„Służba Zdrowia” nr 1-4 z 8 stycznia 2004 r.


archiwum 2004
Kto poniesie odpowiedzialność?

Gdy zamykamy numer, upływa trzecia doba rozmów lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego z ministrem zdrowia Leszkiem Sikorskim. Zarząd NFZ nadal twardo stoi na dotychczasowym stanowisku. Nie rokuje to jeszcze zawarcia porozumienia - mimo sugestii prezydenta, nacisków polityków, środowisk medycznych, opinii publicznej. Ta postawa kompromituje władze "państwowej jednostki organizacyjnej" powołanej do finansowania świadczeń. Czy premier wyciągnie z tej sytuacji wnioski personalne? I czy przyzna się do fiaska koncepcji NFZ - zanim zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Kto i kiedy poniesie odpowiedzialność - polityczną oraz karną - za narażenie zdrowia i życia tysięcy obywateli RP?


 

PANOPTICUM

Porady na Nowy Rok
Marek Wójtowicz

Najtańsza porada I typu (za 1 pkt.) to wg umowy z NFZ "świadczenie związane z ciągłością leczenia (kolejna wizyta u lekarza specjalisty)" obejmujące: badanie przedmiotowe, podmiotowe, ordynację leków, wypisanie zleceń, zwolnień lub skierowań i (uwaga!) wykonanie 1-2 badań diagnostycznych z kompetencji lekarza rodzinnego. Aż strach nie wykonać żadnego badania, bo warunki umowy nie przewidują takiej sytuacji i nie wiadomo, czy bezbadaniowa porada specjalistyczna jest w ogóle poradą! (...)


PANOPTICUM / Porady na Nowy Rok / Marek Wójtowicz

VOX EX SILESIA

NOWY ROK!
Andrzej Sośnierz

W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy wszystko to legło w gruzach. Zadłużone kasy chorych w nagrodę za swoją niegospodarność otrzymały oszczędności kas gospodarnych, zapowiedź utworzenia sieci szpitali dała pretekst do zadłużania się tym, którzy liczyli, że się w niej znajdą (a liczyli prawie wszyscy). Do zakładów, które wykazały się odpowiednim poziomem serwilizmu wobec ministra pieniądze zaczęły płynąć szerszym strumieniem. Te i podobne poczynania zdemontowały z trudem rodzącą się racjonalną gospodarkę w sektorze. (...)


Komputerowy policjant

Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w ub.r. wprowadził system informatyczny Symoll. Jego zadaniem jest zbieranie danych o kosztach wypisywanych leków, a następnie - przekazywanie informacji na ten temat lekarzom. Symoll jest rozwinięciem systemu ewidencji usług medycznych, rejestrującego obieg wszystkich recept refundowanych przez NFZ, a nawiązuje do systemu działającego na Wyspach Brytyjskich od lat osiemdziesiątych. (...)


W stronę bankructwa
Dorota Pilonis

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne i położne nadal sprzeciwiają się warunkom kontraktowania świadczeń, zaproponowanym im przez NFZ na br. Pielęgniarki środowiskowe-rodzinne i położone podpisały kontrakty na 2004 r., ale, jak podkreślają, nie miały innego wyjścia. Nie mają rezerw finansowych, żadnych środków na przeżycie. Są jednak świadome, że warunki kontraktu, jeśli nie zostaną wkrótce zmienione, doprowadzą ich praktyki prosto do bankructwa. (...)


Znikają podziały?
Dorota Pilonis

Złamaniem dyscypliny głosowania w klubie SLD zakończyło się ostatnie w ubiegłym roku posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Trzech posłów SLD, wbrew stanowisku klubu, nie sprzeciwiło się podjęciu uchwały wzywającej premiera do zmuszenia prezesa NFZ, aby podjął rozmowy z Porozumieniem Zielonogórskim. Wniosek o podjęcie takiej rezolucji złożyła grupa posłów opozycji. W uzasadnieniu napisali, że sytuacja - m. in. w Wielkopolsce, gdzie do konkursu przystąpiło zaledwie 20% oferentów - nie gwarantuje równego dostępu wszystkich obywateli do świadczeń zdrowotnych. (...)


I Ogólnopolskie Forum Lekarzy Prywatnie Praktykujących
Ewa Krupczyńska

I Ogólnopolskie Forum Lekarzy Prywatnie Praktykujących, w którym wzięli udział medycy z całego kraju, zorganizowała we Wrocławiu Dolnośląska Izba Lekarska. Andrzej Wojnar, prezes DRL podkreślił, że prywatne placówki medyczne stanowią coraz większą grupę świadczeniodawców na rynku usług medycznych. Tylko na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ok. 7 tys. prywatnych praktyk lekarskich oraz ok. 800 niepublicznych zakładów. Wiele z nich doskonale prosperuje, ale sporo upada, zwłaszcza te najmniejsze. Co robić, aby tak się nie działo, skoro podstawą ich działania jest rzetelny, racjonalny rachunek kosztów, bezpośredni kontakt ze stałą grupą pacjentów, realizacja - w mniejszym lub większym stopniu - idei wykonywania wolnego zawodu? (...)


OSKARŻAMY
Aleksandra Gielewska

Ustawa o NFZ doprowadziła do zaboru przez rząd składki pobieranej od obywateli i oddała administracji rządowej pełną kontrolę nad tymi środkami - twierdzą wnioskodawcy. Obywatele RP nie mają nawet pośredniej możliwości kontroli nad wykorzystaniem składki, a w państwie demokratycznym daniny publiczne muszą podlegać obywatelskiej kontroli. Składki zostały potraktowane jak daniny o charakterze opłaty, np. kary za degradację środowiska. Tymczasem istota ubezpieczenia zdrowotnego to mechanizm ubezpieczenia wzajemnego, a formuła pozabudżetowego funduszu celowego jest zupełnie nieadekwatna do misji, jakiej służy to ubezpieczenie i jego zasady - uważają wnioskodawcy. (...)


Czy konkurs ofert był bezprawny?

Redakcja "SZ" zwróciła się do MZ z prośbą o odpowiedź na kilka pytań i wątpliwości dotyczących zgodności z prawem ostatniego konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w 2004 r. Odpowiedzi udzieliła Wiesława Kłos, p.o. dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego MZ. (...)


Zdrowie i zrównoważony rozwój społeczny
Ryszard Olszanowski, Waldemar Skawiński

Zdrowie i zrównoważony rozwój społeczny powinny być wartościami nadrzędnymi w każdym cywilizowanym państwie. Zrównoważony rozwój społeczny jest możliwy przy zrównoważonym rozwoju ekonomicznym. Koszty działania systemu społecznego nie mogą zagrażać bowiem rozwojowi gospodarczemu, ale też rozwój sfery społecznej nie może pozostawać w tyle za wzrostem ekonomicznym. (...)


Nowa teoria względności
Krzysztof Bukiel

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał właśnie alarmistyczne listy od młodych lekarzy, którzy mieli zamiar rozpocząć w przyszłym roku specjalizację w ramach tzw. rezydentur, czyli etatów specjalizacyjnych finansowanych przez państwo. Ośrodki wojewódzkie, zajmujące się "dystrybucją" miejsc specjalizacyjnych, poinformowały zainteresowanych, że MZ postanowiło nie finansować rezydentur w najbliższym terminie - na przełomie 2003 i 2004 r. Oznacza to praktycznie brak możliwości rozpoczęcia specjalizacji przez ogromną większość lekarzy, tych, którzy nie pracują w klinikach i instytutach centralnych. Tzw. rezydentura to bowiem sposób specjalizowania się, który polega na tym, iż lekarz - za czas odbywania szkoleń - otrzymuje wynagrodzenie z budżetu państwa, a nie od swojego macierzystego zakładu pracy czy od ośrodka szkolącego. Rezydentury wprowadzono przed kilku laty, razem z całą reformą systemu specjalizacji, która sama w sobie znacznie ograniczyła możliwość szkolenia. (...)


Szczyty hipokryzji
Robert Sapa

W Nowym Roku minister zdrowia i prezes NFZ ogłosili strajk lekarzy. Na konferencjach prasowych z oburzeniem mówili o złamaniu etyki lekarskiej, o tym, że ci źli lekarze, jak kolejarze, zostawili ludzi samych sobie. Hipokryzja sięgnęła szczytów. Kto zbiera od Polaków pieniądze na opiekę zdrowotną? Kto za te pieniądze utrzymuje setki urzędników w całym kraju, których najważniejszym zadaniem jest zakup usług medycznych? Czy to lekarze nie wypełniają swoich obowiązków i strajkują? Czy ktoś ukarze urzędników NFZ, że nie wykonali swoich zadań? Może sami podadzą się do dymisji? Oczywiście, nie. (...)


Przed porozumieniem
Jolanta Lenartowicz

Zanim ten wstępny dokument został podpisany przez ministra Sikorskiego i Marka Twardowskiego - głównego negocjatora ze strony PZ, deklaracje porozumienia stron, tj. lekarzy rodzinnych i ministra zdrowia rozbijały się o drzwi. Drzwi gabinetów nie otwartych od 2 stycznia. Po wielu pełnych najwyższego napięcia słowach, gwizdach, oklaskach, krzykach w sobotnie popołudnie, stan ten się odmienił. Ale od początku...


Chaos
Jolanta Lenartowicz

Od 2 stycznia większość gabinetów lekarzy rodzinnych w Wielkopolsce została zamknięta. Taką decyzję podjęli lekarze, którzy nie chcieli podpisać z NFZ kontraktu na 2004 r. przy narzuconych im warunkach. Postanowili też nie składać ofert w kolejnym terminie rokowań, czyli do 5 stycznia. - Nie są to żadne rokowania czy negocjacje, tylko dyktat - mówili. A Fundusz powtarzał niezmiennie, że od spornych warunków odstąpić nie może. (...)


2 stycznia na Dolnym Śląsku
Ewa Krupczyńska

Chaos panował 2 stycznia na Dolnym Śląsku - zdezorientowani i zdenerwowani pacjenci, zastając zamknięte drzwi placówek podstawowej opieki zdrowotnej, bombardowali telefonami lokalną telewizję i dolnośląski oddział NFZ pytając, gdzie mogą uzyskać pomoc lekarską. Szukali jej też w Pogotowiu Ratunkowym - wrocławscy dyspozytorzy odebrali około 150 telefonów od potencjalnych pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu. A przecież o tym, że do takiej sytuacji może dojść, wiadomo było już od dawna. (...)


Narada prezydium PZ we Wrocławiu: Pacjenci i lekarze czekają
Ewa Krupczyńska

Sygnatariusze Porozumienia Zielonogórskiego, którzy spotkali się 3 stycznia we Wrocławiu, podkreślali, iż nieustannie czekają na podjęcie z nimi rozmów przez resort zdrowia i NFZ. - Bezpieczeństwo zdrowotne polskiego społeczeństwa jest zagrożone, a NFZ od dwu miesięcy ucieka od rozmów, twierdząc, że nie będzie rozmawiał z Porozumieniem Zielonogórskim, dopóki nie złożymy ofert. Ostatnie próby rozmów zostały zerwane ze strony NFZ w Wigilię. (...)


Narodowa Fikcja Zdrowia


Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oświadcza, że wypowiedzi Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego podczas konferencji prasowej w Poznaniu 3 stycznia są próbą wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego uznało za szczególnie skandaliczne sformułowania: "Lekarze opuścili pacjentów wbrew zasadom etyki lekarskiej" oraz "ci, którzy mieli udzielać pomocy, nie udzielają jej". To NFZ m.in. zobowiązany jest do zorganizowania ochrony zdrowia i życia obywateli. Wielomiesięczne, nieudolne przygotowania do reorganizacji służby zdrowia oraz arogancja władz Funduszu doprowadziły do sytuacji prawnej, w której lekarze zrzeszeni w Porozumieniu nie mogą już prowadzić dotychczasowej działalności. Władze nie chciały z nimi rozmawiać. (...)


Oświadczenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej:

Zawinili decydenci
Konstanty Radziwiłł

Całkowita wina za kryzys w polskim systemie ochrony zdrowia spoczywa na decydentach, tzn. twórcach ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także organizatorach opieki zdrowotnej, tzn. na Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Obarczanie winą za bałagan i niedofinansowanie systemu lekarzy i świadczeniodawców jest perfidną próbą przerzucenia odpowiedzialności na tych, dzięki którym, mimo dramatycznych niedoborów, polski pacjent wciąż leczony jest na poziomie medycyny XXI wieku. (...)


Będzie strajk?
Krzysztof Bukiel

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poparł lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego oraz wszystkich innych lekarzy i zakłady opieki zdrowotnej, które nie podpisały kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2004. Niepodpisanie kontraktów jest wyrazem odpowiedzialności tych lekarzy i tych zakładów za zobowiązania, jakie podejmują oni wobec pacjentów i wobec płatnika. Nie chcąc tylko pozorować leczenia, nie mogli zgodzić się na nieżyciowe i niemożliwe do spełnienia warunki, narzucone przez państwowego ubezpieczyciela - stwierdza OZZL w wydanym oświadczeniu. (...)


 
Z pamiętnika lekarza poz
Piotr Ksyster

W poniedziałki często zjawiają się osoby, które w sobotę lub niedzielę musiały odwiedzić ambulatoryjną pomoc całodobową lub szpitalną izbę przyjęć. Z samego rana przyjmuję pacjentkę, która dzień wcześniej była w szpitalu. Powód: silne bóle i zawroty głowy z wymiotami oraz zaburzenia widzenia. Już od drzwi widzę, że zawroty są duże - idąc chwieje się podtrzymywana przez męża. (...)


/ Z pamiętnika lekarza poz / Piotr Ksyster
Receptariusz
Bożena Płatos

O polityce lekowej państwa, dostępności pacjentów do leków, roli leku generycznego w farmakoterapii, wreszcie receptariuszach w lecznictwie ambulatoryjnym, a także wykazach leków refundowanych i ubezpieczeniach dodatkowych dyskutowano na II konferencji Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego "Miejsce leku generycznego w polityce lekowej państwa", zorganizowanej wspólnie z Naczelną Radą Lekarską. (...)


 
Przeszczep twarzy
Witold Ponikło

Twarz jest istotną częścią indywidualności i tożsamości człowieka, umożliwia zapamiętanie go i rozpoznanie przez inną osobę. Ta najbardziej eksponowana część ludzkiego ciała poddawana jest niekiedy zabiegom, które zmieniają jej określone elementy lub ich proporcje. Część z tych zabiegów wynika z chęci "poprawy" własnego wizerunku i kwalifikowana jest jako operacje kosmetyczne. Rzadziej - bywa związana z potrzebą rekonstrukcji twarzy okaleczonej w wyniku wypadku lub choroby. W skrajnych przypadkach operacje takie doprowadzają do całkowitej "zmiany twarzy". Czy zatem, w tych skrajnych przypadkach, możliwy jest przeszczep twarzy? (...)


/ Przeszczep twarzy / Witold Ponikło
Doniesienia naukowe medNEWS
oprac. Tomasz Kobosz

- Efalizumab w leczeniu łuszczycy
- Miażdżyca tętnic szyjnych u chorych na tocznia układowego
- Depresja a niewydolność serca
- Jednoczasowa chemioterapia i radioterapia zwiększa szansę na uratowanie krtani
- Penicylina nie skraca czasu trwania ostrego zapalenia gardła
- Skuteczność zapobiegania samobójstwom w siłach powietrznych US


Jeśli nie spółki, to co? -
Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Bogdan Borusewicz, wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za zdrowie, chciałby przekształcić w spółki użyteczności publicznej pięć podległych sobie szpitali i tym samym "przećwiczyć" projektowaną ustawę. Choć Ministerstwo Zdrowia wytypowało do pilotażu placówki z województw wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego (nie licząc szpitali o zasięgu ogólnokrajowym, jak Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi), minister Leszek Sikorski podczas ostatniej wizyty w Gdańsku w połowie grudnia obiecał "dogrywkę". Samorządowcy nie tracą więc nadziei. (...)


ISO w Warszawie

W Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie wdrożono zintegrowany system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 oraz system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001: 1998. Certyfikaty - przyznane całemu szpitalowi - świadczą o spełnieniu ostrych wymagań norm ISO w obszarze usług medycznych, szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie ginekologii, endokrynologii ginekologicznej, położnictwa i neonatologii. (...)


ISO w Katowicach

SP Centralny Szpital Kliniczny ŚAM w Katowicach Ligocie uzyskał w listopadzie dwa certyfikaty - ISO 9001:2001 i 14001:1998. Certyfikacja pozwoli zredukować do minimum ryzyko błędów popełnianych w trakcie leczenia i pobytu pacjentów w placówce, jak również zagwarantuje, że będzie to instytucja przyjazna dla środowiska. (...)


Tułaczka zamiast remontu
Marek Naumiuk

Dyrekcja SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie podjęła decyzję o wstrzymaniu 30 listopada ub.r. funkcjonowania Kliniki Rozrodczości i Andrologii AM. Powodem tak drastycznego posunięcia jest fatalny stan sanitarny siedziby placówki i brak funduszy na przeprowadzenie remontu. Ostateczna decyzja o dalszych losach kliniki ma zapaść po spotkaniu rektora lubelskiej AM z dyrekcją SPSK nr 1 i kierownictwem kliniki. (...)


Fundacja księdza Jankowskiego kupuje szpital
Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Sto łóżek dla pacjentów, dwie wysokospecjalistyczne kliniki: chirurgiczna i kardiologiczna, nowocześnie wyposażone zaplecze diagnostyczne i zabiegowe, w tym system CARDO, dzięki któremu klinika kardiologii będzie mogła kontynuować tradycje II Kliniki Chorób Serca, specjalizującej się w leczeniu zaburzeń rytmu. Tak ma wyglądać po gruntownym remoncie stary szpital na gdańskim Dolnym Mieście, na który przetarg wygrała Fundacja Szpital Kliniczny pw. Najświętszej Marii Panny. Fundatorem prywatnego szpitala, który ma powstać w murach dawnego Szpitala Klinicznego nr 3 Akademii Medycznej w Gdańsku, jest ksiądz prałat Henryk Jankowski, proboszcz parafii św. Brygidy. Fundacja wygrała w listopadzie br. przetarg i zgodziła się kupić szpital za 7 mln zł. (...)


Program naprawczy ICZMP w Łodzi
Ewa Smulewicz

Obecna kondycja finansowa Instytutu jest funkcją finansowania służby zdrowia w ciągu ostatnich kilku lat. Niedobór środków finansowych transferowanych do Instytutu wymusił zadłużenie się Instytutu. Biorąc pod uwagę poziom tego zadłużenia, jego strukturę oraz skalę zaangażowanych podmiotów gospodarczych - jedynym efektywnym rozwiązaniem była próba całościowej restrukturyzacji zadłużenia Instytutu. Całościowy program restrukturyzacji zadłużenia daje unikalną możliwość odpowiedniego ułożenia stosunków pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem, czyli Instytutem. (...)


Prywatni dyskryminowani
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych

W imieniu Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych w Polsce zwracamy się o pomoc i interwencję w sprawie dyskryminowania prywatnych szpitali w trakcie rozdzielania publicznych środków na finansowanie usług medycznych w 2004 r. Ustawą z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ (Dz.U. nr 45 poz. 391 z późn. zm.) powołany został Narodowy Fundusz Zdrowia, którego zadaniem jest dystrybucja środków pobieranych od obywateli w celu ochrony ich zdrowia i przydzielanie ich w drodze konkursu zakładom opieki zdrowotnej, w ramach umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W art. 86 ustawy nałożono na Fundusz obowiązek traktowania na równych prawach wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Zarazem ustawa przyjmuje (art. 91), że porównanie ofert złożonych w konkursie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje ocenę: zakresu merytorycznego oferowanych świadczeń, jakości tych świadczeń, również w oparciu o wewnętrzną oraz zewnętrzną ocenę, która może być potwierdzona certyfikatem jakości lub akredytacją oraz ceny oferowanych świadczeń zdrowotnych. (...)


Zinformatyzowana gospodarka lekiem
Wojciech Balicki

Proces zinformatyzowania gospodarowania lekiem w szpitalu nie jest łatwy do zrealizowania. Jest jednak niezbędny dla pełnego i sprawnego controllingu w tym zakresie. Wiele firm informatycznych oferuje oprogramowania dla ochrony zdrowia, w szczególności dla szpitali. Większość polskich szpitali została wyposażona w oprogramowanie w ramach zakupów dokonanych w 2001 r. ze środków Banku Światowego. Były to oprogramowania dotyczące ruchu chorych oraz apteki szpitalnej i apteczek oddziałowych. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot