„Służba Zdrowia” nr 26-33 z 18 kwietnia 2011 r.


archiwum 2011
 
Rak korupcji. Stadium nieoperacyjne?
Krzysztof Boczek

Tylko w krajach UE łapówki i przekręty w ochronie zdrowia to codziennie koszt ok. 150 mln euro. I to według konserwatywnych szacunków. W krajach Trzeciego Świata jest najgorzej – według WHO aż 89% wydatków na ochronę zdrowia pochłania tam korupcja! Około 80% mieszkańców Afryki musi płacić za opiekę medyczną. Pozostałe 20%, które powinno ją mieć za darmo, najczęściej nie doświadcza tego szczęścia. W 2008 r. w Nigerii aż 28% państwowych placówek służby zdrowia twierdziło, że przez co najmniej 2 lata nie otrzymało od rządu żadnego leku. Nawet jednego opakowania. (...)


/ Rak korupcji. Stadium nieoperacyjne? / Krzysztof Boczek
 

Rozmowa z Robertem Sapą

Rozpad PZ?

Gdyby szefowie Porozumienia Zielonogórskiego zajmowali się działaniami, które wzmacniałyby i scalały Federację, a nie – walczyli o władzę czy tekę ministra zdrowia, na pewno byłaby to dziś silna i skuteczna organizacja – z Robertem Sapą, jednym z założycieli Porozumienia Zielonogórskiego, o przyczynach rozpadu Federacji rozmawia Halina Pilonis. (...)


Rozmowa z Robertem Sapą / Rozpad PZ? /
 

XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Małopolski

Prezydencie, nie podpisuj!
Halina Kleszcz

220 przedstawicieli 15-tysięcznej rzeszy lekarzy z Małopolski obradowało w Niepołomicach 2 kwietnia. Nie przybyli przedstawiciele resortu zdrowia ani politycykoalicji rządzącej. Stawili się parlamentarzyści opozycji. Wzburzenie lekarzy autorskim pakietem ustaw minister Kopacz, naprędce przepychanych przez Sejm, kompletnie niweczy sympatie do Platformy Obywatelskiej. – Skutki majstrowania przy systemie na kilkanaście lat mogą pogrążyć w chaosie ochronę zdrowia – podsumował analizę sytuacji Jerzy Friediger, wiceprezes OIL w Krakowie, w programowym wystąpieniu na zjeździe. – Najgorsze jest to, że politycy koalicji nie kiwnęli nawet palcem, by zapobiec niefortunnym i często niekonstytucyjnym zapisom. (...)


XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Małopolski / Prezydencie, nie podpisuj! / Halina Kleszcz
Jeszcze raz o świadczeniach odpłatnych, czyli jak można zakiwać się na śmierć
Maciej Biardzki

Pojęcie udziału środków prywatnych w finansowaniu opieki zdrowotnej ma szerokie znaczenie. Obejmuje świadczenia komercyjne bezpośrednio opłacane przez pacjenta, świadczenia opłacane przez ubezpieczycieli sprzedających dobrowolne ubezpieczenia dodatkowe, przez pracodawców wykupujących dla swoich pracowników tzw. abonamenty, ale także – współfinansowanie pewnych świadczeń dostępnych za środki publiczne, np. w postaci dopłat pacjentów w zakładach opieki długoterminowej czy do części usług stomatologicznych. Oczywiście, trzeba też pamiętać o udziale pacjentów przy refundacji leków. Prywatne wydatki na leczenie szacowane są więc łącznie na kwotę do 30 mld zł rocznie. I stanowi to dysonans z deklarowaną przez część polityków jej obecną bezpłatnością oraz zagrożeniem odpłatnością w przyszłości. (...)


UOKiK zajął się homeopatią
Halina Pilonis

Producenci smalcu nie twierdzą, że nie mają równych szans na rynku przez lekarzy, choć ci odradzają swoim pacjentom jedzenie tego tłuszczu – mówi Maciej Hamankiewicz, prezes NRL. Tymczasem producenci leków homeopatycznych oskarżają samorząd lekarski o naruszenie zasad wolnej konkurencji na rynku leków, bo NRL uznała leki homeopatyczne za bezwartościowe. Do UOKiK trafił 80-stronicowy wniosek Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” przeciw NIL. Producenci leków homeopatycznych oskarżają samorząd lekarski o naruszenie zasad wolnej konkurencji na rynku leków w związku ze stanowiskiem Rady Lekarskiej w sprawie homeopatii z 2008 r. (...)


Reformujemy już 20. rok

Po latach zarządzania różnymi jednostkami ochrony zdrowia liderzy Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej otrzymali złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi. Co myślą o reformach ochrony zdrowia, zwłaszcza od wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czego oczekują, a co im doskwiera? Jak oceniają przekształcenia, które mają się dokonać w najbliższym czasie? (...)


 
(Nie)zdrowa statystyka
Rafał Zawitkowski

W styczniu i lutym 2011 r. minął termin składania większości sprawozdań statystycznych za 2010 r. przez zakłady opieki zdrowotnej oraz indywidualne i grupowe praktyki: lekarskie i pielęgniarek i położnych. Ten, kto nie zrealizował tego obowiązku w terminie, podlega karze grzywny na podstawie art. 58 ustawy o statystyce publicznej. Okazuje się, że w tym roku kara może dotyczyć większości świadczeniodawców… z powodu „zamknięcia” portalu sprawozdawczego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Nasza redakcja dotarła do kulisów całego zdarzenia. (...)


/ (Nie)zdrowa statystyka / Rafał Zawitkowski
E-arogancja, e-manipulacja czy e-szansa?
Konrad Pszczołowski

17 marca w Lesznie (woj. wielkopolskie) odbyła się konferencja dotycząca programu „e-Recepta” w ramach przygotowania placówek medycznych i aptek do realizacji recept elektronicznych. Zorganizowało ją Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z firmą Kamsoft, realizującą ten projekt na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Program e-recepta ma być „częścią budowy nowoczesnego systemu informacyjnego w ochronie zdrowia”, a wprowadzenie elektronicznych recept określane jest jako „niewątpliwy początek rewolucyjnych przemian w zakresie funkcjonowania e-zdrowia i przełomowy krok w informatyzacji sektora polskiej opieki zdrowotnej”. (...)


E-zdrowie na Podlasiu
Krzysztof Nyczaj

Czynniki rozwoju e-zdrowia, ocena perspektyw z punktu widzenia regionalnych interesariuszy, a także identyfikacja głównych barier rozwojowych to przedmiot zakończonych niedawno badań i analiz na terenie województwa podlaskiego. Mają one posłużyć do opracowania swoistej „mapy drogowej” dla regionalnych instytucji oraz jednostek ochrony zdrowia, wskazującej najbardziej efektywne kierunki inwestycji. „Służba Zdrowia” jako pierwsza publikuje wyniki tych badań przeprowadzonych dla Uniwersytetu w Białymstoku. (...)


 

Spór o kontrakty

Kwadratowe czy niebieskie
Maciej Biardzki

Zakończyła się kolejna okupacja publicznego gmachu przez pielęgniarki. Tym razem trafiło na Sejm, a konkretnie galerię. Ostatni protest pielęgniarek nie dotyczył jednak żądania podwyżek wynagrodzeń, jak bywało uprzednio, ale prawnego uniemożliwienia zatrudniania ich w szpitalach w formie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. kontraktów. Taką formę zatrudnienia dopuszcza uchwalana ustawa o działalności leczniczej. Po przeciwnej stronie sporu stało Ministerstwo Zdrowia, zasłaniające się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 grudnia 2005 r., który już raz z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej usunął taki zakaz. Na pozór – to ministerstwo miało rację. Ale czy na pewno? I czy na pewno obie strony rozmawiały o tym samym? (...)


Spór o kontrakty / Kwadratowe czy niebieskie / Maciej Biardzki

Z drogi...

Śmierć frajerom
Andrzej Musiałowicz

Minister Zdrowia podpisała nowelizację wydłużającą termin dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymagań rozporządzenia „kaloryferowego”. Któryż to już ostateczny termin? Ja się pogubiłem. Można oczywiście doszukiwać się w tym pozytywów, bo każda kolejna nowelizacja powoduje usunięcie idiotyzmów, jakie znalazły się w pierwotnej wersji. Swoją drogą, to warto by poznać autora lub autorów, ponieważ nigdzie na świecie nie stawia się zakładom opieki zdrowotnej tak ostrych wymagań. Wracający z zagranicznych wyjazdów szkoleniowych nadziwić się nie mogą, że zabiegi można wykonywać bezpiecznie w zwykłych gabinetach, bez antybakteryjnej tarczy rakietowej obowiązującej w Polsce. A u nas, istne gwiezdne wojny wydane biednym mikrobom. Może to spisek z grupą trzymającą bloczki mandatowe w sanepidach? (...)


Okiem prezesa

Jak robią to inni?
Janusz Atłachowicz

Problemy z zaspokojeniem rosnących potrzeb zdrowotnych mają wszystkie kraje europejskie. Różnie sobie z nimi radzą. W newsletterach poświęconych rynkowi zdrowia przeczytałem o efektach, jakie osiągają. NHS, brytyjska służba zdrowia, która jest budżetowa, zmierza w kierunku urynkowienia. Personel lekarski i związki zawodowe zgłaszają zastrzeżenia do ustawy, która centralizuje zakupy dla konsorcjów lekarzy rodzinnych. Ich rząd chce wprowadzić mechanizmy rynku wewnętrznego i zwiększyć udział firm prywatnych. Ciekawostką może być to, że ze 100-miliardowego budżetu aż 60 mld przeznaczają na potrzeby lekarzy rodzinnych (dla porównania, nasi LR mają 12-proc. udział w budżecie NFZ). Ale pewnie i zakres świadczeń jest u nas zdecydowanie mniejszy. Brytyjczycy mają chyba zresztą problemy z reformowaniem, skoro rząd zawiesił je na 2 miesiące, żeby w tym czasie wysłuchać różnych opinii. (...)


PANOPTICUM

16 gniewnych ludzi w 16 WKdsOoZM-ach
Marek Wójtowicz

Senat ma przegłosować zmiany w ustawie PPRPP (znaczy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a wśród nich nowy, wzorowany na doświadczeniach skandynawskich, rozdział 13a (puk, puk w niemalowane drewno), wprowadzający w każdym województwie na 6-letnią kadencję po „szesnastu gniewnych ludzi” (w połowie prawników, a w połowie medyków) tworzących 16 Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (WKdsOoZM?... ten skrót raczej się nie przyjmie w potocznym języku). Celem tej noweli jest wprowadzenie od 1 stycznia 2012 r. szybkiego, 3-miesięcznego (tak chce Sejm) lub 4-miesięcznego (tak chce Senat) trybu orzekania przez WKdsOoZM o zaistnieniu/niezaistnieniu tzw. zdarzenia medycznego, czyli wyrządzeniu/niewyrządzeniu przez szpital krzywdy pacjentowi. (...)


TYLKO FAKTY

Do domu
Marek Nowicki

Ludzkość zachorowała na szpital w XX wieku. Na szczęście, ta choroba powoli ustępuje i wraca rozsądek. Diagnoza jest jasna: postawili ją ekonomiści, którzy już dawno wyliczyli, że im mniej czasu pacjent spędza w szpitalu, tym lepiej – dla jego kieszeni i całego społeczeństwa. Lepiej też dla zdrowia pacjenta – dodają epidemiolodzy, którzy doskonale wiedzą, że tak zjadliwych bakterii, jakie bytują w klinikach, trudno by szukać poza szpitalem. (...)


Państwowy przemysł farmaceutyczny wciąż szuka inwestorów
Beata Chomątowska

Polski Holding Farmaceutyczny miał zniknąć w tym roku. Mało prawdopodobne, że tak się stanie, choć sprzedaż kolejnej Polfy zbliża się do finału. Prywatyzacja spółek farmaceutycznych na razie idzie znacznie wolniej, niż planował resort skarbu. Od stycznia 2008 r., kiedy Ministerstwo Skarbu zapowiedziało chęć sprzedaży farmaceutycznych aktywów, nabywcę znalazły jedna z trzech państwowych Polf – Polfa Pabianice (ich prywatyzację prowadzi Polski Holding Farmaceutyczny, własność Skarbu Państwa) i Cefarm Białystok. Państwo sprzedało też węgierskiej firmie Gedeon Richter mniejszościowy pakiet akcji Polfy Grodzisk, o który inwestor dopominał się od 2004 r. (...)


Wróżenie z plomb
Krzysztof Boczek

Jedna z firm analitycznych prognozuje, że rynek dentystyczny w najbliższych latach będzie się rozwijał w zawrotnym, dwucyfrowym tempie, aż w 2013 r. osiągnie wartość 10 mld zł. Niektórzy w to wątpią.Od 2006 r. tempo wzrostu wartości rynku usług dentystycznych w Polsce stopniowo spadało, by w latach 2009–2010 r. skoczyć o 9–10% w skali roku. Według raportu firmy analitycznej PMR, w ub.r. rynek osiągnął wartość 7,1 mld zł. To suma zastanawiająco wysoka, bo o 2 mld wyższa niż szacunki Polskiej Izby Ubezpieczeń i o 3,1 mld zł wyższa niż najnowsze dane GUS za 2008 r. – W większości przypadków, z jakimi się spotkałam, dane GUS dotyczące wartości tego rynku okazywały się niewiarygodne – tłumaczy Monika Stefańczyk, autorka raportu, analityk z PMR. (...)


Coraz więcej tańszych leków
Krzysztof Boczek

Bardzo dynamicznie rośnie wartość leków sprowadzanych do Polski w ramach importu równoległego. To oznacza oszczędności dla NFZ i pacjentów. W ubiegłym roku do kraju sprowadzono leki z zagranicy o wartości ponad 206 mln zł, czyli za ok. 87 mln zł więcej niż rok wcześniej. Dynamika wzrostu sięgnęła rekordowych 73%, a udział tego segmentu w całym rynku leków przekroczył po raz pierwszy 1%. – Dynamika jest wysoka, bo startujemy z niskiej bazy: import równoległy pojawił się u nas bardzo późno, dopiero w 2005 r. – tłumaczy Marcin Gawroński z IMS Health, firmy analizującej rynek farmaceutyczny. Tymczasem w Europie Zachodniej import równoległy istnieje od 36 lat, a w niektórych krajach stale rośnie. (...)


Renata Godyń-Swędzioł - kobieta nieugięta
Bernadeta Waszkielewicz

Lekarz, menedżer, samorządowiec, polityk – trudno wyrokować, kim jest bardziej. Każdej z tych dziedzin oddaje się z pasją i sprawuje wszystkie funkcje naraz. Może właśnie dlatego Renata Godyń-Swędzioł została niedawno, głosami mieszkańców regionu, wskazana jako najbardziej wpływowa kobieta Małopolski. Pokonała inne Małopolanki, sławne w Polsce i na świecie. Tegorocznego plebiscytu „Gazety Krakowskiej” nie wygrały tak medialne postacie, jak np. Anna Dymna, Justyna Kowalczyk, Elżbieta Penderecka, Agnieszka i Urszula Radwańskie, Wisława Szymborska, Róża Thun czy Ewa Wachowicz. Zwyciężyła osoba poza Małopolską zupełnie nierozpoznawalna – dyrektor Miejskiego Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i zarazem wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nie prowadzi fundacji, nie ma Nobla, nie gra w filmach, nie występuje w telewizji. Spędza za to całe dnie w szpitalu i mało kto naprawdę wie, w jaki sposób odniosła sukces. (...)


Karetka na zakręcie
Elżbieta Południk, Bernadeta Waszkielewicz

Czy z systemu ratownictwa znikną karetki „N”? Czy w kraju jest wystarczająca liczba karetek wypadkowych i reanimacyjnych? Czy NFZ zwiększy kontrakty dla szpitalnych oddziałów ratunkowych, tak by przestały generować długi szpitali? Czy system ratownictwa jest jeszcze wydolny, czy potrzebna jest szybka interwencja? Najbardziej palący problem wydaje się zupełnie… niesystemowy. Ale tylko pozornie, bo jak w soczewce skupiają się w nim mankamenty systemu ratownictwa. Zaprojektowanego ambitnie, zgodnie ze standardami europejskimi. Finansowanego natomiast po polsku, mówiąc oględnie. (...)


Specjalizacyjne dylematy

Często słyszy się, że specjalizujący się w Polsce lekarze napotykają przeszkody w realizacji programów specjalizacji. Bywa, że kłody pod nogi rzucają im opiekunowie specjalizacji, czasem – ordynatorzy oddziałów czy kierownicy klinik, niekiedy problemy stwarzają pracodawcy. Najczęściej wynika to z nieznajomości obowiązujących przepisów, w niektórych przypadkach jest wyrazem złej woli. W związku z licznymi dylematami szkolących się lekarzy, najczęstsze z ich pytań skierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia. W imieniu MZ odpowiedział rzecznik prasowy, Piotr Olechno. (...)


Z życia wiejskiej lekarki

Blacha w palcu

Telefon: – Dochtórko, bo mój se obcion palec na blasze, jok krył doch i to obciente mu wisi. Przyjmiecie go, bo do śpitola nie pódzie… – To niech przyjdzie. Po niedługim czasie zjawił się chłop z zawiniętym palcem. Przecięcie szło przez staw międzypaliczkowy, staw był otwarty skośnie. Bogiem a prawdą, nadawało się to na ortopedię, gdzie zrobiliby mu to fachowo i goiłoby się 6 tygodni najmniej, ale chłop na skierowanie się nie godził. Mnie pozwoli robić z tym palcem, co chcę, ale chirurgowi urazowemu nie, i już. Co było robić? Próbowałam pozszywać to jakoś, tak by była możliwość ruchów w tym stawie, ale moje jednorazówki igły z nicią gięły się, a zgrubiałej skóry palca nie przebiły. Doradziłam, by jednak pojechał na urazówkę, gdzie mają grubsze igły, bo moje nadają się do szycia powiek, a nie palców. (...)


60 lat Instytutu Reumatologii
Maria Maślińska

W numerze 13. „Służby Zdrowia” z 26 marca 1961 r. ukazał się wywiad z prof. Eleonorą Reicher „Instytut Reumatologii powstaje w Warszawie”. W tym roku mija już 60. rocznica jego działalności. Idea powstania Instytutu Reumatologii w Warszawie wynikła z dostrzeżenia problemów związanych z rozpoznawaniem i kompleksowym leczeniem chorób reumatycznych. Już w 1930 r. na I Polskim Zjeździe w Sprawie Badania Spraw Gośćcowych, stwierdzono, że „zjazd uważa za rzecz niezbędną utworzenie Instytutu dla badania i leczenia spraw gośćcowych”. (...)


Na dwóch biegunach osobowości
Paweł Słupski

Jesteś towarzyski i rozmowny? Pewnie nazwiesz się ekstrawertykiem. A może cenisz samotność i nie zawsze dobrze czujesz się w grupie, bo bliżej ci do introwertyka. Poznaj znaczenie tych popularnych terminów i dowiedz się, po której stronie czujesz się lepiej. Terminy te wprowadził Carl Gustav Jung, jednak współczesne rozumienie ekstrawersji i introwersji zawdzięczamy Hansowi J. Eysenckowi, który uznał ekstrawersję za jeden z trzech głównych czynników osobowości, obok neurotyczności i psychotyczności. Uważał, że każdego człowieka można umiejscowić na kontinuum rozciągającym się od ekstrawersji do introwersji, przy czym najwięcej jest ambiwertyków, czyli osób posiadających cechy zarówno typowego ekstrawertyka, jak i introwertyka. (...)


Astma – aktualne standardy leczenia u dorosłych
Barbara Rybacka-Chabros

Ostatnia aktualizacja raportu GINA, z 2010 r.[4] podtrzymała zalecenia z 2006 r., zwracając szczególną uwagę na rolę czynników zawodowych jako czynników etiologicznych astmy występującej u osób dorosłych[5]. Zasadnicza, obowiązująca nadal zmiana, wprowadzona przez raport GINA 2006, to odejście od dotychczasowego podziału astmy na kliniczne stopnie ciężkości i wprowadzenie klasyfikacji opartej na stopniu kontroli astmy. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżnia się astmę kontrolowaną, słabo kontrolowaną i niekontrolowaną. Rozpoznanie zaostrzenia astmy należy ustalać na podstawie wywiadu dotyczącego nasilenia objawów klinicznych, częstości stosowania leków doraźnych oraz badań czynnościowych układu oddechowego: spirometrii i pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEF – Peak Expiratory Flow). Prawidłowe rozpoznanie stopnia kontroli astmy jest niezbędne do zastosowania właściwej farmakoterapii. (...)


Retygabina w leczeniu wspomagającym padaczki częściowej
Tomasz Kobosz

Retygabina jest pierwszym wprowadzanym do obrotu lekiem z klasy aktywatorów kanału potasowego. Uważa się, że kanały potasowe stanowią istotną siłę hamującą w mózgu, która może odgrywać znaczną rolę w opanowaniu napadów padaczkowych przez regulację czynności neuronów. – Ponad 50 milionów ludzi na całym świecie, w tym co najmniej 6 milionów w Europie, jest dotkniętych padaczką, a u blisko jednej trzeciej z nich napady występują nadal mimo stosowanego leczenia, co podkreśla potrzebę dostarczenia dodatkowych rozwiązań leczniczych. Retygabina, przez wykorzystanie kanałów potasowych, może stanowić dodatkową alternatywną możliwość leczenia dla kwalifikujących się pacjentów, którzy doznają napadów niekontrolowanych – tłumaczy prof. Ewa Motta z Kliniki Neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego ŚAM w Katowicach. (...)


Cabazitaxel – nowa broń w walce z rakiem prostaty
Tomasz Kobosz

Cabazitaxel jest półsyntetycznym taksanem nowej generacji, którego mechanizm działania jest inny niż w docetakselu i paklitakselu. Jest to lek przeciwnowotworowy, którego działanie polega na zakłócaniu funkcjonowania sieci mikrotubuli w komórkach. Wiąże się on z tubuliną i sprzyja jej wbudowywaniu do mikrotubuli, a jednocześnie hamuje rozpad takiego połączenia, co prowadzi do stabilizacji mikrotubuli. Komisja Europejska zarejestrowała lek po otrzymaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA). Decyzja ta ma zastosowanie do 27 państw członkowskich UE, a także Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Cabazitaxel został zarejestrowany już wcześniej w USA, Izraelu, Brazylii oraz na... karaibskiej wyspie Curaçao. (...)


Wyniki badania POET-COPD

Tiotropium górą
Tomasz Kobosz

POET-COPD (Prevention Of Exacerbations with Tiotropium) było trwającym rok badaniem z randomizacją, prowadzonym w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej, podwójnie pozorowanej próby z udziałem 7376 pacjentów z POChP o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu z 725 ośrodków na terenie 25 krajów. Badanie to zaprojektowano specjalnie w celu oceny wpływu 2 długo działających leków rozszerzających oskrzela (tiotropium i salmeterolu) na występowanie zaostrzeń choroby. Oba leki zaleca się w leczeniu podtrzymującym u pacjentów z POChP na podstawie międzynarodowych wytycznych i oba są powszechnie stosowane. W badaniu uczestniczyło 7376 pacjentów. Wszyscy musieli być w wieku ł40 lat, palić papierosy (łącznie ł10 paczkolat) oraz mieć rozpoznanie POChP o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu i z co najmniej jednym przebytym zaostrzeniem w ciągu ostatniego roku, wymagającym leczenia albo za pomocą steroidów układowych, albo/oraz antybiotyków czy hospitalizacji.


Jak leczyć OAB
Tomasz Kobosz

Pęcherz nadreaktywny (oveactive bladder, OAB) to stan, w którym występują – oddzielnie lub łącznie – częstomocz, parcia naglące i nietrzymanie moczu. OAB jest jedną z trzech postaci szeroko rozumianego nietrzymania moczu, obok nietrzymania wysiłkowego oraz postaci mieszanej. Przyjmuje się, że OAB częściej występuje u osób starszych, jednak nie jest ściśle powiązane z wiekiem. W większym stopniu dotyczy kobiet, jednak choruje też znaczny odsetek mężczyzn. OAB rozpoznaje się w sytuacji braku czynników lokalnych, które mogą wywoływać podobne objawy. Zalicza się do nich infekcje układu moczowego, nowotwory dróg moczowych, kamice, zaleganie moczu po mikcji. (...)


Boceprewir + PEG2a/R
Tomasz Kobosz

Dodanie boceprewiru do peginterferonu alfa-2a oraz rybawiryny powoduje blisko trzykrotny wzrost trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) u pacjentów, którzy wcześniej nie odpowiadali na leczenie, lub u których nastąpił nawrót po standardowym leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C – poinformowano w Berlinie podczas 46. dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (European Association for the Study of the Liver – EASL). Badanie boceprewiru dodanego do peginterferonu alfa-2a oraz rybawiryny (PEG2a/R), którego wyniki przedstawiono podczas EASL, było badaniem klinicznym III fazy z kontrolą placebo. Objęło ono 201 dorosłych pacjentów z przewlekłym zakażeniem genotypem 1 HCV, u których nastąpił nawrót lub brak odpowiedzi na wcześniejsze leczenie PEG2a/R. (...)


Medukacja

Bądź LEPszy w testach
Łukasz Małek

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Profilaktyka wtórna w kardiologii – leczenie zaburzeń lipidowych w Polsce
Marcin Wełnicki

Już od przeszło 30 lat dysponujemy możliwością skutecznego leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej za pomocą leków o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie stosowania. Wydawałoby się więc, że każdy pacjent powinien znać swój lipidogram, a w przypadku zaistnienia wskazań – stosować optymalną farmakoterapię hipolipemizującą. Wydawałoby się także, że lekarze powinni szczególnie poważnie podchodzić do terapii zaburzeń gospodarki lipidowej, zwłaszcza w przypadku prewencji wtórnej. W praktyce jednak dyslipidemia stała się swego rodzaju paradoksem. Jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka o bardzo dobrze udokumentowanym znaczeniu patofizjologicznym, a jednocześnie, pomimo dostępności do skutecznych metod leczenia, najczęściej nie podlega modyfikacji. (...)


Leki biologiczne – postęp dający nadzieję

Na temat terapii biologicznych w leczeniu RZS w Polsce rozmawiali w naszej redakcji: Adam Fronczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Witold Tłustochowicz, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, prof. Maria Majdan, konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii UM w Lublinie, Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych, dr n. med. Martyna Meissner, specjalista-reumatolog z Kliniki Chorób Tkanki Łącznej Instytutu Reumatologii w Warszawie, dr n. med. Marcin Stajszczyk, koordynator leczenia biologicznego w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, mec. Bartłomiej Kuchta, przedstawiciel chorych na ZZSK, członek Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. Dyskusję prowadziła Renata Furman. (...)


Leki inkretynowe – szansa na późniejszą insulinoterapię
Tomasz Kobosz

Trwająca od lat dyskusja dotycząca długo działających analogów insulin odsunęła na drugi plan kwestię braku dostępu polskich pacjentów do innych nowoczesnych metod leczenia cukrzycy. Tymczasem od kilku lat terapię cukrzycy typu 2. na świecie rewolucjonizuje grupa leków inkretynowych (inhibitorów DPP-4 i analogów GLP 1), pozwalających na skuteczną kontrolę glikemii, przy jednoczesnym zachowaniu lepszego profilu bezpieczeństwa niż w przypadku stosowania pochodnych sulfonylomocznika (np. glipizydu). (...)


Niestandardowe wytyczne NFZ
Halina Pilonis

Przepisy, które uniemożliwiły leczenie 54-letniej Janiny Orczyk, zmarłej na raka nerki, wciąż obowiązują. Onkolodzy apelują o stworzenie jednoznacznych i takich samych we wszystkich województwach kryteriów stosowania chemioterapii niestandardowej. Przed śmiercią Janina Orczyk pozwała Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia do sądu. Za odmowę leczenia domagała się 150 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia oraz 18 tys. zł renty na zakup leków. Chorej odmawiano zgody na chemioterapię niestandardową. Proces w tej sprawie ruszył 8 sierpnia ub.r., kobieta zmarła 15 lutego br. Zdaniem specjalistów onkologów, nie istnieje coś takiego, jak chemioterapia niestandardowa. To termin stworzony przez płatnika. (...)


Terapie celowane w cieniu przepisów

Z prof. Tadeuszem Pieńkowskim, kierownikiem Kliniki Nowotworów Piersi Centrum Onkologii w Warszawie, rozmawia Paweł Traczewski. (...) 


 

Pod patronatem „Służby Zdrowia”

O większe szanse dla chorych na mukowiscydozę w Polsce
Tomasz Kobosz

- Kiedy 11 lat temu zrodził się pomysł zorganizowania kampanii społecznej na temat mukowiscydozy, naszym celem było przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat tej choroby. Cieszy mnie, że dzięki tej inicjatywie, jak potwierdzają sondaże opinii publicznej przygotowane przez Millward Brown SMG/KRC, o mukowiscydozie usłyszało już 15 milionów Polaków – mówi Paweł Wójtowicz, prezes Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO, która przy wsparciu firmy Roche Polska zorganizowała na przełomie lutego i marca X Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. W tym roku odbył się on pod hasłem „Od 10 lat razem w walce z mukowiscydozą”. (...)


Pod patronatem „Służby Zdrowia” / O większe szanse dla chorych na mukowiscydozę w Polsce / Tomasz Kobosz
 

Pod patronatem „Służby Zdrowia”

Bezpieczniejszy pacjent = bezpieczniejszy lekarz
Paweł Traczewski

Jak pokazują badania, 91% Polaków uważa, że błędy medyczne stanowią w naszym kraju poważny problem. O społecznych i prawnych aspektach zdarzeń niepożądanych debatowano w czasie ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny lekarz – bezpieczny pacjent – bezpieczny szpital”. Przeznaczone dla menedżerów spotkanie było okazją do dyskusji na temat zdarzeń niepożądanych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. Wzięli w nim udział wybitni eksperci z dziedziny zarządzania i prawa, z Polski i zagranicy, m.in. dyrektor Wydziału Zdrowia Rady Europy dr Piotr Mierzewski. (...)


Pod patronatem „Służby Zdrowia” / Bezpieczniejszy pacjent = bezpieczniejszy lekarz / Paweł Traczewski
NIE Pracodawców RP dla projektu ubezpieczeń
Tomasz Sienkiewicz

Przywilejem dla młodych i bogatych, a także aktem prawnym, który w razie uchwalenia spowodowałby zniszczenia w dotychczasowym systemie ochrony zdrowia, Pracodawcy RP określają projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Robert Mołdach, ekspert ds. zdrowia tej organizacji, w trakcie konferencji poświęconej projektowi podkreślał, że nie wpisuje się on w istniejący system zdrowia publicznego. – Firmy ubezpieczeniowe uzyskują pełną swobodę kształtowania produktów ubezpieczeniowych, czyli przede wszystkim określania grup ryzyka, wybierania go, rozkładania na różne grupy i różnicowania cen polis zależnie od stanu zdrowia i wieku, co w prostej linii prowadzi do wykluczenia – twierdził. – Nie zapobiegnie temu konkurencja rynkowa między ubezpieczycielami, gdyż jak każdy podmiot działający dla zysku, będą oni przede wszystkim realizować swoje cele, a wśród nich polityka zdrowotna państwa nie jest najważniejsza. Proponowane zmiany zdecydowanie zróżnicują więc poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. (...)


Spółka nie rozwiąże problemów systemowych
Małgorzata Solecka

Menedżerowie szpitali dobrze znają moc starożytnej chińskiej klątwy „obyś żył
w ciekawych czasach!”. Dyrektorzy szpitali – jeszcze publicznych, już przekształconych lub tych całkiem prywatnych – na pewno nie mogą narzekać na nudę. A nic nie zapowiada, by w kolejnych latach było mniej ciekawie niż obecnie. Ustawy zdrowotne mkną przez Sejm, coraz głośniej mówi się więc nie o tym, czy coś się zmieni w ochronie zdrowia, ale – w jakim kierunku te zmiany zmierzają. I w jakim miejscu będziemy za 2–3 lata oraz z jakimi problemami przyjdzie się wtedy mierzyć szpitalom, menedżerom, pacjentom. Takich refleksji nie zabrakło też podczas Krajowego Forum Menedżerów ZOZ „Medimenager”, które odbyło się w marcu w Warszawie. Uczestnicy dyskutowali przede wszystkim o najbardziej palącej kwestii, czyli przekształceniach publicznych zozów w spółki, zarówno w wariantach planu „B”, ciągle aktualnego, jak i spodziewanego, nakreślonego w ustawie o działalności leczniczej, planu „C”. (...)


Ochrona zdrowia w Krynicy – rodzi się tradycja

Ile państwa, ile rynku?

Z Maciejem Boguckim, przewodniczącym Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy, rozmawia Renata Furman. (...)
We wrześniu, już po raz 21. odbędzie się w Krynicy Forum Ekonomiczne. W tym roku obrady przypadają na czas polskiej prezydencji w UE. Motto tegorocznej edycji Forum to „Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?” Czego konkretnie będzie dotyczyła krynicka debata?
– W tym roku szczególnie odnosić się ona będzie do przyszłości Europy i Unii Europejskiej. A ta w dużej mierze zależy od wyniku politycznej debaty nad wspólną polityką gospodarczą i mechanizmem jej koordynacji oraz modelu podziału środków, jaki wybierze Wspólnota myśląc o kolejnej perspektywie finansowej, na lata 2014–2020. Będzie to miało wpływ zarówno na pozycję Europy na świecie, jak i na jej wewnętrzny rozwój. (...)


Nie odmawiają dzieciom zdrowia
Mariusz Kielar

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyły się XXXV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami, które co roku przyciągają ok. 300 lekarzy różnych specjalności pediatrycznych i zabiegowych. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano najnowsze wyniki badań naukowych i doświadczeń krakowskich klinicystów. Poruszono tematy z zakresu m.in. nowoczesnej terapii zakażeń, wad wrodzonych u dzieci, diagnostyki i leczenia migren, naczyniaków, glejaków mózgu. (...)


O ZOZ strategicznie. Przekształcenia? Komercjalizacja? Stagnacja?

Czy możliwe są właściwe wybory w ochronie zdrowia?
Adam Wiatkowski

Konferencja z cyklu „O ZOZ strategicznie” zorganizowana przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz oraz Instytut Wiedza i Zdrowie w Warszawie przyciągnęła ponad 120 osób. Uczestnikami byli dyrektorzy szpitali, samorządowcy, osoby odpowiedzialne za rozwój szpitali. Dominowała tematyka związana bezpośrednio z przekształceniami i komercjalizacją placówek. Prelegenci – teoretycy i praktycy – przedstawili te problemy z szerokiej perspektywy, obejmującej finansowanie i zarządzanie procesem prywatyzacji aż do bilansu korzyści i potencjalnych zagrożeń. (...)


FINANSE PROFESJONALISTÓW

Inwestować można dziś na całym świecie - Borno Janekovic
Rynek mieszkaniowy w I kwartale 2011 r. - Jacek Bielecki
Pieniądze w dobrych rękach - Tomasz Nawrocki
Nie warto nie inwestować - rozmowa z Krzysztofem Lewandowskim
Portfel w miarę bezpieczny - Tomasz Miarecki
Inwestycje w bogactwo - Jan Mazurek
Doskonałe miejsce dla nadwyżek finansowych - rozmowa z Andrzejem Tomczykiem
Jak zarabiać na foreksie? - Waldemar Zieleniewski
O kredytach bez tajemnic - Michał Krajkowski
Zarabiać na wiele sposobów - Bartosz Turek
Prestiż w centrum zainteresowania - MM
 
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot