„Służba Zdrowia” nr 21-25 z 19 marca 2007 r.


archiwum 2007
O krwi dobrze i źle
Tomasz Sienkiewicz

Pod względem liczby donacji krwi na 1000 mieszkańców, która w ostatnich latach wynosi u nas około 25, znajdujemy się w ogonie Europy - za nami jest tylko Albania. Natomiast nawet wśród krajów najwyżej rozwiniętych możemy się pochwalić niezwykle wysokim poziomem bezpieczeństwa krwi. (...) - Media zajmują się sprawami krwi tylko wtedy, kiedy brakuje jej w stacjach krwiodawstwa czy szpitalach - mówi lekarz transfuzjolog z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. (...)


Naprawianie świata
Aleksandra Gielewska

Zatrzymanie kolejnego luminarza polskiej medycyny przez CBA czy CBŚ rodzi narastający niepokój. Czy rzeczywiście ten obserwowany od tygodni czarny serial zatrzymań lekarzy jest tylko czystym zbiegiem okoliczności oraz dowodem na to, że mają szczególnie brudne ręce, czy raczej - jak mówią niektórzy - efektem odgórnych wytycznych prokuratora generalnego, który ponoć do medyków wyjątkowo nie ma serca? Zwłaszcza odkąd rząd dał im podwyżki, a ci niewdzięcznicy nie przestali grozić strajkami? (...)


Szpitalni ratownicy
JN

Nowoczesny, największy na Śląsku, Szpitalny Oddział Ratunkowy otwarto 9 marca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt. Przy urządzaniu oddziału korzystano z wzorców zagranicznych. Stały zespół SOR składa się z 2 chirurgów (urazowego i ogólnego), anestezjologa, 2 pielęgniarek ratunkowych i 2 ratowników medycznych. W razie potrzeby można oczywiście wezwać lekarzy innych specjalności. (...)


Podlasie ocenione przez ekspertów i naukowców

Niezależny zespół ekspertów i naukowców z Instytutu Zdrowia Publicznego i Ubezpieczeń Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu oraz Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, którego koordynatorem był prezes Agencji Konsultingowo-Edukacyjnej Ordo Dariusz Wasilewski, dokonał oceny funkcjonowania spzozów w województwie podlaskim. (...)


Uniwersytet zamiast akademii
SIEL

Uczelnie medyczne, których jest w Polsce 11, zostaną przekształcone w uniwersytety. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, na zmianę nazwy mają czas do 2010 r. Transformację przechodzi właśnie Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ustawa nadająca jej nową nazwę - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego - weszła w życie 27 lutego br. Nie ma jeszcze sygnałów z zagranicznych uczelni współpracujących z poznańskimi naukowcami, jak odbierane są te zmiany. (...)


Diagnostyka bez kompromisów
MM

Najnowszym osiągnięciom w radiologii poświęcono I Konferencję "Diagnostyka bez kompromisów", zorganizowaną w Warszawie przez Centrum Medyczne ENEL-MED. - Bez współczesnej diagnostyki obrazowej trudno sobie wyobrazić nowoczesną medycynę - stwierdził prof. Jerzy Walecki, kierownik Zakładu Radiologii AM w Białymstoku. - W wielu obszarach ma ona decydujący wpływ na prowadzoną terapię. (...)


Kierowcy na zdrowie
Halina Pilonis

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowe przepisy przewidują pobieranie od ubezpieczycieli komunikacyjnych ryczałtu na leczenie ofiar wypadków. Koalicja rządowa twierdzi, że poprawi to sytuację finansową służby zdrowia. Opozycja uważa, że nowelizacja uderzy w kierowców, ponieważ ubezpieczyciele podniosą wysokość składki OC. Zaproponowane przez rząd zasady pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych ze składek OC budzą też wątpliwości natury konstytucjnej. (...)


Ubezpieczyciele walczą z podatkiem Religi
Aleksandra Kurowska

Pomysł odprowadzania części składki OC do NFZ obciąży kieszenie 12-14 mln kierowców. Do Sejmu wprowadzono go bocznymi drzwiami, przez komisję, a nie plenarne posiedzenie izby. - Czy może pan, patrząc nam prosto w oczy, powtórzyć, że składka OC nie wzrośnie? - na to pytanie wiceminister zdrowia Bolesław Piecha odpowiadał posłom wiele razy. - Koszty poniosą tylko firmy ubezpieczeniowe, ale mają na to pieniądze - tłumaczył. Początkowo resort zdrowia chciał zabrać na leczenie ofiar wypadków z OC kierowców aż 20 proc. Na razie zadowoli się 12 proc. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia oznacza to w br. zastrzyk finansowy rzędu 480-500 mln zł. W przyszłości ów ryczałt (nazywany już podatkiem Religi) może wzrosnąć, jeśli leczenie ofiar wypadków okaże się droższe. (...)


Sankcje dla dyrektorów
Halina Pilonis

Statystyczny lekarz w Polsce myje ręce w pracy 2 razy dziennie i zużywa znacznie mniejszej ilości środków dezynfekujących niż jego kolega w UE - poinformował minister Zbigniew Religa po kontroli GIS przeprowadzonej w szpitalach i stacjach dializ. Echa tej kontroli znajdą odzwierciedlenie w nowej ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Kontrole GIS przeprowadzono w oddziałach noworodkowych 423 szpitali, w 215 stacjach dializ oraz w 14 szpitalach województwa mazowieckiego. Były prowadzone pod kątem zakażeń wewnątrzszpitalnych. W trakcie wizyt inspektorów sanitarnych nie stwierdzano drastycznych zaniedbań. Główny Inspektor Sanitarny twierdzi jednak, że zaobserwowano niepokojące zjawiska. - To dalszy ciąg nagonki na środowisko medyczne - ripostują lekarze. (...)


Komornicy bronią szpitali
Halina Pilonis

Krajowa Rada Komornicza zaapelowała do rządu, aby jak najszybciej zostały zmienione przepisy, tak by szpitalne pieniądze chronić przed... egzekucją komorniczą. Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Andrzej Kulągowski tłumaczy, że tak jak służba zdrowia jest po to, by leczyć, tak komornicy mają egzekwować porządek prawny w państwie. Nie chcą jednak, by ich rękoma zmniejszano w Polsce liczbę szpitali lub przeprowadzano "dziką prywatyzację". - Nietrudno sobie wyobrazić, jak będzie się czuł komornik z małej miejscowości, który doprowadzi do zamknięcia jedynego w mieście szpitala - mówi A. Kulągowski. (...)


Anestezjolodzy czekają na 30-proc. dodatek płacowy

Obiecanki cacanki
Halina Pilonis

Jesienią ubiegłego roku minister Zbigniew Religa obiecał anestezjologom 30-proc. dodatek płacowy. Z obietnicy dotąd się nie wywiązał. Tymczasem liczba lekarzy tej specjalności wciąż maleje. Związek Zawodowy Anestezjologów szacuje, że niedobory kadrowe w ich specjalności wynoszą około 800-900 lekarzy. Średnia wieku anestezjologa w Polsce to 52-54 lata. A chętnych do robienia specjalizacji z tej dziedziny nie ma. W tym roku 50% etatów rezydenckich nie zostało obsadzonych z braku chętnych. - Nam można nie wierzyć, bo jesteśmy lobbystami na rzecz profesji, jednak Ministerstwo Zdrowia nie może zlekceważyć wyników ankiety, którą samo przeprowadziło - mówi Dariusz Kuśmierski, przewodniczący ZG ZZA. (...)


Oczywistość nieoczywista
Maria Kadylak

Zgodnie z art. 7 ustawy o zozach "zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia". Zapis ten wskazywał na konieczność posiadania przez każdy zoz chociażby jednego pomieszczenia spełniającego wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Taka sytuacja dotyczyła m.in. pogotowia ratunkowego. Zmiany, jakie nastąpiły w systemie ratownictwa medycznego od 1 stycznia br., wskazały na konieczność doprecyzowania tej kwestii. (...)


Diagnoza sytuacji po 2 latach w Unii Europejskiej

Monitoring migracji lekarzy i pielęgniarek
Dawid Sikora

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, w pierwszym roku członkostwa Polski w UE wydano 3579 zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych. Odnosząc tę liczbę do wszystkich lekarzy aktywnych zawodowo oznacza to, że 3% spośród nich wyjechało z kraju. W kolejnym roku obecności Polski w UE, tj. od czerwca 2005 do czerwca 2006 r., wydano kolejne 1535 zaświadczeń. Łącznie w ciągu pierwszych 2 lat członkostwa naszego kraju w UE o wydanie dokumentów zwróciło się do NIL 4,3% lekarzy praktykujących. (...)


Niepubliczny samorządowy
Andrzej Sośnierz

Jednym z ciągle nierozwiązanych problemów zakładów opieki zdrowotnej jest niejasna, jak gdyby niedokończona formuła spzozu. To niewątpliwie jedna z przyczyn zadłużania się zakładów, bo z jednej strony organy założycielskie (a nie - właściciele) nie odpowiadają wprost za ich długi, z drugiej natomiast - kierownictwo zakładów również nie ponosi osobistej odpowiedzialności za ich kondycję finansową. (...)


PANOPTICUM

Półsatysfakcja
Marek Wójtowicz

Do pierwszego projektu sieci szpitali (z 11 listopada ub.r.) poprawki zgłosiło 109 podmiotów. 2 lutego br., po spotkaniu z "poprawkowiczami" na tzw. konferencji uzgodnieniowej, Ministerstwo Zdrowia postanowiło napisać projekt ustawy o sieci od nowa. I rzeczywiście, w ciągu miesiąca, tj. już 5 marca br., pojawił się nowy projekt ustawy, uwzględniający część poprawek zgłoszonych do pierwszej wersji. Dorzucono jednocześnie 5 projektów rozporządzeń, co łącznie stanowi dużą dawkę nowości legislacyjnych. (...)


TYLKO FAKTY

Milczenie ojca
Marek Nowicki

Brak dostępności ojca - taka oto krótka adnotacja znalazła się na drugiej stronie historii choroby 21-letniego Bartka. Chłopak zmarł kilka lat temu na oddziale hematologii profesora Wiesława Jędrzejczaka z powodu ostrej białaczki szpikowej. Czy przeszczep szpiku od ojca uratowałby mu życie? Pytanie zostało publicznie postawione przez "Dziennik". Gazeta nie tylko zapytała, ale także wydała wyrok: pewnie by uratował, ale profesor nie dotarł do ojca. Za mało się starał. A więc - jest winny. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Kolano
Janina Banachowska

Zgłosił się pacjent z obrzękiem kolana. Pracuje na budowie, źle stanął i noga mu się "zwyrtła". Kolano bolesne, ruchy czynne niemal zniesione, bierne bardzo ograniczone. Do szpitala iść nie chciał, do przychodni chirurgicznej też nie, zgodził się poleżeć w łóżku, nawet z unieruchomioną kończyną. Nie miałam wyjścia, wysłałam syna samochodem do apteki po bandaże gipsowe i zrobiłam choremu szynę. Kazałam mu okładać kolano psiną z żywokostem i odesłałam do domu. Dałam dwa tygodnie zwolnienia z zaleceniem leżenia; ostrzegłam, że ZUS jeździ na kontrole. (...)


Przymus bezpośredni
Andrzej Rzepliński / Andrzej Wojtyła

W projekcie nowej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych znalazły się zapisy, umożliwiające leczenie chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną bez ich zgody, przy zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Czy nie narusza to wolności obywateli? (...)


Z DROGI...

Gaduterapia
Andrzej Musiałowicz

W medycynie nie ma prostych diagnoz ani prostych recept. Nie inaczej jest z systemem opieki zdrowotnej. To organizm prawie tak samo wrażliwy jak ludzkie ciało. Może trochę przesadzam, ale podkreśla to dramaturgię chwili. Dlatego i linia cięcia w systemie też musi być zaplanowana, a operator powinien przewidzieć skutki. Będzie bolało - to już wiemy. Nie wszystkie części organizmu ocaleją - straszne to, ale konieczne, choć są przecież fragmenty zbędne (jak w organizmie wyrostek robaczkowy), których braku pacjent nie odczuje. (...)


OKIEM DYREKTORA

Matematyka
Janusz Atłachowicz

Przeczytałem w jednym z czasopism medycznych, że Niemcy planują wprowadzić Federalny Centralny Fundusz Zdrowia. Projekt przyjęła już niższa izba parlamentu - Bundestag. W połowie lutego miał nad nim obradować Bundesrat. Nie znam, niestety, wyników tych obrad. Czekam na informacje od przyjaciela z Niemiec. To działanie legislacyjne niemieckiego parlamentu przypomina mi jednak centralizację z czasów ministra Łapińskiego. Zlikwidowano 17 kas chorych i zastąpiono je Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyżby minister Łapiński był wizjonerem? (...)


Nadużycie ochrony patentowej i utrudnienia dostępu do rynku

Nadużycie pozycji dominującej
Bożena Ciosek, Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Dyskusja na temat ochrony patentowej w przemyśle farmaceutycznym trwa - wiele pytań ciągle wymaga odpowiedzi. Decyzja Komisji Europejskiej z 15 czerwca 2005 r. w sprawie AstraZeneca (Losec) może z powodzeniem posłużyć jako ilustracja problemów, które mogą napotkać przedsiębiorstwa dominujące, gdy próbują ograniczyć handel równoległy lub jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję. W sprawie AstraZeneca (AZ) Komisja Europejska uznała, iż AZ nadużyła pozycję dominującą na rynku inhibitorów pompy protonowej, na którym to jej lek Losec był produktem pionierskim, a także zdecydowanym liderem. (...)


Meandry transplantacji
Krzysztof Maśliński

W ciągu ostatnich kilku tygodni zagadnienia z pogranicza prawa i transplantologii znalazły się w centrum zainteresowania mediów, a tym samym - opinii publicznej. Warto w związku z tym przypomnieć kilka podstawowych informacji o najbardziej kontrowersyjnej kwestii - sprzeciwie wobec pobierania narządów do przeszczepu. Od 1 stycznia 2006 r. transplantację organów - zarówno od dawców zmarłych, jak i żywych - reguluje ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. (...)


Bezpieczna farmakoterapia
Mariola Marklowska

Na całym świecie monitoruje się działania niepożądane leków nie po to, by kogoś zdyskredytować, ale by wykazać, że pacjenci mogą różnie reagować na tę samą substancję leczniczą. W Polsce nie ma ani takich tradycji, ani takiego zwyczaju. Większość lekarzy nie zgłasza działań niepożądanych leków, bo obawia się reakcji opinii publicznej. Nie mają pewności, czy ich decyzja była zgodna z EBM, czy może sami popełnili jakiś błąd, a jeśli tak, to czy warto się do tego przyznać - mówił wiceminister zdrowia Bolesław Piecha, rozpoczynając konferencję "Bezpieczeństwo farmakoterapii", zorganizowaną 8 marca w Warszawie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wzięło w niej udział ponad 600 lekarzy i farmaceutów. (...)


Ekspansja Biotonu
MM

Bioton SA, największy polski producent insuliny, przejął szwajcarską firmę BioPartners Holding AG, do której należy 100% udziałów w spółkach działających w branży biotechnologicznej: BioPartners GmbH z siedzibą w Szwajcarii oraz BioPartners GmbH z siedzibą w Niemczech. 9 marca zawarł umowę kupna wszystkich akcji tej firmy z jej właścicielem - DLJ Merchant Banking Partners, funduszem inwestycyjnym banku Credit Suisse First Boston. (...)


Nanoonkologia: rozpoznać i zniszczyć raka
Mariusz Kielar

Nanomedycyna, nauka ciągle jeszcze raczkująca, stwarza możliwości rewolucjonizujące diagnostykę, obrazowanie oraz leczenie chorób nowotworowych. Dzięki jej spektakularnym osiągnięciom coraz bliższa staje się perspektywa opracowania nowoczesnych leków onkologicznych, precyzyjnie wykrywających oraz skutecznie hamujących rozwój nowotworu w jego najwcześniejszych stadiach zaawansowania. W efekcie ekspansywnego rozwoju nauk z zakresu nanotechnologii i medycyny molekularnej na świecie pojawia się coraz więcej wyrafinowanych metod terapeutycznych, pozwalających na monitorowanie oraz modulowanie procesów zachodzących w organizmie człowieka. (...)


Biopsja i optyka
Witold Ponikło

Celem biopsji jest stworzenie możliwości oglądu - poza organizmem pacjenta - określonych komórek tkanki. Takie spojrzenie na biopsję rodzi pytanie: czy aby nie jest możliwy ogląd owych komórek w ich naturalnym otoczeniu, czyli w organizmie pacjenta? Amerykańska firma SpectraScience™, Inc. postawiła sobie to pytanie kilkanaście lat temu. W wyniku poszukiwania odpowiedzi, czyli rozległych prac badawczych i badań klinicznych, pod koniec 2000 r. firma ta uzyskała od FDA dopuszczenie do obrotu produktu pod nazwą Optical Biopsy™ System. (...)


ALERGOLOGIA

Immunoterapia alergenowa - zasady postępowania (1)
Zbigniew Adamowicz

Swoista immunoterapia alergenowa jest szczególną metodą terapeutyczną, ściśle związaną z alergologią. Jej podstawową zasadą jest podawanie wzrastających, a następnie podtrzymujących dawek alergenu, który u danego pacjenta wywołuje objawy choroby: alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, zapalenia spojówek. Innym zastosowaniem tej metody jest uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych. W miarę upływu czasu podawanie alergenu prowadzi do jego wzrastającej tolerancji. Po skutecznym odczulaniu błona śluzowa nosa przestaje reagować zapaleniem i objawami choroby, zmniejsza się też zapotrzebowanie na leki. (...)


REUMATOLOGIA

Znaczenie leków modyfikujacych przebieg rzs
Anna Lisowska-Kasprzyk

Zadaniem leków modyfikujących jest zapobieganie lub ograniczanie uszkodzeń stawów, zmniejszanie kosztów opieki medycznej, pomoc w przedłużaniu aktywności chorych i poprawa jakości ich życia. Ponieważ od rozpoczęcia terapii do uzyskania poprawy musi upłynąć kilka tygodni, ważne jest, by chory już na początku otrzymał informację o rokowaniu, rodzaju i czasie leczenia oraz konieczności systematycznej kontroli. Leki modyfikujące są w większości toksyczne. Podstawowe badania laboratoryjne, które należy kontrolować w trakcie leczenia, to morfologia z rozmazem, OB lub CRP, ocena funkcji nerek i wątroby. (...)


ONKOLOGIA

Rak jajnika (2) - leczenie, monitorowanie i rokowanie
Leszek Gottwald, Jerzy Korczyński, Ewa Góra, Andrzej Bieńkiewicz

Podstawową metodą leczenia raka jajnika jest leczenie operacyjne. Powinno być ono prowadzone przy współudziale chirurga onkologa, urologa, w ośrodku wyposażonym w oddział intensywnej terapii i tylko tam, gdzie istnieje możliwość śródoperacyjnego zbadania histopatologicznego usuniętej zmiany. Badanie takie pozwala ocenić charakter guza i dostosować do tego wyniku zakres operacji. Przy braku takich możliwości leczenie chorych jest nieadekwatne i wiąże się z niepotrzebnym narażeniem ich na powtórną operację, bądź okaleczeniem związanym z nieuzasadnionym zakresem operacji. (...)


PEDIATRIA

Kaszel u dzieci (2) - zasady diagnostyki i leczenia
Grażyna Górnicka

W I części artykułu, opublikowanej w poprzednim wydaniu "SZ", przedstawiono mechanizm powstawania kaszlu oraz krótką charakterystykę jednostek chorobowych, które są najczęstszą przyczyną tego powszechnie występującego objawu chorobowego. W tej części omówione zostaną zasady postępowania diagnostycznego i leczenia kaszlu u dzieci. (...)


Life science po małopolsku
Mariusz Kielar

Małopolska jest jedynym województwem w Polsce, w którym w ostatnich latach notuje się trwały trend wzrostowy nominalnej wartości nakładów na działalność badawczo-rozwojową. (...) Niekwestionowana pozycja Krakowa jako wiodącego ośrodka akademickiego w kraju, dysponującego konkurencyjnym, uznanym i cenionym zapleczem do sukcesywnego wdrażania modelu gospodarki opartej na wiedzy, jak również narastająca potrzeba wypełnienia luki w sektorze nauk biomedycznych w Europie Wschodniej i Centralnej oraz ich komercjalizacji, to solidne podstawy rozwoju małopolskiego klastra life science. (...)


Rola genu kodującego filagrynę w rozwoju AZS
Agnieszka Muszyńska

Rodzinne występowanie AZS stało się przyczynkiem do poszukiwania genów odpowiedzialnych za występowanie choroby. Genetycy z Uniwersytetu w Montrealu odkryli, że u około 9% pacjentów z AZS występuje mutacja w genie FLG kodującym filagrynę - białko biorące udział w tworzeniu keratynocytów. Zaburzenie jego funkcji powoduje nieprawidłowe wykształcenie bariery skórnej, co może sprzyjać rozwojowi AZS, ponieważ zwiększa się narażenie skóry na działanie alergenów i łatwiej dochodzi w niej do miejscowego procesu zapalnego. (...)


Antyoksydanty mogą zwiększać ryzyko śmierci
PAP, tk

Wzbogacanie diety w przeciwutleniacze niekoniecznie zapobiega chorobom - uważają duńscy naukowcy. Wyniki prowadzonych przez nich badań świadczą wręcz o tym, że antyoksydanty mogą zwiększać ryzyko śmierci. Badacze skupili się na analizie związku stosowania przeciwutleniaczy, jak beta-karoten, witaminy A i E, selen i kwas askorbinowy (witamina C), z ogólną śmiertelnością dorosłych. Przy użyciu elektronicznych baz danych i historii pacjentów zgromadzili wyniki 68 randomizowanych badań wykonywanych na 232 tys. uczestników i poddali je ponownej analizie. Okazało się, że stosowanie beta-karotenu zwiększało ryzyko śmierci o 7%, witaminy A o 16%, a witaminy E o 4%. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Maria Pokorska-Lis

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Roman Rewakowicz

Ta prawda zbyt często odnosi się do naszego życia codziennego. Wychwalając cudze zalety, dobra czy produkty - zapominamy o własnych. Wydaje się, że w tym właśnie tonie utrzymany jest artykuł pt. "Rozpuszczalny stent" ("Służba Zdrowia" nr 5-8/2007). Autor, po krótkim omówieniu postępów kardiologii interwencyjnej, prezentuje 2 stenty pochodzące z Chin i z USA, których wspólny mianownik stanowi polimer biodegradowalny. (...)


Sympozjum w Katowicach pod patronatem "SZ"

Alkoholizm lekarza
Mariola Marklowska

W ostatnich latach do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wpływało rocznie od 1 do 4 spraw dotyczących lekarzy przyjmujących pacjentów pod wpływem alkoholu. Większość z nich znalazła swój epilog w Okręgowym Sądzie Lekarskim, który orzekał wobec lekarzy karę nagany, upomnienia lub zawieszał im prawo wykonywania zawodu. Źródłem informacji dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej były przede wszystkim doniesienia prasowe. W jednym przypadku skargę złożył pacjent, w jednym - urząd wojewódzki, ale ani razu inny lekarz. (...)


Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections 2007

O HIV w Los Angeles
JK

Conference of Retroviruses and Opportunistic Infections 2007, konferencja kształtująca trendy naukowe w dziedzinie HIV/AIDS, odbywała się w tym roku w Los Angeles równolegle z Galą Oscarową. I chociaż nie rozdawano złotych statuetek, każdy, kto mógł na niej zaprezentować wyniki swojej pracy naukowej, czuł się wyróżniony. (...)


Do internisty przychodzi cały chory

Z prof. Eugeniuszem Józefem Kucharzem, prezesem Towarzystwa Internistów Polskich, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, rozmawia Katarzyna Strzałkowska. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot