„Służba Zdrowia” nr 9-16 z 13 lutego 2014 r.


archiwum 2014
 
Przeszczep macicy – koniec bezpłodności?
Halina Pilonis

Przeszczep macicy wciąż jest eksperymentem. Szwedzki zespół chirurgów, w którym pracuje prof. Janusz Marcickiewicz, ma na swoim koncie dziewięć udanych operacji. Jeśli którejś z pacjentek uda się urodzić dziecko, będzie to prawdziwy przełom. Jest to szansa dla młodych kobiet, którym usunięto macicę, np. na skutek raka lub komplikacji porodowych, a także dla tych, które w wyniku wady wrodzonej nie wykształciły dróg rodnych w trakcie rozwoju płodowego. Kobiety dotknięte tzw. zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH) zwykle mają normalnie wykształcone jajniki. Teoretycznie są więc płodne, nie mogą jednak mieć dzieci z powodu braku macicy i pochwy. Co roku na cztery tysiące urodzonych dziewczynek jedna dotknięta jest tą wadą. (...)


/ Przeszczep macicy – koniec bezpłodności? / Halina Pilonis
 
Co będzie z tą kolejką?

Pod hasłem: skrócenie kolejek pracujemy nad nowymi regulacjami, nie tylko ustawowymi, ale też nad rozporządzeniami i koncepcjami, które będą skutkowały zmianami organizacyjnymi w całym systemie, w tym także w Narodowym Funduszu Zdrowia. To są kompleksowe działania obejmujące praktycznie wszystkie obszary i wszystkie poziomy ochrony zdrowia. To jest i POZ, i specjalistyka, i szpitalnictwo, ale też taki szczególny obszar, jakim jest onkologia. Chcę od razu zaznaczyć, że będą to przede wszystkim działania poprawiające i usprawniające, a nie takie, które zmienią cały system ochrony zdrowia – mówi wiceminister zdrowia Piotr Warczyński w rozmowie z Renatą Furman. (...)


/ Co będzie z tą kolejką? /
 
Czas na onkologię!
Mariusz Gujski

W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na leczenie onkologiczne wzrosły w Polsce trzykrotnie. Niestety, wprost proporcjonalnie wzrosły także ko- lejki do tego leczenia. I to nie tylko dlatego, że nowotwory stały się epidemią XXI wieku. Gdzie więc leży przyczyna? Niektórzy natychmiast wypowiadają magiczne już słowo: limit, chętnie czyniąc go odpowiedzialnym za wszelkie zło. Tymczasem prawdziwe problemy nie wynikają tylko z niedostatku pieniędzy. Pierwszą przyczyną wydaje się być zła organizacja systemu, ale system to nie jest przecież bezosobowa ma- china. Tworzą go ludzie, którzy powinni działać w sposób przemyślany, dla dobra pacjentów. (...)


/ Czas na onkologię! / Mariusz Gujski
I Kongres Zdrowego Starzenia

Polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Europie, a my wciąż nie mamy systemowych rozwiązań, mogących zapobiec demograficznej katastrofie. Uczestnicząc w warszawskim Kongresie Zdrowego Starzenia ministrowie Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperci są zgodni: odpowiedzią na wyzwania starzejącego się społeczeństwa jest przesunięcie środków z lecznictwa zamkniętego na wczesną diagnostykę i profilaktykę. Choć problem starzenia się polskiego społeczeństwa został już bardzo szczegółowo opisany, do niedawna brak było inicjatyw, które polityczne deklaracje mogłyby przekuć w realne propozycje zmian. Na problem ten zwróciła uwagę m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz, która w otwierającym Kongres przemówieniu życzyła uczestnikom „diagnoz, ale i wniosków”. (...)


Same pytania
Marek Nowicki

Co nas czeka, jeżeli rząd faktycznie ogłosi wiosną projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach? Czeka nas publiczna debata. Bicie piany. Niewiele będzie decyzji, za to wiele zostanie powiedziane. Tylko i aż tyle. Na realne wprowadzenie reformy oczywiście w tej kadencji nie ma szans. Takie trudne zmiany można prowadzić na początku kadencji, kiedy rządzący mają kapitał polityczny. Ta ekipa tego kapitału nie ma. (...)


Kocur nie śpi a myszy harcują
Maciej Gajewski

Wiele w Polsce mówiono na temat konieczności postawienia problemu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej wśród najważniejszych priorytetów politycznych państwa. Powtarzano wciąż argument, że bez wsparcia na najwyższym poziomie władzy żadne prawdziwe zmiany nie są możliwe. Wszak pozycja ministra zdrowia czy prezesa narodowego płatnika są zbyt słabe, by przeforsować potrzebne reformy. I tak, jak to w życiu bywa, okoliczności przyrody się zmieniły. Narastające niezadowolenie społeczne w połączeniu z wybuchającymi raz po raz aferami medialnymi w końcu poskutkowały. (...)


Personalne przepychanki
Marek Balicki

O statnia sejmowa debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Bartosza Arłukowicza, głównie zresztą za sprawą samego ministra, niewiele miała wspólnego z problemami opieki zdrowotnej. Polityczno-personalne przepychanki zastąpiły rzeczową dyskusję na temat przyczyn narastającego kryzysu i możliwych dróg wyjścia. Niestety w ten ton wpisał się również premier Tusk, przemawiając tuż przed ostatecznym głosowaniem. Na szczęście zakończył swoje wystąpienie zaproszeniem do współpracy skierowanym do Leszka Millera i Jarosława Kaczyńskiego, „jeśli tylko mają coś sensownego i konstruktywnego do powiedzenia”. (...)


Teatru ciąg dalszy
Andrzej Sośnierz

K olejny odcinek spektaklu politycznego pod hasłem: „Odwołać ministra” za nami. I jak się można było spodziewać, ani minister nie został odwołany, ani żadna ze spraw dręczących ochronę zdrowia nie została rozwiązana lub nawet tknięta. Bo cóż nam z tego, że jeden minister zastąpi drugiego, kiedy i jednemu, i drugiemu ich szef zabroni działania. Choćbyśmy ministrów zmieniali i tak nic się nie zmieni, jeśli za tą wymianą nie będzie stała wola zmian w systemie i pomysł na te zmiany. W trakcie dyskusji nad wotum nieufności do ministra trudno się było doszukać, po co ta zmiana miałaby się dokonać. (...)


Sorry... Taką mamy służbę zdrowia
Maciej Biardzki

Zdaję sobie sprawę z tego, że coraz większa część mieszkańców kraju ma politykę i polityków głęboko w nosie. Jestem wręcz przekonany, że najbliższe wybory odbędą się przy frekwencji poniżej 40 proc., a europejskie może nawet poniżej 30 proc. Z tego powodu jakiekolwiek dywagacje o polityce i politykach są mało interesujące dla coraz większej liczby osób. Jednocześnie bez nawet tak marnej polityki, z jaką mamy do czynienia w Polsce, nie da się zarządzać tak wielkimi krajowymi systemami, jak system ochrony zdrowia. Próby przeprowadzania wszelkich zmian wiążą się przecież z ryzykiem politycznym: sukces zwiększa poparcie społeczne, porażka lub trudności we wprowadzaniu zmiany – zmniejsza. Obecna władza nie należy do tych, które lubią podejmować ryzykowne decyzje. (...)


Grupy limitowe
Halina Pilonis

Ustawa refundacyjna spełniła oczekiwania – obwieścił minister zdrowia. Dzięki obniżkom cen leków dopłaty pacjentów nominalnie spadły, jednak znacznie bardziej obniżyły się wydatki NFZ i jak do tej pory zaoszczędzonych pieniędzy nie przeznaczono na refundację nowych leków czy zmniejszenie dopłat pacjentów do tych obecnych już na listach refundacyjnych. (...)


Szpitale same sobie szkodzą
Aleksandra Kurowska

Czemu w szpitalnych przetargach rzadko biorą udział banki i firmy leasingowe? Czy pracownicy działów zamówień potrafią odróżnić umowę sprzedaży od leasingu? Czy szpitale i lekarze płacą zobowiązania terminowo? Jak instytucje finansowe oceniają polski sektor ochrony zdrowia i polityczne plany z nim związane? Jakie mają doświadczenia we współpracy z placówkami medycznymi, lekarzami oraz co by w nich zmienili? Na te pytania szukamy odpowiedzi w nowym cyklu wywiadów z finansistami. Na te i inne pytania odpowiada Mirosława Blank z mLeasing. (...)


Doktor algorytm
Krzysztof Boczek

WATSON może dać lekarzom pierwszego kontaktu głębię wiedzy, do której oni nie mają dostępu. Pod wieloma względami jest unikalny na skalę świata. Naraz używa aż 90 serwerów w „chmurze”, których moc obliczeniowa jest porównywalna z mocą prawie 8 tys. komputerów osobistych. W ciągu jednej sekundy jest w stanie przeanalizować zawartość... tysięcy książek. System potrafi jednocześnie przeprowadzać kilkaset skomplikowanych algorytmów. A IBM ciągle poprawia jego wydajność. Co niezwykle istotne, rozumie zwyczajną, ludzką mowę, znaczenie potocznych sformułowań, odpowiada na zadane głosem pytania, ze wskazówek umie wysnuwać wnioski, sam się też uczy. Ten system jest tak rozbudowanym inteligentnym oprogramowaniem, że w AmedNews nie pisano o wprowadzaniu danych do tego komputera, ale o „szkoleniu” go. (...)


Leczenie raka piersi – nadzieja w lepszej postaci
Jacek Bielawski

Kobiety podziwiamy, cenimy i szanujemy. za ich wdzięk, poświęcenie, troskę o ciepło domowego ogniska. Jeśli grozi im niebezpieczeństwo, próbujemy stanąć na wysokości zadania, zapewniając swoje wsparcie i ochronę. To przecież naturalne. Ale często czujemy się bezsilni w obliczu zagrożenia zdrowia, które pojawia się nagle i dotyka kogoś z naszych bliskich – matkę, żonę, siostrę lub córkę. Czy w dobie nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych walka z najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce może być mniej uciążliwa dla pacjentek? (...)


Medycy kontra internet
Bernadeta Waszkielewicz

W sieci www roi się od stron poświęconych lekarzom i placówkom medycznym. Są na nich oceniani, komentowane są ich diagnozy, podejście do pacjenta, a to wpływa na decyzje ludzi o wyborze miejsca leczenia. W efekcie – na dochody oraz opinie lecznic i samych lekarzy. Nic dziwnego, że to drażliwa sprawa. Tym bardziej że podawane są nazwiska, kontakty, adresy, czasem tożsame z prywatnymi. Po paru latach funkcjonowaniu rankingowych portali środowisko zaczyna kontratakować. (...)


Czemu pacjent traci wiarę w lekarza?
Bernadeta Waszkielewicz

Z roku na rok Polacy tracą zaufanie do lekarzy, bo na medyków spada odpowiedzialność za źle działający system ochrony zdrowia, ale też za błędy medyczne, które w sposób sensacyjny opisują media. W ciągu trzech ostatnich lat wiara Polaków w swoich lekarzy spadła aż o 16 punktów procentowych – wynika z badania European Trusted Brands 2013 przeprowadzonego przez Reader’s Digest. (...)


Lekarz to tylko człowiek
Krzysztof Boczek

Uzależnienia, depresja, stany lękowe to problemy, z którymi lekarze borykają się jeszcze częściej niż ich pacjenci. Sprzyja temu wysoki poziom stresu, poczucie odpowiedzialności i winy. W ich rękach jest w końcu czyjeś życie i śmierć. Medycy są znacznie bardziej narażeni na problemy ze zdrowiem psychicznym niż przeciętni obywatele w społeczeństwie. Z ostatnich badań przeprowadzonych w Australii wynika, że aż ¼ lekarzy i ponad 40 proc. studentów medycyny dozna w swojej karierze zaburzeń psychicznych, w tym depresji i lęku. Co dziesiąty lekarz i co piąty student medycyny w trakcie badań twierdził, że w czasie ostatniego roku miał myśli samobójcze. Na ryzyko chorób psychicznych najbardziej narażeni są młodzi lekarze, zwłaszcza kobiety i/lub osoby z małych miejscowości, wsi. (...)


Szpiczak mnogi może być chorobą przewlekłą, a nie wyrokiem śmierci

Lepszy dostęp do specjalistycznego leczenia i większa czujność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – to jedne z kluczy do wydłużenia życia osób, u których zdiagnozowano szpiczaka. Choroby tej nie możemy wyeliminować poprzez profilaktykę, ale wspólnymi siłami naukowców, lekarzy, pacjentów, ale też resortu zdrowia i NFZ możemy doprowadzić do tego, że będzie jednym ze schorzeń przewlekłych. Obecnie niestety okres przeżycia pacjentów od chwili zdiagnozowania jest krótki. To zwykle zaledwie kilka lat. Powodem są absurdalne zapisy dotyczące leczenia, uznaniowe decyzje urzędników, zbyt późne rozpoznanie choroby oraz zbyt wąski wachlarz refundowanych terapii. Co zrobić, by to zmienić? O tym dyskutowano podczas redakcyjnej debaty „Służby Zdrowia” pt. „Szpiczak mnogi – epidemiologia, możliwości terapeutyczne, finansowanie”, która odbyła się w styczniu w Warszawie. (...)


Bezrobocie nie omija zawodów medycznych
Aleksandra Kurowska

Blisko 4 tys. pielęgniarek, 660 położnych, 200 lekarzy oraz 74 specjalistów ratownictwa medycznego było w połowie zeszłego roku bezrobotnych – wynika z wyliczeń „Służby Zdrowia” na podstawie danych z urzędów pracy. Około jednej trzeciej bezrobotnych pielęgniarek nie miało pracy dłużej niż 12 miesięcy. Jak to możliwe, skoro od lat torpedowani jesteśmy informacjami dotyczącymi zbyt małej liczby pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych? Kto ma problem ze znalezieniem pracy? (...)


Ruch to zdrowie
Mariusz Kielar

Ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu – ta znana sentencja z 1576 r. w zasadzie streszcza dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na nasze zdrowie. Coraz więcej dowodów naukowych prowadzi do wniosku, iż ruch powinno się traktować jak lek, ponieważ z założenia poprawia on kondycję organizmu, obniżając ryzyko wielu chorób. W tym także schorzeń układu krążenia. Do takiego wniosku doszli już badacze z minionych dziejów, o czym wiadomo na podstawie m.in. historycznych opisów hartowania serca przez niedokrwienie czy opisywanych metod rehabilitacji kardiologicznej. Zapiski te świadczą o istotnej roli ruchu jako naturalnego elementu zdrowia. (...)


FIAT SCUDO

Wersja surf van
Witold Laskowski

Kto pamięta „Zaczarowany ołówek”? Dobranockę o chłopczyku, który wyczarowywał przedmioty za pomocą ołówka… Fiat Scudo jest jak z tej bajki. Trzeba go sobie narysować. Nie ma zunifikowanej wersji, którą można zamówić. Trzeba podjąć kilka trudnych decyzji. Ma być krótszy (4,8), czy długi (5,13). Dla dziewięciu osób, czy tylko pięciu. A może powinien być bardziej towarowy… Ma być urządzony jak transporter, czy jednak jak rodzinny salon… Scudo w wersji osobowej potrafi się przepoczwarzać i adaptować do dowolnych zadań. To jeden z nielicznych samochodów w pełni zasługujących na miano „surf van”. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot