„Służba Zdrowia” nr 34-37 z 7 maja 2007 r.


archiwum 2007
Na początek - trzęsienie ziemi
Aleksandra Kurowska

Strajk lekarzy jest nieunikniony. Postulatów środowiska nie da się bowiem spełnić w tak krótkim czasie, tym bardziej że w rządzie nikt się nimi poważnie nie zainteresował. Kolejne listy z prośbą o spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim pozostały bez odpowiedzi. Kancelaria szefa rządu odsyła je do Ministerstwa Zdrowia. Zarząd Krajowy OZZL na posiedzeniu 20 kwietnia podjął decyzje w sprawie terminów i form strajku. Przedstawiciele oddziałów terenowych Związku proponowali różne terminy, ale każdy z nich miał zalety i wady. Ostatecznie, termin pogotowia strajkowego ustalono na 26 kwietnia, mimo że jeszcze pod koniec marca mówiło się o maju (...)


Z drugiej strony
Aleksandra Gielewska

Światem lekarskim wstrząsają silne emocje. Wywołują je głośne, bieżące wydarzenia: aresztowania ordynatorów i dyrektorów szpitali, wezwania do samolustracji kadr naukowych i decydentów zdrowotnych, do całkiem prawdopodobnego przecież tu i ówdzie bezterminowego strajku lekarzy-związkowców. Nie ma dnia, by CBŚ, ABW czy policja z nakazu prokuratury nie zatrzymywały grupy osób, w różnych częściach kraju, pod zarzutem korupcji, ustawiania przetargów oraz innych oszustw czy wyłudzeń. (...)


O zarobkach w NFZ
Halina Pilonis

NFZ zamierza zwiększyć środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników o ok. 30 mln zł. Brakuje zwłaszcza lekarzy i informatyków; podwyżka ma zachęcić do podjęcia pracy w Funduszu. - W ostatnich latach konkurencyjność pracy w NFZ uległa znacznemu pogorszeniu - twierdzi wiceprezes Funduszu Dorota Puka. Trudności w pozyskaniu nowej kadry, a także odpływ dotychczasowej spowodowały, że zarząd NFZ podjął decyzję o zwiększeniu puli środków na wynagrodzenia. (...)


Trzeci PET w kraju
EK

W Dolnośląskim Centrum Medycyny Nuklearnej, mieszczącym się w budynku Nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, zainstalowano PET-CT. Urządzenie umożliwia kompleksową i wczesną diagnozę chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Pomaga też ocenić skuteczność terapii nowotworów. Rocznie można przy jego użyciu przeprowadzić ok. 2 tys. badań diagnostycznych. Badanie trwa 20 minut, jego koszt to 4,5 tys. zł. (...)


300 mln zł do podziału
Halina Pilonis

NFZ zamierza przeznaczyć na świadczenia zdrowotne dodatkowe 300 mln zł. To skutek większych niż zakładano wpływów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. NFZ zmienia plan finansowy ze względu na to, że wpływy ze składek zdrowotnych w 2 pierwszych miesiącach roku były większe niż zakładano. W styczniu i lutym ponadplanowe przychody wyniosły ponad 384 mln zł, czyli były o prawie 14% wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. (...)


Branżowy wiceprezes NFZ
PB

26 kwietnia Rada NFZ podjęła jednomyślnie uchwałę pozytywnie opiniującą kandydaturę Dariusza Wasilewskiego na wiceprezesa Funduszu ds. branżowych. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały MON, MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości, poparł ją również Minister Zdrowia. Dariusz Wasilewski czeka jeszcze tylko na formalną decyzję powołującą go na stanowisko wiceprezesa NFZ. (...)


Defibrylatory na ratunek
MM

Władze Trzebini (woj. małopolskie) przystąpiły do realizacji pierwszego w Polsce kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, realizowanego pod hasłem "Trzebinia miastem bezpiecznego serca". Na terenie gminy rozmieszczonych zostanie 15 automatycznych defibrylatorów: w ośrodkach zdrowia, ośrodku kultury, na pływalni, w banku, na policji, w jednostkach OSP. Otrzyma je również grupa ratowników ze służb maltańskich. (...)


Pilotowe rozwiązanie
MM

1,9 mln zł kosztował remont i wyposażenie stacji dializ, uruchomionej przez firmę Fresenius Nephrocare w gdańskim Akademickim Centrum Klinicznym. - To pierwsze w Polsce, pilotowe w szpitalu klinicznym rozwiązanie, opierające się na partnerstwie publiczno-prawnym - poinformował prof. Bolesław Rutkowski, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AM w Gdańsku, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. - Zadłużony szpital nie był w stanie wymienić wyeksploatowanego sprzętu, a ośrodkowi dializ otrzewnowych groziło zamknięcie. (...)


Pionierski program finansowania nauki

Poznaj Siłę Serca
Grażyna Mickiewicz

Ruszył projekt pozyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych poprzez popularyzację profilaktyki zdrowotnej "Poznaj Siłę Serca". Realizowany jest przez Grupę Gospodarczą Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Sp. z o.o. - Fundacja pozyska środki, producenci będą mieli satysfakcję, a konsumenci staną się zdrowsi, bo choroby serca, jak wiadomo, są dietozależne - przekonuje dr Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. (...)


Koniec kombinowanych zwolnień?
Aleksandra Kurowska

ZUS chce zniesienia limitów długości zwolnienia lekarskiego dla ciężarnych. Uznał, że obecne procedury niepotrzebnie zabierają czas i przyszłym mamom, i lekarzom, i urzędnikom. Dziś kobiety w ciąży, które przebywają ponad pół roku na zwolnieniu lekarskim, po 182 dniach nieobecności powinny się zgłosić na komisję rentową, jak w przypadku choroby. Przestają też otrzymywać zasiłek chorobowy z ZUS. By tego uniknąć, mogą wystąpić... o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz ma nawet obowiązek wystarczająco wcześnie poinformować o tym fakcie pacjentkę, gdyż rozpatrzenie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne zabiera ZUS 6 tygodni, podczas których kobieta może pozostać bez środków do życia. (...)


Udany przeszczep
EK

Rok po pierwszej w Polsce transplantacji ręki od obcego dawcy można już stwierdzić, iż zabieg ten zakończył się pełnym sukcesem. Operację przeszczepu przedramienia (od 42-letniego zmarłego mężczyzny) u 34-letniego wówczas Leszka Opoki przeprowadził 2 kwietnia 2006 r. zespół pod kierunkiem dr. hab. n. med. Jerzego Jabłeckiego w Szpitalu Powiatowym im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Był to 27. zabieg przeszczepienia ręki od obcego dawcy na świecie. (...)


System wspomagania ratownictwa
Krzysztof Nyczaj

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) zmieniła zasady funkcjonowania tego systemu. Na ministra zdrowia i wojewodów nałożyła też wiele obowiązków związanych z planowaniem i kontrolą funkcjonowania PRM. Dotyczą one m.in. prowadzenia ewidencji jednostek ratownictwa medycznego oraz jednostek współpracujących z systemem. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opracowało koncepcję kompleksowego systemu informacyjnego wspierającego realizację zadań wynikających z ustawy. Obecnie trwają prace przygotowujące jego wdrożenie. System ma być komplementarny z innymi systemami informatycznymi z zakresu ratownictwa medycznego. (...)


Kontrola astmy jest możliwa
MM

Pod takim hasłem 1 maja obchodzono Światowy Dzień Astmy. Zainaugurowano również ogólnopolski program edukacyjny "Przejmij kontrolę - wygraj z astmą", skierowany zarówno do pacjentów, jak i lekarzy. Finansuje go firma GlaxoSmithKline. Najważniejszymi elementami tego programu są test kontroli astmy (dostępny na stronie www. astma. edu. pl), który można stosować u pacjentów od 12. roku życia, oraz książeczka zdrowia chorego na astmę. Na przełomie maja i czerwca każdy lekarz powinien otrzymać pakiet materiałów pomocnych we właściwym rozpoznawaniu tej choroby i ocenie stopnia jej kontroli. (...)


Certyfikat dla kardiochirurgów
(E)

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu otrzymała certyfikat zarządzania jakością ISO - nie tylko w dziedzinie leczenia dzieci z wrodzonymi wadami serca, ale również działalności dydaktycznej dla studentów, szkoleniu lekarzy i prowadzeniu badań naukowych w zakresie kardiochirurgii. Operacje kardiochirurgiczne u niemowląt są trudne technicznie - ze względu na delikatność tkanek, rozmiary serca i naczyń. Z powodzeniem wykonuje je zespół prof. Edwarda Malca kierującego krakowską Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej. W ub.r. uruchomiono w niej nowoczesny, 10-łóżkowy oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej. (...)


Rok temu i teraz
Marek Wójtowicz

Maj na rynku zdrowotnym może być równie gorący jak czerwiec ubiegłego roku. Dla wysondowania strajkowej determinacji w terenie zaplanowano stopniową eskalację protestu. 10 maja zostanie zorganizowany dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który pozwoli ocenić, na ile szpitalnych szabel w walce o lekarskie płace może liczyć przewodniczący OZZL Krzysztof Bukiel. Pięć dni później nastąpi próba generalna w postaci całodniowego strajku, a jeżeli zostanie ona dostrzeżona i odpowiednio skomentowana przez media, to 21 maja (poniedziałek) rozpocznie się strajk ciągły. (...)


TYLKO FAKTY

Łóżka od zaraz
Marek Nowicki

Signum temporis - w szpitalach onkologicznych brakuje łóżek, w ginekologiczno-położniczych jest ich nadmiar. Docent Mariusz Bidziński, krajowy konsultant ds. ginekologii onkologicznej, wpadł na bardzo prosty, aczkolwiek, jak się okazuje, prawie niewykonalny pomysł: żeby położnicy oddali te łóżka onkologom. Konkretny przykład: w Centrum Onkologii w Warszawie kobiety z rakiem narządu rodnego, przede wszystkim szyjki macicy, muszą czekać na rozpoczęcie naświetlań aż sześć tygodni - tylko dlatego, że nie ma łóżek, na których można by je położyć. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Imbir z miodem
Janina Banachowska

Przyszła do mnie kobieta z wnuczką, która po operacyjnym leczeniu guza wątroby musi co miesiąc jeździć na kontrolne badanie do Warszawy. Te badania nie są dla niej problemem, tyle że dziewczynka bardzo źle znosi podróże; prawie cały czas wymiotuje. Piła przepisane jej w Warszawie krople przeciw chorobie lokomocyjnej, ale nie przyniosły spodziewanego efektu. Ostatnim razem, za namową mieszkającej w pobliżu starej kobiety, zastosowała napar z imbiru; do połowy szklanki płynu dodała dwie łyżeczki miodu. Dziewczynka wypiła dosłownie parę łyków, resztę wzięli ze sobą. (...)


Czy szpitale należy objąć prawem upadłościowym?
Paweł Trzciński / Andrzej Kulągowski

Zadłużenie publicznych zakładów na 31 grudnia 2006 r. wynosiło 10,168 mld zł. Wiele szpitali nie jest w stanie poradzić sobie z wciąż rosnącym długiem. Sami komornicy, zajmujący szpitalne konta i sprzęt medyczny, występują o zmiany przepisów, aby zapewnić szpitalom lepszą obronę przed egzekucjami. Proponują, aby spzozy miały zdolność upadłościową. Ministerstwo Zdrowia uważa, że taka zmiana prawna mogłaby stymulować celowe zadłużenie się placówek służby zdrowia - po to, by prywatni inwestorzy mogli przejąć ich majątek po zaniżonej cenie. (...)


Zagrożenie jest realne

Czy pandemia ptasiej grypy to obecnie realne zagrożenie dla Polski? Na ile prawdopodobne? Jak, jako państwo, jesteśmy przygotowani do zmierzenia się z takim problemem? Dyskusję redakcyjną z udziałem prof. Lidii Brydak, kierownika Krajowego Ośrodka ds. Grypy PZH w Warszawie, wiceministra zdrowia Marka Ludwika Grabowskiego oraz dr Anny Świąteckiej z Głównego Inspektoratu Sanitarnego - poprowadził Mariusz Gujski. (...)


Szpitalny złom
Tomasz Sienkiewicz

W ostatnich miesiącach media alarmują: wadliwie działająca aparatura medyczna stwarza zagrożenie pacjentom szpitali. W styczniu br. w trybie natychmiastowym wycofano z użytku serię pomp infuzyjnych produkcji firmy Kwapisz (składane z komponentów zachodnich, z polskim oprogramowaniem), gdyż za szybko tłoczyły płyny. Sporo zamieszania powstało również w związku z wycofywaniem z użytku przestarzałych aparatów rentgenowskich; niektóre z nich to były jeszcze nawet NRD-owskie TUR-y, pamiętające lata 70. ub. wieku. (...)


Jakość w szpitalach Unii Europejskiej

Kto chce być markizem?
Tomasz Sienkiewicz

Od kwietnia duża grupa polskich szpitali, spośród około 100, głównie z krajów unijnych, uczestniczy w firmowanym przez Światową Organizację Zdrowia programie poprawy jakości PATH (Narzędzie Poprawy Oceny Jakości w Szpitalach). Organizatorami tego przedsięwzięcia są krakowskie Centrum Monitorowania Jakości, jako ośrodek współpracujący z WHO w zakresie poprawy bezpieczeństwa i jakości w systemach ochrony zdrowia, oraz podobny ośrodek współpracy z WHO w Anconie. (...)


Dobrowolny przymus
Marek Derkacz

Dyrektywa Unii Europejskiej 93/104/EC dotycząca czasu pracy z 1993 r. ustanawiała maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy na poziomie 48 godzin, z możliwością wyłączenia tego ograniczenia za zgodą pracownika (tzw. klauzula opt-out). Po raz pierwszy klauzula została wprowadzona na żądanie Wielkiej Brytanii. Jednym z pierwotnych założeń państw Wspólnoty było zarazem to, że po około 10 latach od jej wprowadzenia - rozważą rezygnację z dłuższego niż 48-godzinny tydzień pracy. Niestety, wbrew zapowiedziom nie udało się doprowadzić do wyeliminowania budzącego wiele zastrzeżeń zapisu. (...)


Z DROGI...

Zła p(r)as(s)a
Andrzej Musiałowicz

Środowisko lekarskie od dłuższego czasu nie ma najlepszych notowań. Trudno zapewne byłoby ustalić, jeśli komuś by na tym zależało, od czego i od kiedy zaczęła się ta zła passa, ale nie ma już dnia bez doniesienia o kolejnej domniemanej lub prawdziwej aferze. Zwolennicy spiskowej teorii dziejów, po części nie bez racji, doszukują się w tym działania tajemniczych zleceniodawców, starających się zohydzić wizerunek lekarzy w oczach przeciętnego Kowalskiego. (...)


OKIEM DYREKTORA

Klub frajerów
Janusz Atłachowicz

Dzień, w którym media nie informują o żadnej aferze w służbie zdrowia, to dzień stracony. Funkcjonowanie systemu jest wszak doskonałą pożywką dla dziennikarzy i redaktorów. Nawet gdy nie ma afery, to można dać taki tytuł, że odbiorcy i tak się skojarzy, że właśnie wybuchła. Ale, o dziwo, mimo tylu rzeczywistych i rzekomych afer, system jednak funkcjonuje. Przy bardzo niskich nakładach finansowych, jednych z najniższych w Europie na głowę mieszkańca. Jak długo tak będzie, tego nikt nie wie. Politycy nie mogą się zdecydować, w którą stronę ma podążać system ochrony zdrowia. (...)


Finał sporów o wysyłkową sprzedaż leków
Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Marta Gadomska-Gołąb

Dyskusja na temat dopuszczalności prowadzenia w Polsce wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych i związane z nią kontrowersje trwały już wystarczająco długo. Stan niepewności prawnej zmieniła dopiero tzw. duża nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, uchwalona 30 marca br. W nowej rzeczywistości prawnej internetowa sprzedaż leków bez recepty jest legalna. (...)


W obliczu lekarskiego strajku
Krzysztof Maśliński

Maj zapowiada się nam wyjątkowo gorący i nie chodzi jedynie o pogodę. Nadchodzi okres kolejnych akcji protestacyjnych w służbie zdrowia. Jedną z form protestu proponowanych przez związki zawodowe jest strajk. Czy - biorąc pod uwagę regulacje prawa karnego i obowiązek udzielania przez lekarzy pomocy chorym - strajk jest formą bezpieczną? Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że strajk lekarski nie musi oznaczać całkowitego opuszczenia chorych, a jedynie ograniczenie udzielania pomocy do trybu ostrodyżurowego, czyli tylko do przypadków niecierpiących zwłoki. (...)


Złoty OTIS 2007
G.M.

Konkurs o Nagrodę Zaufania dla najlepszego produktu na rynku leków OTC, przyznawaną przez polskich konsumentów głosujących za pośrednictwem wortalu nazdrowie. pl i magazynu "Na zdrowie. Dostępne bez recepty", rozstrzygnięto 19 kwietnia w warszawskim Centrum Onkologii. Statuetkę z rąk Pawła Krusia, pomysłodawcy i głównego organizatora konkursu, odebrało 38 firm farmaceutycznych w 32 kategoriach zastosowań oraz w kategorii "Debiut roku" i "Nagroda Czytelników" - za leki, sprzęt medyczny i dermokosmetyki. Honorowe Nagrody Zaufania otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z Krakowa oraz Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, z którego inicjatywy powstało, uroczyście otwarte tego dnia, Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne dla kobiet po mastektomii. (...)


Wydatki na leki rosną powoli
MM

Dynamika rynku farmaceutycznego w Polsce powoli spada. Według najnowszych prognoz IMS Health, w 2007 r. całkowity wzrost jego wartości osiągnie poziom 3,7% i będzie o 0,5% niższy niż w 2006 r. To konsekwencja obniżek cen urzędowych i narastającej konkurencji generycznej. Pod względem ilościowym generyki stanowiły w ub.r. 23,4% rynku leków na receptę, natomiast pod względem wartościowym 40,1%. Z jednej strony rosną wydatki na leki, z drugiej jednak spada średnia cena dawki. W 2001 r. kształtowała się ona na poziomie ok. 4 zł. W 2005 r. spadła do 3,50 zł, a w 2006 r. do 3,30 zł. - Pacjent dopłaca do ceny leku średnio 65%, w tym do leków na receptę 55%, a do leków refundowanych 45% - poinformował Stefan Bogusławski, dyrektor generalny IMS Poland. (...)


Mikrogeneracja energii elektrycznej
Witold Ponikło

Dostęp do energii elektrycznej jest we współczesnym świecie niezbędny do efektywnego funkcjonowania człowieka. Powstaje oczywiście pytanie, jak należy rozumieć ów dostęp? Czy jest to dostępność gniazdka elektrycznego w ścianie, dostęp do naładowanego akumulatora albo baterii, a może - do "własnego" generatora energii elektrycznej? (...)


ONKOLOGIA

Ostra białaczka limfoblastyczna wieku dziecięcego (2)
Tomasz Szczepański

Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci stanowi najlepszy przykład postępu, jaki dokonał się w onkologii dziecięcej w ostatnim 40-leciu. W latach 60. XX wieku rozpoznanie ALL u dzieci było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Obecnie udaje się wyleczyć ponad 80% pacjentów. Celem nowoczesnej hematoonkologii dziecięcej jest taka optymalizacja i indywidualizacja leczenia ALL, aby odsetek wyleczeń systematycznie się powiększał, przy jednoczesnym zminimalizowaniu toksyczności terapii i późnych niekorzystnych efektów leczenia. (...)


PEDIATRIA

Mukowiscydoza
Grażyna Górnicka

Mukowiscydoza, inaczej zwłóknienie torbielowate (cystic fibrosis - CF) jest najczęściej występującą chorobą uwarunkowaną genetycznie u ludzi rasy białej; dziedziczona jest jako cecha recesywna autosomalna. Powoduje ją mutacja genu, który znajduje się na długim ramieniu 7. chromosomu, kodującego białko CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), stanowiącego kanał chlorkowy, czyli integralną strukturę błonową, przez którą jony mogą przepływać w obie strony, na błonie szczytowej komórek nabłonkowych układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dróg żółciowych, trzustki, gruczołów potowych. (...)


REUMATOLOGIA

Pierwotny i wtórny zespół antyfosfolipidowy
Marek Zawadzki

Zespół antyfosfolipidowy (antiphospholipid syndrome-APS), zwany także zespołem Hughesa, występuje u kobiet ok. 2 razy częściej niż u mężczyzn. Stanowi niezapalną chorobę układową tkanki łącznej o charakterze autoimmunologicznym i jest związany z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych. Przeciwciała antyfosfolipidowe skierowane są przeciwko epitopom białek osocza. Dwa przeciwciala antyfosfolipidowe o największym znaczeniu klinicznym to antykoagulant tocznia (LA) i przeciwciała antykardiolipinowe (aCL). (...)


Profilaktyka prosta jak... chusteczka
Grzegorz Juszczyk

Stan zdrowia zależy aż w połowie od indywidualnych zachowań człowieka, czyli stylu życia. Trzymając się tej zasady, można ograniczyć w tani i prosty sposób koszty opieki zdrowotnej. Profilaktyka kojarzona jest często z badaniami diagnostycznymi, niekiedy kosztownymi lub trudno dostępnymi. Nie zawsze jednak konieczne jest wdrażanie skomplikowanych rozwiązań - czasem wystarcza odświeżenie starych, zakurzonych zaleceń. Taka profilaktyka u podstaw jest od kilku lat prowadzona w Narodowej Służbie Zdrowia Wielkiej Brytanii. (...)


Ludzkie płody zagrożone aterotrombozą
MM

Na choroby układu krążenia związane z aterotrombozą - późnym powikłaniem procesu miażdżycowego - zapadają nie tylko osoby dorosłe. Pierwsze patologiczne zmiany w tętnicach widoczne są już w życiu płodowym, a ich zasięg zależy w głównej mierze od stylu życia matki. Prof. Claudio Napoli ze współpracownikami przeprowadził badania na przedwcześnie zmarłych płodach ludzkich. Dowiodły one, że ponad 50% z nich miało w tętnicach pierwotne zmiany miażdżycowe, tzw. nacieki tłuszczowe. Ilość i rozmiar tych zmian zależały od poziomu cholesterolu w krwi matki. (...)


Leki przeciwbólowe prowadzą do nadciśnienia
PAP, tk

Mężczyźni regularnie stosujący leki przeciwbólowe mają większe ryzyko rozwoju choroby nadciśnieniowej - donoszą naukowcy z Harvard Medical School. Paracetamol, ibuprofen i aspiryna są najczęściej stosowanymi farmaceutykami w USA. Jest to o tyle niepokojące, że już wcześniej dowiedziono ich szkodliwego wpływu na zdrowie kobiet. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Łukasz A. Małek

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Debata o Zdrowiu pod patronatem "SZ"

Nowe technologie w ochronie zdrowia
Mariola Marklowska

Pod hasłem "Nowe technologie w systemie ochrony zdrowia - kierunki dla Polski", Centrum Komunikacji Medialnej wraz z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN (przy współpracy Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia) zorganizowały 2 kwietnia w Warszawie kolejną Debatę o Zdrowiu. Wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy szpitali, lekarze, naukowcy, przedstawiciele firm farmaceutycznych oraz dziennikarze, zabrakło natomiast przedstawicieli NFZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych, którzy z pewnością mieliby dużo do powiedzenia na ten temat. (...)


X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych w Krakowie

Nie do ozdoby
Halina Kleszcz

Biegli z Katedry Mikrobiologii CMUJ w 2003 r. proszeni byli o opinie w 2 sprawach sądowych, dotyczących zakażeń szpitalnych (ZS). W 2006 r. - w 10. W tym czasie średni wymiar zasądzanego pacjentom odszkodowania wzrósł z 6 tys. do 30 tys. zł. Ale boom podobnych spraw sądowych dopiero nastąpi. A pacjenci obcokrajowcy, z pomocą swoich doświadczonych prawników, mogą zatrząść finansami szpitala. (...)


Europa prywatyzuje szpitale
Aleksandra Gielewska

Im częściej i bardziej jednoznacznie polscy decydenci opowiadają się za administracyjnymi regulacjami w sektorze ochrony zdrowia (promując koszyk świadczeń i sieć szpitali czy wręcz głosząc wyższość finansowania opieki zdrowotnej z budżetu państwa), tym częściej i donośniej eksperci oraz najbardziej zainteresowani, tj. pracownicy służby zdrowia, uzasadniają konieczność wdrożenia mechanizmów rynkowych. Łącznie z pełną prywatyzacją zakładów opieki zdrowotnej. Przekształcenia własnościowe szpitali, ich szanse i bariery zarówno w Polsce, jak i kilku krajach Europy - były tematem konferencji zorganizowanej 20 kwietnia przez Konfederację Pracodawców Prywatnych i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (...)


Zgoda pacjenta
KS

Jak powinien postąpić lekarz, kiedy u pacjenta w stanie zagrożenia życia trzeba wykonać natychmiast operację, a nie ma na to pisemnej zgody? Czym różni się zgoda na leczenie choroby psychicznej od zgody na terapię onkologiczną czy neurologiczną? Jak zapobiec konfliktom przy wyrażaniu zgody? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć specjaliści z zakresu prawa i medycyny, zaproszeni przez Śląską Izbę Lekarską na konferencję, zorganizowaną 14 kwietnia w Katowicach. Wzięło w niej udział ok. 250 lekarzy. - Największą sztuką dla lekarza jest przejść na stronę pacjenta i zwieńczyć ten kontakt uzyskaniem jego zgody - wprowadzał w temat etyk Paweł Łuków. - Sztuka to tym większa, że zawiłości prawne nie pozwalają na jednoznaczność postaw. (...)


Trudna diagnoza
KS

11 kwietnia - w Światowym Dniu Choroby Parkinsona - ponad 100 śląskich lekarzy uczestniczyło w konferencji zorganizowanej przez Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Mówiono przede wszystkim o nowych metodach diagnozowania i leczenia choroby, a także o roli rehabilitacji. - Obecnie uważa się, że choroba Parkinsona powstaje pod wpływem czynników środowiskowych, ale coraz częściej wskazuje się również, że ryzyko zachorowania zależy od predyspozycji genetycznej - podkreśliła dr Gabriela Kłodowska-Duda z Kliniki Neurologii Wieku Podeszłego Śląskiej AM w Katowicach. - Ocenia się, że w 10% przypadków choroba ma podłoże dziedziczne - dodała. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot