„Służba Zdrowia” nr 1-4 z 10 stycznia 2005 r.


archiwum 2005
Po Apokalipsie...
Grzegorz Juszczyk, Halina Pilonis

Dlaczego Polska Misja Medyczna nie dotarła do Azji po katastrofie? Stowarzyszenie PMM w ciągu sześciu godzin po kataklizmie zgłosiła gotowość wysłania jednostki ratowniczej (szpitala polowego). Rząd RP nie wyraził na to zgody. (...)


 

PRZEZ TUBĘ

Smutna Księga
Aleksandra Gielewska

Propozycje równoważenia systemu zawarte w raporcie głęboko rozczarowują. Autorzy postulują przede wszystkim racjonalizację wydatków oraz racjonowanie świadczeń. Sygnalizują też potrzebę "podjęcia tematu" odpowiedzialności państwa za zdrowie publiczne i samorządów terytorialnych za realizację funkcji "właścicielskich" wobec placówek. (...)


PRZEZ TUBĘ / Smutna Księga / Aleksandra Gielewska

PANOPTICUM

Zielona Księga
Marek Wójtowicz

Można pożeglować spzozem w stronę supów, ale w jeziorze musi być czysta, żeglowna woda, a nie tylko wodorosty, kamienie, mielizny, wraki i inne przeszkody nawigacyjne. Bez tego nikt przytomny cum nie rzuci i żagli nie postawi. (...)


VOX EX SILESIA

Wróżby na 2005
Andrzej Sośnierz

Kilkakrotnie na tych łamach zamieniałem się w Kasandrę i wieszczyłem pogorszenie sytuacji. Niestety, złe prognozy się sprawdziły, wszystkie błędy, jakie były do przewidzenia i popełnienia - popełniono, wszystkie głupoty, które można było wymyślić - wymyślono i usiłowano wcielić w życie. Czasy się jednak powoli zmieniają i w tym roku postanowiłem przyjąć funkcję Wróżbity. (...)


TYLKO FAKTY

Pomarańczowy agent
Marek Nowicki

Wyniku ukraińskich wyborów miało przesądzić nie głosowanie, tylko talerz zupy, którą Wiktor Andriejewicz Juszczenko zjadł z apetytem na początku września podczas kolacji w jednej z podkijowskich daczy. Zupa była dobrze przyprawiona. Czterochlorodwubenzodioksyną. Substancja dobrze rozpuszcza się w wodzie: jest bezbarwna, bezwonna i 10 tys. razy bardziej trująca od cyjanku potasu. (...)


Wydatki 2004
dp

Pod koniec ub. r. NFZ rozwiązał rezerwy budżetowe i przeznaczył je na świadczenia. Między oddziały podzielono 195 mln zł. Prezes NFZ Jerzy Miller poinformował jednak, że aby zapłacić za wszystkie wykonane przez świadczeniodawców usługi, potrzeba 2 miliardy zł. (...)


VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TERAPII LEKOWEJ W ZAKAŻENIU HIV - GLASGOW 2004

W Szkocji o AIDS
Justyna Kowalska

Idealnego leku nie ma i jest mało prawdopodobne, aby pojawił się w najbliższej przyszłości. Również szanse na opracowanie skutecznej szczepionki terapeutycznej maleją proporcjonalnie do postępu badań w tej dziedzinie. (...)


II INTERAKTYWNA KONFERENCJA NAUKOWA W BYTOMIU I WIŚLE

Problemy perinatologii i ginekologii
Marzena Gałaga

Po dwóch latach przerwy, śląskiemu środowisku ginekologów i położników udało się powrócić do kontynuacji dzieła zapoczątkowanego przez nieżyjącego już prof. Kazimierza Kamińskiego, który w 2002 roku zorganizował I Interaktywną Konferencję Naukową poświęconą aktualnym problemom peri-natologii i ginekologii. Organizacji drugiej konferencji podjął się Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii ŚAM w Bytomiu. (...


Łagodny rozrost gruczołu krokowego
Barbara Darewicz, Marcin Chlabicz

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (benign prostatic hyperplasia - BPH) jest jedną z najczęstszych chorób u mężczyzn po 50. roku życia. Występuje u ponad 50% mężczyzn po 60 r. życia Od 15 do 30% tych pacjentów cierpi z powodu dokuczliwych objawów ze strony dolnych dróg moczowych (lower urinary tract symptoms - LUTS), które pogarszają jakość życia, zaburzając zarówno dzienną aktywność, jak i sen. (...)


Nietrzymanie moczu u kobiet
Tomasz Rechberger

Nietrzymanie moczu (NM) jest poważnym problemem medycznym, dotykającym wg różnych źródeł od 17 do 46%, a nawet 60% populacji kobiet. Specyficzny charakter schorzenia powoduje, że znaczna część kobiet ukrywa objawy, traktując je jako wstydliwe lub jako jeden z nieuniknionych skutków procesu starzenia. Szacuje się, że ponad 40% kobiet zwleka ponad 5 lat, zanim zwróci się z tym problemem do lekarza. (...)


Nowotwory układu moczowo-płciowego
Joanna Żmiejewska

Częstość występowania nowotworów układu moczowo-płciowego jest obecnie tak duża, że ich diagnozowanie, leczenie oraz sprawowanie kontroli nad chorymi poddawanymi terapii zajmuje połowę czasu pracy urologów. (...)


Akcja "Servier dla Serca" zakończona!

Ogólnopolska bezpłatna akcja profilaktyczno-diagnostyczna "Servier dla Serca" została zakończona. W ciągu 6 tygodni mieszkańcy 14 polskich miast w Kardiologicznej Poradni Servier mogli bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy i cholesterolu, przeprowadzić badania EKG, skorzystać z porady kardiologa. Celem akcji było przebadanie zgłaszających się osób pod kątem ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. (...)


Doping genowy
Daniel P. Potaczek

Wzrost ekspresji genu VEGF w układzie krążenia powodować może zwiększenie wydolności mięśnia sercowego oraz gęstości siatki naczy-niowej w narządach, a w sumie - zwiększenie dostawy krwi i tlenu do tkanek. Geny endorfin i enkefalin mogą odpowiadać za przewlekłe uśmierzenie bólu pourazowego bądź związanego z nadmiernym wysiłkiem. (...)


Doniesienia naukowe
medNEWS, tk

- Potwierdzono korzystny wpływ kwasu foliowego na rozwój płodu
- Lamotrygina zapobiega aurze migrenowej
- Szczepienie przeciw grypie - śródskórnie czy domięśniowo?
- Leki przeciwdepresyjne a ryzyko zawału serca
- Kardiowerter-defibrylator nie poprawia rokowania w zawałe serca
- Topiramat wspomaga leczenie otyłości


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach
Grzegorz Napiórkowski

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami.


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine
Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. Kurs zawiera terminologię medyczną, powtarza i rozszerza struktury gramatyczne oraz słownictwo. Nacisk jest położony na: szeroko rozumianą komunikację w sytuacjach związanych z życiem zawodowym oraz codziennym, język stosowany podczas prezentacji, rozwój umiejętności czytania prasy specjalistycznej, symulacje językowe w zakresie języka zawodowego, pisanie dokumentacji medycznej. (...)


Medyczne ratownictwo specjalistyczne
tekst Marcin Kowalski, fot. Agata Paczesna

Grupa Ratownictwa Specjalnego (GRS) wchodzi w skład Stowarzyszenia "Warszawska Grupa Wysokościowa - S 12". Wzorowana jest na sprawdzonych wzorcach z USA i Kanady oraz krajów europejskich. Celem stowarzyszenia jest ratowanie zdrowia i życia ludzi w nagłych stanach zagrożenia. Realizacja tego celu odbywa się poprzez utrzymanie w gotowości grupy interwencyjnej, która może być uruchomiona w każdej chwili, uzupełniając ogniwa zintegrowanego sytemu ratownictwa. (...)


Ekstrema w zdrowiu
Krzysztof Bukiel

Współczesne społeczeństwa starają się unikać ekstremizmów, zwłaszcza ideologicznych. Wynika to z doświadczeń ostatniego stulecia, gdy dziesiątki milionów ludzi straciło życie w imię obłąkańczych ideologii. (...)


CZAS PRACY

Balwierz w dziczy
Ryszard Kijak

Czas pracy to jedna z głównych dziedzin, którą interesują się związki zawodowe. Ale żaden z działających w ochronie zdrowia związków zawodowych nie został zaproszony przez MZ do przedstawienia uczestnikom konferencji "Czas pracy - nowe wyzwanie w ochronie zdrowia" swojego stanowiska w tej żywotnej dla pracowników sprawie. Dziwiła też nieobecność przedstawicieli mediów. Byli za to goście z Wielkiej Brytanii. (...)


Czekamy na dialog

Ze Zdzisławem Sabiłło, wiceprezesem Stowarzyszenia Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce, rozmawia Mariusz Gujski. (...)


Żelazna dama komisarzem PZ
Dorota Pilonis

Doktórka, ty tu jeszcze wrócisz! - żegnał Bożenę Janicką dyrektor szpitala w Koninie, kiedy odchodziła z pracy. Nie wróciła. Prowadzi własny NZOZ, sama jest dyrektorem. Od stycznia pełni funkcję komisarza Federacji PZ. (...)


Powrót do przeszłości
Marzena Gałaga

3-letnie umowy w stomatologii i specjalistyce, wzrost wartości punktu o ok. 12 proc. oraz obietnica uczciwego podziału pieniędzy z centrali NFZ - to zdaniem członków PZ ze Śląska sukcesy ubiegłorocznych negocjacji kontraktów na 2005 r. (...)


MOJA PRAKTYKA

Duże wymagania za godziwe pieniądze

Z dr. Pawłem Staszkiem, lekarzem rodzinnym z Polski pracującym od 15 lat w Wielkiej Brytanii, rozmawiają Marcin Mikos i Grzegorz Juszczyk.


FELIETON

Porozumienie lekarstwem
Mariusz Wójtowicz

Jaki będzie dla polskiej ochrony rok 2005? Na pewno - nie będzie to rok przełomu, a jedynie trwania błędnego systemu, stworzonego przez ludzi nie myślących o rzeczywistym dobru pacjenta, a tym bardziej - dobru pracowników ochrony zdrowia. Będzie to rok populizmu decydentów, mówiących o świadczeniach zdrowotnych najwyższego poziomu należnych wszystkim obywatelom RP równo, bez zwłoki. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Jak zatrudniać?
Stefan Ancerewicz

Umowa zlecenia kusi, bo nie zawsze za zleceniobiorcę trzeba opłacać składkę ZUS, zleceniodawca nie ma również wielu obowiązków, które obciążają pracodawcę. Niestety, w przypadku pracy w gabinecie lekarskim ta forma umowy cywilnej z de facto pracownikiem - z jednym wyjątkiem - nie wchodzi w rachubę. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Zanim się zacznie
Zygmunt Jazukiewicz

Przepisy prawne zmuszają właścicieli prywatnych praktyk i nzozów do gruntownych remontów przychodni. Aby to Państwu ułatwić, na łamach "Kontraktu" rozpoczynamy publikację cyklu artykułów, które pomogą przebrnąć przez gąszcz przepisów prawnych związanych z prawem budowlanym, wybrać wykonawcę robót, materiały oraz technologię. (...)


PUBLIC RELATIONS

Pokój na świecie i public relations
Grzegorz Żurawski

Będę się starał przekazać podstawową wiedzę i metody stosowania narzędzi PR, a także metody pozytywnego kształtowania wizerunku. Opowiem o wystąpieniach publicznych i mowie ciała, o tym, jak przeciwdziałać tzw. sytuacjom kryzysowym, jak korzystać z dziennikarzy i jakie są Państwa prawa w kontaktach z mediami. Powiem także, jak powinna wyglądać strona w internecie Państwa praktyki i co to jest PR wewnętrzny. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Adyć ręcznik był!
Janina Banachowska

Przyjechała po mnie policja. W rzece, niedaleko Ośrodka Zdrowia, znaleziono pod lodem zwłoki kobiety. Była to czterdziestoletnia alkoholiczka, zaginęła przed czterema dniami, wiadomo było, że piła u sąsiadów po przeciwnej stronie rzeki. Widocznie wyszła z domu i próbowała przejść po kamieniach na drugą stronę, poślizgnęła się i upadła twarzą do wody. (...)


Wróżenie z fusów
(s.)

Kiedy pod koniec ub.r. wiceminister zdrowia Wacława Wojtala zapoznała posłów sejmowej Komisji Zdrowia z resortową informacją na temat zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nawet przedstawiciel SLD skwitował jej wystąpienie słowami: "przerażający obraz służby zdrowia". Już na koniec czerwca ub.r. zobowiązania wymagalne wyniosły ponad 5,5 mld zł (66% zobowiązań ogółem). (...)


SONDA REDAKCYJNA

203 i nadlimity w sądach
(s.)

Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie jako pierwszy na Mazowszu wygrał proces z NFZ w sądzie II instancji o środki za ponadlimitowe usługi. Sąd nakazał Funduszowi natychmiastową zapłatę 564 tys. zł za nadwykonania od 2002 r. i ok. 110 tys. zł odsetek. (...)


PORTRET SZPITALA

Stawka na jakość
Małgorzata Twardowska

Miniony rok był dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu rekordowy pod względem osiągnięć i uzyskanych wyróżnień. Szpital stał się pierwszą placówką służby zdrowia w kraju legitymującą się certyfikatem ISO w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakością, bhp i środowiskiem). (...)


INFRASTRUKTURA

Szpitale pod prądem
Mariusz Pałaszewski

Szpitale są w stanie znacznie zredukować zużycie energii nawet w trakcie bieżącej eksploatacji, choćby tylko dzięki zastosowaniu stosunkowo prostych metod oszczędnego gospodarowania energią. Metody te to przede wszystkim poprawa organizacji pracy i zarządzania szpitalem, szkolenie i zainteresowanie personelu problemami oszczędzania energii, regularna kontrola wydatków i pomiary zużycia energii, stosowanie odpowiedniego oświetlenia i prawidłowe umieszczenie źródeł światła w szpitalu, poprawa izolacyjności przewodów w istniejących budynkach oraz ich właściwa i bieżąca konserwacja. (...)


OKIEM DYREKTORA

Nienormalna normalność
Janusz Atłachowicz

Wymyślają nam ustawy, których jako zarządzający nie jesteśmy w stanie zrealizować. Falandyzujemy - czyli próbujemy znaleźć rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie zakładu, ponosząc osobiste ryzyko i narażając się na zupełnie niesłuszne i nieprzychylne opinie. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Zgoda pacjenta
Stefan Ancerewicz

W życiu każdego lekarza może się zdarzyć sytuacja, w której niemożliwe jest uzyskanie zgody pacjenta na podjęcie czynności medycznych koniecznych dla dobra chorego. Co wtedy? Ustawodawca przewidział takie sytuacje i nałożył na lekarza obowiązek dochowania pewnych reguł. (...)


FORUM MENEDŻERÓW

Jakiej polityki potrzebujemy?
Michał Milczarek

Rozwiązania proponowane w autopoprawce rządowej do ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zozów należy ocenić jako niewystarczające i połowiczne, czyli nieskuteczne. (...) Nie wykazano dotychczas, aby dla realizacji zadań szpitala projektowana spółka użyteczności publicznej była lepszą formą od spółki prawa handlowego. (...)


NOWE TECHNOLOGIE

Wyjść ze skansenu
Jolanta Lenartowicz

Klinikę Onkologii AM w Poznaniu wyposażono w super kolposkop cyfrowy, prowadzi się też zaawansowane rozmowy na temat zakupu pierwszego w Polsce, ultranowoczesnego aparatu do nieinwazyjnego badania szyjki macicy. Wszystko to ma pokazać zarówno pacjentkom, wciąż niechętnie poddającym się badaniom, jak i innym ośrodkom specjalistycznym, że jest sposób na często śmiertelną w Polsce chorobę. (...)


POŻEGNANIE

Zmarł Wrzesław Romańczuk

W wieczór sylwestrowy zmarł nagle w wieku 48 lat dr hab. n. med. Wrzesław Romańczuk, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyr. Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, wcześniej - wieloletni dyrektor Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, jeden z najlepszych polskich menedżerów zdrowotnych. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot