„Służba Zdrowia” nr 65-68 z 28 sierpnia 2003 r.


archiwum 2003
 
Hokus pokus i jest restrukturyzacja
Aleksandra Gielewska

Tego jeszcze nie przerabialiśmy: z założeń restrukturyzacji ochrony zdrowia wynika, że rząd tym razem nie ma na celu reformy systemu, choć o tym głośno mówi, ale realizację priorytetu - uzyskanie środków pomocowych z Unii. Aby Polska je dostała - samorządy muszą mieć wkład własny. Trzeba więc niezwłocznie pozbawić je ciężaru zadłużenia spzozów. Jak? Sztuczką prawną, przekazującą - na zasadzie sukcesji generalnej - wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowych spzozów nowym spółkom z o.o. lub akcyjnym użyteczności publicznej. (...)


/ Hokus pokus i jest restrukturyzacja / Aleksandra Gielewska

PANOPTICUM

Spółki i telewizory nadlimitowe
Marek Wójtowicz

Już w 1993 r. na podyplomowych studiach Ekonomiki Zdrowia UW prowadzonych przez dr Katarzynę Tymowską mówiło się o przekształcaniu budżetowych zozów w jednostki samodzielne. Byliśmy zauroczeni perspektywą pracy w firmie, która będzie samodzielnie gospodarować własnymi zasobami, zdrowo konkurować o pacjenta i dostawać szmal za każdą udzieloną usługę. Te marzenia po jakimś czasie wpisano do ustawy o zozach, wdrożono i wyszłoby dobrze, gdyby nie jeden feler: w systemie było za mało pieniędzy na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, na amortyzację, na podatki, na inwestycje itp. itd. (...)


VOX EX SILESIA

Menedżer
Andrzej Sośnierz

Mimo że szpitalnictwo to najbardziej kosztochłonna i nieefektywna część sektora ochrony zdrowia, to wykazuje ona niezwykłą zdolność do przetrwania. Szpital istnieje, "wiecznie żywy", mimo że jest źle zarządzany, mimo że źle leczy, mimo że nie ma pieniędzy na jego funkcjonowanie. Nieefektywne szpitale przetrwały już niejednego ministra, misje zagranicznych ekspertów Banku Światowego, reformatorskich wojewodów, komitety sterujące, kolejne, liczne ekipy reformatorskich samorządowców. Taki "wiecznie żywy" szpital często ma swojego "wiecznie żywego" menedżera, który wita pojawienie się kolejnego programu restrukturyzacji (w postaci sieci szpitalnej) co najwyżej z leciutkim jak zefirek niepokojem. Menedżer wie, że przede wszystkim nie wolno mu się skonfliktować z własną, choćby najbardziej nieefektywną załogą. Musi też dbać o dobre relacje ze związkami zawodowymi, unikając jednakże nadmiernej poufałości. Z drugiej strony - wobec organu założycielskiego musi wykazywać ciągłą i nieustającą ochotę do wprowadzania kolejnych, nowatorskich programów naprawy sytuacji. (...)


Obligacje Instytutu CZMP w Łodzi:

Sposób na przetrwanie?
Tomasz Sienkiewicz, medNEWS

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wyemitował pięcioletnie imienne obligacje. To jeden z elementów programu naprawczego placówki. Obligacje są przeznaczone wyłącznie dla wierzycieli ICZMP, nie będą dostępne na rynku papierów wartościowych. Jeśli posiadacz będzie chciał się ich pozbyć przed terminem wykupu, to prawo pierwokupu przysługiwać będzie szpitalowi. Posiadaczowi obligacji raz w roku mają być wypłacane odsetki na poziomie WIBOR, czyli nieco ponad 5%. (...)


Co się stało z ubezpieczonymi?
Marzena Gałaga

Dyrekcja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwróciła się do wojewody z prośbą o podanie precyzyjnej informacji o aktualnej liczbie mieszkańców województwa. Dane, które przekaże jej Śląski Urząd Wojewódzki, zostaną przesłane do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ma potwierdzić, ilu mieszkańców Górnego Śląska jest ubezpieczonych w śląskim NFZ. Przy okazji planu finansowego na 2003 rok wyszło na jaw, że istnieją spore rozbieżności w liczbie ubezpieczonych. Według danych GUS, zebranych podczas narodowego spisu powszechnego, w woj. śląskim jest ponad 4,7 mln osób objętych ubezpieczeniem. W centralnym rejestrze ubezpieczonych jest ich jednak o ponad 151 tysięcy mniej, a to oznacza, że na Śląsk trafia mniej pieniędzy ze składek, niż powinno. (...)


Fundusz mierzy kolejki
Marek Naumiuk

W Szastarce na Lubelszczyźnie na protezę szczękową trzeba czekać 729 dni - wynika z danych NFZ. Ale tylko połowa zakładów opieki zdrowotnej w tym regionie wywiązuje się z nałożonego rozporządzeniem MZ z 8 kwietnia br. obowiązku dostarczania Funduszowi danych dotyczących terminów oczekiwania na świadczenia zdrowotne. (...)


Epidemiologiczna korupcja
Dorota Pilonis

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zdaniem NIK, istniały i istnieją silne mechanizmy korupcjogenne. Pracownicy tego pionu prowadzą prywatną, komercyjną działalność, konkurencyjną w stosunku do swych ustawowych zadań. Powód jest prosty - państwa nie stać na utrzymanie stacji na odpowiednim poziomie. (...)


 
Z pamiętnika lekarza poz
Piotr Ksyster

Czasem pacjenci miewają takie pomysły, że nie mam bladego pojęcia, jak na nie reagować. Akurat dziś zdarzyły się dwie tego typu sytuacje. Najpierw, przy próbie zajrzenia do gardła, przeszkadzała mi proteza górnej szczęki 65-letniej pani. Po mojej prośbie, pacjentka wyjęła ją z ust i - BUCH! - położyła na mojej książce z kodami chorób. Zatkało mnie, a kiedy poprosiłem, żeby ją stamtąd zabrała, szybkim ruchem przełożyła protezę... do swego beretu. W drugim przypadku problem nie dotyczył już bolącego gardła, lecz obrzęków podudzi. Tym razem chcąc je ocenić i zbadać tętno na tętnicach grzbietowych stóp, poprosiłem starszego pana o zdjęcie butów i skarpet, a sam kończyłem pisać zdanie w historii choroby. Gdy obróciłem się w kierunku pacjenta, był już przygotowany - stopy bose, buty obok krzesła, a skarpety elegancko zwisające z poręczy mojego fotela!!! Tętno na stopach było w porządku. (...)


/ Z pamiętnika lekarza poz / Piotr Ksyster
 
Dlaczego lewa kasa za leki jechała do apteki?
Dorota Pilonis

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Roman Hechmann nie wierzy, że apteki nielegalnie brały od hurtowni farmaceutycznych pieniądze. Fakty przedstawione przez "Gazetę Wyborczą" mówią jednak same za siebie. Co zmusiło apteki do udziału w przestępczym procederze? - zastanawiają się nie tylko członkowie izby aptekarskiej. Zdaniem prezesa NRA Hechmanna, sytuacja polskich aptek nie jest dobra i stale się pogarsza. (...)


/ Dlaczego lewa kasa za leki jechała do apteki? / Dorota Pilonis
Dziwny kalendarz
Dorota Pilonis

Kto manipulował przy kalendarzu szczepień obowiązkowych i zalecanych na rok 2003? - zastanawiają się członkowie Komisji Chorób Zakaźnych Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Dlaczego opublikowany na ten rok kalendarz szczepień odbiega od propozycji Rady? (...)


Niepubliczni do odstrzału!
Krzysztof Bukiel

Chyba już wszyscy się przekonali, że wprowadzenie NFZ było błędem. Nawet premier Miller - na kongresie swojej partii - przyznał, że w służbie zdrowia rząd poniósł porażkę. Nikt (z rządzących) nie wie jednak, jak z obecnej pułapki wyjść. Z jednej strony - rząd zdaje sobie sprawę, że tylko dalsze upowszechnienie zasad rynkowych mogłoby poprawić sytuację, z drugiej - ciągle silne jest w nim przywiązanie do socjalistycznych "ideałów" i strach przed podjęciem zdecydowanych kroków, zwłaszcza gdy czuć już zbliżające się nowe wybory. Z tej mieszanki rodzą się ni mniej ni więcej tylko "cudowne wynalazki" i "magiczne recepty", przybierające nazwę znanych i sprawdzonych rozwiązań. (...)


O komercjalizacji i prywatyzacji spzozów:

Był sobie projekt...
Sławomir Kawa

Rząd J. Buzka w czerwcu 2001 r. przekazał sejmowi poprzedniej kadencji projekt ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji spzozów wraz z projektami aktów wykonawczych. Zakładano wówczas, że prywatyzacja nastąpi w ciągu 15 lat. Rząd L. Millera zamierza przekształcić spzozy w spółki z o.o. i akcyjne w 3 miesiące. Czy będzie to rekord świata? (...)


Internetowe porady lekarskie
Agata Górka, Mateusz Górka

Wszyscy wiemy, jak wygląda codzienność służby zdrowia. Zatłoczone korytarze przychodni, zapisy na wizytę u specjalisty, limity przyjęć, przepracowani lekarze, a rozgoryczeni pacjenci powtarzający często, że trzeba mieć końskie zdrowie, żeby w Polsce chorować. W takim kontekście za niezwykle cenną należy uznać inicjatywę Szpitala im. Rafała Czerwiakowskiego w Krakowie, pod którego patronatem działa od 2 miesięcy serwis www.noworodek.pl. Strona ta jest świetnym przykładem możliwości, jakie oferuje internet w zakresie kreowania wizerunku zarówno szpitala, przychodni, jak i gabinetu lekarskiego. (...)


Dolnośląskie szpitale zaczynają się bilansować:

Strategia "Marciniaka"
Ewa Krupczyńska

Cieszymy się naszym wynikiem finansowym za pierwsze półrocze 2003 r. Przestaliśmy wreszcie powiększać zadłużenie (wynosi 16 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne - ok. 10 mln zł) i od maja jesteśmy na niewielkim plusie. To efekt restrukturyzacji, którą przeprowadzamy od października 2002 r. - mówi Maria Jolanta Borzyszka, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. W "Marciniaku" zaprowadzono twardą politykę liczenia kosztów, a wszelkie decyzje strategiczne oparto na rzetelnych analizach ekonomiczno-finansowych, z których wynikała ich opłacalność. Analizy ukazały prawdę o kondycji szpitala oraz możliwościach uzyskania przez placówkę rentowności. Opracowany przez pion ekonomiczny szpitala audyt ekonomiczny jednostki stał się podstawą do realizacji restrukturyzacji. (...)


Małopolska bilansuje
Halina Kleszcz

Poziom średniego wynagrodzenia w ochronie zdrowia jest o 25 proc. niższy od średniej krajowej, przy czym systematycznie się obniża. Pilnie potrzebne są zapisy ustawowe umożliwiające łączenie jednostek podległych różnym organom założycielskim. (...)


Luksusowe pielęgniarki
Dorota Pilonis

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z woj. lubuskiego twierdzą, że na usługi pielęgniarskie przeznacza się zbyt wiele pieniędzy. To marnotrawstwo i rozrzutność - mówią. Kolegium Lekarzy Rodzinnych Regionu Lubuskiego wyliczyło, że NFZ wydaje prawie 6 zł miesięcznie na opiekę pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej nad 18-letnią uczennicą. - To prawie tyle, ile lekarz poz otrzymuje na jednego pacjenta. A musi z tych pieniędzy utrzymać praktykę i zakupić badania diagnostyczne - tłumaczy Robert Sapa, prezes Kolegium. (...)


Reforma w Wielkopolsce
Genowefa Kuderska i Maria Stachowska

W wyniku reformy pielęgniarki i położne, działające w ramach samodzielnych kontraktów, nie ograniczają się jedynie do wizyt w celu wykonania zlecenia lekarza, lecz są osobami przekazującymi, uzupełniającymi lub korygującymi wiedzę o zdrowiu, motywują do prozdrowotnych wyborów, proponują wprowadzenie najbardziej optymalnych zmian sprzyjających umacnianiu zdrowia i jak najdłuższemu sprawnemu, aktywnemu życiu. Są to ogromne zadania, których spełnianie Światowa Organizacja Zdrowia nakłada na pielęgniarki i położne. Jesteśmy im w stanie podołać. (...)


Apel do Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Ewa Świętochowska

W związku z licznymi publikacjami i wystąpieniami Kolegium Lekarzy Rodzinnych, w których kwestionowana jest zasadność odrębnego kontraktowania świadczeń pielęgniarek i położnych, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zajęła stanowisko w tej sprawie. Nasze województwo ma bowiem najdłuższe doświadczenie związane z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej w nowej formie. (...)


Droga do samodzielności
Anna Henrik

Niektórzy lekarze z uporem maniaka podważają samodzielność zawodów pielęgniarki i położnej. Niepomni na ustawy i inne zapisy prawne, a także potrzeby społeczne - próbują udowodnić, że pielęgniarka to "siostra", która jest w stanie wypełniać jedynie lekarskie polecenia. Wyrazem skostnienia i twardogłowia są publikacje, prezentujące takie opinie. Historia zawodów pielęgniarki i położnej w Polsce to do niedawna historia zawodów podporządkowanych dyspozycjom i poleceniom lekarzy. Byliśmy pod tym względem ewenementem na skalę światową, a na pewno europejską. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS
oprac. Tomasz Kobosz

- Emocjonalne reakcje lekarzy na śmierć pacjentów
- Sprawność seksualna mężczyzn po 50. roku życia
- Lecznicze stosowanie heroiny u osób uzależnionych - skuteczne
- Dym tytoniowy a zdrowie niemowląt
- Krótka przerwa pomiędzy ciążami zwiększa ryzyko komplikacji
- Niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko poronienia
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot