„Służba Zdrowia” nr 61-64 z 14 sierpnia 2003 r.


archiwum 2003

V Zrównoważone forum dla zdrowia:

Chojnicka zawierucha
Katarzyna Karpus

Ten dzień przebiegał w Chojnicach pod znakiem zdrowia, a raczej - swoistej prowokacji, mającej skłonić mieszkańców do zainteresowania się zdrowiem i ekologią. Słoneczna czerwcowa sobota była doskonałą okazją, aby dokonać "rachunku sumienia" co do stylu życia, który (wraz z oddziaływaniem środowiska naturalnego) wpływa aż w 75% na zdrowie każdego człowieka. Zdrowe Miasto Chojnice dało popis aktywności na polu zdrowia i ekologii. Zmaterializowała się ona za sprawą chojnickich przedszkoli i szkół, szpitala rejonowego, domu kultury, Fundacji Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej oraz Parku Wodnego w Chojnicach. Warunki ku temu stworzyli: burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, Rada Miasta, Zakład Promocji Zdrowia GEMINI oraz Promocja Regionu Chojnickiego. Gośćmi Forum byli m.in. Donald Tusk, wicemarszałek Sejmu, senator Ewa Serocka, posłowie: Jacek Kowalik, Stanisław Kalinowski, prof. prof. Witold Zatoński z Centrum Onkologii w Warszawie i Wojciech Drygas z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. (...)


 

PANOPTICUM

Mordobójstwo enefzetu, czyli owies
Marek Wójtowicz

Doraźnie i operacyjnie - to cieszę się z pionierskiego sukcesu krakowskiego szpitala w temacie wyegzekwowania kosztów podwyżki "203" od Narodowego Funduszu Zdrowia. Teraz ruszy lawina, i my, dyrektorzy spzozów, odzyskamy wreszcie miliony złotych za wypłacone oraz miliardy za niewypłacone podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2001 roku. Radość zapanuje wśród pracowników publicznych szpitali, dyrektorom przestaną rosnąć siwe "podwyżkowe" włosy, a prawnicy szpitali pójdą do sądów po "203" jak po swoje. (...)


PANOPTICUM / Mordobójstwo enefzetu, czyli owies / Marek Wójtowicz
 

VOX EX SILESIA

Ubezpieczenia dodatkowe - tak, ale...
Andrzej Sośnierz

Zawsze byłem i nadal jestem zwolennikiem rynkowych rozwiązań w ochronie zdrowia. Zawsze bliska mi była również idea urynkowienia ubezpieczeń. Pomysł stworzenia prawnych możliwości powstawania komercyjnych, dodatkowych ubezpieczeń uznaję więc za krok w dobrym kierunku. Wiąże się z nim jednak tyle samo nadziei, co i niebezpieczeństw. (...)


VOX EX SILESIA / Ubezpieczenia dodatkowe - tak, ale... / Andrzej Sośnierz

Nie damy sobie wmówić, że domagając się realizacji ustawy 203 - rozłożymy państwo i NFZ na łopatki:

Domagamy się respektowania prawa i ukrócenia złodziejstwa
Halina Kleszcz

Rośnie niepokój w służbie zdrowia, zapowiadane są kolejne strajki z powodu nierealizowania "ustawy 203". Do sądów płyną w całej Polsce pozwy zozów domagających się od NFZ zwrotu wydatków poniesionych na wypłatę podwyżek. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Izba Lecznictwa Polskiego postanowiły wspólnie dążyć do wyegzekwowania należnych szpitalom środków. (...)


Plany Funduszu
Dorota Pilonis

Narodowy Fundusz Zdrowia ma już drugi plan finansowy na ten rok. Poprzedni był aktualny zaledwie 2 tygodnie, okazało się bowiem, że brakuje w nim ponad 600 mln zł na pokrycie zobowiązań Funduszu. W przekazanym przez MZ nowym planie założono, że ściągalność składki wynosić będzie nie 97%, ale - ponad 98%. Z tego tytułu ma być dodatkowe 300 mln zł. Kolejne ponad 200 mln zł pojawiło się w wyniku likwidacji rezerwy ogólnej, przeznaczanej do tej pory na finansowanie tzw. nadwykonań w refundacji leków, dodatkowych świadczeń związanych z ratowaniem życia i innych nieplanowanych kosztów. Resztę środków, czyli około 100 mln zł, uzyskano w wyniku zlikwidowania rezerwy przeznaczonej na spłatę w br. pożyczki udzielonej kasom chorych w 2000 r. (...)


Kontrakty 2004
Dorota Pilonis

Dobiegają końca prace nad ujednoliceniem zasad kontraktowania świadczeń w 2004 r. Gotowe są już zasady dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Nowością ma być 24-godzinna opieka nad pacjentem w całym kraju, wydzielenie środków na diagnostykę ze stawki kapitacyjnej oraz kierowanie pacjentów na badania diagnostyczne tylko do laboratoriów, które mają podpisaną umowę z NFZ. Fundusz opracował też kryteria, które musi spełniać zakład diagnostyczny. (...)


Sypią się procesy
Marzena Gałaga

Trzy śląskie placówki służby zdrowia pozwały do sądu katowicki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, a 18 innych skierowało wezwania do zapłaty. Domagają się zwrotu pieniędzy wypłaconych przez spzozy w ramach tzw. ustawy 203. 4 sierpnia w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się pierwsza rozprawa w procesie, który wytoczył NFZ Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej. Żąda ponad 8 mln zł. Pełnomocnik Funduszu wnioskowała o oddalenie pozwu ze względu na brak podstaw prawnych. Sąd wyznaczył jednak kolejne posiedzenie (ma się odbyć w październiku), a do tego czasu dyrekcja dąbrowskiego szpitala ma skompletować dokumentację świadczącą o wypłaceniu podwyżek i braku środków na ten cel w kwotach dotychczasowych kontraktów. (...)


Stół po konsumpcji

Od 5 sierpnia na stronach internetowych MZ opublikowane jest Stanowisko Konferencji Okrągłego Stołu. Podmioty uczestniczące w dotychczasowych rozmowach mają czas do 20 sierpnia na nadsyłanie do tego tekstu zdań odrębnych czy oświadczeń. Jednak już tydzień wcześniej, tj. 29 lipca, podczas spotkania zespołu doraźnego - z uczestnictwa w zespole na znak protestu zrezygnował NSZZ "S" uznając, że rząd nie traktuje poważnie roszczeń pracowniczych z tytułu ustawy 203. Także OPZZ i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia w oświadczeniu z 30 lipca stwierdziły, że propozycje rządu w sprawach restrukturyzacji zadłużenia spzozów - nie odpowiadają na postulat tej centrali związkowej. (...)


Lekarze z Polski zachodniej i południowej jednoczą siły, aby stawić czoło NFZ:

Zjednoczone siły poz
Dorota Pilonis

Wspólne negocjowanie kontraktów w kilku województwach - to najważniejsze postanowienie spotkania, które odbyło się 2 sierpnia w Zielonej Górze. Wzięli w nim udział przedstawiciele lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się pod hasłem "monopolem na monopol". (...)


Otwarte drzwi i oczy
Joanna Wajs

31 lipca Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i firma Eli Lilly, swiatowy partner programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", zainicjowali prace nad obchodami II Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Trwającą od 1996 r. kampanię Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego pod hasłem "Otwórzcie Drzwi" zapoczątkował pionierski program pilotowy w Kanadzie, który następnie rozszerzył się na Austrię, Chiny, Egipt, Niemcy, Grecję, Indie, Włochy i Hiszpanię. Dziś w projekcie uczestniczy dwadzieścia państw, w tym od 1999 r. Polska. Jego zadaniem jest "otwierać oczy" społeczeństw na tę chorobę, zmieniać postrzeganie osób dotkniętych schizofrenią, zabiegać o respektowanie praw pacjentów, przeciwstawiać się dyskryminacji i zjednywać przychylność prawodawców. (...)


Zmarł twórca współczesnej reanimacji

W wieku 79 lat zmarł Peter Safar, twórca powszechnie stosowanej metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej CPR (cardiopulmonary resuscitation). (...) Peter Safar był twórcą pierwszego w Stanach Zjednoczonych oddziału intensywnej opieki medycznej i pomysłodawcą nowoczesnego ambulansu, dzięki któremu wiele czynności ratujących życie można było prowadzić już w drodze do szpitala. Zaprojektował też manekina służącego do nauki masażu serca i sztucznego oddychania. (...)


Lekarze ze Śląskiej AM pomagają wrócić do zdrowia Albańczykowi z Kosowa:

Świadek zbrodni
Marzena Gałaga

35-letni Dali Hyseni od kilku tygodni leczy się w Polsce. Ma zaawansowaną cukrzycę, która zniszczyła mu nerki i oczy. Lekarze z Kliniki Okulistycznej Śląskiej Akademii Medycznej robią wszystko, aby przywrócić mu wzrok. Jest jedyną osobą, która może wskazać sprawców serbskiej masakry, do której doszło w jego rodzinnej wiosce Llashtice w kwietniu 1999 r. Na jego oczach, w jego domu, zginęło wówczas 13 osób, a 6 zostało rannych. Najmłodsza ofiara rzezi miała zaledwie 3 tygodnie, najstarsza 92 lata. Zabójcy to serbscy żołnierze i milicjanci, którzy okrążyli wioskę. W sumie zabili tego dnia 26 osób i zgwałcili 300 kobiet. Wzięli odwet na Albańczykach za zbombardowanie ich pozycji przez wojska ONZ. Daliemu cudem udało się ocaleć. Postrzelony w prawy bark, upadł na ziemię i udawał, że nie żyje. Mieszkańcy Kosowa znają nazwiska oprawców. Ale to za mało, żeby ich ująć. Dali Hyseni jest jedynym świadkiem tamtej egzekucji. Jeśli uda mu się przywrócić wzrok, który utracił ponad rok temu, będzie mógł ich rozpoznać i wskazać palcem. (...)


 
Z pamiętnika lekarza poz
Janina Banachowska

W pokoju leżała młoda kobieta, blada jak płótno, w kałuży krwi. Prócz niej było jeszcze dwoje przestraszonych dzieci, może 3 i 4 lata? Docuciłam leżącą i dowiedziałam się, że roni i że to 4 miesiące ciąży. Pomocy znikąd żadnej. Kuchennym nożem poprzecinałam plątaninę sznurów. (...) Potem przypomniałam sobie stare westerny, wzięłam kobietę, a raczej dziewczynę na ramię, przerzuciłam przez siodło, związałam kawałkiem sznura od bielizny jej nogi z rękami, by się nie zsunęła na ziemię. Borys miał twardy krok, a dróżka była nierówna. No i powiozłam moją pacjentkę do domu. (...)


/ Z pamiętnika lekarza poz / Janina Banachowska
Medycyna i farmacja za murami getta
Halina Kleszcz

Niecodzienne posiedzenie Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego odbyło się w siedzibie Centrum Kultury Żydowskiej, w ramach 13. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Przypomniano heroiczne wysiłki dziesięciu lekarzy z czterech szpitali, które funkcjonowały od utworzenia 3 marca 1941 r. Żydowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Podgórzu, na prawym brzegu Wisły, aż do likwidacji krakowskiego getta 13 marca 1943 r. (...)


Udany przeszczep płuca
Marzena Gałaga

W lipcu Śląskie Centrum Chorób Serca opuścił mężczyzna, któremu lekarze z Zabrza przeszczepili płuco. To pierwszy udany przeszczep w Polsce. Pacjent, 55-letni Zygmunt Sikorski, mieszka w Sosnowcu. Z zawodu jest ślusarzem i spawaczem. Pierwsze objawy niewydolności oddechowej pojawiły się u niego już 9 lat temu. Miał duszności i z trudem się poruszał. Przez ostatnie trzy lata jego stan znacznie się pogorszył. Doszło do zwłóknienia płuc. Codziennie przez 17 godzin musiał dostawać tlen. (...)


Mobbing w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Białymstoku:

Terror psychiczny
Ryszard Kijak

Jeśli mobbingiem jest terror psychiczny stosowany przez pracodawcę w stosunku do pracownika, złośliwe powierzanie mu coraz większej liczby obowiązków, nieustanne karcenie go i poniżanie (także w obecności osób trzecich), ignorowanie jego opinii, apodyktyczne narzucanie własnej woli, jeśli jest nim dręczenie, gnębienie i szykanowanie podwładnego w miejscu pracy, a powtarza się to w stosunku do danego pracownika z częstotliwością co najmniej kilka razy w miesiącu - to Anna W. -B., dyrektor Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku postarała się, aby jej działania spełniły wszystkie te warunki, a jej postępowanie bez żadnych zastrzeżeń można było nazwać mobbingiem. (...)


W Małopolsce udało się stworzyć opiekę kardiologiczną w ostrym zespole wieńcowym na europejskim poziomie:

Uwaga: serce!

Bezsprzecznie kardiolodzy pod Wawelem stali się bohaterami. Hitem nie tylko medialnym był telewizyjny most Paryż - Kraków, w którym przedstawiono autorski program reagowania na ostry zespół wieńcowy - tak, by nie rozwinął się w pełnoobjawowy zawał serca i nie doprowadził do nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego. A przepis na sukces jest pozornie dość prosty: reagować błyskawicznie i kompetentnie (przedtem jednak trzeba przeszkolić lekarzy w terenie, by umieli prawidłowo zdiagnozować zagrożenie i wdrożyć program "ostrej klatki piersiowej"), podać pacjentowi stosowny lek w przypadku konieczności transportu na większą odległość (przedtem zaś przekonać płatnika, by to finansował), mieć w pogotowiu przez 24 godziny zespół kardiologów interwencyjnych w stolicy województwa (i zdobyć na to pieniądze!). (...)


Efektywny system leczenia ostrych incydentów wieńcowych w województwie podlaskim:

Angioplastyka kontra zawał
Sławomir Dobrzycki, Bogusław Poniatowski, Konrad Nowak

Angioplastyka kontra zawał - Sławomir Dobrzycki, Bogusław Poniatowski, Konrad Nowak
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym AM w Białymstoku od czerwca 1996 r. funkcjonuje ośrodek kardiologii inwazyjnej. Od momentu uruchomienia pod koniec 1998 r. Kliniki Kardiochirurgii, w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej wykonywane są zabiegi PTCA u wszystkich chorych z chorobą wieńcową. Zakład jest doświadczonym ośrodkiem; w ciągu ostatnich 4 lat wykonano tu około 1000 angioplastyk w ostrym zawale serca. Od 1999 r. zostały wdrożone 24-godzinne dyżury kardiologii inwazyjnej, umożliwiające natychmiastowe podjęcie leczenia zawału serca. (...)


Polska posiada ogromne zasoby energii geotermalnej, ale nie wykorzystuje tego bogactwa:

Gorące źródła ratują zdrowie
Marek Naumiuk

Cóż z tego, że mamy bogate doświadczenia w leczeniu wodami geotermalnymi, wynikające m.in. z naszej wieloletniej współpracy z klinikami ortopedycznymi na Węgrzech? Cóż z tego, że wiemy, jakie choroby można w ten sposób leczyć i jak to robić, skoro w Polsce praktycznie nie ma zakładów przyrodoleczniczych wykorzystujących w terapii gorące wody podziemne - mówi prof. dr hab. Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie. - A takich miejsc do zabiegów w wodach geotermalnych powinno być w naszym kraju wiele, bo polskie zasoby energii geotermalnej są największe w Europie. (...)


Nałęczów, Kazimierz, Wąwolnica?

Termy lubelskie
Marek Naumiuk

4 lipca Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu przygotowania i wdrożenia projektu "Termy lubelskie". Projekt zakłada wykorzystanie zasobów energii geotermalnej znajdującej się m.in. w okolicach Nałęczowa, Kazimierza Dolnego i Wąwolnicy do celów leczniczych i rekreacyjnych (baseny geotermalne). Uchwałę poprzedziła wizyta samorządowców z Lubelszczyzny w austriackiej Styrii, mającej bogate doświadczenia w wykorzystaniu gorących źródeł, uwieńczona umową o współpracy pomiędzy obu regionami. Austriacy zadeklarowali pomoc przy wdrażaniu projektu. Chcą np. sfinansować w połowie studium opłacalności i wykonalności "Term lubelskich", którego koszt szacowany jest na ok. 200 tys. euro. (...)


Czym się różni reforma systemu skupu butelek od reformy ochrony zdrowia?

Inni potrafią nam nie wychodzi
Wojciech Misiński

Jednym z mitów pokutujących w Polsce od 1999 r. jest teza, że nasz system jest wzorowany na rozwiązaniach niemieckich. Istotnie - generalne rozwiązania ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (a wcześniej o puz) oparto na idei modelu Bismarcka. Ale zarówno szczegółowe rozwiązania, a co ważniejsze - ich realizacja nie mają nic wspólnego z systemem niemieckim. W rzeczywistości, w Polsce mieliśmy i mamy do czynienia z hybrydą rozwiązań, zaczerpniętych z różnych modeli. (...)


Nieuchronność i dotkliwość punktu widzenia
Ryszard Kijak

Przyznaję bez bicia, iż fragment jednego z "okrągłostołowych" postulatów, tj. tego o "zagwarantowaniu nieuchronności i dotkliwości kar dla pracodawców łamiących przepisy prawa pracy oraz niegospodarnych i łamiących dyscyplinę finansową" - został zgłoszony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, a przedstawiłem go ja, Ryszard Kijak, pełniący w OZZL funkcje wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowego, przewodniczącego Regionu Podlaskiego i wiceprzewodniczącego w zakładzie pracy. Jestem też członkiem Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia, uczestnikiem "Okrągłego stołu" i autorem wielu publikacji na tematy ochrony zdrowia: w "Gazecie Prawnej", "Lekarzu Polskim", "Służbie Zdrowia", a ostatnio - w "Gazecie Lekarskiej". Wiele moich artykułów dotyczyło właśnie łamania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Wspomniany wyżej postulat wprawił w osłupienie, zabolał i wywołał zniechęcenie mojego Szanownego Kolegi z niniejszych łamów, Marka Wójtowicza (SZ Nr 53-56 z 10-28 lipca br.). Zapis ten, jego zdaniem, świadczy o kompletnej nieznajomości przepisów i jest żądaniem dziecinnym. Wcale się nie dziwię, że M. Wójtowicz odniósł takie wrażenie. Gdyby jednak nasz wniosek został podany w oryginalnym brzmieniu, może wówczas wrażenie byłoby inne? (...)


Centra powiadamiania ratunkowego:

Dobre chęci i ograniczone możliwości
Jacek Czapla, Agnieszka Istelska-Michalik

Konieczność dostosowania wielkości i struktury CPR-u do obsługiwanego obszaru i populacji powiatów w Polsce, przy uwzględnieniu odpowiedzialności starosty za organizację i funkcjonowanie systemu na terenie powiatu, skłania do przewidywania tworzenia innych form organizacyjnych ośrodków zarządzających systemem ratowniczym - Regionalnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Taki regionalny CPR obejmowałby swoim działaniem obszar więcej niż jednego powiatu, a korzyści polegałyby nie tylko na integracji służb, ale i redukcji kosztów funkcjonowania. Mankamentem, który może wręcz uniemożliwić utworzenie takich CPR-ów, jest fundamentalne pytanie o rolę zwierzchnią w jednostce oraz dobór partnerów do zorganizowania takiej struktury. Inne negatywne aspekty to zanik związków lokalnych, wysokie koszty inwestycyjne i znacznie utrudniona późniejsza integracja całego systemu. (...)


Doniesienia naukowe medNEWS
oprac. Tomasz Kobosz

- Bezdech senny sprzyja nawrotom migotania przedsionków
- Objętość lewego przedsionka a przeżywalność po zawale
- Epizody niedokrwienia mózgu częstsze u osób z wypadaniem płatka zastawki mitralnej
- Zakrzepica żylna podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych
- Niesterydowe leki przeciwzapalne a ryzyko choroby Alzheimera
- Wpływ filmowych scen palenia papierosów na decyzje o rozpoczęciu palenia


Racjonalna terapia zakażeń
Waleria Hryniewicz

W związku z pojawianiem się nowych zagrożeń ze strony drobnoustrojów oraz szybkim wzrostem ich oporności, szczególnie ważne staje się poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych i zapobiegawczych. Zgodnie z zaleceniami WHO i UE powstają sieci ośrodków monitorujących istotne klinicznie drobnoustroje, w przypadku których problem oporności osiągnął istotne rozmiary. W wielu takich programach biorą udział polskie laboratoria; na szczególną uwagę zasługuje tu nadzorowana przez Komisję Europejską sieć EARSS (European Antibiotic Resistance Surveillance System) oraz ESAC (European Surveillance of Antibiotic Consumption). W Polsce sieci te połączone są z Krajowym Programem OPTY (programem polityki zdrowotnej MZ), dostarczając istotnych danych na temat szczególnie groźnych patogenów bakteryjnych. (...)


Piekarska "Urazówka"
Marzena Gałaga

Widok śmigłowca unoszącego się nad blokami na stałe wpisał się już w krajobraz 65-tysięcznych Piekar Śląskich. Mieszkańcy wiedzą, że jego przelot nad miastem nie wróży nic dobrego. Zastanawiają się tylko, czy doszło do kolejnego wypadku drogowego, czy ktoś skoczył do wody na głowę, czy spadł ze skałek w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, dokąd trafiają wszystkie ofiary tych tragicznych wypadków, jest wizytówką nie tylko miasta, ale i całego regionu. Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, a leczy się pacjentów z całego kraju. (...)


Gaszenie pożaru
Ewa Krupczyńska

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu jest zadłużony na około 70 mln zł. Jednak w ostatnich miesiącach 2002 r. zaczął się bilansować. Dotyczy to oczywiście tylko działalności bieżącej. Zadłużenie szpitala, w którym działa 12 klinik, jest efektem wieloletniego finansowania przez DRKCh świadczeń zdrowotnych grubo poniżej kosztów ich wytwarzania. Poprzednia dyrekcja SP PSK nr 1 była zmuszona godzić się na skrajnie dla nas niekorzystne kontrakty z kasą i stąd dług sięgający 70 mln zł. (...)


Co daje akredytacja?
Grażyna Oleksik

Akredytacja (łac. credo - wierzę) w sensie filologicznym oznacza zawierzenie, np. szpitalowi, że jak najlepiej wypełnia swoje funkcje względem pacjentów. Ta wiara oparta jest jednak na wynikach kompleksowej oceny, dokonywanej w szpitalu przez przeszkolonych wizytatorów. Widząc możliwość poprawy jakości świadczonych usług poprzez akredytację, również Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce przystąpił do tego procesu. (...)


Szpital im. Żeromskiego czeka na 4,5 miliona
Halina Kleszcz

Proces przeciwko Małopolskiej RKCh (a następnie NFZ) w sprawie zwrotu należności za nadwykonania - zakończył się wyrokiem pomyślnym dla szpitala przed Sądem Apelacyjnym, a więc sądem drugiej, wyższej instancji. Do 7 sierpnia br. szpital nie otrzymał jeszcze wyroku na piśmie i zapewne jeszcze trochę poczeka, zanim na jego rachunku bankowym pojawi się bardzo wyczekiwana kwota 4,5 mln zł. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że finanse szpitala zostaną podreperowane. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot