„Służba Zdrowia” nr 5-8 z 22 stycznia 2004 r.


archiwum 2004
 
Ostrzegaliśmy przed Funduszem

4 lutego 2002 r. Mariusz Łapiński ogłosił "Narodową Ochronę Zdrowia - strategiczne kierunki działań MZ w latach 2002-2003". Już następnego dnia w naszej redakcji odbyła się dyskusja z udziałem m.in. ówczesnego wiceministra zdrowia Jana Kopczyka, senatora Marka Balickiego, prezesa NRL Krzysztofa Radziwiłła, Doroty Safjan z NIK. Dostrzegając niezwykłe zagrożenie dla demokratycznych przemian w sektorze: zapowiedź skrajnej centralizacji, odgórnego, ręcznego administrowania służbą zdrowia, krzyczeliśmy z okładki: grozi nam stan nadzwyczajny! (...)


/ Ostrzegaliśmy przed Funduszem /
 
Posłowie - współtwórcy Narodowej Fikcji Zdrowia

/ Posłowie - współtwórcy Narodowej Fikcji Zdrowia /

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ - niekonstytucyjna:

Wyrok w imieniu rzeczypospolitej polskiej

Podczas rozpraw 18 grudnia 2003 r. oraz 7 stycznia br. Trybunał Konstytucyjny, w pełnym składzie, rozpoznał wniosek grupy posłów PO w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Trybunał w punkcie 1 sentencji orzekł: podstawowe przepisy tej ustawy, dotyczące organizacji i zasad działania Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdziały 1 i 4), zasad zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych (rozdz. 5, 6, 7, 8), gospodarki finansowej (rozdz. 9) oraz zasad nadzoru i kontroli wykonywania zadań Narodowego Funduszu Zdrowia (rozdz. 13) - są niezgodne z art. 68 w związku z art. 2 Konstytucji RP - przez to, że tworząc instytucję publiczną w kształcie uniemożliwiającym jej rzetelne i sprawne działanie - naruszają zasady państwa prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Przepisy ustawy uznane przez TK za niekonstytucyjne - tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r. (...)


Pociągną?

To realiści, pragmatycy, choć nie pozbawieni pewnych marzeń. Cechuje ich twardość i umiejętność przekonywania do swoich racji - tak minister L. Sikorski zachwalał powołany przez siebie 15 stycznia Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. Cezary Włodarczyk, a w skład wchodzą: prof. dr hab. Stanisława Golinowska, prof. dr hab. Jacek Hołówka, prof. dr hab. Hubert Izdebski, dr n. med. Krzysztof Kuszewski, Elżbieta Lubińska, dr n. med. Grzegorz Luboiński, prof. dr hab. Jan Sobiech, prof. dr hab. Jerzy Szaflik, dr Katarzyna Tymowska, prof. dr hab. Mirosław Wysocki i prof. dr hab. Janusz Zaleski. Jego zadaniem jest "opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia i odpowiadających im projektów aktów normatywnych w zgodzie z uwagami i zastrzeżeniami Trybunału Konstytucyjnego". (...)


PANOPTICUM

Koszyk gwarantowany
Marek Wójtowicz

A może lepiej, zamiast koszyka, wprowadzić gwarantowane kartki: niech każdemu należy się przez całe życie jedno leczenie zawału, dwa gipsy udowe i trzy wycięcia wyrostka robaczkowego? Polak potrafi i jak będzie w potrzebie, to wymieni dwa zbędne wycięcia wyrostka na niezbędne mu nagle np. jedne majtki aortalne. (...)


VOX EX SILESIA

Odwaga
Andrzej Sośnierz

Pamiętacie? Miały być ujednolicone ceny. W rzeczywistości - chaos cenowy sięga zenitu. Miało być sprawiedliwie. W rzeczywistości - przepływ pieniędzy od centrali do oddziałów i od oddziałów do świadczeniodawców jest oparty wyłącznie na woluntaryzmie. Nikt nie zna czytelnych zasad i jasnych kryteriów. Rozwija się korupcja i "układy". Pacjent miał mieć nieograniczony dostęp do świadczeń, w rzeczywistości - coraz to któraś ze ścieżek jest przed nim zamykana. Miał funkcjonować jednolity rejestr usług medycznych, tymczasem nawet jego założenia nie zostały dotąd opracowane. I tak stopniowo rozmontowywane jest to, co już wcześniej działało. Miała być przywrócona, jak to określano - kontrola ministra nad systemem, a w rzeczywistości - minister całkowicie utracił kontrolę. Naprawdę, trzeba być destruktorem-geniuszem, by tyle zepsuć... i psuć nadal. (...)


Festiwal dezinformacji
Dorota Pilonis

Suchej nitki nie zostawili na prezesie NFZ posłowie opozycji. Odrzucili informację o kontraktach zawartych przez NFZ na ten rok. Ich zdaniem wynikało z niej tylko jedno: jeżeli prezes zechce, to na wierzbie gruszki wyrosną. Na życzenie posłów, tym razem nie rząd, ale prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Panas przedstawił Sejmowi informację o zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych na 2004 r. Poinformował, że na 8 stycznia były one zabezpieczone w 95%. (...)


Naprawa według zespołu prof. Religi

Aby doraźnie ratować sytuację w służbie zdrowia, w tym roku wzrośnie znów ogromnie zadłużenie szpitali i część z nich zmuszona będzie zaprzestać działalności - zespół prof. Zbigniewa Religi proponuje zastosować finansowanie szpitali metodą budżetowania. Potrwałoby to przez 3 lata; obecny system finansowania świadczeń jest bowiem skompromitowany, został całkowicie rozchwiany, a nawet w normalnych, europejskich warunkach, złego systemu nie da się zastąpić nowym i dobrym w krótszym okresie. Propozycje naprawy systemu ochrony zdrowia przedstawił prof. Religa na konferencji w Sejmie 15 bm. (...)


Spółkom - NIE

Sekretariat Ochrony Zdrowia i Sekcja Krajowa Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Stanowisku z 15 bm. stwierdzają, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest wynikiem bezwzględnej gry politycznej prowadzonej przez wszystkie partie polityczne w Polsce. Środowiska pracownicze mają dość eksperymentów politycznych na systemie ochrony zdrowia - oświadczają związkowcy. Ich zdaniem, powstanie w ostatnim czasie kilku niezależnych zespołów, pracujących nad kolejną reformą, bez ustalenia wspólnego kierunku działań i bez udziału strony społecznej - utrwala tylko motywację polityczną. (...)


 
Kulkomiot i antyneoplastony
Ryszard Kijak

Antyneoplastony Burzyńskiego stosowane są od roku 1977. Najpierw ekstrahowane były z moczu wynalazcy. Następnie, również z moczu jego żony. Potem czerpano je z moczu z toalet miejskich w Houston, aż wreszcie w 1982 r. zaczęto antyneoplastony produkować syntetycznie. Od tego czasu minęło 26 lat. Czy nie jest to wystarczający okres umożliwiający sporządzenie porządnej dokumentacji medycznej? Zwłaszcza że leczonych pacjentów są podobno dziesiątki tysięcy, a może nawet i więcej? Co stało na przeszkodzie, aby opisać stan każdego pacjenta w chwili przyjęcia, wpisać rozpoznanie jego choroby, następnie określić sposób leczenia, leki, dawki, czas kuracji, a potem wykazać, jaki był los chorego po ukończeniu terapii antyneoplastonami? I w końcu - poddać te dane obróbce statystycznej, której celem byłoby wyliczenie, jaka jest skuteczność zastosowanej metody? (...)


/ Kulkomiot i antyneoplastony / Ryszard Kijak
Niewypał Panasa
Ryszard Kijak

I tak oto, 6 stycznia, w efekcie wielotygodniowego protestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dokonany został historyczny wyłom w monolicie monopolistycznego płatnika. Jest to chyba pierwszy tak spektakularny sukces medyków w walce o racjonalny system opieki zdrowotnej. Udało się to przede wszystkim dzięki konsolidacji kilkunastu tysięcy lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, dzięki postawieniu przez nich niewygórowanych i możliwych do spełnienia postulatów, oraz dzięki determinacji i konsekwencji w ich podtrzymywaniu. Jedynie takie działanie było w stanie skłonić wreszcie stronę rządową do podjęcia poważnych rozmów i do ich finalizacji na drodze kompromisu. (...)


Historyczny werdykt
Krzysztof Bukiel

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przesądzający o tym, że ustawa o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją, jest wydarzeniem wręcz historycznym. Jego konsekwencje są dużo większe, niż by się to wydawało na pierwszy rzut oka. Przekonuje o tym nie tyle treść wyroku, co jego uzasadnienie. Nie znam co prawda całego, tylko fragmenty cytowane przez media, jednak nawet one mówią bardzo dużo o stanowisku Trybunału. Odnosząc się do "dzieła" ministra Łapińskiego, Trybunał osądził bowiem zasady funkcjonowania systemu, z których część funkcjonowała również w kasach chorych. (...)


O filozofii reformowania
Maciej Mackiewicz

Gdzie upatruję przyczyn przewlekłej choroby służby zdrowia, która nie jest zresztą chorobą ograniczoną tylko do tej dziedziny? Myślę, że choroba naszego społeczeństwa wraz z jego władzami, i to niezależnie od koloru politycznego tych władz, ma charakter socjobiologiczny. Tak jak u wielu gatunków zwierząt, w społeczeństwie wytwarza się struktura hierarchiczna, którą badacze np. hodowli kur nazwali strukturą dziobania. Epoka krwawych dyktatur, jaką - mam nadzieję - pozostawiliśmy w poprzednim stuleciu, była zapewne skrajną postacią tej struktury. Jednak choć totalitaryzm odszedł, to różne postacie autorytaryzmu, w różnym nasileniu, trwają w ludzkich osobowościach. I choć wiadomo, że "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia",to nadal się uważa, że jak ktoś wespnie się na wyższy szczebel "struktury dziobania", to automatycznie przysługuje mu mądrość i władza, dalece przekraczająca zakres tego, co realnie może doglądać. Na ten socjobiologiczny mechanizm nakładają się pewne mechanizmy kulturowe, wśród nich brak wychowania w kulturze demokratycznej, kulturze dialogu i rozumienia innego człowieka, czy płytkość zakorzenienia ideałów chrześcijaństwa: altruizmu i dbałości o dobro wspólne. (...)


Nigdy więcej wojny!
Robert Sapa

Następnego dnia nastąpił desant całego dowództwa PZ na urząd wojewódzki w Poznaniu. Namiestnika wspierały lokalne siły NFZ. Rozpoczęła się 3-dniowa ofensywa styczniowa. Namiestnik stosował wszystkie znane mu fortele: pranie mózgu, zamydlanie, zmiękczanie. Pod pretekstem skontaktowania się z dowództwem NFZ wymknął się nawet na 6 godzin. Wrócił wyspany, pewny siebie. Wszystkie wcześniejsze ustalenia wyrzucił do kosza. Zmęczeni i zdesperowani powstańcy podzielili się na grupy szturmowe. Kiedy jedni szturmowali, inni zbierali siły - spali na krzesłach, a po obudzeniu wypijali hektolitry kawy. (...)


Najważniejsze 45 godzin

Tak długo przy jednym stole nie siedział jeszcze żaden z członków Porozumienia Zielonogórskiego. Nawet "Najtwardszy" z negocjatorów PZ, po 24 godzinach rokowań, stracił bojowy nastrój. Ale wówczas z odsieczą przybyła Bożenka Janicka z Wielkopolski, która na własną prośbę wypisała się ze szpitala, gdzie leżała z przełomem nadciśnieniowym. Podkrążone oczy Macieja Wójtowicza ze Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia w Zabrzu świadczą, że minęła już 30. godzina rokowań. Gdyby nie dowożona stale pizza, Joanna Zabielska-Cieciuch z Podlasia nie miałaby siły wysyłać tysięcy sms-ów z zapewnieniami, że wszystko jest na dobrej drodze. (...)


Czas na dialog i współpracę?
Ewa Krupczyńska

Na zakontraktowanie opieki całodobowej i transportu sanitarnego potrzeba 410 mln zł. Taka suma obciążyłaby budżety praktyk lekarzy rodzinnych. To najlepiej pokazuje, jaki niedobór środków wystąpiłby w naszych firmach - mówił Robert Sapa podczas konferencji prasowej 10 stycznia we Wrocławiu. Konferencję zorganizowano podczas pierwszego spotkania sygnatariuszy PZ po zawarciu porozumienia w Poznaniu. Napływa coraz więcej propozycji z całej Polski od lekarzy rodzinnych i poz tworzenia z PZ wspólnych struktur świadczeniodawców. PZ nie ma formy prawnej, powstało bowiem ze spontanicznej inicjatywy świadczeniodawców i skupia różne organizacje, stowarzyszenia, związki. (...)


Kto zapłaci?
Dorota Pilonis

Ministerstwo Zdrowia rozpaczliwie poszukuje środków na realizację umowy z Porozumieniem Zielonogórskim. NFZ podtrzymuje stanowisko, że w swoim budżecie pieniędzy nie znajdzie. Wszyscy jednak zgodnie twierdzą, że postanowienia umowy będą respektowane. Po podpisaniu umowy przez ministra zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim, na zwołanej następnego dnia konferencji prasowej, prezes NFZ Krzysztof Panas oświadczył, że Fundusz nie dysponuje środkami umożliwiającymi realizację tych ustaleń. Dyrektorzy oddziałów NFZ oszacowali koszty wprowadzenia ich w życie na kwotę 410 mln zł. Tydzień później w sejmie K. Panas dodał, że oddziały NFZ nie zgodzą się na zmianę swoich - zatwierdzonych już - planów finansowych. (...)


Z rejestru represji
Dorota Pilonis

Członkowie PZ ze Śląska informują, że tamtejszy oddział NFZ nie respektuje poznańskiego porozumienia. Do rokowań nie zaprosił ponad 60% lekarzy specjalistów, stomatologów i rehabilitantów, którzy pracowali na kontrakcie w ubiegłym roku. Wśród nich - najbardziej aktywnych działaczy PZ. Dyrektor śląskiego oddziału NFZ Marek Piekarski tłumaczy to ograniczeniami zatwierdzonego planu finansowego oddziału. Członkowie Porozumienia twierdzą jednak, że plany i tak będą zmieniane, zgodnie z poznańskimi ustaleniami. Poza tym stawka za punkt w specjalistyce na Śląsku jest najniższa w całym kraju i wynosi 4 zł, podczas gdy w innych województwach sięga nawet 7 zł. (...)


List do redakcji: Katastrofa
Paweł z Gliwic

Nie pozwolono nam wypisywać recept (stosowny wniosek z prośbą złożyłem w gliwickiej delegaturze NFZ - nadal pozostaje bez odpowiedzi; widać, nie jestem godny wypisywania chorym ludziom refundowanych recept), odcięto nas od systemu START pozwalającego wystawiać skierowania, recepty i prowadzić całą sprawozdawczość, do 15 stycznia mamy oddać czytniki kart chipowych, zostaliśmy wyrzuceni poza nawias, bez jakiejkolwiek możliwości obrony. (...)


Wytrwaliśmy
Stanisław Pikul

Lekarze z powiatu Limanowa, jedynego w Małopolsce, przyłączyli się do Porozumienia Zielonogórskiego i wytrwali w bojkocie do końca, także podczas tzw. rokowań stanowiąc małą białą wyspę na mapie działania PZ. Samotni w województwie, wykazali determinację, stanowczość i odwagę polskich górali. (...)


Co dalej z Porozumieniem Zielonogórskim?

Porozumienie Zielonogórskie, zawarte 2 sierpnia ub.r. przez lekarzy z pięciu województw, do którego przyłączyły się potem jeszcze trzy województwa, miało na celu wynegocjowanie z NFZ wspólnego dla wszystkich członków kontraktu na 2004 rok. Czy po podpisaniu umów PZ zawiesi swoją działalność? (...)


Z Nadzwyczajnego Posiedzenia Prezydium ZG KLRwP
Adam Windak

6 stycznia przyniósł dobrą wiadomość dla wszystkich lekarzy opieki podstawowej w Polsce. W wyniku wielogodzinnych, morderczych negocjacji Kolegów z Porozumienia Zielonogórskiego z Ministrem Zdrowia, tegoroczny kontrakt ma szansę być lepszy dla pacjentów i lekarzy. Niezwykła determinacja i odwaga w działaniu relatywnie małej grupy zmusiły rząd do poważnego potraktowania oczekiwań lekarzy na co dzień pracujących z pacjentami w podstawowej opiece zdrowotnej. Prezydium ZG KLRwP składa serdeczne gratulacje negocjatorom Porozumienia Zielonogórskiego za doprowadzenie do zawarcia porozumienia z ministrem zdrowia, dotyczącego umów z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. (...)


Z pamiętnika lekarza poz
Janina Banachowska

Pogoda zrobiła się ładna, słoneczko przygrzało, przed przystankiem PKS powstało istne lodowisko. Wysiadająca babcia upadła tak nieszczęśliwie, że złamała, na oko sądząc, szyjkę kości udowej. Kończyna ustawiona była pod kątem, o poruszeniu nie było mowy. A że równocześnie zasłabła, co przy jej osiemdziesiątce z hakiem nie było niczym dziwnym, wezwałam erkę. Tak na wszelki wypadek. Podjechała, nie wyhamowała, wjechała pod wiatę przystanku. Napęd na tylne koła, więc po lodzie nie dała rady ruszyć. Szczęśliwie, chłopi zwozili papierówkę z lasu, na miejscu był koń, którym cofnięto sanitarkę. Lekarz wysiadł ostrożnie, widocznie nie chciał ryzykować, że zostanie następnym pacjentem, babcia zdążyła zemdleć, klęcząc na kocu udzielił jej koniecznej pomocy, załadowali do karetki i odjechali. (...)


Chwiejność finansowa
Dorota Pilonis

Narodowy Fundusz Zdrowia dyskryminuje psychicznie chorych - za jeden punkt w opiece psychiatrycznej płaci mniej niż za punkt w opiece długoterminowej. Ministerstwo Zdrowia ma również swój udział w tym procederze, chociażby dlatego, że na liście leków refundowanych nie umieściło leków psychotropowych II i III generacji, niezbędnych w leczeniu wielu pacjentów. (...)


Analiza obecnego systemu opieki zdrowotnej:

Koncepcja kierunku zmian systemowych
Ryszard Olszanowski, Waldemar SkawińskiW ciągu ostatnich 4 lat zebranych zostało wiele doświadczeń, które po opracowaniu statystycznym stanowiłyby wystarczającą podstawę do określenia zmian optymalizujących strukturę i funkcjonowanie systemu. Potrzebna jest zgoda społeczna i polityczna co do ich strategicznego kierunku. Autorzy mają nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie głosem w dyskusji, który przyczyni się do wypracowania i przyjęcia programu zmian systemowych w perspektywie krótko- i długoterminowej. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot