztuce, zanim osiągnęła wiek 40 lat. W przypadku chirurgów odsetek jest jeszcze wyższy –w wieku 55 lat i więcej, aż 90 proc. przedstawicieli tego zawodu ma już wytoczony proces na koncie. (...)


Uwięzieni między życiem a śmiercią
Tomasz Kobosz

Każdego roku w samej tylko Europie przybywa ok. 230 tys. pacjentów w stanie wegetatywnym. Z klasycznej definicji tego stanu wynika, że są oni przytomni, ale pozbawieni świadomości. Co to właściwie oznacza? Oczy osoby w stanie wegetatywnym otwierają się i zamykają. Chory wydaje się spoglądać w różne strony, ale nie rozumie obrazu, który oczy przekazują do mózgu. Może się uśmiechać, ale nie jest to uśmiech. Czasem płacze czy pojękuje. Pozostaje jednak obojętny na bodźce w rodzaju klaśnięcia i – co najważniejsze – nie jest zdolny do mówienia i do rozumienia mowy. (...)


HYUNDAI IX35

Nisko, czyli coraz wyżej
Witold Laskowski

Mao Zedong w swoim słynnym marszu na północ Chin doznawał porażki za porażką. A na końcu czekało go całkowite zwycięstwo. Przewrotnie podchodząc do motoryzacji, można by rzec, że z samochodami Hyundai z sąsiedniej Korei jest podobnie. W różnych ważnych zestawieniach są nisko, a nawet bardzo nisko. A konkretnie w rankingach awaryjności, cen, kradzieży… I to może być powód sukcesu w tabelach sprzedaży. Jak jest z tym autem naprawdę? Sprawdzamy. Hyundai ix35. W zawodowej klasyfikacji branżowej kompaktowy SUV. W praktyce oznacza to auto, w którym siedzi się wysoko i łatwo pokonuje nawet wysokie krawężniki. Czyli idealne auto miejskie. Wszystko widać i łatwo parkować. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot