„Służba Zdrowia” nr 55-58 z 24 lipca 2006 r.


archiwum 2006
 
Homeopatia
Andrzej Gregosiewicz

Andrzej Gregosiewicz, profesor AM w Lublinie przegrał sprawę o zniesławienie z francuską firmą Boiron, producentem leków homeopatycznych. Profesor wypowiadał się krytycznie o leku Oscillococcinum, stosowanym przeciw grypie. Twierdził też, że przepisy prawne, które dopuszczają rejestrację leków homeopatycznych, mogły powstać w wyniku lobbingu firm produkujących te leki. Od wyroku profesor wniósł apelację. (...)


/ Homeopatia / Andrzej Gregosiewicz
 

Czy budżet powinien finansować projekty badań nad zjawiskami paranormalnymi?

Homeopatia ponad prawem
Andrzej Gregosiewicz

Trudno to sobie wyobrazić, ale w porównaniu z niektórymi zapisami w Prawie farmaceutycznym, kryminalne sformułowania "lub czasopisma" czy "inne rośliny", wydają się być niewinnymi pomyłkami. Cytuję art. 21 wspomnianej ustawy: "Produkty homeopatyczne (...) nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej". Trudno obejść taki rygoryzm, prawda? Ale to nie wszystko. Autorzy ustawy dodatkowo szykanują producentów "lekarstw" homeopatycznych, wymagając od nich, by ich produkty były nie tylko nieskuteczne, ale jeszcze "rozcieńczone"! (...)


Czy budżet powinien finansować projekty badań nad zjawiskami paranormalnymi? / Homeopatia ponad prawem / Andrzej Gregosiewicz
 
Homeopatia a badania naukowe
Łukasz Komsta

Do dziś nie opublikowano artykułu zamieszczonego w recenzowanym, renomowanym czasopiśmie, który by jednoznacznie potwierdził skuteczność homeopatii w porównaniu z terapią placebo w leczeniu jakiejkolwiek choroby. Nawet jeśli takie nieliczne perełki przyjmowano do druku, natychmiast dopatrywano się w nich nieścisłości. Na przykład praca Lindego i wsp. z czasopisma "Lancet" (1988, 351, str. 220), bardzo często cytowana przez zwolenników homeopatii, pociągnęła za sobą 10 negatywnych komentarzy publikowanych na łamach tego czasopisma w ciągu 2 lat od jej wydrukowania. (...)


/ Homeopatia a badania naukowe / Łukasz Komsta
 
Apel do zwolenników homeopatii
Andrzej Kajetanowicz

Wskażcie choć jeden lek, którego skuteczność wykazano i zweryfikowano w pracach o wysokiej jakości metodologicznej. Zaznaczam, że zadowolę się nawet wykazaniem większej skuteczności tylko od placebo. Jeszcze bardziej chciałbym, byście podali przykład choć jednego leku wycofanego ze sprzedaży, ponieważ badania naukowe wykazały jego nieskuteczność. Czy mam podać wykaz tych badań, czy też jako rzetelni terapeuci znacie wyniki badań nad lekami, które stosujecie? Jeśli znacie, to czemu dalej te leki stosujecie i okłamujecie pacjentów? (...)


/ Apel do zwolenników homeopatii / Andrzej Kajetanowicz
 

Trzy pytania do...

Bolesława Piechy, wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za gospodarkę lekiem

- Panie ministrze, prezes NRL twierdzi, że leczenie homeopatią jest niezgodne z etyką lekarską. Dlaczego więc nasze prawo na to zezwala?
- Nie podzielam w pełni poglądów prezesa Radziwiłła. Zdania na temat homeopatii są podzielone, dyskusja trwa, więc jest to sprawa otwarta. Wiadomo na pewno, że leki homeopatyczne nie szkodzą. (...)


Trzy pytania do... / Bolesława Piechy, wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za gospodarkę lekiem /
 

Z prezesem NRL, Konstantym Radziwiłłem, rozmawia Halina Pilonis

Homeopatia a art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej

- Zgadzam się z poglądami prezentowanymi przez prof. Gregosiewicza na temat tzw. medycyny niekonwencjonalnej. Bo jeśli jakiś preparat nazywamy lekiem, powinny być dowody skuteczności jego działania. Nie rozumiem, dlaczego wobec części takich preparatów obowiązuje inna zasada. Przecież to wprowadza pacjentów w błąd: kupują coś, co działa tak samo jak placebo. Artykuł 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej jednoznacznie stanowi, że lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami niezweryfikowanymi naukowo. Moim zdaniem, leczenie homeopatią jest niezgodne z tą zasadą. (...)


Z prezesem NRL, Konstantym Radziwiłłem, rozmawia Halina Pilonis / Homeopatia a art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej /
 
Przestępcze prawo
Andrzej Gregosiewicz

Polskie władze publiczne nie panują nad niekontrolowanym rozwojem oszustw leczniczych, zwłaszcza homeopatii. Wynika to wyłącznie z niekompetencji albo - gorzej - korupcji. Chodzi bowiem o wielkie pieniądze. Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla fałszywych leków homeopatycznych, ze względu na wielką liczbę ludzi otumanionych medialną ezoteryką. (...)


/ Przestępcze prawo / Andrzej Gregosiewicz
 
Czy leki homeopatyczne leczą?
Andrzej Kajetanowicz

Tak naprawdę więc ważne jest wyłącznie to, czy leki homeopatyczne leczą, czy też teza o ich skuteczności jest nieprawdziwa lub wręcz kłamliwa. Kłamstwem byłaby wtedy, gdyby ktoś celowo, znając prawdę o nieskuteczności leku, wmawiał pacjentom, że lek jest skuteczny. Wielu zwolenników homeopatii tak mocno jednak wierzy w te leki, że nie można im zarzucić kłamstwa, a jedynie - naiwność i brak rzetelności w naukowym podejściu do medycyny. Homeopatia nie jest religią. Medycyna wymaga konkretnych naukowych dowodów. (...)


/ Czy leki homeopatyczne leczą? / Andrzej Kajetanowicz
 

Fragmenty pisma procesowego prof. zw. dr. hab. med. Andrzeja Gregosiewicza złożonego w sądzie

Wysoki Sądzie!
Andrzej Gregosiewicz

Bardziej genialnego, doprowadzonego do perfekcji, a przy tym zalegalizowanego oszustwa - nie było dotąd w historii ludzkości. (...) Ludzie okłamujący swoich pacjentów są godni najwyższej pogardy. Posiadają bowiem dyplom lekarza medycyny, stosują zaś metody leczenia urągające zdrowemu rozsądkowi i mogące być zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta. Łatwo ich poznać, bowiem posługują się pseudonaukowym żargonem typu: "energetyczne wzmacnianie odporności organizmu", "duchowa postać leku", "lecznicze biopromieniowanie", "pamięć wody", "dynamizacja", "elektromagnetyczne odwzorowanie" itp. (...)


Fragmenty pisma procesowego prof. zw. dr. hab. med. Andrzeja Gregosiewicza złożonego w sądzie / Wysoki Sądzie! / Andrzej Gregosiewicz
 
Co wynika z ulotki dołączonej do Oscillococcinum?
Andrzej Kajetanowicz

Ulotka przestrzega, by lek przechowywać tak, by dzieci nie miały do niego dostępu. Skoro lek homeopatyczny jest tak bezpieczny, po co te ostrzeżenia? Odpowiedź jest prosta: ostrzeżenia są wymagane przez prawo. Jeśli lek nie ma badań udowadniających bezpieczeństwo stosowania np. w ciąży, to ostrzeżenie musi być zawarte. Ostrzeżenie jest też świetnym chwytem psychologicznym, bo sugeruje pacjentom, że lek jest ściśle regulowany i to go upodabnia do leku konwencjonalnego. (...)


/ Co wynika z ulotki dołączonej do Oscillococcinum? / Andrzej Kajetanowicz
 

O homeopatii powiedzieli:

Profesor Jacek Spławiński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Zwolennicy homeopatii powołują się na dokonania ojca metody, Samuela Hahnemanna. Nikt nie wspomina jednak, że teoria Hahnemanna opierała się na dwóch cechach, jakie musi spełniać środek homeopatyczny: pierwsza - similia similibus curantur, druga - że taki środek musi posiadać "podpis astralny". Zdaniem Hahnemanna, gwiazdy odciskają choroby na owych środkach (jaka szkoda, że wyznawcy homeopatii zapominają o tej części teorii), a można to rozpoznać po kształcie i kolorze roślin, z których owe środki są produkowane. (...)


O homeopatii powiedzieli: / Profesor Jacek Spławiński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego /
 

O homeopatii powiedzieli:

Jolanta Orłowska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Jestem przeciwnikiem homeopatii, bo albo leczymy, albo bawimy się w leczenie, a pacjentem bawić się nie wolno. Jednak, by wszcząć jakiekolwiek postępowanie przeciwko lekarzowi, potrzebna jest skarga poszkodowanego. (...)


O homeopatii powiedzieli: / Jolanta Orłowska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej /
 
Mamy prawo być sceptyczni
Andrzej Kajetanowicz

To zwolennicy homeopatii muszą udowodnić, że ich leki działają, a nie - sceptycy, że one nie działają. Nikt na wiarę nie przyjmuje oświadczeń firm farmaceutycznych. To firmy muszą udowodnić, że ich lek działa, przeprowadzając go przez badania przedkliniczne, a następnie 3-4 fazy badań klinicznych. Firmy produkujące leki homeopatyczne są zwolnione z tego wymogu, a więc wykorzystują pseudodowody w swoich reklamach. Jeśli zwolennicy homeopatii wykażą, że te leki, które stosują, są skuteczne, możemy zacząć poważnie rozmawiać. (...)


/ Mamy prawo być sceptyczni / Andrzej Kajetanowicz
NIC za krocie
Aleksandra Gielewska

Czy leki homeopatyczne leczą? - pyta retorycznie na naszych łamach dr Andrzej Kajetanowicz, pediatra z Kanady. Niezależnie od tego, jak są produkowane i w jakich proporcjach rozcieńczana jest woda z wodą, będąca ich podstawą - nie ma żadnych dowodów naukowych, że stanowią coś więcej niż placebo. Nie ma zresztą wymogu, by takie dowody opinii publicznej przedstawiać. A mimo to - zdawałoby się - racjonalna w naszym XXI wieku ludzkość spożywa ich tony, współcześni lekarze i farmaceuci ordynują je chorym, zaś producenci zarabiają na nich krocie. (...)


Przeciw, czyli za
Halina Pilonis

Sejm uchwalił ustawę o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia. Mimo krytyki opozycji na etapie prac w sejmowej Komisji Zdrowia, za przyjęciem ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń głosowało 405 posłów, 1 był przeciwny, 4 - wstrzymało się od głosu. W czasie prac nad ustawą poseł Tadeusz Cymański (PiS) tłumaczył, że regulacja nie jest doskonała, ale pośpiech legislacyjny wynika z naglących potrzeb. (...)


Oddział zamknięty
(MM)

Od 13 lipca Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest zamknięty, ponieważ spośród 13 anestezjologów, którzy byli w nim zatrudnieni, 11 (w tym ordynator) zwolniło się z pracy. Dyrektor szpitala, Wojciech Krzyżek, ma jednak nadzieję, że za 2-3 tygodnie intensywna terapia zostanie ponownie uruchomiona. Na razie pilnie poszukuje anestezjologów, którzy zajmą miejsce tych, którzy złożyli wypowiedzenia i odeszli. (...)


872 mln zł na podwyżki
(OK)

Narodowy Fundusz Zdrowia wygospodaruje 872 mln zł na podwyżki dla lekarzy. Prezes Funduszu Jerzy Miller stwierdził, że będą one pochodzić ze wzrostu przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, 610 mln zł - ze środków zaplanowanych na finansowanie leczenia Polaków za granicą, 257 mln zł wygospodaruje z wyższych wpływów za maj, a kolejne 5 mln zł zaoszczędził z własnego budżetu. - 30 maja otrzymaliśmy z Niemiec oficjalną informację od płatników, że nie przewidują na razie większej kwoty jako obciążenie strony polskiej - tłumaczył decyzję o zmianie planu finansowego Funduszu. Zdaniem Millera, pieniądze trafią na konta oddziałów wojewódzkich NFZ dopiero w połowie sierpnia, ponieważ procedura zmiany planu trwa około miesiąca. (...)


Nosił Lew razy kilka...
(OK)

Warszawska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko lekarzowi, który wystawił zwolnienie lekarskie Lwu Rywinowi. Jeśli udowodni mu poświadczenie nieprawdy, Sławomir R. może trafić nawet na 5 lat do więzienia. Adwokaci bohatera Rywingate kilkakrotnie przynosili zwolnienia lekarskie opóźniając rozpoczęcie wykonywania kary przez ich klienta, a potem wnosząc o jego wypuszczenie.7 września 2005 r. Sławomir R., lekarz z zozu na warszawskiej Pradze-Północ z ponad 40-letnią praktyką, wystawił zwolnienie, dzięki któremu Rywin nie stawił się na badaniach zarządzonych przez sąd. Badania te miały ustalić, czy Rywin może odbyć karę 2 lat więzienia. (...)


Prezes od premiera
hp

Czy czeka nas zmiana na stanowisku szefa NFZ? Sejm zdecydował, że powoływać i odwoływać prezesa Funduszu będzie premier na wniosek ministra zdrowia, a nie jak dotychczas - Rada NFZ. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych głosowało 227 posłów, przeciwnych było 191, nikt nie wstrzymał się od głosu. (...)


Życie w bunkrze
Adriana Wilczyńska

Rozbudowuje się Lubuski Ośrodek Onkologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze. Budowa nowoczesnego zakładu radioterapii, tzw. bunkra do promieniolecznictwa chorych onkologicznie, kosztowała już ok. 30 mln zł (cała inwestycja ma zamknąć się kwotą 45 mln zł). Jego powstanie to nadzieja dla Lubuszan, którzy do tej pory musieli na leczenie wyjeżdżać poza granice województwa, w którym zachorowalność na raka jest jedną z najwyższych w Polsce. (...)


Biedni lekarze na bazarze
hp

Lekarze prowadzą nielegalny handel lekami na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie - taki wniosek, zdaniem lekarzy, można wyciągnąć czytając uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wielu lekarzy poczuło się oburzonych uzasadnieniem projektu ustawy, w którym napisano, że nowe regulacje, mające ograniczyć kreowanie popytu na leki refundowane, będą zapobiegać wielu patologiom, np. "powstawaniu Ťczarnego rynkuť na leki i wyroby medyczne sfinansowane przez polskiego podatnika, którego wyrazem jest funkcjonowanie sektora z tymi lekami, np. na bazarze na Stadionie Dziesięciolecia, oraz masowy wywóz tych leków z Polski, zwłaszcza za wschodnie granice". (...)


Serce bez limitów
(OK)

Choć polscy kardiolodzy są w światowej czołówce, a operacje z najlepszych polskich szpitali są transmitowane na żywo do instytutów w Paryżu i Waszyngtonie, są rejony w naszym kraju, gdzie dostęp do lekarza tej specjalności jest nadal utrudniony. Najgorzej ze znalezieniem specjalisty jest w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i opolskim. Na 1 mln mieszkańców przypada tam mniej niż 25 kardiologów - wynika z informacji przedstawionych na VIII Warszawskich Dniach Farmakoterapii Kardiologicznej. Co najmniej dwa razy więcej lekarzy mają do dyspozycji pacjenci z Mazowsza, Dolnego Śląska, Pomorza oraz województwa łódzkiego. (...)


Jest projekt, czy będą pieniądze?
Halina Pilonis

Wiadomość o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym szef resortu zdrowia Zbigniew Religa wraz z byłym premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem obwieścili w ogrodach Ministerstwa Zdrowia. Marcinkiewicz zagwarantował, że od 2007 r. ratownictwo medyczne będzie finansowane z budżetu państwa, i to na europejskim poziomie. (...)


PANOPTICUM

Podwyżka w praktyce
Marek Wójtowicz

W czwartek, 13 lipca br., Sejm uchwalił ustawę podwyżkową. Autorzy założyli, że na jej realizację NFZ będzie musiał w IV kwartale br. "wyjąć" 1 056 250 000 zł z tegorocznego budżetu na zakup świadczeń zdrowotnych, a w 2007 r. - kolejne 4 225 000 000 zł. Zgadza się to z wyliczeniami NFZ, który poinformował "ustami" Prezesa, że na ustawowe podwyżki w ostatnim kwartale br. przeznaczy 872 mln zł, ale na wszelki wypadek zatrzyma w rezerwie na ten cel dodatkowe 370 mln zł. (...)


VOX EX SILESIA

Oda optymistyczna
Andrzej Sośnierz

Przyznam, że zaczyna mnie nudzić ciągłe narzekanie na krnąbrną rzeczywistość, które uprawiam od dłuższego czasu z determinacją godną masochisty. W jednej z piosenek Kazik śpiewał o kimś, kto "nie może istnieć bez narzekania". Może to właśnie o mnie? Pora więc na trochę optymizmu. (...)


TYLKO FAKTY

Apoteoza strajku
Marek Nowicki

W dniu, w którym Sejm przyjął ustawę o podwyżkach w służbie zdrowia, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiedział... strajk generalny. Politycy rządzącej koalicji zachodzą w głowę - dlaczego? Czerwone są - syczą jedni. Zarząd walczy o kolejną kadencję - dodają inni. O strajku nie zapominają jednak także lekarze. Między innymi z Katowic, Tychów, Jastrzębia Zdroju, Tarnowskich Gór, Łomży, Lubina i Rudy Śląskiej. Wrze pomimo że rząd obiecał dać pieniądze. I to mądre wrzenie, rozumne i przewidujące, wynikające z doświadczenia. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Wrodzona łamliwość kości
Janina Banachowska

Parę dni temu wezwano mnie do jałówki. Przewróciła się na pastwisku i nie mogła wstać. Podejrzewałam złamanie kości, wzięłam ze sobą sporo opasek gipsowych, watę i zastrzyk przeciwbólowy. Niestety, po przybyciu do pacjentki zobaczyłam, że uraz dotyczy stawu biodrowego. Pojechałam po weterynarza. Zbadał cieliczkę, potwierdził moje rozpoznanie. Złamanie szyjki kości udowej musiałoby być unieruchomione operacyjnie, a tu najbliższa klinika dla dużych zwierząt dopiero w Lublinie. (...)


Zanim odwołają
Barbara Misińska

"Głowa do góry! - rzekł kat zarzucając stryczek" - z finezją pisał Stanisław J. Lec. To zdanie idealnie odpowiada dzisiejszej sytuacji dyrektorów szpitali i kierowników przychodni - oczywiście, publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jednoosobowo odpowiadając za swoje jednostki, staną przed magiczną datą 1 października i - oby mieli głowy na karku! (...)


Z DROGI...

Domino
Andrzej Musiałowicz

Już wczesną jesienią rozpocznie się konflikt pomiędzy dyrektorami a pracownikami, bo to winą dyrektorów znów będzie, że nie każdy pracownik dostanie wystrajkowane 30% podwyżki. Kto przekona zdesperowanych ludzi, że to nie zła wola dyrektorów? Politycy tak pięknie przecież obiecują, a wiadomo, że dyrektorom tylko zbilansowanie finansów zakładu w głowie, a usta mają pełne niezrozumiałych, ekonomicznie bełkotliwych argumentów. Obawiać się zatem można, że konflikt rozgorzeje na skalę dotąd niespotykaną. (...)


OKIEM DYREKTORA

Polskie prawo
Janusz Atłachowicz

Przepisy będące jeszcze w legislacyjnej obróbce, czyli tzw. ustawa podwyżkowa, są bardzo świeże. Można powiedzieć, że czekają na nie, jak na ciepłe bułeczki, zatrudnieni w ochronie zdrowia. Liczą wszak na niebagatelne podwyżki. Aż 30% wzrostu! Pewnie woleliby otrzymać 10% do wynagrodzeń na poziomie średniej krajowej (ok. 2500 zł), niż obiecane przez polityków 30% od 1500 złotych, które mają teraz. Gorący czas tworzenia prawa zbiega się z równie gorącą pogodą, panującą na zewnątrz budynku sejmu. Politycy spieszą się, bo czekają na zasłużone wakacje. (...)


O potrzebie leczenia lekami potrzebnymi
Maciej Krzanowski

Spożywamy leków za 20 mld zł rocznie, tj. 2% polskiego PKB. To tyle, co ponad połowa środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia w Polsce. Ponad dwie trzecie tej kwoty wydajemy z prywatnej kieszeni. Ale nawet te 6,3 mld zł wydawane przez NFZ na refundację jest wg wiceministra Bolesława Piechy "granicą, której nie należy przekraczać, bez szkody dla realizacji innych zadań opłacanych ze środków Funduszu". Niestety, wydatki na refundację rosną szybciej niż środki w dyspozycji NFZ. Spójrzmy na dynamikę wzrostu dopłat do heparyny drobnocząsteczkowej CLEXANE w 2004 r. (...)


Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich?
Jerzy Friediger / Marcin Halicki

Ministerstwo Finansów co jakiś czas zapowiada wprowadzenie kas fiskalnych do gabinetów lekarskich. Z takim pomysłem wystąpiła już poprzednia ekipa rządząca. W ubiegłym roku resort finansów przedstawił nawet harmonogram ich wprowadzenia: obowiązek stosowania kas miał wejść w życie od 2007 r. Ostatnio MF poinformowało, że nie pracuje już nad wprowadzeniem kas fiskalnych do gabinetów lekarskich, ale zamierza zająć się problemem ewidencjonowania obrotów lekarzy, aby ograniczyć szarą strefę w sektorze. (...)


Reklama dźwignią sukcesu?
Dawid Sikora, Mariusz Kielar

W sytuacji, gdy przychody większości placówek, pochodzące z realizacji kontraktów NFZ, nie są w stanie zbilansować nawet bieżących kosztów działalności, ich menedżerowie na różne sposoby starają się pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania jednostek. Możliwości jest wiele: wynajem pomieszczeń dla małych sklepów, punktów gastronomicznych, płatne użyczanie sal dydaktycznych zewnętrznym podmiotom, etc. (...)


Donkiszoci czy pragmatycy?
Halina Kleszcz

Nieszkodliwi fantaści zafascynowani ideą jakości, czy praktycy świadomi kierunków rozwoju ochrony zdrowia? Jakich bodźców trzeba naszym menedżerom, aby opieka zdrowotna rozwijała się w kierunku poprawy jakości, gwarantującej pacjentom bezpieczeństwo i przyjazną medycynę? Idea została zaszczepiona. Co najmniej 200 szpitali - poprzez swoich "zarażonych jakością" reprezentantów, stałych bywalców rokrocznie organizowanej w Krakowie konferencji "Jakość w opiece zdrowotnej" - znajduje się w awangardzie qualitycznych programów, a jakość stawia na czołowym miejscu misji placówek. (...)


Czas pracy lekarzy
Ewa Łachowska-Brol

Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska ma obowiązek stosowania unijnych przepisów oraz całego dorobku prawnego tzw. acquis communautaire. W wielu obszarach nasz kraj opóźnia się jednak z wprowadzeniem regulacji wewnętrznych pozwalających na stosowanie unijnych regulacji. Jednym z nich są postanowienia dyrektywy 2003/88/WE o czasie pracy1, która 2 sierpnia 2004 r. zastąpiła dyrektywę 93/104/WE o czasie pracy2, wcześniej zmienioną dyrektywą 2000/34/WE. (...)


7 dni, które mogą wstrząsnąć restrukturyzacją
Krzysztof Maśliński

Nie tak dawno tematem artykułu w niniejszej rubryce były wzajemne relacje ustaw: o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej1 oraz tzw. ustawy 203, a już ponownie przychodzi nam się zająć pierwszym z tych aktów prawnych. Przyczyną jest niedawna uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kwestii istotnej dla licznego grona firm-wierzycieli szpitali podlegających restrukturyzacji finansowej, a mianowicie - złożenia wniosku o uchylenie ugody zawartej w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. (...)


Stymulatory i czujniki
Witold Ponikło

Jeżeli spojrzeć na system nerwowy człowieka jak na skomplikowany układ przewodów elektrycznych, a na stymulację nerwów jak na przepływ prądu elektrycznego - wiele dolegliwości i schorzeń neurologicznych może doczekać się efektywnego leczenia. Pierwsze rezultaty takiego podejścia - skądinąd wykorzystywanego od dawna w diagnostyce EMG - zaowocowały w ostatnich latach kilkoma efektywnymi leczniczo technologiami medycznymi. (...)


Polska znalazła się na ostatnim miejscu w skuteczności leczenia nowotworów złośliwych

Czas na zmiany w edukacji

Podczas wrocławskiego spotkania kierowników klinik onkologicznych uczelni medycznych powołano Akademicką Sieć Onkologiczną (ASO). W jakim celu powstała? Z prof. dr. hab. n. med. Janem Kornafelem, kierownikiem Katedry Onkologii i Kliniki Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu, wiceprzewodniczącym ASO, rozmawia na ten temat Ewa Krupczyńska. (...)


Zaburzenia nastroju (3)
Aleksander Araszkiewicz, Roma Kornet

Do tej pory opisywaliśmy objawy klasycznego epizodu maniakalnego i depresyjnego. Nie zawsze jednak występują one jako pojedyncze zaburzenia. Czasem u tego samego pacjenta obserwujemy zaburzenia z obu typów, a innym razem nie mamy pewności, jako że objawy nie są tak spektakularne, jak opisane poprzednio. (...)


Aktualne zalecenia w zakresie terapii zaburzeń lipidowych (2): Leczenie farmakologiczne
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas

Miażdżyca należy do chorób wpisanych na listę epidemii XXI wieku. Powikłania sercowo-naczyniowe są ściśle powiązane z rozpowszechnieniem miażdżycy i jej stopniem zaawansowania. Coraz większa liczba osób z nadwagą i otyłością, chorych na cukrzycę typu 1 i 2 oraz starzejące się społeczeństwa to jedne z głównych przyczyn narastającego problemu, jakim jest skuteczne zapobieganie i leczenie miażdżycy. (...)


Infekcyjne zapalenie stawów
Renata Sokolik

Infekcyjne zapalenie stawów to stan wywołany bezpośrednio przez drobnoustroje; w błonie maziowej i płynie stawowym obecne są żywe drobnoustroje. W obrębie maziówki rozwija się infekcja z nacieczeniem limfocytami, ulega ona przerostowi z wytworzeniem wysięku zawierającego mikroorganizmy, komórki zapalne i enzymy proteolityczne, które doprowadzają do zniszczenia powierzchni chrząstek. Proces zapalny może się rozprzestrzeniać na pochewki ścięgien oraz leżącą pod chrząstką kość, wywołując zapalenie kości i szpiku. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot