„Służba Zdrowia” nr 91-94 z 21 listopada 2002 r.


archiwum 2002
 
Najtrwalszy Pomnik

Idea Pomnika - Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka zrodziła się w latach 60. Miał on upamiętniać bohaterską i męczeńską śmierć dzieci, szczególnie tych, które zginęły podczas drugiej wojny światowej. Pomysłodawczynią Pomnika była pisarka Ewa Szelburg-Zarembina, która 20 czerwca 1965 r. na łamach "Życia Warszawy" opublikowała wezwanie pt. "Bohaterstwu dzieci i młodzieży należy się pamięć": Niechże dzieci, które cierpiały i ginęły dlatego tylko, że były dziećmi tej ziemi, niechże i te dzieci, które cierpiały i ginęły, dlatego że broniły wolności i honoru narodu i państwa, tego co jest najważniejszym skarbem ludzkości: pokoju i sprawiedliwości, niech i one same dla siebie otrzymają od nas, żywych, znak nieśmiertelnej pamięci. Niech świadectwo o ich bohaterstwie i cierpieniu nie będzie tylko cząstką małej, ogólnej narodowej czci. Należy im się wyraz pamięci trwałej, osobny, wyłączny. (...)


/ Najtrwalszy Pomnik /
 
Dotrzeć do ludzi

Z dr. Maciejem Pirógiem, dyrektorem CZD, rozmawia Tomasz Sienkiewicz (...)


/ Dotrzeć do ludzi /
 
Jesteśmy dla wszystkich dzieci

Z dr. n. med. Sławomirem Janusem, zastępcą dyrektora ds. klinicznych IP-Centrum Zdrowia Dziecka, rozmawia Tomasz Sienkiewicz (...)


/ Jesteśmy dla wszystkich dzieci /
Piękna idea
Maria Goncerzewicz

Ćwierć wieku temu, 15 października, CZD przyjęło pierwszego pacjenta. Spełniła się idea pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny, aby uczcić pamięć dzieci całego świata, w tym dzieci polskich, które cierpiały i ginęły podczas drugiej wojny światowej. Piękna i dobra idea zrealizowana w postaci budowy Pomnika - Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu koło Warszawy. Opracowany przed laty i systematycznie realizowany program medyczny i naukowy szpitala okazał się wyjątkowo trafny. W okresie 25 lat CZD znalazły tu pomoc i opiekę medyczną setki tysięcy dzieci z terenu całego kraju (i nie tylko), a żadnemu z nich, bez względu na posiadane uprawnienia czy miejsce zamieszkania, nie odmówiono pomocy lekarskiej. Prowadzone jednocześnie prace naukowo-badawcze złożyły się na poważny dorobek naukowy Instytutu CZD - wysoko ceniony w kraju i za granicą. Szczegóły tych osiągnięć prezentuje album wydany specjalnie z okazji ćwierćwiecza. (...)


Medal "Przyjaciel Centrum Zdrowia Dziecka"

Z okazji 25-lecia, po raz pierwszy w historii CZD, uhonorowano medalami organizacje i osoby szczególnie zasłużone dla Instytutu. Z inicjatywą ustanowienia medalu przyznawanego przez pracowników Instytutu osobom indywidualnym oraz stowarzyszeniom i fundacjom wystąpiła Profesor Maria Goncerzewicz - Kanclerz Kapituły. Członkowie Kapituły zostali wybrani przez Radę Naukową Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", która patronuje inicjatywie. (...)


Nie zmarnować kapitału intelektualnego
wypowiedź doc. Janusza Książyka, zastępcy dyrektora ds. nauki w IP-CZD

Centrum Zdrowia Dziecka, największy szpital dziecięcy w Polsce, zatrudnia obecnie 80 pracowników naukowych, m.in. 12 profesorów, w wielu specjalnościach lekarskich. W niedalekiej przyszłości ich liczba wzrośnie do 100. Dzięki skupieniu w jednym miejscu tak wielu wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin możliwe jest wspólne wypracowywanie oraz realizacja różnorodnych planów, programów naukowych i leczniczych. Pieniądze na działalność naukową w CZD pochodzą najczęściej z Komitetu Badań Naukowych i przeznaczone są na realizację projektów zatwierdzonych przez KBN. Druga pula środków z KBN to coroczna dotacja na naukową, statutową działalność Instytutu, która jest zbyt mała wobec naszych oczekiwań. (...)


"W CENTRUM" - Album Tomasza Tomaszewskiego

Na początku 2003 r. IP-CZD zaprezentuje autorski album znanego fotografika Tomasza Tomaszewskiego, zawierający ponad 80 zdjęć wykonanych przez niego nieodpłatnie, w darze dla szpitala. - Książkę tę pragnę zadedykować wszystkim chorym dzieciom, które trafiły do Centrum - z nadzieją, że dzięki pracy i determinacji lekarzy oraz całego personelu wyjdą stamtąd zdrowe - mówi Tomasz Tomaszewski. Autor na własną rękę poznawał codzienność Centrum. Wolny od jakichkolwiek sugestii, spędził w CZD ponad dwa miesiące, przyglądając się pracy większości oddziałów, klinik i pracowni. Dzięki temu album łączy uniwersalny, symboliczny charakter z wyjątkowością szpitala. (...)


www.czd.waw.pl
Tomasz Kobosz

Wiele przydatnych informacji na temat Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" znaleźć można na stronie internetowej www.czd.waw.pl. Przejrzysta, nieskomplikowana forma witryny, z podziałem na kilkanaście obszarów tematycznych, pozwala na szybkie zorientowanie się w jej zawartości. W dziale "Aktualności" umieszczono informacje o zbliżających się sympozjach i zjazdach naukowych. Udostępniono tam również interesujący arkusz kalkulacyjny "Żywczyk" - program służący do opracowania zlecenia żywienia pozajelitowego z przygotowaniem mieszaniny dożylnej w workach. Zawiera on informacje o łącznej podaży płynów i energii w żywieniu pozajelitowym i drogą przewodu pokarmowego. W sekcji "Kliniki i Zakłady" przedstawiono zróżnicowane objętościowo informacje na temat 18 klinik oraz 11 zakładów tworzących Centrum. (...)


Zespół Szkół Specjalnych

Działa od 1980 r., obejmując opieką dzieci od 3. roku życia do ukończenia szkoły średniej. W skład Zespołu wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zespół zajęć pozalekcyjnych. Praca nauczycieli i pedagogów pozwala na wyrównywanie szans dzieci przewlekle chorych w stosunku do zdrowych. W szkole przyszpitalnej pacjenci-uczniowie piszą sprawdziany, zdają egzaminy gimnazjalne, a nawet maturalne. Szkoła stara się redukować stres spowodowany chorobą i hospitalizacją, rozwijać zainteresowania pacjentów, przygotowywać ich do dorosłego życia zawodowego, m.in. poprzez działalność Szkolnej Pracowni Komputerowej. Pacjenci-uczniowie współredagują gazetkę szkolną UCZNIAK. (...)


Promocja zdrowia

Od maja 1992 r. IP-CZD należy do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie (1993 r. - pierwsza międzynarodowa konferencja). W latach 1993-1997 r. CZD uczestniczyło w Projekcie Europejskiej Sieci 20 Pilotujących Szpitali Promujących Zdrowie, koordynowanym przez Europejskie Biuro WHO i Instytut Ludwika Boltzmana w Wiedniu. Do zrealizowanych projektów należą m.in.: "Promocja zdrowego stylu życia wśród pracowników IP-CZD", "Promocja zdrowia psychospołecznego dzieci hospitalizowanych w IP-CZD i ich rodziców", "Program promocji zdrowia jamy ustnej dla dzieci przewlekle chorych i upośledzonych", "Bezpieczny dom". (...)


Pielęgniarki IP-CZD

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w CZD wymaga złożonych działań zespołów interdyscyplinarnych. W ich skład wchodzą nie tylko lekarze, ale i psycholodzy, rehabilitanci oraz pielęgniarki. Pobyt w szpitalu, choć pozwala uratować zdrowie i życie, wywołuje najczęściej silny stres, zarówno u pacjenta, jak i jego rodziny. Aby go łagodzić, personel medyczny musi prezentować szeroki zakres kompetencji. Dotyczy to zwłaszcza pielegniarek, które są najbliżej pacjentów, a ich praca koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb dziecka i jego rodziny, udziale w skomplikowanych badaniach diagnostycznych i zabiegach, wiąże się również z koniecznością obsługi wysokospecjalistycznego sprzętu. Blisko 700-osobowa grupa pielęgniarek i położnych Instytutu pełni liczne role zawodowe, realizując m.in. funkcje terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Pacjenci i ich rodziny oczekują od nich także rzetelnych informacji o pielęgnowaniu dziecka, wsparcia, przygotowania do dalszej opieki w domu. (...)


Prezentacje Klinik IP-CZD:

1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
3. Klinika Chorób Metabolicznych
4. Klinika Endokrynologii
5. Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
6. Klinika Immunologii
7. Klinika Kardiochirurgii
8. Klinika Kardiologii
9. Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek
10. Klinika Neurochirurgii
11. Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Neurologicznej
12. Klinika Niemowlęca
13. Klinika Okulistyki
14. Klinika Onkologii
15. Klinika Patologii Noworodka
16. Klinika Pediatrii, Diabetologii i Alergologii
17. Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej
18. Klinika Urologii Dziecięcej


Prezentacje Zakładów i Poradni IP-CZD:

1. Izba przyjęć
2. Poradnia Ginekologii Dziecięcej
3. Poradnia Psychiatryczna
4. Poradnia Rehabilitacji Społecznej
5. Zakład Audiologii, Foniatrii i Laryngologii
6. Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej
7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
8. Zakład Diagnostyki Obrazowej
9. Zakład Fizjologii Oddychania
10. Zakład Fizjoterapii
11. Zakład Genetyki Medycznej
12. Zakład Krwiodawstwa
13. Zakład Medycyny Nuklearnej
14. Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
15. Zakład Patologii
16. Zakład Patologii Jamy Ustnej
17. Zakład Psychologii Klinicznej
18. Zakład Radioimmunologii
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot