„Służba Zdrowia” nr 51-54 z 10 lipca 2006 r.


archiwum 2006
Podwyżki na dwa sposoby
Halina Pilonis

Do Sejmu trafiły dwa projekty ustaw o przekazaniu środków finansowych placówkom służby zdrowia na wzrost wynagrodzeń - rządowy i poselski. Pierwszy przewiduje podwyżki tylko dla pracowników spzozów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, drugi - wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracujących w ochronie zdrowia. W efekcie prac podkomisji powołanej do ich rozpatrzenia - powstał już jeden wspólny dokument. (...)


Czas na urlop
Aleksandra Gielewska

Uf, gorąco tego lata. Zwłaszcza gdy dochodzi do dzielenia pieniędzy na obiecane służbozdrowotne podwyżki. Na razie zakończyła prace specjalna podkomisja sejmowa, która z 2 konkurencyjnych projektów zrobiła 1. Ale czy zastąpienie 2 projektów 1 bublem legislacyjnym to postęp? Ot, pytanie dla dialektyków. I zapewne - Trybunału Konstytucyjnego. Absurdem jest wprowadzanie - drogą regulacji ustawowej - odgórnych podwyżek w samodzielnych oraz prywatnych podmiotach, gospodarujących na własny rachunek. To rozwiązanie kuriozalne, z poprzedniej epoki. Jeśli zostanie przeforsowane - przyniesie więcej szkód niż doraźnego pożytku. (...)


Nie przychodzą po dyżurach
SIEL

Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego AM w Poznaniu, prof. Tomasz Opala zabronił lekarzom przebywać na oddziałach po godzinach pracy. Decyzja ta wywołała w wielkopolskich mediach dyskusję na temat szarej strefy w służbie zdrowia, szczególnie wśród ginekologów. Lekarze ginekolodzy odpierają zarzuty, tłumacząc, że szara strefa obejmuje różne oddziały i występuje we wszystkich szpitalach w Polsce. Prof. Tomasz Opala podkreśla, że nie zamierza pozbawiać ginekologów położników możliwości zdobycia dodatkowych dochodów, a pacjentkom - odbierać prawa wyboru lekarza. (...)


Na pół gwizdka
(MM, OK)

Nową Klinikę Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka otwarto w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka - największym i najbardziej specjalistycznym szpitalu pediatrycznym w Polsce. Budowę kliniki i działającej na jej terenie sali operacyjnej w całości sfinansowała Fundacja Polsat z pieniędzy sponsorów, wśród których są zarówno firmy, jak i prywatni darczyńcy. Z braku personelu klinika działa "na pół gwizdka". (...)


Religa przekonał związkowców do zawieszenia strajku generalnego na Śląsku

Gaszenie pożaru

Niewiele brakowało, by ok. 300 szpitali i przychodni w woj. śląskim przystąpiło 22 czerwca do bezterminowego strajku generalnego. Gdyby do niego doszło, obsada na oddziałach zostałaby ograniczona tylko do jednego lekarza i jednej pielęgniarki, natomiast przychodnie byłyby zamknięte na głucho. W wyniku negocjacji, które odbyły się za zamkniętymi drzwiami jednego z gabinetów Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - ministrowi udało się podpisać porozumienie z przedstawicielami Śląskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego. (...)


Pozbawieni premii
(OK)

Dwóch lekarzy z sieradzkiego szpitala straciło premie, a trzeci oraz rehabilitant dostali nagany z wpisaniem do akt za wyjście z pracy przed godz. 15.35. Decyzją dyrektora, wszyscy zatrudnieni na pełnym etacie muszą być w szpitalu od 8 do tej właśnie godziny - poinformował "Dziennik Łódzki". Ukarani wagarowicze pracują w Wojewódzkim Szpitalu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu.


Bez powodu
(OK)

Dr Marek Dryja, dyrektor opolskiej stacji krwiodawstwa został odwołany. W pisemnym zwolnieniu z pracy, podpisanym przez wiceministra Jarosława Pinkasa, nie podano powodów tej decyzji. Wymiany na stanowisku dokonano, gdy M. Dryja przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu chemioterapii. Zastąpiła go Iwona Rajca-Biernacka, dotychczas szefowa NSZZ "Solidarność" w stacji. Gazety podkreślały, że jest dobrą znajomą opolskiego posła PiS, Mieczysława Walkiewicza. (...)


Spór zakończony
(s.)

Zakończył się trwający 9 miesięcy spór Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie z Lubelskim Oddziałem NFZ, który oskarżał ten szpital o wyłudzenie 4,5 mln zł. Szpital bronił się twierdząc, że powstał błąd informatyczny, a przyjęta przez kontrolerów Funduszu metodologia kontroli była niewłaściwa. Po dodatkowej kontroli LOW NFZ, przeprowadzonej w maju br., płatnik odstąpił od egzekucji wcześniejszych żądań i podpisał ze szpitalem ugodę.


Teraz Diagnostyka
(s.)

Sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA została laureatem XVI edycji Konkursu o Polskie Godło Promocyjne Teraz Polska. Firma prowadzi największą w Polsce sieć laboratoriów medycznych i zatrudnia obecnie 700 pracowników. Realizuje usługi od pobrania materiału poprzez wykonanie badania do dostarczenia wyniku w ciągu 24 godzin, także przez Internet. (...)


Szpitalne słońce
(s.)

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce (woj. warmińsko-mazurskie) zamontował w jednym z pawilonów kolektory słoneczne. Inwestycja kosztowała 850 tys. zł, a największą część tej kwoty - 320 tys. zł - wyłożyła Fundacja Ekofundusz z Warszawy. W czasie czerwcowych upałów kolektory zaspokajały w zupełności potrzeby szpitala w zakresie hydroterapii: 320 metrów kw. kolektorów pracowało z mocą 200 kW, co wystarczało do podgrzania 16,5 tys. litrów wody, jaka mieści się w zbiornikach. (...)


Lepiej, czyli gorzej
(OK)

Pracownicy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach zakończyli trwający ponad 30 dni strajk. Zgodnie z porozumieniem, które związki zawodowe podpisały 26 czerwca z dyrekcją placówki, lekarze dostaną 40-proc. podwyżki, czyli po 730 zł brutto. (...)


PANOPTICUM

Reclamo, reclamo!
Marek Wójtowicz

4 czerwca br. (po odrzuceniu prezydenckiego veta przez TK) weszła w życie z 2-letnim opóźnieniem 29. (!!!) nowelizacja ustawy o zozach, w której ustawodawca nakłada na zozu ograniczenia w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. Dodany ustęp 4 w art. 1 stwierdza, że na terenie zoz nie można prowadzić działalności uciążliwej dla pacjenta lub przebiegu jego leczenia albo innej działalności, która nie służy zaspokajaniu potrzeb pacjenta i realizacji jego praw, w szczególności reklamy i akwizycji skierowanych do pacjenta. (...)


VOX EX SILESIA

Majstrujemy
Andrzej Sośnierz

Przyznaję, że w najczarniejszych snach nie śniło mi się to, co teraz wyprawiamy w służbie zdrowia. Wszyscy: inteligentni i głupi, rządzący i protestujący, odpowiedzialni i nieodpowiedzialni. Wszyscy zajęliśmy się rozdawaniem pieniędzy i tego szaleństwa nie daje się powstrzymać. W swojej naiwności sądziłem, że po okresie burzenia, co tylko dawało się zburzyć, wejdziemy na drogę naprawy - poprzez sformułowanie i realizację mniej lub bardziej odważnego programu. Tymczasem nie weszliśmy na żadną drogę i na domiar złego uwaga pracowników służby zdrowia została skupiona na problemie podwyżek płac. (...)


TYLKO FAKTY

Tętniak
Marek Nowicki

Profesor Jerzy Sadowski z Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II nie zdejmuje koszulki lidera. Najwięcej operowanych pacjentów, najnowsze technologie. W zeszłym roku pierwsza bezszwowa zastawka serca, teraz pierwsza operacja ogromnego tętniaka aorty piersiowo-brzusznej. Na razie rękami amerykańskiego profesora, jednak w asyście Polaków. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Zwichnięte kolano
Janina Banachowska

Gospodarz z klaczą stali na podwórku, kobyłka miała prawą tylną nogę wyprostowaną, nie mogła jej zgiąć w kolanie. Podeszłam do chorego zwierzęcia i obmacałam kończynę. W stawie kolanowym, tam gdzie normalnie jest rzepka, było wyraźne wgłobienie, z boku kolana wyczuwałam rzepkę. Spróbowałam przepchnąć ją na właściwe miejsce, ale równie dobrze mogłam próbować wyrwać stuletni dąb z korzeniami. Zadzwoniłam po weterynarza, telefonu dalej nikt nie odbierał. Zadzwoniłam do ubojni, tam go zastałam, badał mięso. (...)


 
Koszyk niemożliwości
Andrzej Michalski

Współczesny Polak nie chce godzić się na to, aby z braku pieniędzy odmówiono leczenia i ratowania życia komukolwiek. Dlatego też "koszyk świadczeń gwarantowanych" jest i pozostanie jedynie sloganem, chwytem retorycznym polityków przypartych do muru pytaniem: co zrobić w sytuacji, gdy w służbie zdrowia brak pieniędzy na wszystkie możliwe świadczenia zdrowotne, z pełną dostępnością dla wszystkich? Bo jakże miałoby wyglądać to "koszykowe" ograniczenie świadczeń? Może tak, że operujemy chore wyrostki i pęcherzyki żółciowe, ale przepuklin - już nie. No, może jedynie te uwięźnięte, bo zagrażają życiu chorego. (...)


/ Koszyk niemożliwości / Andrzej Michalski

Z DROGI...

Chichot historii
Andrzej Musiałowicz

Pusty śmiech albo łzy rozpaczy - taki wybór pozostanie po kolejnych działaniach polityków, łamiących sobie głowy nad tym, co by jeszcze zepsuć w opiece zdrowotnej. Po częściowym rozwiązaniu problemu bezrobocia, po wyjeździe z kraju 2 mln najbardziej zdeterminowanych, najczęściej młodych, aktywnych i zaradnych obywateli, szykuje nam się kolejny, nieuchronny exodus. Przesadzam? Nic podobnego. Historia powtarza się jak w złym śnie, a kolejne ekipy powielają błędy i zaniechania poprzedników. (...)


OKIEM DYREKTORA

Pijar
Janusz Atłachowicz

Politycy potrafią doskonale zadbać o PR (public relations) własnej osoby, gdy zabiegają o głosy wyborców: startując na posłów, senatorów, stanowiska samorządowe. Po zwycięstwie zmiana wizerunku i sposobu postępowania niektórych polityków jest wprost zadziwiająca. Przykłady znajdziemy codziennie w prasie, radiu i TV. Bo to tylko gra lub interes indywidualny kandydata, który chce być wybrany i robi wszystko, żeby wyborcy oddali swój głos właśnie na niego. (...)


Błędy lekarskie bez sankcji
Adam Kozierkiewicz / Wojciech Woźniak

W maju br. Polska podpisała rekomendację Rady Europy, w której zaleca się odstępowanie od sankcji karnych za błędy lekarskie w przypadku, gdy lekarz sam i dobrowolnie przyzna się do popełnienia błędu, po zgłoszeniu tego faktu do specjalnie powołanej instytucji. Instytucja ta miałaby też, w szybkim trybie, orzekać o przyznaniu poszkodowanemu pacjentowi odszkodowania, które wypłaci za lekarza pracodawca. Dane o lekarzach i pacjentach mają być chronione ścisłą tajemnicą, ale poszczególne, anonimowe przypadki błędów służyłyby celom edukacyjnym w środowisku medycznym. Polskie Ministerstwo Zdrowia popiera takie rozwiązanie. (...)


Opieka paliatywna i długoterminowa
Halina Pilonis

Dzisiejsza polityka NFZ w stosunku do oddziałów i poradni geriatrycznych jest dyskryminacyjna i nie zachęca do tworzenia tego typu ośrodków - ostrzega prof. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii. Zdaniem Elżbiety Szwałkiewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, niedoszacowanie stawki w zakładach opieki długoterminowej wynosi 50%. Coraz gorzej finansowane są również hospicja. (...)


Szpital jako przedsiębiorca
Izabela Klisowska

Czy szpital - a nawet ogólniej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej można zaliczyć do kategorii przedsiębiorców? Wątpliwości w tej kwestii rodzi brak jednoznacznych przepisów prawnych, specyfiki działalności spzozu, a dokładniej - źródeł finansowania jego działalności. Spór w tej kwestii sprowadza się w istocie do pytania o charakter działalności medycznej prowadzonej przez spzoz, tj. czy jest ona działalnością gospodarczą? W rozważaniach na temat statusu spzozu nie można pominąć także prawa unijnego, w tym w szczególności reguł określających zasady konkurencji na rynku unijnym. (...)


Nowelizacja ustawy o zozach
Piotr Bordo, Maria Cepak

4 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Najważniejsze zmiany dotyczą zakazu prowadzenia przez podmiot niepubliczny na terenie publicznego zakładu działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład - z wyjątkiem świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii oraz zakazu wnoszenia majątku spzoz w formie aportu do spółek, fundacji lub stowarzyszeń, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia. (...)


Korupcja
Bożena Ciosek

Czy pracownicy służby zdrowia powinni poważnie traktować przepisy antykorupcyjne? Czy ich w ogóle dotyczą? Korupcja to przecież nadużywanie funkcji publicznej, dotyczy zasadniczo funkcjonariusza publicznego - jaki może mieć związek z lekarzem czy pielęgniarką? Niestety, może. Zajmowanie stanowiska kierowniczego, z którym związane są kompetencje władcze, np. w publicznym zozie, jest pełnieniem funkcji publicznej. Zgodnie z ustawą o zozach, do osób zajmujących kierownicze stanowisko należą m.in. ordynator, naczelna pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa. (...)


Sprawa między braćmi
Krzysztof Maśliński

Każdy - bez względu na wykonywany zawód i wykształcenie - czuje się nieswojo, gdy jest zmuszony oddać swój los w ręce innych osób. Prawdopodobnie do najbardziej stresujących sytuacji tego typu należą: kontakt z szeroko pojętym aparatem wymiaru sprawiedliwości oraz poddanie się kontroli kolegów po fachu. (...)


Z Andrzejem Malinowskim, prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich, rozmawia Tomasz Sienkiewicz

Domagamy się równego traktowania

- Służba zdrowia nie jest dla lekarzy. Moim zdaniem, popełniamy pewien błąd myślowy: uznano np., że ministrem zdrowia musi być lekarz. Tymczasem taki człowiek zawsze jest w jakiejś mierze zakładnikiem własnej grupy zawodowej. Reforma służby zdrowia nie może być robiona z punktu widzenia widzimisię lekarskiego czy pielęgniarskiego, tylko z perspektywy odbiorcy usługi medycznej. Mamy przecież społeczną gospodarkę rynkową, czyli taką, która w sposób optymalny ma zaspokajać potrzeby społeczne. To interes społeczeństwa powinien więc być siłą sprawczą zmian. (...)


Lekarze a przemysł farmaceutyczny

Opisywane ostatnio przez media przypadki patologii na styku firmy farmaceutyczne - lekarze, zwłaszcza głośne sprawy działań Roche'a i Scheringa, wywołały ataki polityków na te środowiska. Czy słuszne? I czy patologie są standardem, czy marginesem? Do dyskusji redakcyjnej na ten temat zaprosiliśmy: wiceministra zdrowia Bolesława Piechę, Małgorzatę Solecką - szefową działu krajowego i publicystkę "Rzeczpospolitej", Radunkę Cvejić - przedstawicielkę Izby Gospodarczej "Farmacja Polska", prof. Tomasza Pasierskiego - ordynatora oddziału kardiologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie, Krzysztofa Tronczyńskiego - prezesa Polfy Warszawa oraz prof. Tadeusza Chruściela - przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej. "Służbę Zdrowia" reprezentował red. Mariusz Gujski. (...)


Uniwersalne ultradźwięki
Witold Ponikło

Zatrzymanie krwawienia bez zabiegu operacyjnego jest szczególnie interesującą technologią dla neurochirurgów oraz chirurgów urazowych i wojskowych. Ci pierwsi zainspirowali program badawczy ukierunkowany na bezoperacyjne tamowanie krwotoków z zastosowaniem zogniskowanej fali ultradźwiękowej o odpowiedniej energii. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że fale ultradźwiękowe o dużej energii wywołują we krwi ruch okrężny płytek krwi. Symuluje to ich zachowanie w pobliżu miejsca krwawienia, co jest równoznaczne ze stworzeniem warunków do powstania skrzepu, a tym samym zahamowania krwawienia. (...)


Ultrasonografia w diagnostyce chorób stawów
Beata Nowak

Badaniu usg dostępne są praktycznie wszystkie stawy obwodowe, ale ze względu na właściwości fal ultradźwiękowych w badaniu tym można ocenić tylko powierzchnie kości. Wysoki współczynnik tłumienia oraz wysoka impedancja akustyczna tkanki kostnej sprawiają bowiem, że daje ona silne echo i uniemożliwia ocenę struktur położonych głębiej. Badanie usg narządu ruchu umożliwia ocenę struktur stawowych (chrząstka stawowa, błona maziowa, kaletki i inne ruchome elementy stawu) oraz okołostawowych, pozwala na ocenę statyczną i dynamiczną badanych struktur. (...)


Zaburzenia nastroju (2)
Aleksander Araszkiewicz, Roma Kornet

Mówi się, że każdy przynajmniej raz w życiu doświadczył objawów depresji. Stwierdzane obecnie zwiększone rozpowszechnienie depresji i innych zaburzeń afektywnych (w porównaniu z danymi sprzed lat) nie wynika tylko z rozszerzenia kryteriów diagnostycznych oraz zwiększonego zainteresowania tą chorobą pacjentów i lekarzy, a tym samym - większej wykrywalności. Związane jest również z rzeczywistym wzrostem liczby zachorowań. (...)


Patobiologia i genetyka raka jelita grubego
Gabriel Wcisło

Rak jelita grubego jest poważnym wyzwaniem dla onkologii XXI wieku, a najwięcej przypadków tej choroby jest rejestrowanych w krajach uprzemysłowionych. Chorzy to głównie pacjenci w wieku około 70. roku życia. Rocznie na świecie odnotowuje się 875 tys. nowych przypadków chorych na raka jelita grubego, a śmiertelność globalna wynosi 570 tys. W 2004 r. w Stanach Zjednoczonych odnotowano 146 940 nowych przypadków raka jelita grubego, z powodu tej choroby zmarło 56 730 osób. Natomiast w Polsce w 2000 r. zarejestrowano 10 531 nowych przypadków raka jelita grubego, a zmarło 7657 chorych. (...)


Aktualne zalecenia w zakresie terapii zaburzeń lipidowych (1): Dieta
Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas

Zaburzenia lipidowe są dziś prawdziwą epidemią w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się. Wpływa na to w dużej mierze wadliwy styl życia. Sedentaryzm i zła dieta z czasem prowadzą do otyłości, a wraz z paleniem tytoniu oraz spożywaniem nadmiernej ilości napojów alkoholowych powodują szereg zaburzeń metabolicznych, które często istnieją na zasadzie "błędnego koła" - po uruchomieniu patomechanizmu trudno jest uchwycić pojedynczą przyczynę i zahamować postęp choroby. (...)


Szczepionka zarejestrowana
PAP, tk

Na początku czerwca w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano GARDASIL - pierwszą i na razie jedyną na świecie szczepionkę zapobiegającą rakowi oraz stanom przedrakowym szyjki macicy, pochwy i sromu powodowanym zakażeniem wirusami HPV (typ 16, 18). Szczepionka zapobiega też powstawaniu brodawek płciowych oraz neoplazji szyjki macicy niskiego stopnia (CIN1) powodowanym zakażeniem HPV 6, 11, 16, 18. (...)


Elektromagnetyczna terapia migreny
PAP, tk

Przypominający dużą suszarkę do włosów przyrząd o nazwie TMS skonstruował zespół naukowców z Ohio State University. Silny prąd elektryczny, który przepływa przez metalową cewkę, w ciągu zaledwie milisekundy wytwarza intensywne pole magnetyczne. Pozwala to przerwać aurę migrenową, zanim jeszcze pojawi się ból głowy. Jak wykazały badania przeprowadzone na grupie 23 osób, w 69% przypadków w dwie godziny po zabiegu TMS ból albo nie występował, albo był łagodniejszy. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Anna Husar

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Polskie stowarzyszenia lekarskie 1805-1951

Trudu odtworzenia historii polskich stowarzyszeń lekarskich podjął się dr med. Krzysztof Brożek, praktykujący specjalista medycyny ogólnej, historyk, długoletni kierownik Zakładu Historii Medycyny Śląskiej AM, autor ponad 300 publikacji, w tym książkowych. Tym razem owocem jego wieloletniego, mozolnego szperactwa i studiów stała się pozycja "Polskie stowarzyszenia lekarskie 1805-1951", wydana w 200. rocznicę powołania Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. Książka odznacza się logiczną, przejrzystą koncepcją redakcyjną, starannym i celowym doborem treści, zwięzłym, prostym językiem, szczegółową dokumentacją. (...)


Kobiecy obóz koncentracyjny Ravensbrück

Do rąk czytelników trafił drugi tomik z serii "Nie zapominajmy - Polacy tam byli i ginęli", poświęconej hitlerowskim obozom koncentracyjnym, w których na więźniach dokonywano zbrodniczych doświadczeń medycznych. Autor, prof. med. Stanisław Sterkowicz, obok dziejów obozu szczegółowo opisuje doświadczenia przeprowadzane na Polkach - członkiniach ruchu oporu, skazanych na odroczoną karę śmierci. Prof. Sterkowicz jest byłym więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem. Jego żona - Janina Sterkowicz - była jedną z ofiar zbrodniczych doświadczeń medycznych. (...)


Człowiek-instytucja

Książka autorstwa prof. Stanisława Sterkowicza przypomina życie, działalność lekarską i twórczość literacką dr. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Monografia wpisuje się w nurt opracowań poświęconych nietuzinkowej postaci, jaką był Tadeusz Boy-Żeleński, jednak przedstawia bohatera w nieco innym świetle niż dotychczasowe publikacje. Autor obszernie opisuje mało znaną działalność medyczną Żeleńskiego - pioniera polskiej hematologii pediatrycznej, twórcy "Krakowskiej Kropli Mleka" i "Ruchu Świadomego Macierzyństwa", odnoszącego sukcesy w walce z problemem śmiertelności niemowląt w Polsce. (...)


Polscy urolodzy starają się nadążać za postępami tej dziedziny medycyny.

W stronę laparoskopii
Jolanta Sielska

Jednym z ważniejszych wydarzeń XXXVI Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który w tym roku odbył się w Poznaniu, były warsztaty laparoskopowe. Ponieważ techniki laparoskopowe w urologii stale się rozwijają, warsztaty cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród młodych lekarzy. (...) - Wielkie zabiegi ustąpiły miejsce laparoskopii. Na ostatnim zjeździe w Paryżu pokazano, że prawie wszystko można już zrobić za pomocą laparoskopu - mówił dr Wiesław Sokołowski ze 111. Szpitala Wojskowego w Poznaniu. (...)


Coś z niczego
Tomasz Sienkiewicz

Dobry menedżer może wiele. Jeszcze niedawno Szpital Powiatowy w Makowie Mazowieckim był, ot, jednym z wielu powiatowych szpitali. Dziś działa w nim najaktywniejszy w kraju oddział Towarzystwa Promocji Jakości, a na wyliczenie wszystkich certyfikatów, nagród i odznaczeń, jakie zebrał w ostatnich kilku latach, trzeba by przeznaczyć sporo miejsca. ISO 9001:2000, 14001:2005, PN 180001 na zintegrowany system zarządzania, dwukrotna akredytacja krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości, tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku", srebrna karta Lidera Bezpiecznej Pracy - to tylko część z nich. (...)


Dość dyskryminacji!
Mariusz Szymański

W artykule "Dość dyskryminacji!", który ukazał się na łamach "Służby Zdrowia" z 12 czerwca 2006 roku, znalazły się niezgodne z prawdą twierdzenia dotyczące wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 czerwca 2005 roku w związku ze skargą złożoną przez Swissmed Centrum Zdrowia SA w Gdańsku na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. (...)


Stanowisko Zarządu Swissmed Centrum Zdrowia SA
Monika Białek

W związku ze sprostowaniem rzecznika prasowego Pomorskiego Oddziału NFZ Mariusza Szymańskiego do artykułu "Dość dyskryminacji!", które zostało zamieszczone na stronie internetowej POW NFZ, informujemy, że: (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot