„Służba Zdrowia” nr 39-42 z 27 maja 2004 r.


archiwum 2004
Każdemu według zasług

Premier Belka, po konsultacjach z rzeszą zdrowotnych ekspertów, wie już znacznie więcej o naszym systemie niż przed konsultacjami. Wicepremier Hausner z kolei sam od dawna jest już ekspertem zdrowotnym, zwłaszcza od spółek użyteczności publicznej. Niestety, rosnąca w oczach wiedza członków rządu o systemie ochrony zdrowia nie oznacza, że przyspieszamy z naprawianiem sytuacji. Ciągle w niesprecyzowanej dotąd przyszłości mają zostać zaprezentowane założenia do projektu ustawy o ubezpieczeniu w NFZ (obecny projekt, już po uzgodnieniach międzyresortowych, przestał się nadawać do dalszych prac?), niewykluczone też, że raczej później niż prędzej poznamy ostateczne decyzje w sprawie podwyżek 203 (podobno rząd jeszcze nie wie, ile spzozy naprawdę na nie wydały, istnieje też zbyt wiele możliwości rozwiązania tego problemu, nie może się więc zdecydować na wybór tylko tej jednej, jedynej. Tymczasem mijają dni, tygodnie, miesiące, rząd swoje pensje otrzymuje regularnie, bo wydatki na ten cel ma zapisane w ustawie budżetowej, a nie - jakiejś tam, wystrajkowanej, o podwyżkach 203. Rząd ma też dostęp do świadczeń dla VIP-ów; szpitale MSWiA nie cierpią wszak takiego niedostatku jak zadłużone po uszy powiatowe. Czyli - każdy ma, na co zasługuje...


PANOPTICUM

Między nami pasożytami
Marek Wójtowicz

Sprawdzona, alternatywna w stosunku do zatrudnienia etatowego forma pozyskiwania usług lekarskich czy pielęgniarskich - stają pod znakiem zapytania. Ustawodawca pisze wyraźnie i czarno na białym, że nie jest możliwe prowadzenie na terenie spzozu - w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej lub pielęgniarskiej - działalności polegającej na udzielaniu takich samych jak spzoz świadczeń zdrowotnych. A to oznacza, że oprócz incydentalnych patologii ze szpitalnymi fundacjami wylewa się z kąpielą śliczne, dobrze rokujące dziecko, tj. kontrakty, które mogą być zbawieniem w obliczu unijnej normy 48-godzinnego tygodnia pracy. (...)


VOX EX SILESIA

Nowe rozdanie?
Andrzej Sośnierz

Sytuacja, która ostatnio powstała w resorcie zdrowia, jest dość niespodziewana. Ktoś mógłby powiedzieć, że na swój sposób jest nawet nobilitująca. Otóż kierowanie Ministerstwem Zdrowia przejął osobiście wicepremier rządu RP, co można byłoby uznać za wyraz docenienia wagi problemów i znaczenia całej branży. Można jednak mieć wątpliwości, czy tak właśnie należy oceniać to wydarzenie. Niestety, sytuacja jest wymuszona okolicznościami. Premier po prostu nie miał innego wyjścia. Z tonących okrętów pod nazwą Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia coraz to któryś z głównodowodzących w panice wysiada, a nowych coraz trudniej znaleźć. (...)


Dyrektor za kraty?
Stefan Ancerewicz

Teoretycznie za kilka miesięcy może się znaleźć w więzieniu dyrektor publicznego szpitala, skazany za winy popełnione przez system i urzędników. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko do tego nie dojdzie. (...)


Bez czarów
Halina Kleszcz

Małopolska Rada Zdrowia Publicznego zaprosiła do Krakowa na III Ogólnopolską Konferencję najbardziej aktywne grupy eksperckie, pracujące nad koncepcjami naprawy systemu. Rada wyszła z założenia: najwyższa pora, by eksperci mogli przedyskutować własne stanowiska. Pierwszą część spotkania poświęcono promocji koncepcji zrodzonych w Małopolsce. (...)


Problemy podczas rejestrowania zakładów
Krzysztof Nyczaj, Maria Kadylak, Maciej Sodkiewicz

Warunkiem umożliwiającym rozpoczęcie działalności przez zakład opieki zdrowotnej jest jego zewidencjonowanie w państwowych rejestrach. Jak się okazuje, sprawa nie jest wcale łatwa, a wynikające z przepisów rozwiązania to bardzo dobry przykład administracyjnego przeregulowania, które utrudnia funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. (...)


Dostępność leków po akcesji
Bożena Płatos

Czy i jak wejście Polski do Wspólnoty oraz zapisy nowego prawa farmaceutycznego wpłyną na dostępność leków? - na to pytanie szukano odpowiedzi podczas konferencji prasowej "Dostępność leków po akcesji" (14 maja), zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Związek reprezentował Cezary Śledziewski, prezes zarządu oraz wiceprezes Wojciech Kuźmierkiewicz, gośćmi honorowymi byli: Greg Perry, dyrektor generalny EGA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych) oraz Beata Stępniewska, menedżer EGA. (...)


Innowacje
Bożena Płatos

Trzeba produkować więcej, szybciej, taniej i nowocześniej, najlepiej leki innowacyjne, bo te przynoszą największe dochody. Powstają więc firmy globalne, dysponujące ogromnymi środkami na prace badawcze ukierunkowane na poszukiwanie nowych leków, zwłaszcza w najbardziej dochodowych dziedzinach medycyny. Ale czy tylko kasa jest tym kołem napędowym? (...)


Konsultacje na temat reformy

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sali Okrągłego Stołu, odbyło się 21 maja pierwsze spotkanie premiera Marka Belki z ekspertami ze środowisk medycznych, społecznych, samorządowych i ekonomicznych, zajmujących się sprawami służby zdrowia. (...)


Rząd obiecuje

Wicepremier Jerzy Hausner, pełniący obowiązki ministra zdrowia, zapowiedział uporządkowanie sytuacji w opiece zdrowotnej: restrukturyzację zadłużenia spzozów, przekształcenia zakładów w spółki, przygotowanie ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych (nowej?), dokonanie niezbędnych zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżący rok, wreszcie - uporządkowanie sytuacji w zakresie gospodarki lekami. (...)


Bunt słabnie?

18 maja Rada Ministrów zapoznała się z problemem wypowiadania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wypowiedzenia pojawiły się w 3 oddziałach NFZ: lubelskim, mazowieckim i świętokrzyskim. (...)


Nie można odebrać 203

Sąd Najwyższy w najnowszym wyroku w sprawie tzw. ustawy 203 usunął ostatecznie wątpliwości na temat przejściowego charakteru ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń, przyznającej podwyżki 203 i 110 zł w 2001 i 2002 r. pracownikom służby zdrowia. Otóż podwyżki przyznane w trybie tej ustawy nie mają charakteru przejściowego - orzekł SN. (...)


Był ministrem krótko

Wojciech Rudnicki był ministrem zdrowia przez 17 dni. Z powodu choroby kręgosłupa trafił do szpitala; niebawem zrezygnował z pełnienia funkcji.


Konflikt interesów został już dostrzeżony

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej zaapelowała do Ewy Kralkowskiej o niezwłoczne zrzeczenie się przez p. wiceminister funkcji członka Naczelnej Rady Lekarskiej, dostrzegając (17 maja br.) "rozdźwięk między interesami rządu a samorządu lekarzy", wykluczający możliwość ich pogodzenia. (...)


 
Doktor Olga
Ryszard Kijak

Bardzo się cieszę, że spełniają się moje plany. W Polsce spotkałam wielu miłych, życzliwych ludzi, którzy ogromnie mi pomogli. A czterysta zł, które udaje mi się czasem zarobić, to bardzo dużo pieniędzy. Naprawdę da się przeżyć za taką sumę - przekonuje optymistycznie doktor Olga. Ten ostatni pogląd podzielają chyba także polscy pracodawcy; ich zdaniem lekarze i tak zarabiają za dużo. Na wezwanie do szpitala mogą przecież przyjechać rowerem albo się przebiec dla zdrowia. Mogą żyć jak doktor Olga. Na darowanym łóżku i z pożyczonym biurkiem, a po pracy - sprzątać mieszkania kapitalistów i niańczyć cudze dzieci. (...)


/ Doktor Olga / Ryszard Kijak
Z pamiętnika lekarza poz
Janina Banachowska

Koło południa przyszła kobieta z rozciętą stopą - motyką, którą rozbijała grudy na polu. Rana nieładna, szarpana, dokładnie zabrudzona. Posadziłam ją nad wiadrem z roztworem riwanolu i kazałam pół godziny moczyć. Potem jeszcze przemyłam wodą utlenioną. Rana nie nadająca się do szycia, a również do obłożenia żywicą. Trzeba ją będzie codziennie moczyć, póki cały brud nie wyropieje. Jesienią była szczepiona przeciw tężcowi, więc przynajmniej to odpada. (...)


 

Dieta w miażdżycy

Śródziemnomorska tradycja czy amerykańska pycha?
Joanna

Propozycja WHO, najogólniej rzecz biorąc, to przede wszystkim tłuszcze roślinne, produkty skrobiowe, ryby oraz całe bogactwo owoców i warzyw. Z powodu takiego zestawu składników, jak również z uwagi na swój włoski rodowód, utożsamiana jest z dietą śródziemnomorską, a nawet nazywana jej "ulepszonym modelem". I chociaż Wielcy Świata Nauki przyjmują te porównania bez zastrzeżeń - skromnym głosem wołam: DOŚĆ! (...)


Dieta w miażdżycy / Śródziemnomorska tradycja czy amerykańska pycha? / Joanna

Reforma płatnika nie wystarczy

Czego potrzebują szpitale?
Michał Milczarek

Tocząca się debata o sposobach reformowania publicznego płatnika oraz finansowania ochrony zdrowia wyciszyła dyskusję o warunkach, w jakich funkcjonują wykonawcy świadczeń: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a w szczególności szpitale. Tymczasem warunki gospodarowania w ochronie zdrowia są złe i to jest także przyczyną słabej kondycji systemu jako takiego oraz marnowania publicznych środków, które mogłyby być przeznaczone na świadczenia zdrowotne. (...)


Dlaczego rząd nie zdoła naprawić służby zdrowia?
Krzysztof Bukiel

Postawa rządzących wobec problemów opieki zdrowotnej w Polsce pozostaje ciągle taka sama. Sądzą oni mianowicie, że można je rozwiązać bez podejmowania najważniejszych, politycznych decyzji, dotyczących istoty funkcjonowania państwa. Dlatego zgłaszają mnóstwo różnorodnych propozycji zmian, ale wszystkie one mają jedną cechę: nie przekraczają pewnych, założonych granic, właściwie niezmiennych od 50 lat. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS
oprac. Tomasz Kobosz

- Długoterminowa skuteczność szczepionki BCG
- Zdrowie osób, które przeżyły zakażenie wąglikiem
- Cukrzyca typu 2. coraz częstsza u kobiet, u których rozpoznano cukrzycę ciężarnych
- Leczenie inwazyjne neoplazji szyjki macicy a ryzyko porodu przedwczesnego
- Homocysteina czynnikiem ryzyka złamań osteoporotycznych
- Prześwietlenie zębów u ciężarnych a mała masa urodzeniowa dzieci


Znów protesty?
Dorota Pilonis

Prezydium PZ grozi protestami w całym kraju, jeśli NFZ nie wypełni postanowień porozumienia poznańskiego. Niezatwierdzenie do tej pory zmiany planu finansowego NFZ uniemożliwia realizację jego ustaleń, co może świadczyć o tym, że ministerstwa zdrowia oraz finansów nie mają dobrej woli w tym względzie. (...)


Droższe porady
Dorota Pilonis

Kilkugodzinne spotkanie zespołu negocjacyjnego PZ z zarządem NFZ, poświecone sprawozdawczości i opłatom za przyjmowanie cudzoziemców - nie przyniosło rozwiązań satysfakcjonujących strony. (...)


Biznes dla windziarzy
Dorota Pilonis

Przepisy dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać m.in. przychodnie, nakazują do końca tego roku zainstalować windy w budynkach wielopiętrowych. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zozów z 1992 r. zakładało, że jeżeli przychodnia mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, musi być wyposażona w dźwig, a poradnie specjalistyczne o charakterze zabiegowym oraz poradnie dla dzieci i kobiet powinny być usytuowane na parterze. (...)


Coraz większy deficyt kadr
Dorota Pilonis

Lekarze rodzinni z PZ ostrzegają: w Polsce może zabraknąć lekarzy specjalistów. Już teraz mają duże kłopoty, by uzyskać konsultację specjalistyczną dla swoich pacjentów. Ten sam problem deficytu kadr dotyczy pielęgniarek. Zdaniem lekarzy z PZ, jest ich z roku na rok coraz mniej. (...)


Stomatolodzy w PZ
Dorota Pilonis

Na Śląsku prawie 700 gabinetów stomatologicznych jest zrzeszonych w Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zabrzu. W innych województwach konsolidacja tego środowiska jest jeszcze w powijakach. Nie wszystkie wojewódzkie związki przyjmują dentystów. (...)


Eutanazja?
Robert Sapa

Najnowszy rząd, który na dobre miał się rozprawić z zarazą, zrezygnował z pomocy lekarzy. Może stracił wiarę, że medycyna tę gangrenę wypleni? Zajmie się tym człowiek kompletnie spoza branży. Niczym guślarz, szaman, egzorcysta czy inny uzdrowiciel. Aby uzdrowić polski system opieki zdrowotnej, trzeba dziś niemal cudu. Niestety, skuteczna terapia na cudach nie może bazować. Ale kiedy zaraza drąży ciało, czas działa na niekorzyść pacjenta. Tymczasem - nie zatrudniono lekarza. Czyżby celem była eutanazja? (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot