„Służba Zdrowia” nr 84-88 z 5 listopada 2007 r.


archiwum 2007
 
Lekarze bez przyszłości
Jan Osiecki

Ukończyli studia i teraz, po 6 latach nauki oraz rocznym stażu będą zarabiali znacznie poniżej średniej krajowej. Część gotowa jest nawet pracować za darmo przez kilka lat - tylko po to, by zrobić wymarzoną specjalizację. Ci, którzy mają mniej zamożnych rodziców, będą musieli zrezygnować z ambicji i wybrać kierunek, który zagwarantuje im etat. (...)


/ Lekarze bez przyszłości / Jan Osiecki
Cuda w zdrowiu
Aleksandra Gielewska

Prawdziwa, trwała modernizacja systemu zdrowotnego wymaga - powtarzamy to już jak mantrę - intelektualnego zaprojektowania, politycznej i społecznej akceptacji zarówno całej koncepcji, jak i szczegółów samej operacji, i to oczywiście z uwzględnieniem wszelkich możliwych do przewidzenia konsekwencji planowanych i wprowadzanych zmian. Wymaga też niespiesznego, acz konsekwentnego wdrożenia zamierzonych innowacji, wreszcie - stałego monitorowania, jak również szybkiego reagowania na każdy przejaw ewentualnego kryzysu. (...)


Poczekamy, zobaczymy
Aleksandra Kurowska

Platforma Obywatelska zapowiada zmiany w polityce zdrowotnej. Nie ma jednak wyrazistego ich lidera, stąd trudno przewidzieć działania przyszłego rządu w tej dziedzinie. Wszyscy czekają na exposé premiera. Doktor Katarzyna Tymowska, ekspert ekonomiki zdrowia, podkreśla, że mówienie o programie rządu w zakresie ochrony zdrowia to wróżenie z fusów. - Program wyborczy ma umożliwić wygraną w wyborach. To, co się potem z nim dzieje, to zupełnie inna kwestia - mówi Tymowska. Jej zdaniem, za hasłami PO: decentralizacji NFZ czy prywatyzacji nie stoją konkretne projekty ustaw. - A diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Musimy poczekać na rządowe i poselskie inicjatywy legislacyjne - dodaje. A także na decyzje, co z programu wyborczego PO będzie rzeczywiście priorytetem, co zostanie odłożone na później, a z czego Platforma dla dobra koalicji zupełnie się wycofa. (...)


Polskie Noble 2007
PAP, tk

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 16. przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Uznawane za najważniejsze wyróżnienia naukowe w Polsce, nagrody FNP nazywane są także "polskim Noblem". Przyznawane są za osiągnięcia i odkrycia stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w światowej nauce. Tegorocznym laureatem w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych został prof. Włodzimierz Krzyżosiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - za "odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej, mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych". Badania prof. Krzyżosiaka dotyczyły roli struktury RNA w patogenezie niektórych chorób dziedzicznych. Laureat Nagrody FNP opisał nieznany wcześniej typ struktury RNA tworzonej przez powtarzające się trójnukleotydowe sekwencje i określił związki zaburzeń tej struktury z patogenezą kilku chorób. W przyszłości wyniki tych badań mogą się przyczynić do opóźniania rozwoju czy wręcz leczenia takich chorób, jak choroba Huntingtona, dystrofia miotoniczna czy zespół łamliwego chromosomu X. (...)


Sepsa w szpitalu MSWiA
Elżbieta Borek

Dwie spośród czterech kobiet zakażonych paciorkowcem ropnym typu A w szpitalu MSWiA w Krakowie walczą o życie. Pierwsza poczuła się bardzo źle 3 dni po zabiegu cesarskiego cięcia, które przeszła 16 października. Kilka godzin później podobne objawy zaobserwowano u drugiej pacjentki po cesarskim cięciu. Jeszcze tej samej nocy do szpitala wezwano prof. Piotra B. Heczkę, kierownika Katedry Mikrobiologii Collegium Medicum UJ. Stwierdzono, że doszło do zakażenia sepsą paciorkowcową. Wkrótce zachorowały 2 kolejne pacjentki. Następnego dnia zamknięto oddział ginekologiczno-położniczy oraz blok operacyjny w szpitalu MSWiA, a 3 pacjentki w najcięższym stanie przewieziono do Kliniki Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie również wyłączono oddział ginekologiczno-położniczy i jeden z bloków operacyjnych, na którym pacjentki były operowane. (...)


Powyborcza nagroda?
Halina Pilonis

Tydzień przed wyborami parlamentarnymi Porozumienie Zielonogórskie podpisało pakt wyborczy z Platformą Obywatelską. Na co mogą liczyć lekarze rodzinni po zwycięstwie PO? Marek Twardowski, główny negocjator PZ zapewnia, że umowa nie dotyczyła lekarzy rodzinnych, ale reformy całego systemu opieki zdrowotnej. - Jeśli system będzie funkcjonował sprawnie i nie będzie tarć między działami opieki zdrowotnej, tj. między specjalistami, lekarzami poz i lecznictwa zamkniętego, to na pewno zyskają na tym lekarze rodzinni - mówi Twardowski. I dodaje, że PZ nie jest zainteresowane układami zbiorowymi czy ustawami podwyżkowymi. Członkowie PZ domagają się wyceny pracy lekarza w cenie świadczeń medycznych. - Koszt pracy, sprzętu, gazików, bandaży itp. musi być wkalkulowany w stawkę kapitacyjną - podkreśla Twardowski. PZ chce, aby wycena pracy lekarza w ciągu kilku lat osiągnęła taki poziom jak w UE. Zmiany prawne w tym kierunku zagwarantowała lekarzom PO. (...)


Zdrowie i Platforma
Jan Osiecki, al

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, propozycję objęcia kierownictwa resortu zdrowia od lidera PO otrzymała Ewa Kopacz. Posłanka nie chciała potwierdzić, że propozycję przyjmie. - Wiem, że bardzo poważnie ją rozważa. Nie ma się co dziwić, bo nie jest to łatwy resort - mówi osoba z bliskiego otoczenia Ewy Kopacz. Jerzy Miller, który również był brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko ministra zdrowia, prawdopodobnie pokieruje Narodowym Funduszem Zdrowia. Być może zostanie nawet jego likwidatorem. Bez względu na to, kto ostatecznie będzie ministrem zdrowia w rządzie współtworzonym przez PO, Fundusz zostanie najpewniej zlikwidowany. Platforma chciałaby, by na rynku pojawiło się 5-6 konkurujących z sobą ubezpieczalni. I swoje plany chce jak najszybciej zrealizować. Niewykluczone, że projekt ustawy w tej sprawie pojawi się jeszcze w tym roku. (...)


Nadal w kryzysie
Mariola Marklowska-Dzierżak

Mimo heroicznych wysiłków transplantologów i pozytywnych kampanii w mediach, liczba przeszczepów wykonanych w tym roku w Polsce nadal będzie daleko odbiegać od średniej z ostatnich 10 lat. Do 23 października przeszczepiono łącznie tylko 717 narządów, podczas gdy np. w ub.r. - 1218, w 2005 r. - 1359, a w 2004 r. - 1348. - W ciągu ostatnich 10 lat liczba przeszczepów wzrosła w Polsce o ponad 50%. Należeliśmy pod tym względem do europejskiej czołówki. Ale niedawne wydarzenia, o których nie chciałbym przypominać, zachwiały zaufaniem społecznym. Odzyskanie tego zaufania zajmie jeszcze dużo czasu - przewiduje prof. Janusz Wałaszewski, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant". - Wielu lekarzy, w obawie o własne bezpieczeństwo, odmawia pobierania narządów do przeszczepów - dodaje. (...)


Nie dopłatom za worki stomijne
MM

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO protestuje przeciw planom wprowadzenia przez MZ częściowej odpłatności pacjentów za refundowane im dotąd worki stomijne. - W całej Europie stomicy mają bezpłatny dostęp do 60 worków stomijnych miesięcznie, podczas gdy w Polsce, ze względu na obowiązujące limity refundacji (300, 400 lub 480 zł, w zależności od rodzaju stomii - przyp. red.), już obecnie muszą co miesiąc dokupywać kilka worków. Jeśli MZ wprowadzi 30-proc. odpłatność, poważnie uszczupli budżety chorych - mówi prezes Towarzystwa Jerzy Kasprzak. Za chorymi ze stomią, których jest w Polsce ok. 30 tys., ujął się też prof. Krzysztof Bielecki z Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie. - Nowoczesny sprzęt stomijny to podstawa normalnego funkcjonowania - podkreśla. - Przez lata tłumaczyliśmy chorym, że mimo wyłonionej stomii mogą żyć normalnie: pracować, pływać, uprawiać sport. Nie chcemy, by przez jedno administracyjne posunięcie, mające na celu szukanie rezerw finansowych, nasze wysiłki poszły na marne. (...)


Młodzież ma haka na raka
PAP, tk

Polacy bagatelizują zagrożenie chorobami onkologicznymi i niechętnie zgłaszają się na badania profilaktyczne. Według danych CBOS z czerwca 2007r., młodzież może i chce mieć wpływ na swoich bliskich, by skłonić ich do regularnych badań. Ten fakt stał się inspiracją do opracowania programu "Mam haka na raka", który ma przygotować młodych ludzi do aktywności prozdrowotnej wśród najbliższych. Akcja, prowadzona przez studentów z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland, opiera się na ochotnikach - licealistach, planujących studia medyczne. Pod kierunkiem onkologów zapoznają się z epidemiologią, profilaktyką i leczeniem najgroźniejszych nowotworów. Spotykają się także z przedstawicielami organizacji pacjentów, by poznać problem nowotworów od strony chorych. (...)


Wojsko grypy się nie boi
Tomasz Kobosz

- Jednostka wojskowa, podobnie jak szkoła czy inne skupisko ludzkie, jest bardzo podatna na atak wirusów, dlatego w obliczu pandemii grypy wojsko musi być odpowiednio przygotowane i zabezpieczone - podkreśla komandor dr Andrzej Zabielski, szef Oddziału Profilaktyki i Lecznictwa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. - Kupiliśmy i wysłaliśmy do jednostek szczepionkę dla wszystkich żołnierzy odbywających czynną służbę. Szczepienie jest dobrowolne, ale każdy żołnierz ma możliwość zaszczepienia się. W ostatnich latach wyszczepialność przekraczała 80%. Gdyby jednak doszło do masowego wystąpienia zakażeń wirusem grypy na obszarze wielu krajów, sama szczepionka (przygotowywana na materiale rekomendowanym przez WHO na podstawie szczepów z poprzedniego roku) mogłaby nie wystarczyć. (...)


Nowe listy leków refundowanych

Kukułcze jajo?
Halina Pilonis

Cztery dni przed wyborami wiceminister zdrowia Bolesław Piecha ogłosił, że na listę leków refundowanych zostaną dopisane 272 nowe preparaty. Resort oszacował, że będzie to wydatek rzędu 200 mln zł, jednak część specjalistów twierdzi, że 5 razy większy. Pacjenci są zadowoleni. Ale czy te zmiany nie są kukułczym jajem podrzuconym przyszłemu rządowi? Nowe cząsteczki pojawiły się na listach refundacyjnych w marcu br., wcześniej - 2 lata temu. W obecnej propozycji listy znalazło się 272 nowych preparatów, z czego 57 to leki innowacyjne. W przypadku 128, które były już na liście refundacyjnej, wynegocjowano niższą cenę u producentów, a w przypadku 422 cena leków zmniejszyła się z powodu wzrostu kursu złotego. (...)


Z wiceministrem zdrowia Bolesławem Piechą rozmawia Mariusz Gujski

Nareszcie nowe leki

Wiele środowisk oceniło projekt najnowszej listy leków refundowanych jako rewolucyjny i przełomowy. Czym kierowało się ministerstwo wprowadzając na nią tak dużo nowych cząsteczek?
Bolesław Piecha: - Przede wszystkim faktem, że dzięki rygorystycznej polityce lekowej ostatnich lat, czyli obniżkom cen i konkurencji na rynku leków generycznych, wygospodarowano znaczną kwotę pieniędzy publicznych. Środki te mogliśmy skierować do systemu refundacji, by zacząć przełamywać panujący niedobry stereotyp: że leczymy głównie lekami generycznymi starego typu, bo oszczędzamy pieniądze publiczne, a jeżeli wprowadzamy nowoczesną farmakoterapię, to pacjent sam za nią płaci. (...)


Konflikt z pacjentem w tle
Jan Osiecki

Pacjent telefonujący ze szpitalnej sali na pogotowie i domagający się pomocy lekarskiej - przesłonił nawet finał kampanii wyborczej. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego głos usłyszeliśmy w mediach dlatego, iż firma świadcząca obecnie usługi pogotowia ratunkowego rywalizuje ze szpitalem o kontrakt na przyszły rok. (...)


Prywatyzacja szpitali
Jolanta Szczypińska / Jerzy Miller

W kampanii wyborczej powrócił temat prywatyzacji szpitali. Czy rzeczywiście nie nadszedł już czas, by rozpocząć rzetelną debatę na temat przyszłości polskich szpitali? O opinię poprosiliśmy posłankę PiS Jolantę Szczypińską oraz Jerzego Millera, zastępcę prezydenta Warszawy. (...)


Tygiel
Andrzej Sośnierz

Znamy już powyborczą konstelację polityczną, która wyemanuje nowe kierownictwo resortu zdrowia. Trzeba przyznać, że nie będzie mu łatwo. Rozbudzone nadzieje na szybką poprawę sytuacji materialnej pracowników ochrony zdrowia szybko zderzą się z rzeczywistością, która wprawdzie nie jest zła, bo przyrost pieniędzy płynących do świadczeniodawców jest naprawdę duży, ale oczekiwania, niestety, są większe, i to one zdecydują o społecznym odbiorze poczynań nowej ekipy. (...)


PANOPTICUM

OZZL: 5 warunków niestrajkowania
Marek Wójtowicz

OZZL wystosował 26 października list do przyszłego premiera Donalda Tuska, w którym wskazał 5 warunków naprawy systemu. Pierwszoplanowe dla związku, i wielu innych organizacji rynku zdrowotnego wymienionych w liście, jest zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do co najmniej 6% PKB (warunek nr 1). Ten gigantyczny przyrost można zdaniem OZZL osiągnąć zmieniając priorytety na liście podstawowych zadań budżetu państwa oraz poprzez wprowadzenie legalnego współpłacenia za niektóre świadczenia zdrowotne (warunek nr 2). (...)


TYLKO FAKTY

Impotencja słuchu
Marek Nowicki

Narzekamy na hegemonię firm farmaceutycznych; na to, że rządy ulegają ich presji i wielu wysublimowanym formom nacisku. To, co zdarzyło się niedawno w Stanach Zjednoczonych, pokazuje jednak, że całą misterną politykę budowania marki produktu może, przynajmniej chwilowo, "popsuć" jeden pacjent. W kwietniu "Journal of Laryngology & Otology" opisał przypadek mężczyzny, który w wyniku przyjmowania Viagry nagle stracił słuch. To wystarczyło, żeby sprawą zainteresowała się FDA. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Dziura w głowie
Janina Banachowska

- Dochtórko, ratujcież! Bo mojemu pół głowy urwało! Przyjedźcież! - usłyszałam dramatyczne wezwanie. Ustaliłam, że ranny jest w osiedlu Kuchty. Porwałam torbę z materiałami opatrunkowymi i pojechałam. Ostatnie dwieście metrów musiałam przejść piechotą. Na podwórku, koło cyrkularki, leżał mężczyzna z widoczną dziurą w głowie. Dookoła rozlewała się spora kałuża krwi. Pacjent się nie ruszał. Brak było tętna na tętnicy szyjnej, oddechu i akcji serca. Jednym słowem, delikwent nie żył. (...)


Zaniedbana psychiatria
Tomasz Sienkiewicz

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2020 r. depresja stanie się drugą, po chorobie niedokrwiennej serca, przyczyną niepełnosprawności i zgonów na świecie. W Polsce w 2001 r. zarejestrowano blisko 900 tys. leczących się pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w 2004 r. było ich już prawie 1 mln 250 tys. W ciągu 15 lat (1990-2004) wskaźnik osób leczonych psychiatrycznie w lecznictwie ambulatoryjnym wzrósł o 131%, a w lecznictwie całodobowym - o 45%, zaś wskaźnik zapadalności na choroby psychiczne w lecznictwie ambulatoryjnym zwiększył się o 136%, a w lecznictwie całodobowym o 84%. (...)


Z DROGI...

Granie prywatyzacją
Andrzej Musiałowicz

Ciemny lud kupi wszystko - wydaje się, że to przekonanie opanowało polityków, niezależnie od opcji. Oczywiście, rozkład statystyczny wśród nich wyrachowanych graczy, uczciwych i rozsądnych ludzi oraz kompletnych idiotów jest mniej więcej taki, jak w całej populacji. Ale w okresie przedwyborczym górę biorą sztaby wyborcze, kalkulujące w kategoriach krótkoterminowych. Szkody, jakie w tym czasie mogą zostać wyrządzone, są niewyobrażalne. (...)


OKIEM DYREKTORA

Wybór
Janusz Atłachowicz

Mamy nowy układ polityczny, który, mam nadzieję, nie powinien się zmienić przez 4 kolejne lata. I wszyscy, którzy tworzą system ochrony zdrowia, zastanawiają się: co dalej? Czy będzie więcej rynku i konkurencji? W kampanii straszono pacjentów prywatyzacją szpitali. Jedni byli za, inni stanowczo przeciw. Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego jest dla społeczeństwa wartością podstawową, nie można więc w tej delikatnej materii poruszać się jak słoń w składzie porcelany. Tym bardziej że ta sfera usług dotyczy wszystkich obywateli. (...)


Zyski z posiadania przywódców
Marcin Kautsch

Projekt DELTAH był wspólnym przedsięwzięciem organizacji z kilku krajów; ze strony polskiej uczestniczył w nim Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej i 5 innych szpitali. Udało nam się stworzyć kurs do rozwijania umiejętności przywódczych dla średniej kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej. Przeprowadziliśmy 3 edycje tego kursu, wzięło w nim udział prawie 80 osób. Uczestnicy szkoleń stworzyli świetne miniprojekty. I na miarę swoich możliwości - zmienili wokół siebie świat. (...)


Przykre menedżerów przypadki
Janusz Atłachowicz

Oddział Centralny STOMOZ, najstarszego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego menedżerów opieki zdrowotnej, zorganizował w Spale (19-21 października) I Ogólnopolskie Forum STOMOZ poświęcone przekształceniom w służbie zdrowia. Patronat honorowy objęli minister zdrowia, marszałek województwa łódzkiego i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie dojechali, w przeciwieństwie do samorządowców, których reprezentacja była liczna, najliczniejsza po dyrektorach spzozów. Przeważali przedstawiciele samorządów powiatowych, gdyż to oni są właścicielami największej liczby szpitali publicznych w Polsce. Wzrost świadomości, że powiat sam musi sobie poradzić z problemem zadłużonej placówki, powoduje, że samorządowcy nie chcą się biernie przyglądać, jak ich szpitale ulegają marginalizacji. (...)


PEDIATRIA

Układowe zapalenia naczyń u dzieci
Violetta Opoka-Winiarska, Edyta Olesińska

Układowe zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób, których etiopatogeneza pozostaje nadal słabo wyjaśniona. Termin ten obejmuje kilkanaście różnorodnych jednostek chorobowych, a każda z nich charakteryzuje się odrębnym przebiegiem klinicznym, kryteriami klasyfikacyjnymi, metodami diagnostyki oraz zasadami leczenia. Termin "układowe" oznacza, że procesem chorobowym może być zajęty każdy układ, narząd lub tkanka organizmu. Za powstawanie zmian narządowych w przebiegu układowych zapaleń naczyń odpowiedzialny jest proces zapalny oraz martwica w ścianie naczyń różnego kalibru. (...)


PEDIATRIA

Diagnostyka różnicowa moczenia i nietrzymania moczu u dzieciL cz.1. - moczenie
Leszek Piechuta

Moczenie dotyka 300 tys. dzieci w Polsce i stanowi drugi co do częstości występowania w populacji dziecięcej problem kliniczny, zaraz po schorzeniach alergicznych. Jest to objaw, a nie konkretna, określona jednostka chorobowa. Biorąc pod uwagę, iż nie zawsze można na podstawie jednego objawu postawić rozpoznanie choroby, a także, że nie powinno się leczyć objawu bez postawienia pełnego rozpoznania, trudno się pogodzić z faktem, iż wielu pediatrów i lekarzy rodzinnych rozpoczyna leczenie moczenia, nie podejmując się jego diagnostyki. (...)


PEDIATRIA

Postępowanie w zakażeniach układu moczowego u dzieci
Beata Bieniaś, Małgorzata Zajączkowska

U osoby zdrowej mocz znajdujący się w układzie moczowym jest jałowy, dzięki sprawnym mechanizmom obronnym, zabezpieczającym przed wnikaniem i namnażaniem się drobnoustrojów. Należą do nich: jednokierunkowy spływ moczu, całkowite opróżnianie pęcherza moczowego w czasie mikcji oraz prawidłowa odporność miejscowa i ogólna organizmu. Do zakażenia układu moczowego (ZUM) dochodzi, jeśli czynniki obronne stają się niewystarczające. Do dróg moczowych wnikają wówczas patogenne drobnoustroje, które znajdują tam odpowiednie warunki do rozwoju i wywołują stan zapalny. (...)


Migotanie przedsionków: cz. 2. - zapobieganie i leczenie
Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński

Biorąc pod uwagę poważne kliniczne następstwa migotania przedsionków, nie należy tej arytmii traktować jako łagodnej. Podstawowym pytaniem pozostaje jednak, czy umiarawiać migotanie przedsionków, czy też kontrolować częstość akcji serca. Możliwe i dopuszczalne są dwie opcje terapeutyczne. Pierwsza z nich (rhythm control) polega na utrzymaniu różnymi metodami rytmu zatokowego, a w przypadku wystąpienia arytmii - jej umiarowieniu. Druga opcja (rate control) pozostawia arytmię jako utrwaloną i koncentruje się na kontrolowaniu częstości akcji serca. (...)


Bliźniaki z IVM
PAP, tk

Dzięki najnowszej metodzie sztucznego zapłodnienia - IVM (in vitro maturation) - w Wielkiej Brytanii przyszły na świat dwujajowe bliźnięta: chłopiec i dziewczynka. Technika IVM może być dobrą alternatywą dla konwencjonalnych metod zapłodnienia in vitro, na przykład u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Pacjentki poddawane IVM nie muszą przed poczęciem przyjmować potencjalnie niebezpiecznych leków, wywołujących dojrzewanie komórek jajowych. Niestety, szanse na zajście w ciążę są w przypadku IVM mniejsze. (...)


Złoto łagodzi bóle stawów
PAP, tk

Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Duke'a, we współpracy z kolegami z uniwersytetu w Pittsburghu oraz szwedzkiego Instytutu Karolinska, wyjaśnili zagadkę leczniczego wpływu soli złota na stawy. Badacze uważają, że ich odkrycie pomoże odświeżyć zainteresowanie tymi związkami jako lekami na reumatoidalne zapalenie stawów i inne schorzenia o podłożu zapalnym. (...)


Nowy wirus w walce z rakiem
PAP, tk

Jedną z metod leczenia chorych na raka jest stosowanie wirusów, które zakażają i niszczą tylko komórki nowotworowe. Naukowcy z Jennerex Biotherapeutics w San Francisco opisali nowy rodzaj takiego wirusa. Na początku badań wyselekcjonowano silny szczep wirusa ospy, który - podany zwierzętom dożylnie - docierał wraz z krwią do guzów. Następnie naukowcy zmodyfikowali go tak, że zakażał tylko komórki nowotworowe, produkujące duże ilości białka E2F i EGRF. Dodatkowo badacze wyposażyli wirusa w zestaw genów, dzięki którym produkował on czynnik wzmacniający odpowiedź odpornościową organizmu skierowaną przeciwko komórkom raka. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Piotr Domagała

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


III Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie

Przezwyciężyć obojętność
Marcin Mikos, Katarzyna Rebes

W Polsce ciągle zbyt mało osób przeżywa stan nagłego zatrzymania krążenia. Teoretycznie, do uratowania jest nawet połowa chorych, tymczasem udaje się przywrócić krążenie u 5%. Jak poprawić skuteczność resuscytacji w Polsce, zastanawiano się na III Międzynarodowym Kongresie Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie. - Recepta wydaje się prosta: nauka, edukacja, wprowadzenie wiedzy w praktykę, i mamy gwarantowany wzrost przeżycia po nagłym zatrzymaniu krążenia - wylicza prof. dr hab. med. Janusz Andres, prezes Polskiej Rady Resuscytacji. Z nauką i edukacją większych problemów nie ma. Nowe wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej z 2005 r., wynikające z wieloośrodkowych badań klinicznych, w istotny sposób zmieniające dotychczasowe zasady resuscytacji, dokładnie precyzują, jak skutecznie pomóc w nagłym zatrzymaniu krążenia. Jednak aby wskaźniki przeżycia po nagłym zatrzymaniu krążenia się poprawiły, konieczne jest wprowadzenie tej nowoczesnej wiedzy do powszechnej praktyki. I to okazuje się najtrudniejsze. (...)


IV Kongres EUFAMI w Toruniu

Pacjent i rodzina w centrum zainteresowania
Roma Kornet

EUFAMI, organizację zrzeszającą europejskie stowarzyszenia rodzin i pacjentów chorujących psychicznie zarejestrowaną w Brukseli założyli opiekunowie, których przytłoczyła trauma związana z opieką nad bliskimi, cierpiącymi na poważne choroby umysłowe. Doświadczenie podpowiadało, że trzeba jednoczyć siły w celu wspólnego dzielenia się problemami, udzielania sobie pomocy, a w rezultacie - dla poprawy własnej sytuacji, jak i osób, którymi się opiekują. EUFAMI dąży do poprawy jakości opieki psychiatrycznej oraz wsparcia udzielanego rodzinom i przyjaciołom osób chorujących psychicznie, nie tylko w poszczególnych krajach, ale również całej UE. Za swoją misję uważa walkę ze stygmatyzacją chorych oraz lobbowanie na rzecz lepszego ustawodawstwa europejskiego w zakresie zdrowia psychicznego. Ma nadzieję na poprawę jakości usług medycznych i socjalnych ukierunkowanych na osoby cierpiące na schorzenia psychiczne. (...)


II Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy pod patronatem "SZ"

Nowe standardy
Mariusz Kielar

II Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie (11-13 października) był największym międzynarodowym spotkaniem specjalistów z tej części Europy, zorganizowanym pod auspicjami International Osteoporosis Foundation. Wzięło w nim udział ok. 800 lekarzy, w tym ponad 200 wybitnych prelegentów, reprezentujących renomowane ośrodki naukowe z całego świata. Jednocześnie był to zjazd jubileuszowy; świętowano 20-lecie polskiej osteoartrologii. W trakcie trzydniowych obrad międzynarodowe grono ekspertów zaprezentowało najbardziej aktualne doniesienia naukowe, dotyczące m.in. najnowszych standardów diagnostycznych i terapeutycznych w osteoporozie, patogenezy łamliwości kości oraz taktyki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. (...)


Hipertensjolodzy i kardiolodzy z krajów postkomunistycznych obradowali w Krakowie

Jednym głosem
Halina Kleszcz

Pod Wawel przybyli liderzy towarzystw naukowych z Czech, Słowenii i Węgier, które od lat ze sobą współpracują, ale też - po raz pierwszy - z Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy - krajów, które dopiero zbierają doświadczenie w walce z chorobami serca i czołowym czynnikiem ryzyka ChSN - nadciśnieniem tętniczym. Zaproszono też ekspertów z Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy od lat 90. XX wieku badają zjawisko nadumieralności z powodu chorób serca w dawnym bloku komunistycznym. W ocenie specjalistów z Europy Zachodniej, pomimo trudności, jakie przeżywa nasza służba zdrowia, Polska jest niekwestionowanym liderem przemian w medycynie, w tym w kardiologii i nauce o nadciśnieniu tętniczym, wśród krajów postkomunistycznych. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot