„Służba Zdrowia” nr 92-95 z 4 grudnia 2006 r.


archiwum 2006
 
Podwyżka niedoskonała
Halina Pilonis

Lekarze twierdzą, że tzw. ustawa podwyżkowa nie zmienia ich sytuacji materialnej. I jest niesprawiedliwa, bo wskutek widzimisię urzędników różnicuje kwoty lekarskich podwyżek. Dyrektorzy zakładów podkreślają jednak, że nie pamiętają tak dużego jednorazowego wzrostu płac w ochronie zdrowia, jak obecnie. Zgodnie z uchwaloną w lipcu ustawą o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, w każdym zozie fundusz płac został zwiększony o 30%. (...)


/ Podwyżka niedoskonała / Halina Pilonis
Głos oszukanego lekarza
Joanna Zabielska-Cieciuch

Ministerstwo czasami nas okłamuje. Wielu kolegów nie ma jednak takiej świadomości i chyba w tym stanie lepiej im się żyje. Czytając jeden z ostatnich numerów "Służby Zdrowia" z zainteresowaniem skupiłam uwagę na trosce ministra zdrowia o świadczeniodawców, którym brakuje pieniędzy na wypłacenie 30% podwyżki. Np. szpitalowi powiatowemu z kontraktem o małej wartości z ustawowej wyliczanki wychodzi, że środków starczy tylko na 20-proc. wzrost wynagrodzeń. (...)


Strajk generalny?
Aleksandra Gielewska

Idziemy na wojnę! - zagrzewali się nawzajem uczestnicy VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Nastroje były rewolucyjne. - Nie przyjechaliśmy tu, by dyskutować: strajkować czy nie, ale jak strajkować? - powtarzali reprezentanci lekarzy z całego kraju. - Władza liczy się tylko z siłą: bez protestu 10 maja, bez strajków na Podkarpaciu i w Łodzi nie byłoby żadnych podwyżek. (...)


Za rok świętokrzyscy pacjenci będą się mogli poddać badaniu PET

Bez szans z Kielcami
Beata Alukiewicz

Minister Jarosław Pinkas potwierdził, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii będzie miało PET - supernowoczesny aparat do diagnostyki nowotworów. - Niektórzy się dziwią, że wybór padł na Kielce - stwierdził podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia. - Ale my dokładnie sprawdziliśmy, które ośrodki mają najlepsze warunki, a przede wszystkim najlepszą kadrę. A także to, czy i na ile możemy liczyć na pomoc władz regionu. O urządzenie ubiegało się wiele ośrodków, ale przyznam, że były to życzenia bez pokrycia. Nie miały szans z Kielcami. (...)


Sieć w ministerialnym projekcie
Halina Pilonis

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt ustawy o sieci szpitali. - Pieniądze dostają dziś wszyscy, którzy funkcjonują na rynku, a nie ci, którzy powinni funkcjonować. Prace w resorcie zdrowia prowadzone były na podstawie materiałów analitycznych przesłanych przez NFZ, samorządowców, instytuty badawcze związane ze zdrowiem publicznym. Nad projektem ustawy o sieci szpitali pracowaliśmy przez wiele miesięcy - informował posłów wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas. 10 listopada projekt ustawy został skierowany do uzgodnień zewnętrznych; termin zgłaszania uwag upływa 10 grudnia. (...)


Interdyscyplinarny ośrodek leczenia chorób naczyń
MM

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej otwarto 21 listopada w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Wyposażony w wysokiej klasy angiograf, umożliwia wykonywanie wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych w tętnicach wieńcowych i obwodowych. W Ośrodku będą leczeni m.in. pacjenci z chorobą wieńcową, zawałem serca, niedokrwieniem kończyn, tętniakami, nadciśnieniem tętniczym, niedokrwieniem jelit i zwężeniem tętnic szyjnych. (...)


Nowy gmach farmacji
PAP, tk

W Bydgoszczy otwarto nowy budynek Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inwestycję sfinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego; przekazał na nią 24 mln zł. Gmach Wydziału Farmaceutycznego usytuowano w kompleksie Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego Jurasza. Mieszczą się w nim: sala wykładowa dla 150 studentów, 3 sale seminaryjne dla 70 osób, laboratoria z 210 stanowiskami do ćwiczeń i pracownie naukowe. (...)


Dyskryminacja
Halina Pilonis

W opinii Porozumienia Zielonogórskiego, znowelizowane 10 listopada rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, dyskryminuje przychodnie. Minister przedłużył szpitalom do 2012 r. termin dostosowania się do wymagań zawartych w rozporządzeniu (zgodnie z poprzednią regulacją, miały to zrobić do 2010 r.). (...)


Cierpienia onkologów
Halina Pilonis

Dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, zaapelował do NFZ o urealnienie poziomu finansowania świadczeń onkologicznych i uproszczenie sprawozdawczości. - Nie może być tak, że szpital za świadczenia z zakresu onkologii otrzymuje zwrot na poziomie 70% kosztów - tłumaczył senatorom z Komisji Zdrowia. Prezes PUO skarżył się również na brak elastyczności NFZ w egzekwowaniu sprawozdawczości z wykonania procedur onkologicznych. - To nie urzędnik powinien dyktować lekarzowi, jak ma leczyć. Onkolog nie może realizować każdego schematu postępowania według standardów określonych przez płatnika, musi go modyfikować, ponieważ zindywidualizowane podejście do pacjenta jest w tej dziedzinie niezmiernie istotne - przekonywał. (...)


Wielkopolski NFZ nie zwiększy wydatków na szpitale

Najwięcej zyskały kliniczne
Jolanta Sielska

Wielkie poruszenie wśród dyrektorów wielkopolskich szpitali wzbudziło upowszechnienie informacji o tym, jak w ostatnich latach rosły kontrakty w poszczególnych grupach placówek. Z analizy Wielkopolskiego OW NFZ wynika, że najwięcej zyskały szpitale kliniczne. - Położymy nacisk na lecznictwo otwarte. Lekarze rodzinni dostaną miesięcznie dodatkowo 40 groszy na pacjenta, żeby mogli zlecać więcej badań. Chorzy powinni trafiać do specjalisty z wynikami, a do szpitala z pełną gamą niezbędnych badań diagnostycznych. W szpitalach chcę kupować głównie usługi ratujące życie. Pieniądze pójdą za ciężko chorym - zapowiedziała Irena Błońska, dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ podczas spotkania z dyrektorami szpitali z całego regionu. (...)


Podmiana Corhydronu - sprawa nadal niejasna
Aleksandra Kurowska

Raport w sprawie podmiany Corhydronu na Chlorsuccillin pozostał tajny. Mimo że resort zdrowia zorganizował konferencję, na której miał przedstawić wyniki kontroli w fabryce, Główny Inspektor Sanitarny stwierdził, że dokument należy do Jelfy. A minister Zbigniew Religa mówiąc o poważnych nieprawidłowościach, wymienił tylko te, o których wiadomo było od początku, czyli że nieoznakowane leki przechowywano w metalowych skrzynkach. (...)


Konsultanci pod kontrolą
OK

W miejsce konsultantów krajowych i wojewódzkich, którzy nie sprawdzili się na stanowisku, minister zdrowia chce w trybie natychmiastowym powoływać czasowych "komisarzy". Taką zmianę zamierza wprowadzić w rozporządzeniu z 2002 r. w sprawie konsultantów. Zbigniew Religa, jak i jego poprzednicy, ma zastrzeżenia do pracy części konsultantów. To właśnie do resortu zdrowia trafiały na nich skargi. Afera z podmianą leków w Jelfie najwyraźniej dolała oliwy do ognia. Minister ma zastrzeżenia do prof. Jerzego Karskiego, krajowego konsultanta ds. medycyny ratunkowej, że nie przekazał resortowi informacji o śmiertelnie niebezpiecznych skutkach ubocznych Corhydronu 250. (...)


Spadek po Cegielskim
SIEL

Dla dyrektorów szpitali XIX-wieczne budynki, zwłaszcza wpisane do rejestru zabytków, oznaczają szczególne kłopoty i wydatki, bo wszelkie prace modernizacyjne muszą być prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. I konserwatora, i pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii cieszy z pewnością sposób rewaloryzacji znajdującego się na terenie szpitala kantoru fabryki Hipolita Cegielskiego. (...)


Wścieklizna w Chinach
PAP, tk

W ciągu ostatnich 3 miesięcy wścieklizna spowodowała w Chinach śmierć większej liczby ludzi niż AIDS czy gruźlica - wynika z najnowszych danych chińskiego Ministerstwa Zdrowia. Tylko w sierpniu br. na tę nieuleczalną chorobę zmarło 318 osób - o 36,9% więcej niż rok wcześniej. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2006 r. chińskie Ministerstwo Zdrowia odnotowało w sumie 2254 przypadki wścieklizny wśród ludzi - o ponad 26% więcej niż w analogicznym okresie 2005 r. (...)


Nie zwiększy się dostęp do świadczeń
EK

Do podziału wśród dolnośląskich świadczeniodawców w 2007 r. będzie 2 mld 936 mln 742 tys. zł, a więc prawie o 300 mln zł więcej niż w bieżącym roku. Nadwyżka nie wpłynie jednak na zwiększenie ilości usług medycznych, ponieważ zostanie przeznaczona na podwyżki dla pracowników. Najwięcej przypadnie lecznictwu szpitalnemu (ponad 1 mld 244 mln zł). Ponieważ pieniędzy na usługi medyczne nie będzie więcej niż 2006 roku, nie polepszy się zapewne dostęp do lekarzy specjalistów ani nie zostaną skrócone kolejki do niektórych zabiegów. Na Dolnym Śląsku np. na operację wszczepienia endoprotezy czeka się ok. 5 lat, a na operację zaćmy - 6 lat. (...)


Centrum leczenia pedofilii
OK

W Polsce powstanie zamknięty ośrodek leczenia pedofilów i szkolenia kadry, która zajmie się pomocą osobom z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna. - Sąd może orzec, by po odbyciu kary osoba, która dopuściła się przestępstwa pedofilii, trafiła do zakładu zamkniętego lub na leczenie ambulatoryjne. Obecnie nie ma jednak wyspecjalizowanych, zamkniętych zakładów tego typu, a ambulatoryjnych jest niewiele. Problemem jest i to, że w Polsce jest ok. 100 seksuologów, z których część nie pracuje w zawodzie - przyznaje dr Wojciech Kłosiński, przewodniczący zespołu do opracowania systemowych rozwiązań dotyczących postępowania wobec osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. (...)


Brewerie i algorytmy
Andrzej Sośnierz

Niejednokrotnie - i słusznie - zarzuca się politykom, w tym ministrom czy prezesom instytucji publicznych, że nie dotrzymują obietnic, nie spełniają pokładanych w nich nadziei, bo po objęciu ważnej funkcji realizują niewiele z tego, co wcześniej zapowiadali. Ale czasem bywa i tak, że kiedy ci politycy, ministrowie, prezesi próbują jednak dokonać tego, co obiecali, wtedy okazuje się, iż wcale nie tego od nich oczekiwano. Nie będąc jeszcze prezesem NFZ, niejednokrotnie wypowiadałem się o układzie, który funkcjonuje w tej firmie, z czego nietrudno było wywnioskować, że ów układ będę chciał zdemontować. (...)


PANOPTICUM

Otoczka ostra i długoterminowa
Marek Wójtowicz

10 listopada MZ upubliczniło projekt ustawy o sieci szpitali i do 10 grudnia czeka, w ramach tzw. konsultacji zewnętrznych, na opinie wszystkich zainteresowanych. W sytuacjach tak szczególnych jak ta zawsze sięgam do równania Davida Gleicherta, które pozwala ocenić w sposób uporządkowany, czy proponowana zmiana ma szanse na sukces. Według Gleicherta należy w tym celu zsumować po jednej stronie równania trzy elementy. (...)


TYLKO FAKTY

Notes
Marek Nowicki

Mój notes elektroniczny pęka w szwach. Są w nim tysiące nazwisk, od lat gromadzone i przetwarzane wbrew ustawie o ochronie danych osobowych. O upływie czasu świadczą numery telefonów stacjonarnych, częściowo za krótkie, i te komórkowe zaczynające się jeszcze od 090. Wiele funkcji przy nazwiskach - też jest od dawna nieaktualnych. Większość jednak stanowią dane, z których w każdej chwili można zrobić użytek. Całkiem nieźle rozpracowanych kilka list krajowych konsultantów. W większości - bardzo miłych ludzi. Poczet ministrów zdrowia - każdy z orszakiem. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Urwana stopa
Janina Banachowska

Wpadł do gabinetu nawet nie pukając. - Maryśce od Bolsęgi nogę urwało, jedźcie ją ratować! - krzyczał może szesnastoletni chłopak. Nie telefonowali, bo nie znali mojego numeru. Nie zastanawiając się, porwałam torbę pierwszej pomocy i wsiadłam do samochodu. Jechałam o wiele za szybko, ale udało mi się nie przejechać żadnego człowieka ani zwierzęcia. Podjechałam pod osiedle, na którym mieszkała, i zrobiłam slalom przez sad rosnący przed domem. Szczęśliwie udało mi się nie wjechać na żadne z drzew. Na podwórku leżała kobieta w kałuży krwi, blada i przestraszona. (...)


Wola chorego czy dobro chorego?
Dariusz Hajdukiewicz / Krzysztof Bielecki

Obecne prawo stanowi, że najważniejsza jest wola chorego, nie zaś, jak kiedyś, jego dobro. Czy w każdej sytuacji da się uszanować wolę pacjenta i zarazem działać dla jego dobra? (...)


Z dr Joanną Kowalską-Jackiewicz, ordynatorem oddziału chorób zawodowych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, rozmawia Halina Pilonis

Górnicze zdrowie

Na co najczęściej chorują górnicy? - Choroby zawodowe w górnictwie są następstwem trzech głównych czynników szkodliwych: zapylenia pyłem kamienno- -węglowym, hałasu oraz wibracji wytwarzanych przez stosowane w górnictwie narzędzia, np. wiertarki czy młoty udarowe. 95% wszystkich zachorowań na choroby zawodowe w górnictwie stanowią pylice płuc, uszkodzenia słuchu i zespół wibracyjny. Pozostałe 5% to choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy, przewlekłe zapalenie oskrzeli i ostre zatrucia. (...)


O roli wytycznych postępowania w resuscytacji z prof. dr. hab. med. Januszem Andresem, prezesem Polskiej Rady Resuscytacji, rozmawia Marcin Mikos

Ominąć rafy

Standardy postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej porządkują, upraszczają i racjonalizują działania, prezentując najlepiej poznane metody. Tam, gdzie nie ma pewności, mówią, że nie jest to postępowanie, które się zaleca. Czym różnią się obecne wytyczne od obowiązujących wcześniej? (...)


Z DROGI...

Horyzont
Andrzej Musiałowicz

Dopadają człowieka listopadowe smuteczki. Słońca mało, wiatr głowę urywa, zimno i jakoś mało optymistycznie. A im paskudniej na zewnątrz, tym bardziej pesymistyczne myśli krążą po głowie. Zapewne nie tylko mnie, spora część dyrektorów publicznych zakładów opieki zdrowotnej też ma się czym martwić. Chociażby tym, co było przedmiotem dyskusji uczestników XVII Walnego Zjazdu Delegatów STOMOZ-u w Kazimierzu (z udziałem prezesa NFZ). (...)


OKIEM DYREKTORA

Infrastruktura
Janusz Atłachowicz

Rozporządzenie ministra zdrowia o warunkach technicznych i sanitarnych, którym powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, ustala dla szpitali koniec 2012 r. jako ostateczny termin na dostosowanie się do nich. Pytanie: skąd szpitale mają wziąć pieniądze na wykonanie inwestycji dostosowawczych? NFZ płaci tylko za udzielone świadczenia, nie interesują go inwestycje w infrastrukturę. (...)


Po co nam przywódcy?
Marcin Kautsch

Zagadnienie przywództwa cieszy się od pewnego czasu sporą popularnością wśród sponsorów, co przekłada się na środki przeznaczane na jego badanie oraz budowę programów szkoleniowych dotyczących przywództwa. Mowa, oczywiście, o Europie, bo w Polsce ta kwestia nie przyciąga jeszcze uwagi stosownych władz i agend. Czy to kolejna moda, czy może nowa jakość, którą i my będziemy wdrażać? (...)


Otwarcie i usprawnienie rynku usług medycznych w zjednoczonej Europie
Bożena Ciosek, Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Z badań prowadzonych przez Eurobarometer1 wynika, iż wysoka jakość usług medycznych jest sprawą kluczową dla europejskich pacjentów. Prawa pacjenta znajdują odzwierciedlenie w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także w jurysprudencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Coraz częściej pojawiają się jednak głosy apelujące o większą precyzyjność i usprawnienie stosowania regulacji w tym zakresie. (...)


Doktor Funkcjonariusz
Krzysztof Maśliński

Praca lekarza jest obwarowana licznymi zakazami i nakazami prawnymi. Jednym z tych ostatnich jest obowiązek ratowania ludzkiego życia i zdrowia bez możliwości odmowy pomocy lekarskiej, gdyby zwłoka w jej udzieleniu mogła powodować ryzyko utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta, a także "w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki". Lekarz udzielający pomocy w takich warunkach podlega szczególnej ochronie prawnej - takiej, jakiej prawo udziela funkcjonariuszowi publicznemu. Co taka ochrona oznacza? (...)


Łagodna hipotermia terapeutyczna
Tomasz Kobosz

Do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) dochodzi u 375 tys. mieszkańców Europy rocznie, z czego u 300 tys. - poza szpitalem. Większość chorych z pozaszpitalnym NZK umiera. Tylko 5% wraca do zdrowia bez trwałych uszkodzeń neurologicznych. Stosowanie hipotermii terapeutycznej (HT) u chorych po NZK daje szansę na zwiększenie tego odsetka. (...)


Migrena
Witold Ponikło

Nawracające, przewlekłe bóle głowy są przekleństwem wielu ludzi. Ta uciążliwa choroba w przeszłości przypisywana była wyższym sferom społecznym i jako taka niemiłosiernie wyszydzana w latach, gdy przynależność do tych sfer była co najmniej podejrzana dla rządzących. Badania naukowe nad migreną ciągle jeszcze nie wyjaśniły jednoznacznie przyczyn wywołujących tę chorobę. A skoro tak, to jej leczenie ma charakter objawowy, co gorsza, nie zawsze jest skuteczne. (...)


Rynek leków zwalnia
Grażyna Mickiewicz

Otrzymaliśmy raport IMS Health, podsumowujący trzy kwartały 2006 roku (do końca września) oraz kreślący prognozy na ostatni kwartał br. i 2007 rok. Z danych IMS Health wynika, że rozwijający się przez ostatnie lata tak dynamicznie rynek leków w Polsce zwalnia tempo wzrostu, co należy wiązać z jednej strony z narastającą konkurencją cenową pomiędzy producentami, obniżką cen urzędowych leków refundowanych i szpitalnych, jak i brakiem wprowadzeń na listy refundacyjne nowych substancji leczniczych. (...)


Zanotowali wzrost sprzedaży i zysku
MM

Firma Bioton opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartały br. Jej przychody sięgnęły w tym czasie 152,3 mln zł (były wyższe o 49,4 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r.), a zysk netto wyniósł 67 mln zł i był o 39,9 mln zł wyższy niż w ub. r. (według prognoz na koniec roku może wynieść ok. 90 mln zł). - Tak znaczący, 147-proc. wzrost zysku osiągnęliśmy dzięki dalszemu wzrostowi sprzedaży insuliny ludzkiej oraz rozliczeniu transakcji zakupu akcji SciGen Ltd - poinformował Adam Wilczęga, prezes zarządu Bioton SA. (...)


Przyjaciel polskiej medycyny
MM

Za zasługi w podnoszeniu świadomości Polaków na temat ryzyka chorób serca i towarzyszących im powikłań Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało firmie Servier Polska tytuł "Partnera polskiej kardiologii". Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego po raz drugi uhonorowało ją tytułem "Przyjaciela polskiej hipertensjologii". (...)


Liderzy zdrowia
MM

Wydawnictwo "Reader's Digest" wręczyło (20 listopada) nagrody "Lider Zdrowia Europe Health 2006" przedstawicielom 8 firm farmaceutycznych, działających na rynku globalnym i lokalnym. W sondażu Europe Health 2006 (wzięło w nim udział 25 tys. respondentów z 15 krajów europejskich, w tym 990 Polaków) najwyżej oceniono firmę Bayer - zwyciężyła we wszystkich kategoriach. W opinii czytelników "Reader's Digest" oferuje ona produkty o doskonałym stosunku wartości do ceny, cieszy się świetną opinią, potrafi znakomicie docierać do swoich klientów i inwestuje w leki wysokiej jakości. (...)


KARDIOLOGIA

Nadciśnienie tętnicze (2) - leczenie
Marek Prasał

Decyzja o włączeniu leczenia farmakologicznego zależy od stopnia ciężkości NT oraz charakteru i zaawansowania powikłań narządowych. Bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego wskazane jest u pacjentów z powikłaniami narządowymi i/lub współistniejącymi innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Na indywidualny wybór leku hipotensyjnego wpływa szereg czynników, spośród których bardzo istotne znaczenie mają właśnie choroby współistniejące. (...)


REUMATOLOGIA

Pierwotna i wtórna amyloidoza - znaczenie kliniczne
Marta Madej

Amyloidoza (skrobiawica) to wspólna nazwa grupy chorób, charakteryzujących się pozakomórkowym odkładaniem nierozpuszczalnych białek w tkankach. Złogi te, utworzone przez białka włókienkowe, nazywane są amyloidem. Nazwa wzięła swój początek od Virchowa, który w połowie XIX wieku zidentyfikował w badaniu sekcyjnym nieprawidłową tkankę; w barwieniu roztworem Lugola przypominała ona skrobię. (...)


PSYCHIATRIA

ADHD - wspólny problem dziecka, rodziców, nauczycieli i lekarza (2)
Małgorzata Dąbkowska

Rozpoznanie u dziecka ADHD wymaga nie tylko wiedzy klinicznej i doświadczenia, ale i współpracy środowisk, w których dziecko przebywa. Diagnoza nie powinna być stawiana jedynie na podstawie wywiadu uzyskanego od rodziców lub tylko uwag pedagogów szkolnych. Objawy ADHD ujawniają się we wszystkich sytuacjach wymagających skupienia. Do postawienia rozpoznania potrzebne są informacje od rodziców na temat rozwoju dziecka i jego obecnego zachowania, od nauczyciela na temat zachowania dziecka w szkole i środowisku rówieśniczym, a także badanie pediatryczne, wykluczające somatyczne podłoże nadpobudliwości. (...)


Kardioinwazyjne leczenie migreny
Łukasz A. Małek

W marcu br. brytyjscy badacze Wilmshurst i Nightingale opublikowali na łamach prestiżowego czasopisma "Headache" nową teorię wyjaśniającą pochodzenie amin biogennych powodujących napady migreny. Zasugerowali oni, że za nadmiar 5-hydroksytryptaminy w organizmie mogą odpowiadać aktywowane w żyłach obwodowych płytki krwi. W warunkach prawidłowych 5-HT jest "odfiltrowywana" w płucach i nie docierają do krążenia mózgowego. Ale u osób z przetrwałym otworem owalnym (PFO) 5-HT może przedostawać się do krążenia systemowego. (...)


Leczenie śmiercią?
Tomasz Kobosz

Ciekawe (ale i mrożące krew w żyłach) wydają się badania nad tzw. śmiercią pozorną (suspended animation) indukowaną głęboką hipotermią (10 C). W eksperymencie przeprowadzonym w Massachusetts General Hospital w Bostonie u 200 świnek morskich wywoływano chirurgicznie masywny krwotok. Gdy zwierzę traciło ok. połowy swojej krwi, dochodziło do wstrząsu krwotocznego, a następnie do zatrzymania akcji serca. Wtedy wprost do aorty podawano (pod odpowiednio wysokim ciśnieniem) płyn fizjologiczny o temperaturze 2 C, który rozchodząc się po organizmie szybko ochładzał narządy wewnętrzne do 10 C. Schłodzony do tej temperatury i całkowicie pozbawiony dopływu krwi mózg nie wykazywał czynności elektrycznej. (...)


Mężczyźni częściej chorują na raka jelita grubego
MM

Uważano dotąd, że na raka jelita grubego w równym stopniu narażeni są mężczyźni i kobiety. Przeczą temu jednak wyniki badań polskich naukowców, opublikowane 2 listopada na łamach "New England Journal of Medicine". Mężczyźni chorują na ten typ nowotworu prawie dwa razy częściej niż kobiety. A to oznacza, że powinni się badać częściej i wcześniej niż kobiety - podkreślają naukowcy. (...)


Polska metoda zapobiegania przepuklinie
PAP, tk

Łódzcy lekarze opracowali nową metodę operacyjnego zapobiegania tworzeniu się przepuklin pooperacyjnych u otyłych pacjentów. Polega ona na wszyciu siatki z tworzywa sztucznego w mięśnie brzucha - poinformował prof. Janusz Strzelczyk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Odkrycie łódzkich badaczy opisało prestiżowe pismo "British Journal of Burgery". (...)


Aparat dla niemowląt
PAP, tk

Projekt aparatu słuchowego dla niemowląt opracował inż. Maciej Kulesza, doktorant z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Ma szanse być wdrożony za 2 lata. Na razie młody naukowiec zdobył laury w San Francisco na 121. międzynarodowym kongresie Audio Engineereing Society, największej instytucji zrzeszającej inżynierów dźwięku. - Aparat będzie wspomagał niemowlęta w pierwszych miesiącach życia. W przypadku gdy dziecko nie słyszy od wieku niemowlęcego, nie rozwija się później jego ośrodek mowy - wyjaśnia M. Kulesza. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Maria Pokorska-Lis

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Warszawskie seminarium na temat roli standardów terapeutycznych w systemie ochrony zdrowia

Nowocześnie, czyli taniej
OK, TK

Na opracowaniu i stosowaniu standardów terapeutycznych powinno zależeć wszystkim. Lekarzowi - bo miałby dzięki nim pewność, że dokonuje właściwych wyborów. Pacjentowi - bo mógłby sprawdzić, czy jest dobrze leczony. Wreszcie płatnikowi - bo choć musiałby wprawdzie przeznaczać więcej na nowoczesne leki, ale zaoszczędziłby na wydatkach na opiekę szpitalną - leczenie zaostrzeń i powikłań. O tym, jak ta teoria przekłada się w Polsce na praktykę, dyskutowano podczas seminarium "Znaczenie standardów terapeutycznych w systemie ochrony zdrowia", zorganizowanego 23 listopada w Warszawie przez "Służbę Zdrowia" we współpracy z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, Polskim Towarzystwem Ftyzjopneumonologicznym i krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii. (...)


Międzynarodowa konferencja Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi w Poznaniu

Najtrudniej z głową
SIEL, MM

Nowotwory głowy i szyi, ze względu na pierwotną lokalizację, przekraczają granice poszczególnych specjalności. Zespół, który je leczy, interdyscyplinarny, składa się z laryngologa - chirurga głowy i twarzy, chirurga szczękowo-twarzowego, neurochirurga, chirurga plastyka, okulisty. Interdyscyplinarne leczenie nowotworów głowy i szyi od lat propaguje Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi (PGBNGiSz). Dzięki jej staraniom udało się stworzyć międzynarodowe forum dyskusyjne, umożliwiające wymianę doświadczeń w leczeniu tej grupy nowotworów oraz stałą edukację. (...)


Konferencja neurologów, neurochirurgów i psychiatrów w Krakowie

Nie bać się padaczki
Marcin Mikos

Problem padaczki dotyczy w Polsce ponad 400 tys. pacjentów oraz ich rodzin. W Krakowie na ogólnopolskiej konferencji poświęconej psychospołecznym aspektom tej choroby spotkali się neurolodzy, neurochirurdzy i psychiatrzy. Padaczka to problem bardziej psychospołeczny aniżeli kliniczny. Psycholog Ewa Czapińska z krakowskiego Centrum Leczenia Padaczki i Migreny (organizator konferencji) podkreśla, że zaburzenia funkcji społecznych u dzieci i dorosłych cierpiących na padaczkę występują znacznie częściej niż u reszty populacji. U dzieci dominuje lęk, niska samoocena, poczucie izolacji i depresja. Osoby dorosłe izolują się od społeczeństwa, cierpią na depresje i zmiany psychopatologiczne, które prowadzą często do samobójstw. (...)


Ogólnopolskie sympozjum "Praktyczna aerozoloterapia chorób układu oddechowego wieku rozwojowego"

Z pacjentem jak z dzieckiem
HK

Miało być kameralnie, najwyżej 200 osób, ostatecznie na "Kurzwiadę", konferencję organizowaną po raz 13. przez zespół pediatryczny Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, kierowany przez prof. Ryszarda Kurzawę, przybyło do Krakowa... 700 osób. Uczestnicy otrzymali monografię poświęconą praktycznej aerozoloterapii w chorobach dróg oddechowych u dzieci, przygotowaną pod redakcją naukową prof. Anny Bręborowicz (Poznań), Andrzeja Emeryka (Lublin) i Ryszarda Kurzawy. Dołączono do niej płytę CD z krótkimi filmami wideo prezentującymi różne urządzenia i techniki inhalacyjne. (...)


Zmiana koncepcji
Piotr Latawiec

Takim to uzasadnieniem posłużył się prezes Sośnierz wnioskując o odwołanie mnie, jak i wielu moich kolegów dyrektorów z innych oddziałów NFZ. Tu zresztą ciekawostka. W tym samym czasie, gdy prezes mówił o wymianie dyrektorów w niektórych oddziałach, jego rzecznik prasowej wypsnęło się, że do wymiany są wszyscy. Swoją drogą, można by się zastanowić, jak było możliwe zbilansowanie ok. 34 mld zł NFZ za czasów prezesa Millera, skoro zarówno on sam stał na czele tak "źle zarządzanej instytucji", o czym informował wielokrotnie media prezes Sośnierz, jak i zatrudniał samych "niekompetentnych" dyrektorów oddziałów regionalnych. (...)


Pominięci
H.S.

Przepraszam, że się nie przedstawiam. Jestem pracownikiem jednego z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wszystkie publikacje skupiają się ostatnio wyłącznie wokół szpitali, a czasem też stacji sanitarno-epidemiologicznych, pomijając publiczną służbę krwi. A w RCKiK wrze. Zostaliśmy pominięci przy podwyżkach, ponieważ nie mamy podpisanych kontraktów z NFZ. Z doniesień prasowych wynika, że pracownicy sanepidów też dostaną podwyżki. Jesteśmy, tak jak szpitale, prowadzeni w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tyle że organem założycielskim jest dla nas Minister Zdrowia, a nie jednostka samorządu terytorialnego. Pominięto nas w ustawie podwyżkowej tłumacząc, że nie jesteśmy służbą zdrowia. (...)


Zygmunt Mackiewicz

Współczesne leczenie przepuklin brzusznych

Leczenie przepuklin brzusznych należy do najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych na świecie. W ostatnich latach, w związku z rozwojem technik operacyjnych i postępem w produkcji biomateriałów, nastąpił przełom w metodach leczenia przepuklin. W książce omówiono zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne (z użyciem tworzyw sztucznych i laparoskopowe) metody leczenia przepuklin brzusznych oraz rehabilitację przed- i pooperacyjną, szczególnie w przypadkach dużych przepuklin. (...)


Andrzej Deptała (red.)

Onkologia w praktyce

To kompendium nowoczesnej wiedzy o profilaktyce, rozpoznawaniu i leczeniu guzów litych, pomagające lekarzowi rodzinnemu właściwie rozpoznać nowotwór i wdrożyć odpowiednie leczenie przed skierowaniem pacjenta do specjalistycznego ośrodka. Książka omawia epidemiologię nowotworów w Polsce, badanie podmiotowe i przedmiotowe ze szczególnym ukierunkowaniem na nieprawidłowości świadczące o wystąpieniu nowotworu, prewencję pierwotną i badania przesiewowe. (...)


Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Bernas

Otyłość

Otyłość jest ogromnym problemem współczesnej cywilizacji; zmaga się z nią również coraz większy odsetek polskiego społeczeństwa. Często towarzyszy innym groźnym schorzeniom, jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, cukrzyca, zmiany zwyrodnieniowe kości i stawów. W monografii omówiono przyczyny, skutki oraz najnowsze metody leczenia i zapobiegania otyłości. Autorzy obalają mity i fałszywe poglądy na temat tego schorzenia, udowadniając szkodliwość wielu popularnych leków i diet. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot