„Służba Zdrowia” nr 73-76 z 23 września 2004 r.


archiwum 2004
 
Wydmuszki
Aleksandra Gielewska

Jak mówi wicepremier Jerzy Hausner, upadłość bywa korzystna. Coraz częściej to obserwujemy: powstają zozy "wydmuszki", niby zlikwidowane, ale nie do końca, więc chroniące samorządy terytorialne od odpowiedzialności przed wierzycielami. Tymczasem - nikt nie jest w stanie określić globalnego zadłużenia w służbie zdrowia. Różne źródła podają kwoty od 3 do 5-8, a nawet 12 miliardów. Ta ostatnia to tyle, ile wynoszą roczne wydatki NFZ na szpitale. (...)


/ Wydmuszki / Aleksandra Gielewska

PANOPTICUM

Zjazd STOMOZ
Marek Wójtowicz

Nadzieja delegatów STOMOZ, że będzie lepiej, wynika z faktu, że już gorzej być nie może. Brak środków i pomysłu na szybką spłatę gigantycznych długów służby zdrowia, przerwy w wypłatach wynagrodzeń za pracę etatową, za dyżury i na nocnej zmianie, nierealizowana w większości placówek podwyżka "203", brak środków inwestycyjnych na odtworzenie przestarzałego sprzętu medycznego lub po prostu złomu medycznego - to aktualny obraz sytuacji. No, a jeżeli tego wszystkiego, co wymieniłem, nie ma, to znaczy, że musi być lepiej. Bo poniżej "niemania" już nic nie ma. (...)


VOX EX SILESIA

Co potem?
Andrzej Sośnierz

Bardzo nam się w ochronie zdrowia pokomplikowało i nie ma już dziś prostych sposobów na wyjście z trudnych sytuacji. A wszystko, co trzeba będzie zrobić, będzie trudne i skomplikowane. Bardzo się to nie podoba politykom - tym rządzącym obecnie, jak i tym, którzy do rządzenia się przygotowują. Wszyscy chcieliby rozwiązań łatwych i przyjemnych, które gwarantowałyby im szybki i spektakularny sukces. Tym oczekiwaniom polityków służą niektórzy "pseudorefomatorzy", szermujący hasłami: "teraz nie rewolucja, a ewolucja", "nie stać nas na kolejne zmiany szyldów" (zaręczam, że każdy dzień trwania obecnego systemu przynosi większe straty niż koszt nowych pieczątek i szyldów), że "służba zdrowia nie zniesie kolejnej reformy". (...)


Kongres Uzdrowisk Polskich

Ratujmy polskie uzdrowiska
Unia Uzdrowisk Polskich

Na przełomie września i października obradować będzie w Nałęczowie XIII Kongres Uzdrowisk Polskich - doroczne ogólnopolskie spotkanie branży uzdrowiskowej, od trzech lat organizowane wspólnie przez Izbę Gospodarczą "Uzdrowiska Polskie", Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP i Unię Uzdrowisk Polskich. (...)


Z pamiętnika lekarza poz
Janina Banachowska

Zrobiło się burzowo. Mój pacjent, po zawale, z niemiarowością i chorobą wieńcową, wracał z łąki, gdzie sprawdzał stan swojego siana: czy nadaje się do zwiezienia. Złapała go burza. Gdy przechodził koło wysokich drzew, w jedno z nich uderzył piorun. Odprysk pioruna dosięgnął chłopa, powalając go na ziemię. Po chwili wstał, miał oparzoną rękę, lecz poza tym czuł się dobrze. Z tym przyszedł do mnie. Zbadałam go dokładnie, bo według mnie nie powinien już żyć, ale on wyglądał doskonale. Nie stwierdziłam niemiarowości, ciśnienie 140/80, na wszelki wypadek wezwałam karetkę i odesłałam pacjenta do szpitala. Na izbie przyjęć zrobili mu EKG, które nie wykazało żadnych zmian. Wyglądało, jakby blok przedsionkowo-komorowy sam znikł. Chciano go zatrzymać na obserwacji, jednak pacjent się nie zgodził. Z wynikami badań wrócił do mnie. Musiałam zgodzić się z faktem, że piorun wyleczył mojego pacjenta z sercowych przypadłości. (...)


II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej - Wrocław, 29 września - 2 października

Stawiamy na wiedzę i naukę


Z prof. dr. hab. Andrzejem Steciwko, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej rozmawia Ewa Krupczyńska. (...)


Dokąd zmierza medycyna rodzinna w Polsce?

Pięciogwiazdkowy lekarz rodzinny
Andrzej Steciwko, Donata Kurpas

Medycyna rodzinna jest młodą dyscypliną. W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat stworzono dobrze funkcjonujący system kształcenia przed- i podyplomowego, oparty na europejskich doświadczeniach i wytycznych, wypromowano nowoczesny system opieki podstawowej zorientowany na pacjenta. Nadal jednak istnieją problemy natury organizacyjnej i finansowej, konieczne jest też stworzenie warunków do zaistnienia medycyny rodzinnej jako dyscypliny naukowej. (...)


Jak leczyć pierwotne systemowe zapalenia naczyń?
Kazimierz A. Wardyn, Katarzyna Życińska

Pierwotne zapalenia naczyń to idiopatyczne choroby układowe, manifestujące się różnorodnymi objawami klinicznymi, zależnymi od kalibru naczynia zajętego procesem chorobowym. Zmiany zapalne mogą dotyczyć wszystkich rodzajów naczyń - tętnic, tętniczek, żył i kapilar, powodując zamknięcie naczynia i w efekcie martwicę struktur otaczających. (...)


 
O edukowaniu lekarzy w onkologii
Jan Kornafel

Nie podzielam poglądu o wysokim poziomie wykształcenia onkologicznego ogółu lekarzy; w jego podniesieniu upatruję jedną z możliwości poprawy wyników leczenia nowotworów złośliwych w Polsce. (...)


/ O edukowaniu lekarzy w onkologii / Jan Kornafel
Problemy w reumatologii
Jacek Szechiński

W świadomości dużej części naszego społeczeństwa pokutują nadal mity przyczyniające się do marginalizowania problemu, jakim są choroby reumatyczne. Pierwszym jest przeświadczenie, że "reumatyzm" to pojęcie - worek, do którego można wrzucić wszystkie problemy dotyczące chorób narządu ruchu. Nic bardziej mylnego. Reumatologia obejmuje ponad 130 chorób, różniących się etiologią, przebiegiem, rokowaniem i co najbardziej istotne - sposobami leczenia. (...)


Osteoporoza w chorobach XXI wieku
Wanda Horst-Sikorska, Michalina Marcinkowska

Celem leczenia osteoporozy nie jest zwiększenie gęstości mineralnej kości, lecz zapobieganie pierwszemu i/lub następnemu złamaniu, a także poprawa jakości życia pacjentów. Leczenie powinno uwzglę-dniać postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne. Obok farmakoterapii ważne jest uświadomienie pacjentom przyczyn i skutków osteoporozy oraz tego, że poprzez swoje własne działania profilaktyczne mogą mieć duży wpływ na przebieg schorzenia. Chodzi tu przede wszystkim o eliminację tych czynników ryzyka, na które potencjalnie można wpływać. (...)


Następstwa niedoboru estrogenów
Diana Jędrzejuk, Andrzej Milewicz

Niezwykle istotnym faktem wynikającym z niedoboru estrogenów u kobiet, poza odległymi następstwami zwiększającymi śmiertelność (zespół metaboliczny, cukrzyca typu 2, osteoporoza oraz nowotwory), jest zespół klimakteryczny ze swoimi objawami, które istotnie obniżają jakość życia kobiety. Ze względów życiowych - najważniejszym skutkiem metabolicznym niedoboru estrogenów u kobiety jest zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu krążenia. (...)


Telemedycyna - przyszłość i postęp w medycynie rodzinnej
Maria Bujnowska-Fedak

Elektroniczny stetoskop umożliwia lekarzowi lub wykwalifikowanej pielęgniarce środowiskowej zdalne osłuchiwanie serca i płuc u pacjentów z zastoinową niewydolnością krążenia. Elektroniczny ciśnieniomierz i pulsoksymetr monitorują na bieżąco wartości ciśnienia tętniczego i wysycenie tlenem krwi tętniczej u osób z chorobami układu krążenia i układu oddechowego. System można wyposażyć również w elektroniczną wagę, cyfrowy termometr, sprzężony z komputerem glukometr, niezbędny w monitorowaniu na odległość pacjentów z cukrzycą. (...)


Neurologia dla każdego - aktualne osiągnięcia w diagnostyce i terapii chorób układu nerwowego

Ekspresowy transfer wiedzy
Marek Naumiuk

Udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroby układu pozapiramidowego, padaczka, bóle głowy, choroby otępienne, intensywna terapia w chorobach neurologicznych, laminopatie, choroba Creutzfeldta-Jakoba, neuropatie genetyczne - to tylko niektóre tematy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Neurologia dla każdego - aktualne osiągnięcia w diagnostyce i terapii chorób układu nerwowego", która odbędzie się w Lublinie w dniach 22-25 września. Organizatorzy oceniają, że w konferencji - od tej pory organizowanej co trzy lata w przerwach między krajowymi zjazdami Polskiego Towarzystwa Neurologicznego - weźmie udział ponad 1000 lekarzy. (...)


Neurosonologia - czy ktoś o niej słyszał?

Neurosonologia, czyli diagnostyka ultrasonograficzna układu nerwowego, jest młodą dziedziną badań. Jej historia zaczęła się ponad trzydzieści lat temu, kiedy po raz pierwszy ujrzano tętnice szyjne na ekranie ultrasonografu. (...)


Rada wie lepiej
Dorota Pilonis

Zakończył pracę zespół powołany przez ministra zdrowia, który miał przygotować ogólne warunki kontraktowania świadczeń na 2005 r. Założenia przyjęte przez Radę Sterującą zaskoczyły członków PZ. Rada odrzuciła większość postulatów przyjętych przez podzespół ds. poz. (...)


Komisarz jak w Unii
Dorota Pilonis

Województwo wielkopolskie przejmie po lubuskim dowodzenie Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia PZ. W grudniu pierwszy komisarz Federacji przekaże władzę komisarzowi elektowi. Bożena Janicka, członek Sekretariatu PZ, została wybrana przez zarząd Związku Pracodawców Wielkopolski PZ komisarzem elektem. To ona w styczniu 2005 r., po Robercie Sapie, przejmie kierowanie Federacją. (...)


Więcej czyli mniej
Dorota Pilonis

W projekcie planu finansowego na 2005 rok przygotowanym przez zarząd NFZ, a zakwestionowanym przez ministra zdrowia, na podstawową opiekę zdrowotną przewidziano 10,51% budżetu Funduszu. Rada NFZ nie uchwaliła planu w ustawowym terminie, przygotowuje go minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. (...)


Stawiamy na POZ!
Bogusław Zięta

Wracamy do prac nad dokumentem programowym PZ. POZ jest głównym i fundamentalnym ogniwem systemu ochrony zdrowia - zapisaliśmy. Zapis jest lapidarny, ale niezwykle istotny. Nie tylko dla nas, lekarzy, ale przede wszystkim dla starzejącego się społeczeństwa. Społeczeństwo, w tym i my jako przyszli emeryci (daj Boże, dożyć), łatwego życia mieć nie będziemy. Dlaczego? Wystarczy poczytać prasę. Gazety co dzień donoszą: "Lekarze opuszczają szpitale", "Masowy exodus na Zachód", "Personelu już brakuje", "Wciąż nie mamy systemu ratownictwa medycznego" itp. (...)


Praktyki bez pielęgniarek?
Dorota Pilonis

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy prowadzą prywatną praktykę, nie mogą zatrudniać pielęgniarki i położnej środowiskowej-rodzinnej - tak interpretują przepisy ustawy o zawodzie lekarza NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Jedyne wyjście - to przekształcenie indywidualnej praktyki w nzoz. (...)


Zmiany na lepsze?
Dorota Pilonis

Dolnośląski Oddział NFZ wypłaci lekarzom zaległe pieniądze. Był im winny 250 tys. zł za usługi wykonywane w okresie, kiedy nie mieli podpisanych umów - od stycznia do kwietnia br. (...)


Jak utworzyć NZOZ
stancer

Aby przekształcić dotychczas wykonywaną prywatną praktykę lekarską w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, należy przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami ustawy o zozach oraz niedawno uchwalonej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy o zozach, nzoz może rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, który prowadzi wojewoda. Warunkiem uzyskania wpisu jest spełnianie przez nzoz wymogów określonych w art. 9-11 ww. ustawy. (...)


Koniec problemów ze sprawozdawczością
Dorota Pilonis

Przepisy, na które powoływał się NFZ wymagając od lekarzy poz rozszerzonej sprawozdawczości świadczeń wykonanych na rzecz wszystkich pacjentów, dotyczą tylko osób spoza listy aktywnej lekarza. Najprawdopodobniej - Zarząd NFZ przyjął wadliwą prawnie uchwałę, a w ślad za nim również dyrektorzy oddziałów Funduszu domagali się od świadczeniodawców rozszerzonej sprawozdawczości. (...)


Czas na porządki
Robert Sapa

W wielu oddziałach NFZ zepsucie zaczęło sięgać zenitu. Najlepszym przykładem jest oddział małopolski, gdzie, aby zaprowadzić porządek, musiały wkroczyć organy ścigania. W myśl zasady, że ryba psuje się od głowy, nowy minister zdrowia zaczął sprzątanie podwórka NFZ od usunięcia prezesa. Jednak różne patologie tak wsiąkły w organizm oddziałów Funduszu, jak ciecz w pampersa - mimo usilnego wyżymania nie da się wycisnąć ani kropli. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot