„Służba Zdrowia” nr 69-76 z 17 września 2012 r.


archiwum 2012
Kryniczne objawienie
Aleksandra Gielewska

Forum Ochrony Zdrowia podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, czyli 3 dni debatowania o zdrowiu. (...) Profesjonalnie i kulturalnie przebiegały słuszne wystąpienia polityków, luminarzy nauk medycznych, ekonomicznych, prawnych, przedstawicieli firm z branży i znanych liderów w ochronie zdrowia. Na szczęście zakłócił je incydent, wykraczający szczerością poza standardy poprawności debat na szczytach. Dyskusję o finansowaniu opieki zdrowotnej poseł Jakub Szulc, do niedawna wiceminister u Bartosza Arłukowicza, a wcześniej przez kadencję u Ewy Kopacz, spuentował prawdziwie i dobitnie: – System jest upadły finansowo. (...)


Nowe otwarcie, stare zapowiedzi
Aleksandra Fandrejewska

Decentralizacja NFZ, przekazanie wyceny procedur do niezależnej agencji taryfikacyjnej, a nawet konkurencyjni płatnicy. Minister zdrowia ogłosił nowe pomysły, które nowe nie są. Nowością będzie, jeśli zostaną wprowadzone w życie. (...)

 


Nie tak się leczy tę chorobę

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” utracił płynność finansową. Jego pracownicy sierpniowe wypłaty dostali z opóźnieniem. Nowy dyrektor CZD, prof. Janusz Książyk, zmienił taktykę działania swego poprzednika i wystosował dramatyczny list do ministra zdrowia, NFZ i sejmowej Komisji Zdrowia o pomoc dla placówki. Sprawa stała się głośna. Czy opinia publiczna pozwoli spaść pomnikowi z piedestału? (...)


Enklawy wstydu
Maciej Biardzki

Zainteresowanie kwestiami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia koncentruje się najczęściej na szpitalach, terapiach innowacyjnych, ambulatoryjnym leczeniu specjalistycznym, czasami – podstawowej opiece zdrowotnej. Rzadko rozmawiamy o problemach profilaktyki, zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacji, leczenia długoterminowego czy psychiatrycznego. Tymczasem te ostatnie to właśnie tytułowe enklawy wstydu, miejsca zapomniane i strukturalnie niedofinansowane. (...)


Do tych, co należy
Andrzej Sośnierz

Nie jestem Kasandrą, choć czasem tak może przebrzmiewam. Nie jestem jasnowidzem i nie mam zdolności paranormalnych. Nie wróżę z fusów, kart ani z dłoni. Niemniej od pewnego czasu – czego nie wywieszczę, to się wydarzy. Nie ukrywam, że roztaczając czarne wizje miałem zawsze nadzieję, że ktoś z tych, co jeszcze czytają, słuchają i powinni wiedzieć, co się w systemie dzieje – zechce zainteresować się tym, co nam grozi, a dzięki temu uda się zapobiec kolejnym patologiom w systemie. (...)


Bakteryjno-szpitalne komórkowanie
Marek Wójtowicz

Zaobserwowałem, że nie zaginął jeszcze obrzydliwy zwyczaj ślinienia palca
wskazującego przez sklepowe przy próbie wyjęcia z paczki, a potem otworzenia woreczka foliowego, do którego tymże poślinionym wskazicielem pakowany jest doustny, jakby nie było, wyrób spożywczy, podawany nieobślinionemu jeszcze kupującemu. W dwóch przypadkach po wykonaniu ww. czynności – śliniąca sięgała za ladą po telefon komórkowy, by kontynuować przerwaną rozmowę, wycierając w jego obudowę resztki śliny. (...)


TYLKO FAKTY

Centrum problemów
Marek Nowicki

Temat problemów finansowych Centrum Zdrowia Dziecka wyskoczył jak królik z kapelusza. Nie byłoby go, gdyby nie list dyrektora CZD do ministra zdrowia. A np. dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi listów nie pisze, albo przynajmniej nie są one upubliczniane i społeczeństwo nie wie, że tam sytuacja jest jeszcze gorsza – bo długi wynoszą aż 300 mln złotych. (...)


Prywatna medycyna znów łączy siły
Beata Chomątowska

Właściciela zmieni niebawem druga największa na polskim rynku sieć prywatnej medycyny – LuxMed. Fundusz MID Europa Partners, do którego teraz należy spółka, wynajął do przeprowadzenia transakcji bank inwestycyjny Rothschild Polska. Lista potencjalnych inwestorów już jest prawie zamknięta. Do wyścigu stają najwięksi ubezpieczyciele: PZU, Generali i Vienna Insurance Group, brytyjska Bupa (od dawna zainteresowana LuxMedem), a także właściciel Compensy. Wśród chętnych są też fundusze private equity. (...)


Polisy, czyli znów warto było spieszyć się powoli
Jarosław Kałucki

– Straciliśmy prawie 200 tysięcy złotych. Inni się z nas śmieją, a starosta ma pretensje – narzeka Józef Maciołek, prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku. Nie on jeden. W podobnej sytuacji są wszystkie szpitale, które wykupiły polisy od zdarzeń medycznych. Teraz starają się o odzyskanie części z ponad 100 mln zł, jakie zapłaciły za ubezpieczenia, które miały być obowiązkowe. Ale już być przestały. (...)


Szpitalne PPP w Żywcu
Bernadeta Waszkielewicz

Pierwsza w Polsce inwestycja PPP w ochronie zdrowia otrzymała od Starostwa Powiatowego w Żywcu pozwolenie na budowę. Szpital w żywieckim Sporyszu wybuduje kanadyjski inwestor, firma InterHealth Canada. Inwestor będzie zarządzał placówką i świadczył usługi medyczne do 2042 roku. Ze względu na priorytetowy charakter inwestycji zaangażowaliśmy zespół do pracy, by mimo okresu urlopowego wykonać wszystkie prace analityczne jak najszybciej – mówi Andrzej Kalata, wicestarosta żywiecki. (...)


Pomysły ulepszeń ze szpitalnej sali. Trafią do biznesu?
Bernadeta Waszkielewicz

Szpitale to głównie „końcowi użytkownicy” innowacji. A przecież ich pracownicy mają doświadczenie, które podsuwa masę ulepszeń w funkcjonowaniu jednostek i w terapii chorych. Trzeba tylko po nie sięgnąć i pokazać przedsiębiorcom, co i jak można zrobić. Temu służy międzynarodowy projekt InTraMed-C2C, w który włączył się Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Ale nie tylko on ma pomysły na medyczne innowacje. Skrót InTraMed-C2C pochodzi od tytułu projektu: „Innovation transfer in the medical sector from clinics to companies”, czyli właśnie transfer technologii medycznych z klinik do biznesu. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy klinikami i szpitalami a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). (...)


 

Z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawia Elżbieta Cichocka

Jeśli nie ma partnera, pozostaje proces

Czasami spośród setek spraw Rzecznik wybiera jedną, ale wstrząsającą, która staje się podstawą mocnej formy działania – czyli wystąpienia generalnego. Zwykle wywiera to wrażenie. Spotykam się z ministrem lub wiceministrem jakiegoś resortu i zastanawiamy się, co robić dalej. Jednak ta forma ma sens tylko wtedy, kiedy mam partnera do rozmowy. Tymczasem z panem ministrem Arłukowiczem nie udało się doprowadzić do spotkania. Prezydent trzykrotnie w tym czasie znalazł dla mnie czas, premier znalazł czas, ale minister Arłukowicz – nie. (...)


Z prof. Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich rozmawia Elżbieta Cichocka / Jeśli nie ma partnera, pozostaje proces /
Megaplatforma dla amerykańskich lekarzy
Krzysztof Boczek

W czerwcu w USA ruszył PremierConnect – największa na świecie baza danych medycznych i platforma wymiany informacji między lekarzami. Projekt ma im pomóc w podejmowaniu codziennych decyzji terapeutycznych i doskonaleniu swoich umiejętności. Ochrona zdrowia w USA jest najdroższa na świecie – pochłania już ok. 2,5 biliona USD rocznie i jest ponaddwukrotnie droższa w przeliczeniu na mieszkańca niż przeciętnie w krajach OECD. A te niebotyczne wydatki wcale nie przekładają się na efekty – w rankingu WHO dotyczącym ogólnego poziomu zdrowia, Stany zajmują dopiero 37. pozycję na świecie, w innych zaś rankingach krajów OECD zajmują pozycją na samym dnie wśród 30 rozwiniętych państw. Tę sytuację rząd USA chce zmienić i ma w tym pomóc m.in. mega olbrzymi informatycznie projekt PremierConnect. (...)


Czy CSIOZ będzie zwracał dotacje?
Rafał Zawitkowski

W czerwcu ub. roku alarmowaliśmy, iż CSIOZ grozi zwrot dotacji unijnych do zakupionych, ale nigdy nie wdrożonych systemów informatycznych „(Nie)zdrowej statystyki ciąg dalszy”, „SZ” nr 43–50 z 13 czerwca 2011 r.). Teraz nasze ustalenia potwierdza kontrola Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Problem dotyczy 3 systemów zakupionych za ponad 4 mln zł na przełomie 2007/2008 r.: Informacyjnego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego i Systemu Rejestrów Regionalnych (obsługa karty statystycznej szpitalnej) oraz Modułu Analiz Statystycznych. W listopadzie ub.r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszczęło kontrolę tych projektów. Wiemy, iż dyrektor Leszek Sikorski zasłaniał się uwarunkowaniami formalnoprawnymi, m.in. brakiem… ustawy o niektórych zawodach medycznych oraz likwidacją regionalnych centrów zdrowia publicznego. (...)


Przyszłością systemy informatyczne
Ewa Biernacka

Już za 2 lata nowo wytwarzane dane medyczne i niemedyczne będą zapisywane cyfrowo w zinformatyzowanych placówkach sektora prywatnego, ale i za sprawą ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – publicznego. Cyfryzacja służby zdrowia nie jest dotąd powszechna. W pełni ucyfrowione są jedynie systemy w Danii i Wielkiej Brytanii. W Szkocji działa narodowy system radiologii. We Francji 47 szpitali łączy e-platforma konsultacyjna 1. W szpitalu Santa Maria Nuova w Reggio Emilia we Włoszech oraz w Słowenii w Slovenj Gradec funkcjonują systemy PACS2 i RIS 3, w Medas w Rumunii obiekty jednej placówki w 4 miejscach łączy centralny PACS. (...)


Z drogi...

Ranking
Andrzej Musiałowicz

Pozazdrościłem tygodnikowi „Wprost”, który publikuje właśnie rankingi najbogatszych Polaków i postanowiłem pokusić się o własny, prywatny ranking. Nie znam zbyt wielu bogatych Polaków, ale po 30 latach obserwacji systemu mogę chyba sporządzić listę największych szkodników w służbie zdrowia. Ranking ma tylko dwie pozycje: pierwszą i drugą. Na drugim miejscu zdecydowanie umieszczam ministra zdrowia, który doprowadził do likwidacji kas chorych i scentralizowania płatników w Narodowy Fundusz Zdrowia. Na ten temat, czyli szkód, jakie ta decyzja spowodowała, wypowiadały się już dziesiątki osób, ekspertów, polityków, szkoda więc wracać do starych spraw. I tak niedługo minie już 10 lat od tamtego momentu. (...)


Okiem prezesa

Co dalej?
Janusz Atłachowicz

Informacje z newsletterów nie napawają optymizmem. Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka apeluje o pomoc finansową dla swojej jednostki. Były wiceminister zdrowia próbuje ratować gorzowski, najbardziej zadłużony szpital w Polsce. Część tzw. spółek samorządowych, czyli szpitali powiatowych, które po przeprowadzonej likwidacji działają w formule spółek z o.o. lub SA, powinna już składać wnioski o upadłość. Oczywiście, z powodu uzyskiwanych wyników finansowych. Raporty o sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich z regionów wskazują, że ich wyniki też pogorszyły się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. (...)


Przed sądem lekarskim

Śmierć przyszła z mlekiem
Helena Kowalik

Choć od tragedii minęły ponad 2 lata, Magdalena K. w rozmowie ze mną nie może się powstrzymać od płaczu, gdy mówi o ostatnich dniach życia córki.
– Zabrakło mi wyobraźni – szlocha – że po wymianie Flocare może się stać coś strasznego. Ślepo wierzyłam lekarzom, którzy bagatelizowali moje obawy. Dr W. miała pretensję, że wracamy do kliniki z takim głupstwem, że ośmielamy się mieć wątpliwości, czy wszystko zostało wykonane, jak należy. Profesor Bohosiewicz chwalił się później przed sądem, że kiedyś operował dziecko przywiezione z wypadku drogowego, które na skutek rozerwania narządów wewnętrznych miało ogórki w otrzewnej. Udało się uniknąć zapalenia, bo szybko położono je na stół. Dlaczego zatem Martynka tak długo, prawie 36 godzin w niewyobrażalnym cierpieniu, czekała na operację? Bo lekarka, prawa ręka profesora, a i on sam nie chcieli przyznać się do popełnionego błędu? (...)


Psychotest

Kreatywność na co dzień
Paweł Słupski

Podziwiamy często cudze osiągnięcia i pomysłowość. Jednak nie wszyscy umiemy rozbudzić w sobie duszę innowatora. Jak uaktywnić swoją kreatywność, aby była pomocna w codziennym życiu? Kiedy mówimy o kreatywności, często przychodzą nam na myśl znane, utalentowane osoby, które potrafiły wykorzystać swoje możliwości. Dla jednych to Mozart, Picasso czy Einstein, ale zdaniem psychologów nie trzeba sięgać po przykłady najwybitniejszych jednostek, aby zrozumieć podstawowe cechy kreatywności. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku kreatywność definiujemy jako wysoce rozwiniętą umiejętność realizacji procesów twórczych. (...)


Z życia wiejskiej lekarki

Kleszcz i żmija
Janina Banachowska

Siedziałam akurat w fotelu przed telewizorem, głos był wyciszony, na ekranie ukazywały się widoki zamarzniętej zimą Kamczatki na kanale National Geografic. Czytałam jednocześnie książkę, która tak mnie wciągnęła, że wizyta kogokolwiek, a już szczególnie, jak przypuszczałam, chorego dziecka była mi absolutnie nie na rękę. Spojrzałam na kobietę: na jej twarzy zobaczyłam autentyczny popłoch. Była nietutejsza, widać że miastowa. Odłożyłam książkę. – Co się stało? – zapytałam. – Kleszcz! Kleszcz! – zawołała z płaczem. – Kubuś ma go na karku pod włosami! (...)


Bezpłatne studia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych


- Bardziej wykwalifikowana kadra – lepsza opieka pielęgniarska (Beata Cholewka)

- Skorzystałam z szansy (Renata Bieńczak)

- Wzrost kwalifikacji to awans i wyższa jakość (Piotr Pobrotyn, Dorota Milecka)


 


 

Wytyczne „Aktywność seksualna pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”

Seks po zawale? W zasadzie wskazany
Marcin Wełnicki

Satysfakcjonujące życie seksualne jest ważne nie tylko dla ludzi młodych – badania epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń erekcji wśród mężczyzn wskazują, że aktywność seksualna w szóstej czy siódmej dekadzie życia nie jest niczym niezwykłym. Według danych zgromadzonych w ramach Cologne Male Survey, 71% mężczyzn w wieku od 70 do 80 lat deklarowało aktywność seksualną, z czego około 40% twierdziło, iż odbywają przynajmniej jeden stosunek tygodniowo. (...) Wytyczne „Aktywność seksualna pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego” zawierają wiele praktycznych wskazówek dla lekarzy zajmujących się na co dzień pacjentami z obciążeniami kardiologicznymi i metabolicznymi. (...)


Wytyczne „Aktywność seksualna pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego” / Seks po zawale? W zasadzie wskazany / Marcin Wełnicki
Życie z padaczką

Z prof. dr. hab. Konradem Rejdakiem z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat padaczki, trudności diagnostycznych jej rozpoznawania oraz leczenia rozmawia Marek Derkacz. (...)
 


HIV/AIDS

Każdy może być zakażony

Z Anną Marzec-Bogusławską, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, agendy Ministra Zdrowia rozmawia Marcin Wełnicki. (...)
 


Świadomość społeczna na temat HIV/AIDS wciąż stereotypowa

Z Magdaleną Ankiersztejn-Bartczak, prezesem Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej rozmawiał Marcin Wełnicki. (...)
 


Czy mamy szansę na nowoczesne leczenie cukrzycy?

Do dyskusji redakcyjnej na ten temat zaprosiliśmy Igora Radziewicza-Winnickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Leszka Czupryniaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, prof. Grzegorza Dzidę, konsultanta woj. lubelskiego w dziedzinie diabetologii oraz Krzysztofa Łandę, szefa Fundacji Watch Health Care. Moderował red. Mariusz Gujski. (...)
 


Ewerolimus – nowa broń w walce z rakiem piersi
Tomasz Kobosz

Komisja Europejska dopuściła w lipcu br. doustny lek ewerolimus do stosowania w leczeniu zaawansowanego hormonozależnego (HR+) raka piersi bez ekspresji receptora HER2 u kobiet po menopauzie, bez objawów zajęcia narządów trzewnych. Nowy lek stosuje się w skojarzeniu z eksemestanem, po niepowodzeniu leczenia letrozolem lub anastrozolem. (...)


Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej w Polsce

Z Jackiem Gugulskim, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz prezesem Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych rozmawia Marcin Wełnicki. (...)
 


Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych – raport Uczelni Łazarskiego

Po zniesieniu terapii inicjującej
Tomasz Kobosz

Choroby reumatyczne, takie jak RZS, MIZS, ZZSK i ŁZS, generują ogromne koszty pośrednie: zwiększonej absencji chorobowej pracowników, wzrostu liczby osób trwale niezdolnych do pracy i pełnienia ról społecznych, świadczeń rentowych, zasiłków, pielęgnacji i opieki nad przewlekle chorymi, pobytów w sanatoriach. Efektywne i racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczanymi na leczenie biologiczne może pozwolić nie tylko na uzyskanie maksymalnego efektu terapeutycznego, ale też przynieść wymierne oszczędności w sektorze finansów publicznych – piszą autorzy raportu „Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych – ocena stanu obecnego i planowanych zmian”, opublikowanego w ramach projektu badawczego Uczelni Łazarskiego. (...)


Nadużywanie antybiotyków w leczeniu biegunek w świetle najnowszych badań NIZP-PZH
Dawid Szwedowski

Według badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH i opublikowanych w czasopiśmie „Epidemiology & Infection”, polscy lekarze nadużywają antybiotyków w leczeniu ostrych biegunek zakaźnych. Prof. Mirosław Wysocki otwierając konferencję poświęconą temu zagadnieniu podkreślił, że prowadzi to nie tylko do zwiększenia ryzyka rozwoju oporności bakterii na najczęściej stosowane antybiotyki, ale także wydłuża czas trwania choroby. (...)


Opieka domowa nad przewlekle chorymi
Martyna Tomczyk

Gdzie chorować i jak umierać? W jakich warunkach? W czyim towarzystwie? Jakie są prawa pacjentów u schyłku życia? Co odczuwa człowiek u schyłku życia? Jak mu pomóc? Co czują jego bliscy? Gdzie powinny przebywać nieuleczalnie chore dzieci? Co w przypadku zdiagnozowania wady letalnej u płodu? – to tylko niektóre z pytań, na które starali się znaleźć odpowiedź prelegenci konferencji naukowo-szkoleniowej „Opieka domowa nad przewlekle chorymi – zasady i praktyka”, zorganizowanej przez Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (...)


PIBŻiW zamiast PIS?
Halina Pilonis

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega o powołanie nowej instytucji: Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (PIBŻiW), powstałej z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, odpowiedzialnej za higienę i bezpieczeństwo żywności. Minister rolnictwa Marek Sawicki już 4 lata temu wystąpił do ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz z propozycją utworzenia takiej instytucji, odpowiadającej za żywność „od pola do stołu”. Szefowa resortu zdrowia zaakceptowała pomysł, ale zaprotestowała Inspekcja Sanitarna. (...)


Wybierz Życie – Pierwszy Krok
R.F.

To jedyny, realizowany na ogólnopolską skalę program edukacyjny prowadzony w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy. Umożliwia – dzięki zaangażowaniu terenowych oddziałów inspekcji sanitarnej – systemowe dotarcie do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wiedzą o RSM oraz rzetelną ewaluację efektów prowadzonych działań. Na niedawnym spotkaniu w Warszawie z udziałem przedstawicieli kuratorium oświaty, wojewódzkich ośrodków koordynujących Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Związku Powiatów Polskich, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, inspekcji sanitarnej i Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet realizatorzy programu podsumowali dotychczasowe działania i ich rezultaty. (...)


Obudź się, póki wirus HCV drzemie
Tomasz Kobosz

Ogólnopolska kampania społeczna „Obudź się, póki wirus HCV drzemie” to projekt zainicjowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej w porozumieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Ma na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów z wzw C. Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ale w szczególności do pacjentów z wzw C oraz lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. Na kolejnym jej etapie prowadzone będą również szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu. W planach są także warsztaty edukacyjne dla pielęgniarek i dziennikarzy. (...)


Badanie PrimoTinA-asthma

Tiotropium ogranicza zaostrzenia astmy
Tomasz Kobosz

Opublikowane ma początku września br. dane z badań III fazy PrimoTinA-asthma pokazują, że stosowanie tiotropium znacząco ograniczało zaostrzenia astmy u pacjentów, u których objawy utrzymywały się pomimo leczenia wysokimi dawkami kortykosteroidów wziewnych (ICS) i agonistów receptora b o długotrwałym działaniu (LABA). Tiotropium w istotny sposób poprawiało też czynność płuc u pacjentów z astmą objawową w trakcie terapii ICS/LABA. (...)


Potwierdzono rodzimy charakter dirofilariozy w Polsce
Tomasz Kobosz

W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny prowadzone są badania mające na celu określenie rozprzestrzenienia się Dirofilaria repens na Mazowszu – wśród psów, które stanowią rezerwuar pasożyta, oraz komarów, które mogłyby przenosić pasożyta. Zbierane są również informacje o zachorowaniach ludzi. Prace te finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki. Z zebranych dotychczas informacji wynika, że zarażenie D. repens potwierdzono u 20 osób w naszym kraju. Odsetek zarażonych psów wśród zbadanych na terenie Mazowsza jest wysoki i waha się od kilkunastu do 20%. W tym roku wykryto komary zarażone D. repens w populacji występującej na Mazowszu zachodnim – dodatnie wyniki badania DNA uzyskano w próbkach zebranych w lipcu w latach 2010–2012. (...)


Badanie PISCES

Rośnie znaczenie preferencji pacjentów
Tomasz Kobosz

PISCES to randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie III fazy, oceniające preferencje pacjentów dotyczące leczenia zaawansowanego lub przerzutowego raka nerkowokomórkowego (mRCC). Głównym celem badania była ocena tego, w jaki sposób różnice w tolerancji i bezpieczeństwie pazopanibu i sunitynibu przekładają się na preferencje pacjentów. (...)
 


 

Nowy sposób leczenia zapalenia jelita grubego wywołanego Clostridium difficile?

Przeszczep kału
Martyna Tomczyk

Wraz ze wzrostem liczby nowych zachorowań na zapalenie jelita grubego z powodu Clostridium difficile, zwiększeniem oporności na standardowe leczenie (metronidazol i wankomycyna) i przede wszystkim wzrostem ryzyka nawrotów choroby, zwłaszcza u osób powyżej 65. roku życia i hospitalizowanych przez dłuższy okres, wciąż poszukuje się nowych, skuteczniejszych metod leczenia. Jedną z nich jest przeszczep kału. Dr Mattila Eero wraz ze swoim zespołem przeprowadził retrospektywną analizę danych dotyczących 70 chorych (60% kobiet) z nawracającym zakażeniem Clostridium difficile, u których wykonano przeszczep kału w latach 2007–2010 w jednym z 5 fińskich szpitali. (...)


Nowy sposób leczenia zapalenia jelita grubego wywołanego Clostridium difficile? / Przeszczep kału / Martyna Tomczyk

Medukacja

Bądź LEPszy w testach
Łukasz Małek

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot