„Służba Zdrowia” nr 34-42 z 16 maja 2011 r.


archiwum 2011
Konsultant, właściciel, rozjemca?
Aleksandra Fandrejewska Bernadetta Waszkielewicz

W grudniu 2010 r. Julia Pitera, nazywana ministrem ds. korupcji, otrzymała anonim. Autor informował o niewłaściwym postępowaniu kilku pomorskich konsultantów medycznych. Czy liczył na interwencję, czy na zainteresowanie problemem minister Pitery, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że Pitera sprawę potraktowała poważnie i po 3 miesiącach analiz i zbierania danych zaproponowała Ministerstwu Zdrowia zmianę ustawy o konsultantach medycznych. Od początku kwietnia czeka ona na reakcję minister Ewy Kopacz. (...)


Jądro systemu na manowcach
Maciej Biardzki

W ostatnich tygodniach ponownie zaczęto dyskutować o zasadach funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Sam ferment należy uznać za pozytywny, ale wiele składanych propozycji niekoniecznie doprowadzić do poprawy sytuacji. Propozycje te, to powiązanie wynagradzania lekarzy rodzinnych z ilością wykonywanych przez nich czynności. Podstawowym błędem takiego myślenia jest założenie, że system opieki zdrowotnej służy leczeniu ludzi. Jasne, temu także służy, choć podstawowym jego celem powinno być dążenie do utrzymywania społeczeństwa w zdrowiu. (...)


Zawłaszczyć sukces
Elżbieta Cichocka

Bilans dokonań rządu wygląda różnie, zależnie od tego, kto go robi. Jeśli premier, to oczywiste, że obraz będzie ładniejszy niż w rzeczywistości. Donald Tusk w marcu na łamach „Gazety Wyborczej” zbilansował czteroletnie osiągnięcia swego rządu w artykule: „Czego dokonaliśmy, co nam się nie udało”. Tekst można przeczytać również na oficjalnych stronach internetowych premiera. Ale i na tym obrazie dokonań rządu – ochrona zdrowia przez samego autora została zaliczona do grupy, w której się nie udało. Na ciemnym firmamencie zdrowia jedyną jasną gwiazdką jest pogotowie lotnicze. „Zakończyliśmy program wymiany śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Za 0,5 mld zł zakupiliśmy nowoczesne śmigłowce Eurocopter i symulator lotów. Nowe śmigłowce mają służyć pacjentom przez najbliższe 25 lat” – pisze premier. (...)


Zerwane więzi
Halina Pilonis

Dr Małgorzata Zbroszczyk-Szczepaniak była ordynatorem Oddziału Pediatrii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie przez 7 lat. 31 stycznia br. wraz z pięcioma lekarzami z oddziału złożyła wypowiedzenie. – Decyzję poprzedziła ciężka jesień na oddziale i brak reakcji dyrekcji szpitala na sygnalizowane problemy. W ubiegłym roku przyjęliśmy na oddział 2300 pacjentów. Co roku liczba hospitalizowanych stale rośnie – tłumaczy dr Zbroszczyk-Szczepaniak. Nie pociągało to jednak żadnych zmian organizacyjnych, zwiększało tylko obciążenie pracującego dotychczas personelu. W końcu grudnia ub.r. lekarze złożyli do dyrekcji pismo, w którym przedstawili problemy skutkujące zagrożeniem dla pacjentów i tym samym zwiększonym ryzykiem dla personelu medycznego. Domagali się dodatkowego lekarza na dyżurze, pielęgniarki, salowej oraz podwyżki pensji. (...)


Rynek jest dobry, a konkurencja popłaca
Elżbieta Cichocka

Instytut Matki i Dziecka był największym ośrodkiem kompleksowego leczenia wrodzonej wady rozszczepów wargi i podniebienia u noworodków. Teraz wyrósł mu konkurent – prywatna lecznica pod Warszawą. Zespół tam pracujący rekrutuje się z kliniki prof. Zofii Dudkiewicz z IMiDz, z nią samą na czele. Lecznica świadczy na razie tylko usługi odpłatne i oferuje rodzicom szybszy termin operacji. Ale nie ma przeszkód, by przystąpiła do konkursu ofert o pieniądze NFZ. Wtedy leczenie w IMiDz przestanie istnieć. Już teraz na forach internetowych rodziców są pytania, co się dzieje z Instytutem i dlaczego panią profesor trudno tam spotkać. (...)


Nieustraszeni łowcy niedorzeczności
Halina Pilonis

Krajowy Indeks Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia to jeden z elementów akcji „Pozwólcie lekarzom leczyć”. Jej celem jest uświadomienie pacjentom i całemu społeczeństwu, że wykonywanie przez NFZ roli kreatora polityki zdrowotnej, administratora, twórcy standardów i wytycznych postępowania, systemu informatycznego płatnika oraz nienadzorowanego kontrolera systemu – prowadzi do nadużyć oraz mnożonych ponad wszelką miarę wymagań biurokratycznych, sprzecznych z zasadami wykonywania zawodu lekarza. (...)


PANOPTICUM

Lékaři na dovolené, sestry v nejistotě, ředitelé bezmocní
Marek Wójtowicz

W Czechach w pierwszym kwartale br. 1/4 czeskich lekarzy (tj. 4100) złożyła wypowiedzenia w ramach akcji „Děkujeme, odcházíme výpověd” („Dziękujemy – składamy wypowiedzenia”). Czescy lekarze jakoś się jednak po 2 miesiącach dogadali z rządem, ale kosztem znaczącej (5000–8000 koron) podwyżki płac, choć nadal 200 lekarzy (5% protestujących) nie chce powrócić do pracy, a jednego z nich, lidera protestu dr. Martina Engela, nie chciała przyjąć z powrotem do pracy dyrekcja szpitala. Atmosferę w czeskim kociołku zdrowotnym dobrze oddaje tytuł w jednej z ich gazet „Lékaři na dovolené, sestry v nejistotě, ředitelé bezmocní” (Lekarze na urlopach, pielęgniarki w niepewności, a dyrektorzy bezsilni). Tak, tak, dyrektorzy szpitali we wszystkich krajach europejskich, nie tylko w Czechach, stają się bezsilni, gdy w poszukiwaniu lepszych zarobków odchodzą kluczowi specjaliści, a tu nie ma gdzie zdobyć dodatkowej kasy, żeby ich zatrzymać. (...)


Ubezpieczenia dodatkowe
Andrzej Sośnierz

Od wielu lat, ze zmiennym nasileniem, toczy się w Polsce dyskusja o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Jak wynika z wielu badań sondażowych, większość Polaków popiera wprowadzenie takiej instytucji do systemu opieki zdrowotnej, choć są też sondaże, które tej powszechnej zgodzie wydają się przeczyć. Nie od dziś wiadomo, że wynik sondażu zależy w dużym stopniu od sformułowania pytania, na które ankietowany ma odpowiedzieć. Bo jeśli zapytać „Czy jesteś za wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych?”, wtedy odpowiedź będzie raczej pozytywna. Jeśli jednak zapytać „Czy jesteś za wprowadzeniem dodatkowej składki?”, wtedy wynik z pewnością będzie gorszy. A jeśli jeszcze ktoś dociekliwy zapyta o konkretną kwotę, jaką ankietowany gotów jest wnieść do systemu, wtedy wynik może być jeszcze gorszy. (...)


TYLKO FAKTY

Implant dla milionów
Marek Nowicki

Profesor Henryk Skarżyński nie zwalnia tempa: właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zaprezentował najnowsze wyniki swoich badań. Podczas konferencji były omawiane wyłącznie oryginalne, nigdy dotąd nie publikowane doniesienia. Te polskie dotyczyły 25 dzieci, u których zachował się prawidłowy słuch w zakresie niskich częstotliwości. Kłopot był z wysokimi – matka jednego z dzieci relacjonowała, że jej córka nie słyszy np. dźwięku elektronicznego termometru. Pół biedy, gdyby wady ograniczały się do takich tylko mankamentów. Mali pacjenci otrzymali implanty, których konstrukcję i sposób działania opracował profesor Henryk Skarżyński. – To jest moja koncepcja, mój projekt i moje badania – podsumowuje z dumą naukowiec. (...)


Jak hurtownie w aptekach kupowały
Elżbieta Południk

Skupowanie leków przez hurtownie w aptekach i ich wywóz za granicę to łamanie prawa farmaceutycznego oraz działanie na niekorzyść polskich pacjentów – uznała Zofia Ulz, Główny Inspektor Farmaceutyczny. W marcu GIF wydał decyzję o zamknięciu niektórych hurtowni, a kilkanaście dni później cała sprawa została okrzyknięta „aferą lekową”. GIF podejmując akcję kontroli hurtowni farmaceutycznych powoływał się przede wszystkim na dobro pacjenta. Ale tak odwrócony handel lekami naruszał również interesy producentów: te same leki w różnych krajach sprzedawane są po cenach, między którymi różnice sięgają kilkudziesięciu procent. Co prawda import równoległy jest legalny, jednak ma swoje granice. I te granice, zdaniem Zofii Ulz, przekraczały zamknięte hurtownie. (...)


Farmaceuta syty, medyk cały, pacjent zdrowszy
Krzysztof Boczek

Od 3 lat Naczelna Izba Aptekarska (NIA) stara się, by w ustawie o zawodzie farmaceuty znalazły się zapisy, które pozwolą farmaceutom na niektóre działania z zakresu opieki farmaceutycznej oraz doprecyzują lub poszerzą istniejące już kompetencje. – Regularnie przypominamy o tym Ministerstwu Zdrowia, ale ciągle słyszymy, że są ważniejsze sprawy – twierdzi dr n. farm. Tadeusz Bąbelek, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej (WOIA). – Od roku nic się w tej sprawie nie dzieje – dodaje Eugeniusz Jarosik, rzecznik Naczelnej Rady Aptekarskiej. Opieka farmaceutyczna miała zaistnieć w nowym Prawie farmaceutycznym, ale stary projekt zapisów został wycofany, a nowy jeszcze nie trafił do konsultacji społecznych. Tymczasem doprecyzowanie kompetencji aptekarza w zakresie opieki farmaceutycznej wsparłoby współpracę z lekarzami w zakresie farmakoterapii. (...)


Gorlice, czyli dobry szpital na peryferiach
Bernadeta Waszkielewicz

Powiat gorlicki: nieco ponad 100 tys. ludności, z czego 30 tys. w samych Gorlicach. Polska południowo-wschodnia, czyli B. I szpital, który może się pochwalić inwestycjami, jakich nie ma wiele placówek w największych miastach. Ma nowoczesny OIOM, bezkontaktowy oftalmoskop chirurgiczny, innowacyjną, ekologiczną kotłownię opalaną zrębkami drzewnymi, które stosują zaledwie 3 szpitale w Polsce i instalację do odbioru ciepła ze spalin z kotłowni – pierwszą w kraju. (...)


Tropem prywatyzacji
Dariusz Wasilewski

Wśród obecnych problemów opieki zdrowotnej w Polsce niedoceniana jest kwestia postrzegania własności. Można wręcz odnieść wrażenie, że jest wstydliwie omijana. Jesteśmy świadkami dokonujących się zmian legislacyjnych dotyczących przekształcania spzozów w spółki kapitałowe, które po latach takich zapowiedzi będą miały wreszcie możliwość zweryfikowania swoich możliwości w rzeczywistości, i to w okresie deficytu finansowego. Rezygnacja z formuły spzozów wydaje się ze wszech miar słuszna, choć o pełnym sukcesie zdecydowałaby dopiero reforma całego systemu finansowania, a nie tylko jego organizacyjnego wycinka. Powstaną więc przedsiębiorstwa, które będą działały według normalnych zasad gospodarczych. (...)


Praktyczne aspekty przekształcania SPZOZ-u w spółkę

Rewolucja w ochronie zdrowia
Joanna Nowak-Kubiak

1 lipca wejdzie w życie ustawa o działalności leczniczej, która zapowiada rewolucyjne zmiany. Czy przyniesie zmiany oczekiwane przez Ministra Zdrowia, przekonamy się za kilka lat. Ale już dziś musimy zmienić myślenie o finansach samodzielnych publicznych zakładów i nie tylko ich. Dla mnie ustawa ta, poza oczywistą rewolucją, jaką jest możliwość przekształcenia SPZOZ-ów w spółki bez ich uprzedniej likwidacji, w tym także w spółki zadłużone – wprowadza konieczność przejęcia przez organ założycielski odpowiedzialności za kondycję finansową podległego SPZOZ-u. (...)


O dnie, którego nie ma
Janusz Krakowian

Według oficjalnych danych NFZ, w ciągu ostatnich 5 lat nakłady na ochronę zdrowia w naszym kraju wzrosły z 36 435 752 zł w 2006 r. do kwoty 59 890 270 zł w roku ubiegłym. To wzrost o blisko 65%. Dziś jednak, podobnie jak w 2006 r., ciągle słychać, że pieniędzy w systemie jest za mało. I mimo kolejnego już oddłużenia – długi szpitali ciągle rosną. Dziś wynoszą one około 10 mld zł. Nikt, może poza samorządami, zdaje się tym nie przejmować. Niedawno rozmawiałem z przedstawicielem powiatu śremskiego (Wielkopolska), który ma potężny problem ze swoim szpitalem. To ten sam szpital, o którym zrobiło się głośno, gdy otrzymał dotację z Unii Europejskiej na zakup ambulansu. Kiedy tylko pieniądze pojawiły się na koncie szpitala, zabrał je komornik. Długi tego szpitala przekroczyły już 70 mln zł, co w porównaniu z budżetem powiatu (53 miliony) stanowi kwotę astronomiczną. (...)


Z dyrektorem Lubelskiego OWNFZ, Krzysztofem Tuczapskim rozmawia Marek Derkacz

Potrójne zadowolenie

Jest Pan doświadczonym, cenionym menedżerem. Jako jeden z pierwszych przekształcił Pan publiczny szpital w spółkę. Zarządzanie zamojskim szpitalem szło Panu świetnie. Skąd decyzja o kandydowaniu na dyrektora Lubelskiego LOW NFZ i rozstaniu ze szpitalem?
– Rozstać się z firmą, której poświęciłem ponad 6 lat życia zawodowego, było trudno. Związałem się z tym szpitalem, wspólnie z załogą odnieśliśmy znaczący sukces w podnoszeniu jakości usług dla pacjentów. Rozszerzyliśmy działalność o świadczenia wysokospecjalistyczne, otwierając w 2005 r. Oddział Hematoonkologii, stworzyliśmy nowoczesny, bezpieczny zakład pracy. Załoga była scementowana, można było tam efektywnie pracować i mieć z tego korzyści, również materialne. Byłem wobec pracowników wymagającym prezesem, ale przede wszystkim – wobec siebie. Podobnie kieruję pracą LOW NFZ. (...)


 
List do przyjaciela
Andrzej Musiałowicz

Drogi Doktorze House! Z coraz większym zdumieniem oglądam Pana dokonania. Zupełnie nie mogę zrozumieć, o co chodzi z tym uporczywym dążeniem do postawienia właściwej diagnozy. Czy Pan wie, ile kosztują te kolejne badania diagnostyczne? I ci Pana koledzy doktorzy z zespołu, czy oni wcale nie sypiają? W imię czego siedzą po nocach analizując wyniki kolejnych badań? Każdy wie, że w nocy się śpi, dyżury też nie są do tyrania, a przy dyżurze w zespole do roboty jest najmłodszy. Reszta albo chrapie, albo zajmuje się bardziej pożytecznymi sprawami. A u Pana wszyscy pracują – niewiarygodne! (...)


/ List do przyjaciela / Andrzej Musiałowicz
Otwarcie
Janusz Atłachowicz

1 maja minęło 7 lat od chwili, gdy nasz kraj powiększył grono członków Unii Europejskiej. Dla Polaków otworem stanęły granice i rynki pracy większości krajów. To otwarcie spowodowało przemieszczenie się ludzi „za chlebem”. Nasi pracownicy masowo zasilili pracodawców, głównie w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Również nasi pracownicy medyczni, zwłaszcza lekarze, mieli w tym exodusie znaczny udział. Wskutek dużego zapotrzebowania na lekarzy na tamtych rynkach pracy. Od maja tego roku otwarte zostały ostatnie, chronione dotychczas, rynki pracy w Austrii i Niemczech. Fakt ten zapewne spowoduje, że kolejna, spora grupa naszych młodych lekarzy zasili tamte, a nie nasze szpitale lub lecznictwo otwarte. (...)


Służby w separacji
Grażyna Lubińska

Ciągle młoda duchem, weszłam w etap życia, w którym spotkania z lekarzami różnych specjalizacji stają się z konieczności dość regularne. I choć zawodowo ochroną zdrowia już się nie zajmuję, planowane i zapowiadane zmiany w systemie śledzę uważnie – tym razem jako pacjentka. Ministerstwo Zdrowia proponuje, by osoby, które wykupią dodatkową polisę zdrowotną, miały ulgę w podatku dochodowym. Alternatywą miałoby być umożliwienie płacenia składek na dodatkowe ubezpieczenie z funduszu pracowniczego. Ciekawe, czy ten drugi wariant ma dotyczyć tylko wielkich firm, które taki fundusz gromadzą, czy też mojej jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy będę mogła dodatkowe ubezpieczenie wliczyć sobie w koszty działalności? No i co będzie, jeśli się dodatkowo ubezpieczę, a państwo za 2 lata cofnie możliwość odpisu? Przecież wpłaconych pieniędzy nie odzyskam, a bez ulgi na kontynuację ubezpieczenia może nie będzie mnie stać? (...)


Dziennik stażystki
Maja Sztaudynger

Dzień jak co dzień. Nie asystowałam przy żadnej operacji. Nie uratowałam nikomu życia. Właściwie – nie nauczyłam się niczego nowego. Zrobiłam kilkanaście przyjęć na oddział, przedzierając się przez gąszcz biurokracji. Kilkadziesiąt razy użyłam swojej pieczątki, wypisałam stertę skierowań na badania, kilkanaście razy pod rząd zadałam ten sam zestaw pytań, m.in. o termin ostatniej miesiączki, długość cyklu, liczbę porodów, odbywając przy tym dłuższą lub krótszą rozmowę z pacjentką. Gdy po lewej stronie biurka w gabinecie zabiegowym zrobiło się pusto i wszystkie opisane historie choroby wylądowały już po prawej, z półki powyżej wyjęłam plik kolejnych historii i udałam się do gabinetu przygotowywać wypisy, uzupełniać karty statystyczne do NFZ i nadawać kody literowo-cyfrowe chorobom i procedurom medycznym. (...)


Z życia wiejskiej lekarki

Przedwiośnie na niby
Janina Banachowska

Nie dane mi było poleżeć. Zaraz rano otrzymałam wzywający mnie do pacjenta telefon. Zachorowała babka i dwójka jej wnucząt. Bolą ich gardła i gorączkują. Dom był przy drodze, nie trzeba było daleko iść, oczywiście, o kulach. Przyjechano po mnie toyotą, do niej łatwiej było wejść. Wyjść – nieco trudniej, ale się dało. Dzieci były rozpalone. Matki w domu nie było, już od pół roku pracuje w Irlandii. Dzieci w wieku 5 i 7 lat pozostawione były pod opieką babki, teraz równie chorej jak wnuczęta. Ostatecznie, leczyć takie dzieci to nie problem, ale ich jedyna obecnie opiekunka leżała z 38,7° C gorączki, bólem zamostkowym po przebytym w przeszłości zawale i z zawrotami głowy. (...)


Zaangażowanie na całego
Paweł Słupski

Bardzo często zdarza się, że działanie, w które się zaangażowaliśmy, kompletnie nie daje nam satysfakcji. Tak bywa z naszą pracą, małżeństwem czy poważną inwestycją finansową. Istnieje jednak mechanizm, który powoduje, że mimo poniesionych kosztów, strat i rosnącego niezadowolenia, wiele osób nadal tkwi w niechcianej sytuacji kompletnie nie myśląc o wycofaniu się z niej. Mechanizm, który odpowiada za takie zachowanie, to tzw. efekt utopionych kosztów. Pokrótce polega to na tym, że chętnie angażujemy się w różne sytuacje na zasadach licytacji, ale gdy okazuje się, że zafundowaliśmy sobie przynajmniej kilka takich zdarzeń, z czegoś musimy też zrezygnować. A wtedy właśnie pojawiają się trudności, bo mało kto potrafi to zrobić szybko i łatwo. Po prostu, szkoda nam środków bądź wysiłku, które już zainwestowaliśmy. Następuje więc selekcja: rezygnujemy z sytuacji, która w naszych oczach jest „najtańsza”, czyli kosztowała nas najmniej. (...)


Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
Krzysztof Nyczaj

Zbliża się koniec okresu przejściowego dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej. Po 30 czerwca dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej praktykach lekarskich oraz pielęgniarek i położnych musi być prowadzona wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozporządzenie to rozszerzyło zakres dokumentacji indywidualnej. Obok dotychczasowej pojawiły się: karta noworodka, karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karta wizyty patronażowej, karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego, karta medycznych czynności ratunkowych oraz karta obserwacji porodu. W przypadku karty obserwacji porodu oraz karty medycznych czynności ratunkowych zakres danych doprecyzowano określając wzór dokumentu w załączniku do rozporządzenia. (...)


Drugie życie
Helena Kowalik

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Północ rozpoczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 26-letniej Agnieszki W., u której przeprowadzono zabieg operacyjny w Centrum Medycznym Enel-Med. Przesłuchiwano świadków. Pytanie podstawowe brzmiało: dlaczego młoda, zdrowa kobieta zmarła? Żaden trop nie prowadził do odpowiedzi. Sprawdzono sprawność aparatury do badań laboratoryjnych wymaganych przed operacją, które pacjentka wykonała w swoim mieście. Może wyniki analiz były błędne? Nie, żadnych zastrzeżeń. (...)


Pod hasłem: Jakość dla wszystkich

Dekada jakości
Jolanta Sabbatówna

Nieustająca reforma ochrony zdrowia to doświadczenie nie tylko Polski. Opieka dla wszystkich – coraz lepszej jakości – jest celem zmian wprowadzanych obecnie w brytyjskim systemie NHS. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia wykazała znaczące różnice w jakości opieki sprawowanej na terenie Wielkiej Brytanii. Po reformach system ma elastyczniej reagować na potrzeby zdrowotne, ma się też poprawić standard usług. Nacisk położono na dostęp pacjentów do informacji oraz możliwość dokonywania przez nich wyborów. Poprawa jakości ma uczynić opiekę zdrowotną efektywniejszą klinicznie, bezpieczniejszą, a zarazem bardziej zindywidualizowaną. (...)


 
Kontrowersje wokół szczepień

Z dr n. med. Ewą Duszczyk, adiunktem Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na temat kontrowersji dotyczących szczepień rozmawia Marcin Wełnicki. (...)

 


/ Kontrowersje wokół szczepień /
 
Biegunki rotawirusowe – czy warto szczepić dzieci?
Marcin Wełnicki

Biegunka to jeden z najczęstszych objawów chorobowych stwierdzanych u małych dzieci. Może towarzyszyć schorzeniom, które nie dotyczą bezpośrednio układu pokarmowego, np. zapaleniu ucha środkowego, co pediatrzy żartobliwie określają terminem „zespół ucho-brzucho”. Najczęstszą przyczyną ostrej biegunki u dzieci do 5. roku życia są jednak infekcje wirusowe, niemal w 50% przypadków wywołane przez rotawirusy. (...)


/ Biegunki rotawirusowe – czy warto szczepić dzieci? / Marcin Wełnicki
NATPOL 2011
Tomasz Kobosz

Badanie NATPOL 2011 jest pierwszym od wielu lat badaniem epidemiologicznym, które pokaże rozpowszechnienie w polskiej populacji czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (ostatnie badanie przekrojowe w populacji ogólnopolskiej przeprowadzono w latach 2004–2005). Wyniki badania NATPOL 2011 pozwolą ocenić aktualne zagrożenie chorobami układu krążenia i określić, jak najskuteczniej leczyć osoby z grup ryzyka. Uzyskane dane ułatwią też prognozowanie sytuacji zdrowotnej w Polsce na kolejną dekadę i kształtowanie polityki zdrowotnej państwa, m.in. poprzez opracowanie dostosowanych do rzeczywistych potrzeb programów profilaktycznych, polepszanie procesu leczenia poprzez jak najwcześniejszą diagnozę i prawidłowy dobór terapii, udoskonalanie systemu opieki zdrowotnej, programu edukacyjnego studiów medycznych, a także edukacji społeczeństwa na temat zdrowia i aktywnego stylu życia. (...)


Leczenie śmiechem
Marek Derkacz

Kilka miesięcy temu hiszpański lekarz Ramon Mora-Ripoll, dokonując przeglądu dotychczas istniejącego piśmiennictwa, na łamach jednego z naukowych czasopism opublikował pracę na temat terapeutycznego znaczenia śmiechu. Wnioski płynące z artykułu jednoznacznie wskazują na korzyści wynikające z wprowadzenia takiej terapii do codziennej praktyki lekarskiej. Zwłaszcza że tego typu kuracja nie wymaga właściwie żadnych nakładów finansowych. Śmiech niezależnie od wieku chorych poprawia nastrój i pozytywnie wpływa na samopoczucie pacjentów. Poprawia także jakość życia i zwiększa chęć do działania. Autorzy badań nad terapeutyczną rolą śmiechu wykazali jego pozytywny wpływ na objawy wywołane stresem oraz korzystny wpływ na jakość snu. U pacjentów chorych na depresję leczenie śmiechem zmniejsza nasilenie objawów choroby. U chorych na schizofrenię, niekonwencjonalna terapia skutecznie zmniejsza wrogość, poprawia nastrój i działa przeciwlękowo. (...)


Medukacja

Bądź LEPszy w testach
Paweł Własienko

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Sukces prof. Marii Siemionow
Paweł Traczewski

Wybitna klinicystka w czasie niedawnej wizyty w Polsce opowiedziała o ogromnym wysiłku finansowym i organizacyjnym, niezbędnym do realizacji marzenia o przeszczepieniu twarzy. Minęły ponad 2 lata od wielkiego sukcesu polskiej i amerykańskiej medycyny, jakim było dokonanie pierwszego w USA, a czwartego na świecie udanego przeszczepu twarzy. Historyczną operację przeprowadziła prof. Maria Siemionow, mikrochirurg i chirurg rekonstrukcyjny z Cleveland Clinic wraz z zespołem. 29 marca br. ta absolwentka poznańskiej Akademii Medycznej otrzymała medal Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe. W wykładzie wygłoszonym w czasie wizyty w Polsce Maria Siemionow poruszała etyczne aspekty transplantacji twarzy, mówiła także o historii swojego niezwykłego osiągnięcia. (...)
 


Jak poprawić jakość życia chorych na POChP?
Tomasz Sienkiewicz

Dr n. med. Tadeusz Zielonka z warszawskiego UM podczas konferencji „Jak poprawić jakość życia chorych na POChP”, zorganizowanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, akcentował, że POChP jest ewidentnym skutkiem rozprzestrzenienia nałogu palenia. Tylko ok. 10% zachorowań rozwija się wskutek zawodowego narażenia na szkodliwe pyły, gazy i dymy. W świecie choruje już 210 mln ludzi, a co roku 7,5 mln umiera z powodu tej choroby. Krzywa umieralności na POChP rośnie zaś w zastraszającym tempie, głównie z powodu masowego palenia tytoniu przez mężczyzn w rozwijających się krajach Azji, pali np. już 70% Chińczyków. W Polsce „najlepszy” okres dla nałogu tytoniowego na szczęście minął: w latach 90. ub.w. paliło 63% mężczyzn, obecnie 38%. (...)


Warsztaty lipidowe

Od cholesterolu do makroekonomii
Tomasz Sienkiewicz

Mamy ogromne rezerwy w zakresie przeciwdziałania powtórnym incydentom sercowo-naczyniowym i udarom, nie powinniśmy jednak przy tym zapominać, jak ważna jest pierwotna profilaktyka naczyniowa. Nie potrafimy też wykorzystać sukcesu terapeutycznego, który osiągnęliśmy dzięki ogromnemu rozwojowi kardiologii inwazyjnej w Polsce w ostatnim 20-leciu. A to ma wpływ nie tylko na życie społeczne, ale także na rozwój gospodarczy kraju – mówili eksperci podczas warszawskich warsztatów MSD Zdrowie i Edukacja. (...)


Szczepić zawsze warto
Renata Furman

Już po raz szósty obchodzony był w kwietniu tego roku Europejski Tydzień Szczepień. Centralnym wydarzeniem Tygodnia była konferencja zorganizowana przez WHO Polska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz „Służbę Zdrowia”. Nigdy dosyć przypominania o pozytywnej roli szczepień oraz o tym, jak ważne i konieczne jest ich stosowanie. Istnieją bowiem miejsca na świecie, gdzie choroby, którym za pomocą szczepień można zapobiegać, nadal zabijają. Nauka nie ma wątpliwości co do znaczenia i wartości szczepień. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, gdzie – jak się wydaje – problem chorób zakaźnych został dzięki nim wyeliminowany, niezbędna jest jednak ciągła edukacja i promocja tej formy profilaktyki. Wciąż przecież nie ma pełnej, społecznej akceptacji szczepień. (...)


 

Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Seksuologia 2011”

Zaburzenia seksualne jako problem interdyscyplinarny
Martyna Tomczyk

Według ONZ, zdrowie seksualne jako część zdrowia reprodukcyjnego, polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej oraz wolności od niedomagań, niemocy seksualnej czy przemocy. Ta definicja, choć nie jest akceptowana na całym świecie (np. w kulturze chińskiej, japońskiej czy arabskiej), w znaczący sposób wpłynęła na Klasyfikację Chorób WHO – IC 10: wprowadzono m.in. kryterium subiektywne (brak zadowolenia, cierpienie), kryterium partnerskie, a także nowe rozpoznania (np. zespoły złego traktowania, molestowanie). (...)


Sympozjum naukowo-szkoleniowe „Seksuologia 2011” / Zaburzenia seksualne jako problem interdyscyplinarny / Martyna Tomczyk

XX-lecie pierwszej w kraju, krakowskiej Szkoły Zdrowia Publicznego

Kuźnia liderów
Halina Kleszcz

Wielu absolwentów pionierskiej w kraju SZP pełniło i pełni kluczowe funkcje w Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, Narodowym Funduszu Zdrowia, kieruje szpitalami. Rozsiani po całej Polsce, utrzymują przyjacielskie więzi, wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie. Tworzą niepowtarzalne, kreatywne i innowacyjne, a przy tym solidarne środowisko. Na konferencji stawili się m.in. tacy absolwenci, jak Marek Haber, podsekretarz stanu w MZ, Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku medycznego, Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca. (...)


Co nowego w indeksie nowotworów?
Tomasz Sienkiewicz

Przedstawiciele Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie zaprezentowali coroczny raport o nowotworach w Polsce. Dane zostały opracowane i zebrane w 4 publikacjach książkowych przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów – Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN), kierowany przez prof. Witolda Zatońskiego. W 2008 r., którego dotyczą, zachorowało w Polsce na nowotwór 155 tys. osób, a zmarło z powodu raka 93 tys. Średnio udaje się u nas wyleczyć (tzn. osiągnąć przeżycie dłuższe niż 5 lat) 42% chorych. (...)


Fundacja Polpharmy wspiera naukowców już 10 lat!
Halina Pilonis

Założona 10 lat temu naukowa Fundacja Polpharmy przekazała dotąd na rozwój nauki 15 milionów złotych. – Dzięki pasji i wizji Jerzego Staraka istnieje, jedyna do tej pory, prywatna fundacja, która wspiera naukę – mówił podczas uroczystości jubileuszowej w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie prof. Piotr Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny została założona przez Polpharmę w 2001 r. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań w tych dziedzinach. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu Polpharmy SA. Podczas uroczystości z okazji 10-lecia Fundacji prof. Roman Kaliszan z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślał, że polska nauka potrzebuje bodźców. (...)


Compliance officer potrzebny od zaraz
Grażyna Mickiewicz

Pierwsze z 60 zaplanowanych warsztatów przygotowujących specjalistów z zakresu compliance w systemie służby zdrowia ruszyły 13 kwietnia w Toruniu. Inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Medycznej POLMED „Partnerstwo na rzecz promowania etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia” zyskała poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej. Projekt pod nazwą MedKompas Poland realizowany będzie ze środków programu Siemens Integrity Initiative. W ciągu 4 lat POLMED otrzyma na ten cel 460 tys. USD. (...)


Pharmacovigilance czyli monitorowanie działań niepożądanych leków
Karol Tarasiński

Po wprowadzeniu PL do obrotu głównym źródłem informacji o jego bezpieczeństwie stosowania są tzw. raporty spontaniczne, czyli zgłoszenia pojedynczych NDL, do których zobligowani są stosownymi zapisami prawnymi pracownicy służby zdrowia (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni). Zgłoszeń dokonuje się do podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie PL na rynek lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych na formularzu CIOMS (ang. Council for International Organizations of Medical Science, formularz opracowany przez Radę Międzynarodowych Towarzystw Medycznych), firmowym lub na tzw. żółtej karcie. (...)


Meandry współczesnej hepato-gastroenterologii
Mariusz Kielar

III Krakowskie Dni Hepato-Gastroenterologii były przeglądem aktualności w patogenezie i leczeniu chorób żołądka, jelita grubego i wątroby, a także postępów w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego. Organizatorem konferencji, na którą przybyło ok. 500 lekarzy z całej Polski, był Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM kierowana przez prof. Tomasza Macha. (...)


HTA w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia

Z Richardem Bergströmem, Dyrektorem Generalnym EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), rozmawia Marcin Wełnicki. (...)


 




>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com




bot