„Służba Zdrowia” nr 5-8 z 23 stycznia 2006 r.


archiwum 2006

PANOPTICUM

Słupkoliza
Marek Wójtowicz

Z otwarcia VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy utkwiło mi w pamięci dane zgromadzonym "słowo honoru" prof. Zbigniewa Religi, że w 2007 roku nakłady na służbę zdrowia wzrosną dodatkowo o 3 mld zł. To jakaś zaczarowana, powtarzająca się bez przerwy kwota. (...)


VOX EX SILESIA

Dwa razy "B"
Andrzej Sośnierz

Główne problemy funkcjonowania służby zdrowia w uproszczeniu określić można dwoma słowami: beznadzieja i bałagan. Powszechne jest odczucie, że sprawy służby zdrowia utknęły w martwym punkcie. Nie wiadomo, dokąd zmierza system, jak w nim zaprogramować swoje indywidualne losy. Przyszłość jest nieznana, perspektywy mgliste. (...)


TYLKO FAKTY

Stentgrafty fenestrowane
Marek Nowicki

Nazwa budzi respekt. Stentgraft, i to w dodatku fenestrowany. Młot na tętniaki. Zaopatruje, zmniejsza i wyłącza. Najnowszy. Samorozprężający. Bardzo dokładny. Szyty na miarę. Nadzieja dla tych, którym aorta zaczęła się wybrzuszać na wysokości lub nawet powyżej tętnic nerkowych. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie wszczepili chorym już trzy takie protezy. (...)


VII Krajowy Zjazd Lekarzy

PROTEST?

NRL została zobowiązana do podjęcia radykalnych działań w celu wprowadzenia płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Dla lekarza bez specjalizacji - dwukrotności średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS. Dla lekarzy ze specjalizacją - trzykrotności średniego krajowego wynagrodzenia. Termin realizacji uchwały w tej sprawie Zjazd ustalił do końca marca 2006 r. (...)


Cuda, cuda ogłaszają
Ryszard Kijak

"Protest?" - takim zapytaniem zakończył swoje przemówienie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł, inaugurując VIII Krajowy Zjazd Lekarzy (Warszawa, 5-7 stycznia 2006 r.). Wątek ten rozwinął jeden z zaproszonych gości, Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który stosunek polityków do problemów ochrony zdrowia opisał refrenem piosenki Kuby Sienkiewicza: "Już każdy powiedział to co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie, wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest". (...)


5 tysięcy frustracji

W portalach internetowych zawrzało. "Lekarze chcą podwyżek i dymisji Dorna" - taką informację z 6 stycznia skomentowało tylko w onet.pl ponad 3200 internautów. W portalach interia.pl i wp.pl ukazało się kilkaset dalszych listów. Porażający jest ogrom przebijającej z nich społecznej nienawiści, złości i rozgoryczenia. Wypowiedzi osób rozumiejących i wspierających lekarski postulat jest niewiele, choć sami lekarze próbowali ripostować rozwścieczonym internautom...


Nasz klient - nasz pan
Marcin Kautsch

Przed czterema laty prowadziłem na tych łamach spór z p. dr. Krzysztofem Bukielem na temat rynku w ochronie zdrowia. Dowodziłem, na co mój interlokutor nie chciał wówczas przystać, że już wtedy mieliśmy do czynienia z rynkiem, choć z pewnością nie był to rynek wolny. No, i wyszło na moje. Co więcej, okazuje się, że dziś mamy już do czynienia z bardzo dojrzałym rynkiem: rynkiem klienta. Jedną z charakterystycznych cech takiego rynku jest bowiem to, że producenci lub usługodawcy dostosowują swoje działania do wymagań klienta. (...)


I Ogólnopolska Konferencja Marketing Usług Medycznych "Krakmedica 2005"

Jak się dobrze sprzedać
Halina Kleszcz

Świadomość związku medycyny z ekonomią istniała już w czasach Hipokratesa. Do dziś jednak wszystkie lekarskie kodeksy etyczne zabraniają medykom, przedstawicielom zawodu zaufania publicznego, reklamowania swoich usług. Bardziej jednak przestrzegają tej zasady adwokaci i notariusze niż lekarze. Ale wolny rynek bez marketingu - również w medycynie - jest już nie do pomyślenia. (...)


Modele międzyregionalnej alokacji środków finansowych w systemie opieki zdrowotnej

Popytowe modele finansowania potrzeb zdrowotnych
Marek M. Smoleń

W praktyce finansowania służby zdrowia wyróżnić można dwa punkty widzenia: podażowy i popytowy. W pierwszym przypadku to wielkość infrastruktury oraz liczba kadry, z uwzględnieniem jej struktury oraz działalności, stanowi o podstawowych czynnikach wyznaczających mapę przestrzennej dystrybucji środków. W drugim - przedmiotem decyzji staje się wiązanie wielkości struktury potrzeb zdrowotnych z nakładami służącymi ich zaspokajaniu, a główną przesłankę stanowi tu zróżnicowanie poziomu zasilania finansowego zgodnie z założeniem: większe potrzeby - większe zasoby ekonomiczno-finansowe. Jak z tego wynika, w popytowych modelach istotną rolę odgrywają "potrzeby zdrowotne ludności". (...)


Sarkoidoza
Krzysztof Świerkocki

W prawie 140-letniej historii sarkoidozy wielu badaczy próbowało znaleźć przyczynę występowania choroby. Rozważano etiologię wirusową, bakteryjną nieswoistą, bakteryjną swoistą (nietypowa reakcja na prątka gruźlicy), genetyczną, autoimmunologiczną. Żadna z tych koncepcji nie znalazła jednak potwierdzenia na tyle mocnego, żeby uznać ją za wiążącą. Obecnie renesans przeżywa znowu koncepcja bakteryjnego tła choroby. Czy jednak przyczyną sarkoidozy może być bakteria? (...)


Pozaszpitalne zapalenia płuc
Dariusz Kamiński

Z anatomicznego (i co w praktyce istotniejsze - również z radiologicznego) punktu widzenia zapalenia płuc zwykle dzieli się na: płatowe, odoskrzelowe i śródmiąższowe. Określona lokalizacja może w pewnym stopniu sugerować etiologię - płatowe zapalenia płuc najczęściej powodowane są przez dwoinkę zapalenia płuc, z kolei odoskrzelowe częściej powodowane są przez bakterie Gram (-) i gronkowce. Natomiast śródmiąższowe zapalenia płuc charakterystyczne są raczej dla infekcji powodowanych przez chlamydie, myoplazmy, wirusy i riketsje. (...)


Biosensory - nanotechnologia przyszłości
Mariusz Kielar

Biosensory to wyjątkowo dokładne, miniaturowe czujniki zbudowane dzięki połączeniu doświadczeń nanoelektroniki i biotechnologii. Czułe jak żywe komórki, a jednocześnie precyzyjne dzięki elektronice, znajdą zapewne wkrótce zastosowanie m.in. w analityce medycznej (np. pomiary glukometryczne krwi, inteligentne sterowanie sekrecją soków trzustkowych, etc.), wykrywaniu obecności broni biologicznej (szybkie, przenośne detektory działające w oparciu o systemy biosensoryczne, etc.), kontroli bezpieczeństwa żywności (szybkie testy pokarmów stałych i płynnych na obecność czynników chorobotwórczych, bakterii, BSE, etc.), ochronie środowiska (nowoczesne systemy monitorowania zanieczyszczeń środowiskowych, czystości wód, testy biochemicznego zapotrzebowania tlenowego BOD, etc.) oraz w zaawansowanych badaniach biofarmaceutycznych (technologie odkrywania nowych cząsteczek leków, systemy proteochipowe itp). (...)


Doniesienia naukowe
medNEWS, tk

- Walsartan - wyniki badania VALIANT
- Beta-blokery nie zapobiegają żylakom przełyku


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Piotr Domagała

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


Dotrzymaliśmy słowa
Halina Pilonis

W całym kraju lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z PZ podpisują umowy z NFZ. Dzięki twardym negocjacjom miesięczna stawka kapitacyjna lekarza poz będzie wyższa o około 31 gr od tej, którą proponował Fundusz w grudniu ub.r. Lekarze zastanawiają się, co zrobić, aby negocjacje kontraktów nie kończyły się w sylwestrową noc. (...)


Hakerzy z NFZ

Pod koniec ubiegłego roku lubelski oddział PZ złożył doniesienie do prokuratury o włamaniu się na chroniony hasłem serwis internetowy Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. W styczniu br. prokuratura zaczęła przesłuchania. - Nasz administrator strony komputerowej ustalił, że wchodzono na nią z komputerów lubelskiego oddziału NFZ - mówi Teresa Krystyna Dobrzańska-Pielichowska, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców. Lekarze z Lubelszczyzny już wcześniej podejrzewali, że ktoś informuje urzędników lubelskiego oddziału NFZ o planach związku. Podczas rozmów z pracownikami NFZ lekarze mieli wrażenie, że ci wiedzą wszystko o ich wcześniejszych, roboczych ustaleniach. Dyrekcja oddziału NFZ nie komentuje zarzutów, czeka na wynik śledztwa prokuratury. (...)


W powietrzu i na wodzie

Internetowy portal lekarski Eskulap zapytał lekarzy do jakiej formacji wojskowej chcieliby być powołani. Najwięcej zadeklarowało chęć służenia w lotnictwie i służbach kwatermistrzowskich, nieco mniej chciałoby trafić do desantu i marynarki wojennej. Najmniej chętnych było do artylerii, piechoty i wojsk pancernych. Okazało się, że lekarze cenią sobie podniebne podróże i dalekomorskie wyprawy. Poza tym marynarka wojenna daje możliwość nurkowania w godzinach pracy. (...)


Instrumentalistki do orkiestry!

Lekarze z PZ rozważają, czy wicepremier Ludwik Dorn chciał wcielić do wojska także pielęgniarki z protestujących praktyk lekarzy PZ. Jedna z pielęgniarek, ze względu na wpis w książeczce wojskowej, obawia się, że może trafić do orkiestry wojskowej, choć nie potrafi grać na żadnym instrumencie. Zgodnie z wpisem w książeczce jest bowiem... pielęgniarką - instrumentalistką. Cóż, nawet powołanego do wojska lekarza trudno zmusić, żeby za darmo przyjmował pacjentów w swoim gabinecie. Ale internista może przecież zostać internautą...


Wojewoda nierychliwy

Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego są oburzeni pismem wystosowanym przez Tadeusza Dziubę, wojewodę wielkopolskiego do Marszałka Województwa, prezydenta Poznania, Kalisza, Konina i Piły oraz starostów, burmistrzów i wójtów Wielkopolski. W piśmie wojewoda prosi o pilne zweryfikowanie umów najmu lokali lekarzom z PZ. Wojewoda poleca, by zostały wypowiedziane umowy tym, którzy przyłączyli się do protestu. Sprawa może nie byłaby tak bulwersująca, gdyby nie fakt, że pismo datowane jest na 3 stycznia br., kiedy cała Polska wiedziała już, że wszystkie gabinety lekarskie są otwarte. (...)


Niezamierzona gafa

Prezes NRL Konstanty Radziwiłł przeprosił PZ za to, że nie otrzymało ono oficjalnego zaproszenia na VIII Krajowy Zjazd Lekarzy. W liście do głównego negocjatora PZ Marka Twardowskiego Radziwiłł stwierdził, że była to całkowicie niezamierzona gafa, za którą czuje się odpowiedzialny. Prezes wyraził nadzieję, że nie popsuje to wzajemnych kontaktów. Zapewnił jednocześnie, że na Zjeździe byli delegaci należący do Porozumienia Zielonogórskiego i głos Federacji był dobrze słyszalny. (...)


Radość ekonomisty
Halina Pilonis

Jerzy Miller, prezes NFZ z satysfakcją mówi, że świadczeniodawcy zakończyli ubiegły rok bez nadwykonań. Dla ekonomisty to niewątpliwie sukces zbilansować budżet na zero. Jednak chorzy, którzy czekają miesiącami na wizytę do specjalisty czy na zabieg w szpitalu, nie podzielają radości prezesa. Nie cieszą się również lekarze, którzy twierdzą, że NFZ płaci tak mało, że nie opłaca się przyjmować większej liczby pacjentów. (...)


Komisarz ze Śląska

Od stycznia nowym komisarzem Porozumienia Zielonogórskiego jest Mariusz Wójtowicz, prezes oddziału śląskiego PZ. Wójtowicz ma 39 lat, jest doktorem nauk med., specjalistą ginekologiem. Wcześniej pracował w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Śląskiej AM w Katowicach. Obecnie zarządza dwoma wielospecjalistycznymi NZOZ-ami w Zabrzu, których był współzałożycielem. Przyjmuje też pacjentki. Został uhonorowany tytułem "Lekarz Przyjacielem Kobiety" przyznawanym przez miesięcznik "Twój Styl". (...)


Szafa warszawska
Robert Sapa

Trwające w sumie kilka miesięcy negocjacje z centralą NFZ pozwoliły mi zrozumieć, jak to się dzieje, że urzędnicy Funduszu wciąż produkują przepisy - buble. Roi się od takich zapisów dziwolągów w warunkach ogólnych i szczegółowych umów ze świadczeniodawcami. Przemierzając korytarze centrali NFZ widziałem pokoje nabite po brzegi urzędnikami, którzy poza wizytami w prywatnej służbie zdrowia w Warszawie nigdy nie widzieli, jak działa lekarz w systemie opieki finansowanej ze środków publicznych. Ich jedyny kontakt z tym systemem polega chyba wyłącznie na tym, że pensje, które otrzymują, finansowane są właśnie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. (...)


Czynsz za gabinet w mieszkaniu
Stefan Ancerewicz

Wielu prywatnie praktykujących lekarzy przyjmuje w gabinecie urządzonym w części zajmowanego mieszkania. Wątpliwości naszych Czytelników, mających spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, wzbudziła praktyka doliczania do czynszu pobieranego przez spółdzielnie mieszkaniowe podatku VAT - mimo że lokal jest oznaczony np. w akcie notarialnym jako lokal mieszkalny. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Kundelek
Janina Banachowska

Wypisałam receptę i wysłałam pocztą pod wskazany adres. Nie wiem, czy piesek będzie zachwycony, gdy pani mu będzie wdmuchiwać do pyszczka berotec, ale moja krowa, też z astmą, bardzo szybko pojęła, że dmuchawka jej pomaga i nie miała nic przeciwko leczeniu. Psy są mądrzejsze od krów, niedługo sam się będzie o lekarstwo upominał. (...)


Dolny Śląsk protestuje
Ewa Krupczyńska

Część dolnośląskich szpitali nadal nie zawarła kontraktów na leczenie w 2006 r. Prawie 3 tygodnie trwał protest pracowników szpitala w Kłodzku przeciwko decyzji DOW NFZ, który odmówił podpisania umowy na leczenie w 2006 r. w części oddziałów szpitala. Nie zakontraktował świadczeń na oddziałach: dermatologicznym, urologicznym, neurologicznym i kardiologicznym. Jednocześnie NFZ zakontraktował kardiologię w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, dermatologię w szpitalu w Świdnicy, a pozostałe specjalności - w nowym szpitalu w Polanicy Zdroju. (...)


Nieprawidłowe przetargi
Jacek A. Świeca

Czy szpital w Krośnie był, czy nie był miejscem popełnienia przestępstwa? Co dokładnie się stało? Na te pytania ma udzielić odpowiedzi postępowanie prowadzone przez tamtejszą prokuraturę. Podejrzenia dotyczą rzekomych nieprawidłowości, które miały zajść w trakcie postępowania przetargowego. Oddział nefrologii ma zostać wydzierżawiony prywatnej firmie, która deklaruje przeniesienie go do nowego pawilonu, a także zakup nowych sztucznych nerek. (...)


Za czym idzie pieniądz?
Piotr Miadziołko

"Pieniądz pójdzie za pacjentem" - to hasło często powtarzane w 1999 r., gdy tworzono kasy chorych. Wszyscy myśleli, że w końcu będzie się płacić za to, co faktycznie zostało wykonane. Nikt nie przewidział, że pieniądz "będzie szedł", tak powoli, i to nie za pacjentem - ale za niskim kontraktem. Szpital powiatowy w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) zatrudnia 385 pracowników, ma 216 łóżek, w tym 29 długoterminowych. W rankingu "Rzeczpospolitej" w 2005 r. znalazł się na 10. miejscu w Polsce i 1. w Wielkopolsce. Od 1999 r. przeszedł gruntowną modernizację, począwszy od restrukturyzacji zatrudnienia, skończywszy na remontach. Udało się uzyskać fundusze z zewnątrz pozwalające na dokonanie całkowitego remontu bloku operacyjnego oraz dosprzętowienie szpitala. (...)


Zaorać szpital?
Marzena Sutryk

Budowanie przy ul. Leśnej w Koszalinie rozpoczęto w 1983 r. Miał tu powstać szpital gigant na 1200 łóżek dla województwa koszalińskiego. Budowano go przez 23 lata, za pieniądze z budżetu Ministerstwa Zdrowia oraz ze społecznych składek. I nie wybudowano. Obecnie znów trzeba robić zrzutkę, bo pieniądze są niezbędne na zrównanie z ziemią tego, co zostało z epoki gospodarki planowej. (...)


Z DROGI...

Zgadywanka
Andrzej Musiałowicz

Porozumienie Zielonogórskie z potyczek z centralą NFZ wróciło z tarczą. A my, cała reszta, pozostajemy z ręką, powiedzmy, ... w pokrzywach. Jedyną zagadką jest, kto następny i kiedy pójdzie w ślady PZ? Bo to, że znajdą się naśladowcy tej formy negocjowania umów, jest pewne. (...)


OKIEM DYREKTORA

Tonąć w papierach
Janusz Atłachowicz

Minister zdrowia wydał kilka rozporządzeń regulujących zakres i sposób przekazywania informacji w systemie. Można je zapisywać na różnych nośnikach. Najbardziej znany i rozpowszechniony jest nadal papier, ale coraz częściej wypierają go nośniki elektroniczne. Bardzo popularna stała się magnetyczna lub "czipowa", bankowa karta płatnicza lub kredytowa. System ochrony zdrowia jest biedny i zamiast jednego, elektronicznego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie w NFZ, wymaga kilkunastu papierowych. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot