„Służba Zdrowia” nr 96-97 z 13 grudnia 2001 r.


archiwum 2001
 
Atak na Śląską Regionalną Kasę Chorych

Z Krzysztofem Lehnortem, wiceprzewodniczącym Rady Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych, rozmawia Mariola Marklowska (...)


/ Atak na Śląską Regionalną Kasę Chorych /
 
Murem za dyrektorem
Halina Kleszcz

Siedmioosobowa Rada MRKCH, nowej kadencji, w której zasiadają: prawnik, główny księgowy, przedstawiciele RIO oraz ZUS, a przewodniczy - rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jednogłośnie odrzuciła wniosek prezesa UNUZ o zawieszenie w czynnościach, a następnie odwołanie Jacka Kukurby, dyrektora Małopolskiej RKCh - pod zarzutem naruszenia prawa i niegospodarności. Rada uznała wniosek za bezzasadny merytorycznie. W komentarzach prasowych pod Wawelem powoływano się na stwierdzenia członków rady, że działania UNUZ, które dotyczą także innych kas, mają kontekst polityczny. Ich celem jest dyskredytowanie działań kas chorych w celu przygotowania gruntu pod ich zapowiadaną likwidację. (...)


/ Murem za dyrektorem / Halina Kleszcz
 
Gorący grudzień w kasach chorych
Aleksandra Gielewska

Choć minister zdrowia Mariusz Łapiński zapowiedział likwidację kas chorych od 2003 r., jednak już wcześniej - dzięki współpracy z prezesem UNUZ - ma szansę uzyskać nad nimi pełną kontrolę. Pod warunkiem jednak, że uda się doprowadzić do wymiany zarządów kas - z pomocą ich rad - na w pełni dyspozycyjne. Na razie rady kas bronią istniejącego porządku prawnego, obowiązujących zasad finansowania świadczeń i... zdrowego rozsądku, nie poddając się presji oskarżeń wysuwanych pod adresem dyrektorów tych instytucji. Jeśli jednak taktyka kompromitowania szefów kas nie przyniesie rezultatów, rząd i tak uzyska kontrolę nad obsadą stanowisk w kasach chorych poprzez zapowiedzianą nowelizację ustawy o puz (...)


/ Gorący grudzień w kasach chorych / Aleksandra Gielewska
 
Groźbą i szantażem
Mariola Marklowska

Rada Śląskiej RKCh nie przychyliła się do wniosku Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i nie odwołała Andrzeja Sośnierza ze stanowiska dyrektora. W odpowiedzi UNUZ zażądał odwołania całego zarządu kasy. Grozi powołaniem zarządu komisarycznego (...)


/ Groźbą i szantażem / Mariola Marklowska
Nie odda, tylko dostanie
Dorota Pilonis

Lubuska RKCh nie zapłaci uboższym kasom prawie 9 mln zł wyrównania finansowego w br., natomiast otrzyma od innych kas 28 mln zł. Prezes UNUZ Michał Żemojda zmienił decyzję swojego poprzednika z 8 września 2000 r. (...)


Komunikat
Jolanta Grochal

Co roku Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych ustala wysokość wyrównania finansowego, jaką bogatsze kasy chorych płacą kasom biedniejszym. Wyrównanie to ustala się biorąc pod uwagę liczbę ubezpieczonych i planowane przychody. Wyrównanie na 2001 rok, które powinna otrzymać Świętokrzyska RKCh, zostało rażąco zaniżone. Urząd Nadzoru przyjął bowiem, że liczba ubezpieczonych Świętokrzyskiej RKCh (także niektórych innych kas, np. lubuskiej) jest niższa od faktycznej liczby pacjentów zapisanych do placówek służby zdrowia w woj. świętokrzyskim. Jednocześnie zawyżono liczbę ubezpieczonych w województwach: śląskim, dolnośląskim, pomorskim (...)


43122885722222-0110206-50-2-01-1-003-4106
Marek Wójtowicz

Takimi trzydziestoczterocyfrowymi kodami od 1 stycznia 2002 r. w języku urzędniczo-informatycznym, w dokumentach rejestracyjnych zozów, będą oznaczane poszczególne oddziały i poradnie. To dobrze, że chociaż w tej materii mamy znaczący postęp: obowiązujące do końca 2001 r. stare kody są krótsze, dwudziestodziewięciocyfrowe (...)


20. rocznica stanu wojennego:

Te więzione szanowne Panie
Maria Dmochowska

W Gołdapi zamknięto 5 lekarek, czyli - w stosunku do bardzo wielkiej liczby najważniejszych wrogów ludu, nauczycielek - niewiele. Była Hala Sarul z pobliskiego Giżycka, wzięta siłą i podstępem w łapciach, uderzona, z połamanymi przez SB okularami. Lekarz zasłużony dla swego miasta, ceniony przez pacjentów chirurg. Grażyna Wendt-Przybylska, lekarz sądowy z Płocka, figura związkowa, bo członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Opowiedziała mi ze szczegółami, jak nocą, w hotelu "Monopol" w Gdańsku, wzięli ją i prawie całą "Krajówkę" i jakim sposobem ocaleli Bujak i Frasyniuk. Była też miła, młoda lekarka z Rabki, chirurg dziecięcy Ela Krawczyk (?) oraz Elżbieta Seferowicz, doświadczony dermatolog i działacz "Solidarności" do dziś, w X kadencji tzw. sejmu kontraktowego i I kadencji posłanka NSZZ "Solidarności". Było też kilka pielęgniarek z Aliną Pieńkowską na czele, lecz zawiesiły na czas internowania działalność zawodową. I słusznie: tu ani szpital, ani sanatorium (...)


Osteoporoza - schorzenie cywilizacyjne
Dariusz Chmielewski, Andrzej Górecki

Osteoporoza jest chorobą uznawaną za problem cywilizacyjny. Wynika to między innymi z analizy kosztów związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem tej najczęstszej choroby metabolicznej tkanki kostnej. Toczące się od długiego już czasu dyskusje i spory na temat schematów postępowania oraz zasad finansowania badań i terapii osteoporozy nie przynoszą ostatecznych rozwiązań. Nadal większość kosztów ponosi sam pacjent (...)


Problematyka tzw. złamań osteoporotycznych
Andrzej Górecki, Dariusz Chmielewski

Złamania w osteoporozie są często jej pierwszym objawem klinicznym. Do chwili ich wystąpienia choroba ma zazwyczaj przebieg bezobjawowy. Postępujący zanik zmniejsza masę kostną i powoduje zaburzenia w mikroarchitekturze tkanki kostnej. To z kolei zwiększa jej łamliwość i podatność na złamania. Nie wystąpią one jednak bez zadziałania czynnika sprawczego - urazu. Pokutujące wśród lekarzy i pacjentów pojęcie "złamań samoistnych" jest nader często błędnie przedstawiane, co doprowadza do wielu nieporozumień i jednocześnie powoduje uczucie zagrożenia wśród pacjentów (...)


Złamania części bliższej kości udowej u osób w podeszłym wieku
Jacek Semenowicz

W Polsce 20-30% łóżek w oddziałach ortopedycznych zajmują ludzie starzy: połowa z nich to chorzy ze złamaniami części bliższej kości udowej. W 1990 r. liczbę tych złamań na świecie szacowano na około 1,3 miliona. W 2050 roku przewiduje się już 4,5 miliona takich złamań. Na podstawie badań epidemiologicznych można szacunkowo przyjąć, że rocznie w Polsce u 10 tys. osób w podeszłym wieku dochodzi do złamania części bliższej kości udowej. Połowa chorych ma więcej niż 80 lat, a 2/3 to kobiety (...)


Urazy stawów biodrowych - postępowanie pielęgniarki
Joanna Szymczyk

Dla każdego pacjenta w oddziale chirurgicznym ustala się indywidualny tryb pielęgnowania. Szczególnej opieki wymagają osoby starsze, u których unieruchomienie w łóżku z powodu urazu stawu biodrowego może się stać przyczyną wielu schorzeń oraz powodować powikłania ze strony różnych układów. Do powikłań często prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia chorego należą: zakrzepy i zatory, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych i odleżyny. Pielęgnacja osób w wieku starszym w oddziale chirurgicznym wymaga szczególnej współpracy pielęgniarki z innymi członkami zespołu medycznego oraz z rodziną chorego (...)


Alloplastyka całkowita stawu kolanowego
Jerzy Widuchowski

Staw kolanowy jest największym stawem ustroju ludzkiego, ale równocześnie najczęściej ulegającym uszkodzeniom urazowym i najbardziej podatnym na wystąpienie różnego rodzaju patologii. Istnieje wiele schorzeń, w trakcie których proces patologiczny prowadzi do niszczenia najistotniejszych struktur stawu kolanowego i w konsekwencji - do znacznych zniekształceń zaburzających jego normalne funkcjonowanie. Dochodzi wtedy do upośledzenia funkcji statycznej i dynamicznej stawu, a więc swobodnego poruszania się i stania, do czego dołączają się różnie nasilone dolegliwości bólowe (...)


Zwyrodnienia stawu kolanowego - postępowanie pielęgniarki
Dorota Rabsztyn

Chorzy ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych, zakwalifikowani do endoprotezoplastyki czy osteotomii, przyjmowani są do oddziału na 2-3 dni przed planowanym zabiegiem. Są to często osoby, którym silny ból oraz zniekształcenie stawów utrudnia lub uniemożliwia poruszanie się. Osoby te używają kul, balkonika lub poruszają się na wózku inwalidzkim (...)


Leczenie operacyjne urazów i schorzeń kręgosłupa
Jacek Doniec

Do postępu chirurgii narządu osiowego człowieka, jak często określamy kręgosłup, szczególnie przyczynił się rozwój chirurgii małoinwazyjnej, tj. operacji endoskopowych, implantologii i badań nad biomechaniką. Dla lekarzy zajmujących się spondylochirurgią bardzo ważny okazał się postęp w dobieraniu materiałów, z których wykonywane są implanty. Obecnie używamy wyłącznie implantów wykonanych z tytanu, które mając znane dobre właściwości biomechaniczne i dobrą biotolerancję, nie ograniczają nas w badaniach obrazowych kręgosłupa, a bez nich trudno sobie dzisiaj wyobrazić diagnostykę (...)


Opieka nad chorym z paraplegią i tetraplegią
Małgorzata Kotula

Pacjentów z porażeniem czterech kończyn i zaburzeniem czucia, porażeniem mięśni tułowia i zwieraczy określa się mianem tetraplegików. Pacjentów z porażeniem kończyn dolnych, zaburzeniem czucia, porażeniem mięśni tułowia i zwieraczy określa się mianem paraplegików. Właściwa pielęgnacja tych chorych zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań ze strony ważnych narządów życiowych, przyspiesza proces rehabilitacji i adaptacji w nowej, nie znanej dotąd sytuacji życiowej (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot