„Służba Zdrowia” nr 71-75 z 29 września 2008 r.


archiwum 2008
Oddziały paliatywne i hospicja czekają na pomoc
Tomasz Sienkiewicz

W Polsce co roku umiera ok. 400 tys. osób, spośród nich 320 tys. na choroby przewlekłe, a z tej liczby 90 tys. z powodu nowotworów. Z roku na rok rośnie liczba chorych wymagających opieki paliatywnej i hospicyjnej. Tylko 6-10% z nas umrze nagle i niespodziewanie. Zdecydowaną większość czekają "zmagania ze śmiercią", zróżnicowane w przebiegu. Będziemy umierać stopniowo, w trakcie trwającego, postępującego ograniczenia funkcji życiowych, fizycznych i poznawczych, najczęściej z towarzyszącym temu otępieniem i zniedołężnieniem. (...)


 
Homeopatia - ezoteryka czy medycyna?
ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Homeopatia podzieliła się na kilka nurtów. Do pierwszego można zaliczyć tych, którzy odmitologizowali homeopatię i nie podają skrajnie rozcieńczonych substancji. Do drugiego należą ci, którzy zgadzają się z Hahnemannem, ale uważają, że w pewnych wypadkach się pomylił i starają się homeopatię uzasadnić naukowo, natomiast trzeci skupia tych, którzy ślepo wierzą mistrzowi i jednocześnie przyznają się otwarcie do wiary w astrologię i praktykują spirytyzm. Oni, w celu znalezienia nowego leku, nie pomijają takich metod, jak seanse spirytystyczne i używanie wahadełka, korzystają też z pomocy osób o zdolnościach medialnych. (...)


/ Homeopatia - ezoteryka czy medycyna? / ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Zniecierpliwienie i gniew
Aleksandra Gielewska

Reforma zdrowotna PO-PSL nie może się udać. Sukcesem radykalnych zmian nie jest bowiem samo wejście w życie umożliwiających je przepisów (nb. wątpliwe), ale to, czy owe zmiany są na tyle dobrze przygotowane, by rokowały - po nieuchronnym kryzysie reorganizacyjnym - uzyskanie społecznych korzyści. Na razie - przy hipotezie, że wejdą w życie - takich korzyści widać niewiele. Największą i właściwie jedyną jest poprawa bilansu sektora finansów publicznych, a w efekcie - wzrost szans na szybkie wejście Polski do strefy euro. (...)


Gra w ustawy
Małgorzata Solecka

Uchwalą te ustawy, czy nie uchwalą? Prezydent je podpisze, zawetuje, czy odeśle do Trybunału Konstytucyjnego? Lewica poprze rządowe pomysły czy się wstrzyma? A może będzie referendum? Od kolejnej "reformy w zdrowiu" dzielą nas trzy miesiące. Czas najwyższy, żeby opinia publiczna poznała szczegóły rozwiązań, menedżerowie placówek medycznych przygotowywali swoje jednostki do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, a pacjenci - nastawili się duchowo na lepsze, a może tylko zreformowane realia. Ale jak tu się przygotowywać, kiedy do końca nie jest przesądzone, czy cokolwiek się zmieni? (...)


Niespełnienie Ewy Kopacz
Jan Osiecki

Ewa Kopacz szybko i łatwo zmienia poglądy. Z dziesięciu publicznie złożonych deklaracji tylko dwie zostały zrealizowane. Reszta została odesłana do lamusa. Rok temu w czasie kampanii wyborczej do Sejmu redakcja "Służby Zdrowia" zadała kilku politykom 10 pytań na temat ich wizji zmian w ochronie zdrowia. Po 12 miesiącach czas na pierwsze rozliczenia obietnic. Minister słowa dotrzymała w sprawie finansowania służby zdrowia, pozostał model ubezpieczeniowy. Jednak wbrew zapowiedziom Ewa Kopacz zdecydowała się zwiększać nakłady na służbę zdrowia przed uzdrowieniem systemu. Niespodziewanie, jeszcze podczas białego szczytu, premier Donald Tusk zapowiedział, że od 2010 r. wzrośnie składka zdrowotna. - Wszystko wskazuje, że system zacznie się uszczelniać najwcześniej od 2010 r., jeśli wejdą w życie wszystkie propozycje pani minister. Pieniądze natomiast trafią do systemu wcześniej niż ujrzymy efekty zmian. Czyli - jest dokładnie na odwrót, niż miało być - komentuje Marek Balicki (SdPl). (...)


Dlaczego okłamywano stażystów?
Grzegorz Napiórkowski

Środowisko młodych lekarzy wyraziło głębokie rozczarowanie rozporządzeniem w sprawie specjalizacji lekarzy z 15 września. Treść rozporządzenia zasadniczo odbiega od projektu przekazanego do konsultacji społecznych, który zmieniał system specjalizowania w Polsce. Niestety, w podpisanym rozporządzeniu te rozwiązania nie znalazły miejsca; nowelizacja zawiera jedynie dwa nowe zapisy dotyczące państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Jedną z kluczowych zmian miało być przesunięcie postępowania kwalifikacyjnego i rozpoczęcia specjalizacji z 1 marca na 15 listopada. Zmiana ta była pożądana, gdyż między zakończeniem stażu a rozpoczęciem specjalizacji młodzi lekarze oczekują na rozpoczęcie rezydentury, przymusowo bezrobotni lub zatrudniani dorywczo. Okres 5 miesięcy to nie tylko przerwa w ich doskonaleniu zawodowym, ale często też czas pozostawania bez środków do życia! (...)


Na jałowym biegu
Andrzej Sośnierz

Jak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek nastąpił tak znaczny wzrost nakładów na opiekę zdrowotną, z jakim mamy do czynienia w tym roku. Ten wzrost nie jest oczywiście wynikiem żadnej decyzji politycznej. To bezpośredni rezultat szybkiego wzrostu płac. Kiedy w okresie rządów PiS nastąpiło znaczne przyśpieszenie rozwoju gospodarki i - co za tym idzie - zaczęły rosnąć płace, prasa powszechnie informowała, że to rezultat decyzji i działań rządu Millera, a przede wszystkim Belki. Bo przecież "światłogród" wie, że efekty gospodarcze osiąga się po dłuższym czasie od podjęcia dobrych decyzji. (...)


PANOPTICUM

2 x 6 = 12?
Marek Wójtowicz

W paragrafie 32 Ogólnych warunków umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia MZ z 6 października 2005 r. (Dz.U. nr 197, poz. 1643) zapisano, że w kontraktach na świadczenie usług dłużej niż rok, kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w kolejnych okresach rozliczeniowych ustalana jest corocznie do 30 listopada. Właśnie wchodzimy w co najmniej dwumiesięczny okres gorączkowej wymiany propozycji finansowo-cenowo-ilościowych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi NFZ a świadczeniodawcami. (...)


TYLKO FAKTY

Pytania o kierunek
Marek Nowicki

Co jakiś czas szlag mnie trafia, jak widzę, że kolejna ekipa dochodząca do władzy w Polsce zmienia kurs reformy ochrony zdrowia. AWS wprowadziła kasy chorych, po czterech latach SLD ponownie scentralizowała instytucję płatnika, teraz dla odmiany ma być przeprowadzona decentralizacja i demonopolizacja. Poprzedni minister zdrowia jedyny ratunek widział w znacznym podniesieniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, obecny - nie chce zwiększać nakładów na służbę zdrowia. Miała być sieć szpitali, ale dziś okazuje się niepotrzebna, miał być koszyk, a będzie figa z makiem. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Kura na obiad
Janina Banachowska

Przyszła do mnie niedzielnym świtaniem, lewą rękę miała owiniętą skrwawionym ręcznikiem. Blada była przy tym jak mąka. Nic nie mówiąc, siadła na taborecie. - Co się wam stało? - pytam. - Kurę chciałam ugotować na obiad. Już ją dobrze trzymałam i myślałam nożem poderżnąć gładko gardło. No, to nie było wyjścia, dzieci za małe, z kurą by sobie nie poradziły. Kurę wzięłam między nogi, coby siedziała nieruchomo, ale jak ciachnęłam porządnie nożem, to głowa aż odleciała, a nóż wbił mi się w tę dolinkę wielkiego palca. (...)


Kalendarz z paragrafem
Żaneta Semprich

Zdawałoby się, przepisy dotyczące opieki zdrowotnej zmieniają się nieśpiesznie. Nowe regulacje nie należą do najpilniejszych. A jednak prawda jest taka, że prawo zmienia się niemal z dnia na dzień. "Kalendarz z paragrafem" to nasza nowa rubryka. Będziemy tu informować o zmianach przepisów, jakie miały miejsce, o ważnych orzeczeniach sądowych dotyczących ochrony zdrowia, o pracach nad niektórymi projektami w Sejmie czy w Ministerstwie Zdrowia. Czasem będą to tylko krótkie notatki, kiedy indziej - dłuższy tekst. Zawsze jednak podamy źródło, skąd czerpiemy wiadomość i gdzie można dowiedzieć się więcej. Startujemy! (...)


Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Dopuszczalne granice eksportu równoległego leków
Żaneta Semprich

Już kilkanaście polskich przedsiębiorstw zajmuje się importem równoległym leków, czyli sprowadzaniem ich na nasz rynek z innego kraju Unii Europejskiej, a nie wprost od wytwórcy. Ich menedżerowie wstrzymywali ostatnio oddech, oczekując na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (ETS). Mogło ono bowiem postawić tamę dla ich działalności bądź też otworzyć szeroko drzwi dla wolnego handlu farmaceutykami w ramach UE. 16 września zapadł oczekiwany wyrok (sygn. od C 468/06 do C 478/06). ETS sprzeciwił się działaniom koncernów farmaceutycznych, które w celu ograniczenia importu równoległego odmawiałyby wykonania zamówienia hurtowni farmaceutycznych o "normalnym" charakterze. Dodał jednakże, że do sądu krajowego należy ustalenie, czy zamówienia mają "normalny" charakter. Przy takiej ocenie muszą one uwzględnić wielkości zamówień w odniesieniu do potrzeb rynku wewnętrznego w danym państwie oraz dotychczasowe relacje handlowe utrzymywane przez wytwórców leków z zainteresowanymi hurtownikami. (...)


Optymalizacja czyli uzdrawianie schorowanego systemu
Marek Derkacz

Chyba najczęściej dyskutowaną kwestią w kręgach osób zajmujących się ochroną zdrowia w Polsce jest optymalizacja rozwiązań, które poprawiłyby rentowność szpitali oraz pozwoliłyby zapewnić opiekę zdrowotną na możliwie najwyższym poziomie. Najlepszymi rozwiązaniami są najczęściej rozwiązania już sprawdzone. Dlatego warto się oprzeć na doświadczeniach innych, zwłaszcza że pytanie o przyszłość szpitali jest równocześnie pytaniem o zdrowie Polaków. Za kilka miesięcy ma wejść w życie nowa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, przewidująca obligatoryjne przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego. Wielu polityków i samorządowców już teraz zastanawia się, jak przygotować podległe im szpitale do nadchodzących zmian. Pojawiają się pomysły łączenia szpitali lub tworzenia szpitalnych konsorcjów. Przyświeca im jeden cel - umocnienie pozycji na rynku oraz poprawa kondycji finansowej placówek. Każdy z tych pomysłów ma zalety i wady. Każdy charakteryzuje się ryzykiem, ale daje nadzieje. (...)


Z Arkadiuszem Bratkowskim, członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego odpowiedzialnym za ochronę zdrowia, rozmawia Marek Derkacz

Lubelszczyzna przed zmianami

- Zarząd województwa uznaje, że strategicznym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubelszczyzny. Tymczasem analiza wyników finansowych szpitali podległych samorządowi województwa wykazała, że szpitale drastycznie się zadłużają, przynoszą rosnące straty. Toteż podjęliśmy prace nad przygotowaniem nowego systemu zarządzania jednostkami służby zdrowia. Uznaliśmy, że w Lublinie, gdzie samorząd województwa ma 5 szpitali, na bazie tych placówek można stworzyć 1 duży szpital, który realizowałby zadania zdrowotne. Po wstępnych analizach przesądzono jednak, że Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, jak również Szpital Neuropsychiatryczny należy z tego pomysłu wyłączyć, ponieważ placówki te pełnią szczególne zadania. Po planowanym połączeniu - mogłyby one nie realizować swoich zadań jak dotychczas. Skupiliśmy się więc na 3 szpitalach: Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Szpitalu im. Jana Bożego, jak również Szpitalu Kolejowym. Na ich bazie chcemy powołać szpital, który realizowałby powierzone mu zadania. (...)


Z Barbarą Kutrybą, prezydentem Europejskiego Towarzystwa Jakości, rozmawia Marcin Mikos

W trosce o bezpieczną opiekę

Mija rok, odkąd Barbara Kutryba, ekspert ds. jakości i bezpieczeństwa z krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, została wybrana na prezydenta Europejskiego Towarzystwa Jakości Opieki Zdrowotnej (ESQH). Ta prestiżowa organizacja, będąca organem konsultacyjnym Komisji Europejskiej, zrzesza narodowe towarzystwa jakości i bezpieczeństwa opieki medycznej z 18 krajów. Realizuje wiele programów mających na celu zmiany w europejskich systemach opieki zdrowotnej. (...)


Lekarz kontraktowy a idea unijna
Ryszard Kijak

W Sejmie trwają jeszcze prace nad pakietem ustaw dotyczących opieki zdrowotnej. Wśród wielu pominiętych przez posłów kwestii, wymagających pilnej regulacji, zwrócę uwagę tylko na jedną, ważną z punktu widzenia i pacjenta, i lekarza. Otóż powodem implementacji do polskiego prawa obowiązku pracodawcy udzielenia lekarzowi czasu wolnego po dyżurze była unijna idea, aby chorym zajmował się lekarz wyspany i wypoczęty, będący w stanie pełnej gotowości i sprawności psychofizycznej. Chodziło o zagwarantowanie obu stronom (medykowi i pacjentowi) możliwości osiągnięcia optymalnego poziomu świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa w czasie ich udzielania. (...)


Absurdalne polowanie na punkty
Ryszard Kijak

Środowisko lekarskie jest nastawione niechętnie do wymogu ustawicznego dokumentowania swojego procesu doskonalenia zawodowego. Każdy kształci się według potrzeb, domowym sposobem, a kto uważa, że to za mało, sam i dobrowolnie decyduje się na wyjazd na wybrane szkolenie, konferencję naukową lub sympozjum. Przymus automatycznie rodzi sprzeciw oraz poczucie niesprawiedliwości: prawnikom czy architektom nie każe się przecież obligatoryjnie uczęszczać na dodatkowe komplety, nie każe się im, jak dzieciom, wypełniać dzienniczków zajęć i przedkładać ich swoim samorządom pod groźbą różnych konsekwencji. Ponadto, w realizacji wyjazdowych form samokształcenia przeszkadzają lekarzom oczywiście pracodawcy, którzy niechętnie udzielają pracownikom dni wolnych. Dochodzą do tego również względy finansowe. Tak czy inaczej, rozporządzenie obowiązuje, zatem ktoś kiedyś o te punkty spyta. (...)


Z DROGI...

DUMB
Andrzej Musiałowicz

Tytułowy skrótowiec to DORAŹNIE ULEPIONY MODEL BANKRUCTWA, czyli nowa forma prowadzenia podmiotu prawa handlowego w opiece zdrowotnej. Otrzymamy ją na koniec negocjacji rządowo-związkowo-parlamentarno-prezydenckich, jako nasz wkład do światowego życia gospodarczego. DUMB, poza obowiązkami i prawami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, otrzyma też szereg dodatkowych obowiązków: a) konieczność przejęcia w spadku wszystkich pracowników, sierot po spzozach, b) normy zatrudnienia, c) normy płacy, d) normy czasu pracy. (...)


OKIEM DYREKTORA

System, durniu!
Janusz Atłachowicz

Trwa polityczna batalia dotycząca formuły prowadzenia szpitali. Całkowicie sprywatyzowana stomatologia i - w dużej części - podstawowa opieka zdrowotna nie występują praktycznie w tym teatrze działań. Na pewno zaś się nie zadłużają. Czy jednak realizują wszystkie założenia ze strategii zmian wprowadzonych w 1999 r.? Czy pacjenci, którym te dwa segmenty systemu ochrony zdrowia powinny służyć, są zadowoleni? Pamiętam hasła o zapewnieniu ubezpieczonemu całodobowej opieki przez lekarzy rodzinnych i poz. Z doniesień prasowych wynika, że jest z tym bardzo różnie. (...)


Grypa - niebezpieczna i lekceważona
Marcin Wełnicki

Grypa, często utożsamiana z uciążliwą jesienną infekcją, jest w rzeczywistości chorobą wysoce zakaźną i niebezpieczną. Jej zlekceważenie grozi zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia, krtani, tchawicy czy oskrzeli. Replikacja wirusa wiąże się ze zniszczeniem komórek nabłonka rzęskowego układu oddechowego i stwarza dogodne warunki do rozwoju wtórnych zakażeń bakteryjnych. Powikłania grypy są szczególnie ciężkie u osób obciążonych chorobami przewlekłymi - astmą, POChP czy chorobą niedokrwienną serca. Dodatkowy problem stanowi fenomen epidemiczny związany z grypą. (...)


Ciąża a ćwiczenia fizyczne
Krzysztof Wróblewski

Zalety regularnych ćwiczeń fizycznych praktykowanych przez kobiety są oczywiste i udowodnione. Jednak wiele pań przed zajściem w ciążę, a także ciężarnych zastanawia się, czy mogą rozpocząć lub kontynuować wcześniej wykonywane ćwiczenia i czy są one bezpieczne zarówno dla płodu, jak i dla przyszłej mamy. Niestety, pytania te często pozostają bez odpowiedzi, gdyż nadal pokutuje przeświadczenie, iż ciężarna nie powinna podejmować żadnego wysiłku fizycznego, tylko odpoczywać i dobrze się odżywiać. (...)


KARDIOLOGIA

Diagnostyka omdleń o nieustalonej etiologii - rola implantowanych rejestratorów pętlowych
Andrzej Głowniak

Omdlenie definiujemy jako przejściową utratę świadomości, wtórną do zmniejszenia perfuzji centralnego układu nerwowego. Omdlenia są istotną przyczyną interwencji zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego oraz zgłaszania się pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Częstość związanych z nimi hospitalizacji jest oceniana na 1-3% wszystkich hospitalizacji. Ważną grupę stanowią omdlenia kardiogenne, których najczęstszą przyczyną są zaburzenia rytmu serca przebiegające ze zmniejszeniem jego rzutu, prowadzące do przejściowego spadku perfuzji CUN. (...)


Z dr n. med. Joanną Czuwarą z Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie rozmawia Paweł Traczewski

AZS - problem nie tylko medyczny

AZS znacznie obniża jakość życia pacjentów. W 2005 r. opublikowano wyniki Międzynarodowego badania życia z atopowym zapaleniem skóry ISOLATE, z którego wynika m.in., że u prawie połowy chorych występują nerwice i depresje, a co trzeci twierdzi, że ma zaniżone poczucie własnej wartości. 15% badanych uważa, że ich życie zdeterminowane jest przez chorobę. Obniżona jest jakość życia samych pacjentów, ale także ich rodzin, Jeżeli dziecko nie śpi po nocach, jeżeli nieustannie się drapie, ma bardzo nasilone zmiany skórne, to razem z nim przeżywają to osoby najbliższe, przede wszystkim rodzice. (...)


Z dr. n. med. Andrzejem Depko, specjalistą seksuologiem, na temat najczęstszych zaburzeń seksualnych rozmawia Marcin Wełnicki

Medycyna intymna

Decyzja o wizycie u specjalisty zapada często dopiero wtedy, gdy seks staje się przepaścią dzielącą dwoje ludzi. Pacjenci zgłaszają się średnio po 2-4 latach od wystąpienia problemu. W przypadku zaburzeń seksualnych motywacja do spotkania z lekarzem narasta bowiem wyjątkowo długo. Pacjentom wydaje się, że problem sam zniknie. Często sięgają po leki dostępne bez recepty lub akcesoria oferowane przez seks shopy. Czas jednak mija, a związek z partnerem czy partnerką zaczyna się rozpadać. Dopiero wtedy przełamują wstyd i szukają pomocy u lekarza. (...)


Kapecytabina, czyli trochę mniej przykra chemioterapia
Paweł Traczewski

Arsenał leków przeciwnowotworowych zdominowany jest przez preparaty dożylne. Fakt ten można tłumaczyć lepszą kontrolą dawki w przypadku tego sposobu podawania. Nad ambulatoryjnym, doustnym leczeniem środkami o silnych działaniach niepożądanych, których dawkowanie nie powinno być samodzielnie zmieniane przez pacjenta, lekarz może nie mieć dostatecznie ścisłego nadzoru. Z drugiej strony wiadomo, że droga doustna jest dla pacjentów znacznie bardziej "komfortowa"- unikają nieprzyjemnych iniekcji i konieczności zgłaszania się do szpitala, aby lek otrzymać. Nie pozostaje to bez wpływu na obserwowany w ostatnich latach duży wzrost znaczenia leków doustnych w onkologii. Do najważniejszych zalicza się kapecytabinę. (...)


Wyniki badania TORCH Study

Czy leczenie farmakologiczne zmienia naturalny przebieg POChP?
Robert Fijałkowski

Do niedawna nie było jasne, na ile skutecznie leczenie zatrzymuje postęp choroby. Dlatego bardzo wyczekiwano na wyniki badania pod kryptonimem TORCH Study. Zostały one opublikowane w sierpniu br. w czasopiśmie American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Badanie prowadzone było na ogromną skalę w 42 krajach, w latach 2000-2005, ostatecznie zakwalifikowano do niego 5343 pacjentów. Stosowano metodę randomizacji, podwójnie ślepej próby, porównywania z placebo. Głównym celem było porównanie trzech grup leczonych - grupy leczonej preparatem skojarzonym beta-mimetyku długo działającego oraz sterydu (salmeterol 50 mcg + flutikazon 50 mcg), grupy stosującej oba powyższe leki, ale w 2 różnych inhalatorach oraz grupy stosującej placebo. Przez 3 lata obserwacji co 24 tygodnie pacjentom wykonywano badanie spirometryczne i oceniano dynamikę spadku parametru FEV1. (...)


PCOS, czyli hormonalne zamieszanie
Anna Adamska

Zespół wielotorbielowatych jajników (polycystic ovary syndrome, PCOS) jest jednym z częstszych zaburzeń endokrynologicznych u kobiet w wieku rozrodczym. PCOS rozpoznaje się na podstawie 2 z 3 kryteriów rotterdamskich: zaburzenia lub brak jajeczkowania, charakterystyczne nieprawidłowości hormonalne oraz wielotorbielowaty obraz jajników w USG. (...) Naukowcy z Kalifornii, rozpatrując zmiany w sekrecji lutropiny, przeanalizowali odpowiedź przysadki na różne dawki GnRH oraz insuliny. Do badania włączono 18 pacjentek z zespołem wielotorbielowatych jajników i 21 zdrowych kobiet. Badano zmianę poziomu LH pod wpływem stałej dawki GnRH oraz podawanych jednocześnie różnych dawek insuliny. Badano również odpowiedź LH na różne dawki GnRH przy stałym wlewie insuliny, oceniono zarazem odpowiedź LH na GnRH bez wlewu insuliny. LH oznaczano kilkakrotnie w czasie 12 godzin. W analizie uwzględniono także BMI (ujemna korelacja z wydzielaniem LH) oraz poziom testosteronu (dodatnia korelacja z wydzielaniem LH). Zauważono, że wlew insuliny hamuje odpowiedź przysadki na GnRH u pacjentek z PCOS. U zdrowych kobiet dopiero wysokie dawki insuliny wywołują podobną reakcję. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Anna Klimkiewicz

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Pod patronatem "Służby Zdrowia"

IT MEDICA 2008
Mariusz Kielar

Jak radzić sobie z nowymi formami rozliczeń z NFZ, czyli systemem jednorodnych grup pacjentów bez informatyka na etacie? Jak efektywnie zarządzać jakością i ryzykiem w opiece zdrowotnej? Czy najnowsze rozwiązania informatyczne w diagnostyce i radiologii są skuteczniejsze i w efekcie - tańsze? Jak skutecznie korzystać z funduszy europejskich dla opieki zdrowotnej? Odpowiedziami na te oraz inne pytania dzielili się specjaliści informatyki medycznej podczas konferencji "IT MEDICA 2008", która odbyła się 10 września w Krakowie. Organizatorem były Marketing Maestry i Konferencje w Domenie Silesia. Patronat medialny objęła "Służba Zdrowia". W konferencji wzięło udział 120 menedżerów, informatyków i radiologów z województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wystąpiło 24 prelegentów. Wykładowcy i sponsorzy mówili o opłacalności inwestowania w rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia. Zastanawiano się również, co one realnie dają oraz gdzie przebiega granica efektywnych zastosowań. (...)


XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - Wrocław, 3-6 września

Wyzwania i potrzeby neurologii XXI wieku
Ewa Krupczyńska

Choroby mózgu będą podstawowym problemem medycyny XXI wieku. Wzrasta liczba osób ze schorzeniami neurologicznymi, co wynika ze starzenia się społeczeństw. Niezbędne jest przygotowanie polskiego systemu ochrony zdrowia do opieki nad pacjentami z tymi schorzeniami. Należy też się liczyć ze skutkami ekonomicznymi diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych oraz wydatkami na badania naukowe z tej dziedziny medycyny - mówił podczas XX Zjazdu PTN jego prezes, Grzegorz Opala. Na choroby naczyń mózgowych tylko w 2002 r. zapadło na świecie 15 mln ludzi, z czego 3,9 mln w Europie. Są one obecnie drugą (po chorobie wieńcowej) przyczyną zgonów na świecie, a w niektórych krajach, np. w Portugalii, wysuwają się na pierwszą pozycję. W Polsce z powodu chorób naczyniowych mózgu w 2002 r. zmarło 43 tys. osób, czyli prawie dwa razy więcej niż z powodu raka płuc i 7 razy więcej niż z powodu nowotworu piersi. (...)


4-6 września br.

VIII Krakowskie Dni Dializoterapii
Mariusz Kielar

Tegoroczne Krakowskie Dni Dializoterapii zorganizowano w 50. rocznicę przeprowadzenia przez zespół prof. Kazimierza Bączyka z Poznania pierwszej w Polsce hemodializy. Konferencja zgromadziła ponad 1500 uczestników z ośrodków dializ w całym kraju i zagranicy oraz ponad 20 wystawców - firm specjalizujących się w produktach dla nefrologii i dializoterapii. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. optymalizacja leczenia dializacyjnego, ważne dla praktyki klinicznej nowości w zakresie dializoterapii i przeszczepiania nerki, elementy prawa medycznego, problemy kwalifikacji do zabiegu przeszczepiania nerki, optymalizacji leczenia diuretykami w przewlekłej niewydolności nerek, problemy psychologiczne u chorych dializowanych. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot