„Służba Zdrowia” nr 94-95 z 6 grudnia 2001 r.


archiwum 2001
 
Gloria Medicinae 2000

23 listopada 2000 r. w Pałacu Na Wodzie w Łazienkach Królewskich dziesięciu wybitnych lekarzy odebrało najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - medal "Gloria Medicinae", "symbol wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom", przyznawany corocznie od 1990 r. przez 40-osobową Kapitułę za "najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego". (...)


/ Gloria Medicinae 2000 /
Kwartyl, kwantyl i prejudycjalność
Marek Wójtowicz

Ustawa z 25 lipca 2001 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. nr 113 z 9 października 2001 r.) uzyska niebawem status "półkownika" - do czasu załatania dziury budżetowej. Jest zatem czas na dopracowanie art. 25, który nakazuje, aby do 1 stycznia 2004 r. "mediana czasu dojazdu" Zespołu Ratownictwa Medycznego wynosiła co najwyżej 8 minut w mieście i 15 minut na wsi (pkt 1), a "trzeci kwartyl dojazdu" ZRM wynosił odpowiednio 12 i 20 minut (pkt 2). Tenże artykuł w pkt. 3 dopuszcza dłuższe maksymalne czasy dojazdu: w mieście do 20 i na wsi do 30 minut, "przy czym przyjmuje się, że 0,5% przypadków o najdłuższych czasach dojazdu w skali każdego miesiąca nie bierze udziału w obliczaniu parametrów określonych dla pkt.1-3 z dodatkowym zastrzeżeniem, że przypadki te nie podlegają kumulacji pomiędzy miesiącami". Cały dzień rozszyfrowywałem "kwartylowy" zapis, bobrując w internecie, encyklopediach i podpytując mądrych ludzi. Próbowałem nawet zasięgnąć języka u radcy prawnego, który chytrze odbił piłeczkę pytaniem, czy wiem, co to jest prejudycjalność? Udało mi się ustalić, że kwartyl (łac.) to starożytna nazwa kwantyla (łac.) oznaczającego coś w rodzaju jednej czwartej. Nie jest to termin używany w zwykłym, ludzkim języku, a jedynie w biurach i na korytarzach Głównego Urzędu Statystycznego (...)


Po zjazdach Okręgowych Izb Lekarskich:

We Wrocławiu - Po nowemu
Ewa Krupczyńska

W XVII Zjeździe Delegatów DIL, który odbył się 17 listopada, uczestniczyło 86% z 202 delegatów wybranych przez dolnośląskie środowisko lekarskie. Wśród gości zjazdu, oprócz przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, Dolnośląskiej RKCh, Akademii Medycznej we Wrocławiu, samorządu pielęgniarskiego obecni byli także dr P. Schwenke i dr S. Herzig z Saksońskiej Izby Lekarskiej oraz doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz, prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy we Lwowie. Przybycie zagranicznych gości było wyrazem wieloletniej współpracy, którą DIL prowadzi z izbami lekarskimi z Niemiec i Czech oraz polskimi lekarzami ze Wschodu (...)


Po zjazdach Okręgowych Izb Lekarskich:

W Warszawie - Normalnie jak nigdy
Małgorzata Kukowska

XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - delegatów warszawskiej OIL (Warszawa, 24-25 listopada) przebiegł niezwykle sprawnie, wypełnił wszystkie statutowe zadania, przy czym obowiązkowość i pracowitość delegatów były zaskakujące, zwłaszcza dla tych, którzy po mijającej kadencji - burzliwej, obfitującej w nadzwyczajne zjazdy, zmiany personalne i skandale finansowe - spodziewali się równie dramatycznego jej zakończenia. Tymczasem w trakcie obrad udało się również przeprowadzić rzeczową dyskusję nad kilkoma najistotniejszymi problemami środowiska, udzielić absolutorium ustępującym władzom, wybrać nowe, a także delegatów na nadchodzący Krajowy Zjazd Lekarzy. Przez cały czas trwania obrad na sali było kworum, bez problemów powoływano wszelkie komisje, bo wielu delegatów samorzutnie zgłaszało się do tej pracy. Pojawili się też młodzi lekarze deklarujący chęć pracy w nowej radzie. Słowem - było normalnie, jednak u obserwatorów z zewnątrz, którzy pamiętają poprzednie warszawskie zjazdy (...)


 
Statystyka wypadków w Polsce
Jerzy Karski

Jak wynika z danych statystycznych dotyczących urazów i zatruć, w 1999 r. nastąpiło w Polsce ponowne zwiększenie umieralności z tych powodów. W 1999 r. urazy i zatrucia były przyczyną 7% wszystkich zgonów. Nadal z powodu urazów i zatruć notuje się zdecydowanie więcej zgonów mężczyzn niż kobiet. Czynniki zewnętrzne urazów i zatruć są najważniejszą przyczyną zgonów mężczyzn do 45. roku życia i kobiet do 35. roku życia. Najwięcej zgonów jest spowodowanych urazami w wypadkach komunikacyjnych. (...)


/ Statystyka wypadków w Polsce / Jerzy Karski
 
Epidemia urazów problemem stulecia
Janusz Garlicki, Wojciech Mikuła, Paweł M. Paczkowski

Według danych WHO, co roku na świecie doznaje urazów 75 milionów ludzi. Wypadki przy pracy stanowią 20% przyczyn urazów, dominują jednak wypadki komunikacyjne (40%) oraz wypadki w domu i inne rodzaje urazów (upadki z wysokości, pobicia itd.). W Polsce proporcje są podobne. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że 23% ofiar urazów ginie lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Urazów przy pracy i komunikacyjnych (...)


/ Epidemia urazów problemem stulecia / Janusz Garlicki, Wojciech Mikuła, Paweł M. Paczkowski
Ortopedia i traumatologia w Polsce: Bez kompleksów
Małgorzata Kukowska

Wypowiedź prof. dr. Andrzeja Góreckiego, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii AM w Warszawie, konsultanta krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii (...)


Szansa na ratunek
Ewa Krupczyńska

Rząd zapowiada nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z projektem - ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. (...) Rozmowa z prof. Juliuszem Jakubaszką, konsultantem krajowym ds. medycyny ratunkowej, kierownikiem Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof AM we Wrocławiu (...)


Organizacja pomocy doraźnej
Dariusz Chmielewski

Ratowanie zdrowia i życia w stanach nagłego zagrożenia, prowadzące do redukcji następstw nieszczęśliwych wypadków, nie ogranicza się wyłącznie do tych ostatnich, obejmuje bowiem znacznie szerszą tematykę, jaką są tzw. nagłe zachorowania z zakresu np. kardiologii, pulmonologii, nefrologii, chirurgii ogólnej, neurologii, chorób zakaźnych czy wreszcie toksykologii i pediatrii. Wszystkie te "nagłe zachorowania" wchodzą w zakres stworzonej w 1999 r. specjalizacji - medycyny ratunkowej (...)


SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Robert Gałązkowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe został utworzony w 1999 r. decyzją minister zdrowia Franciszki Cegielskiej. Celem powołania nowej struktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego było stworzenie Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS). Na terenie kraju utworzono 15 baz, w których stacjonują śmigłowce. Gotowość śmigłowcowego zespołu ratowniczego wynosi 3 min od momentu wezwania do startu. Zespół dolatuje na odległość 50 km w czasie 15 min. (...)


Z Narodowego Programu Zdrowia na lata 1996-2005

NPZ, określając cele i kierunki polityki zdrowotnej w Polsce, przewiduje m.in. intensyfikację działań mających na celu zapobieganie urazom i wypadkom (...)


Program Mazowieckiej RKCh:

Prewencja urazów i wypadków

Wypadki drogowe w Polsce charakteryzują się wyjątkowo wysoką śmiertelnością. Na drogach województwa mazowieckiego w ciągu 1999 r. (wg danych Mazowieckiego Programu Promocji Zdrowia) zdarzyły się 7262 wypadki drogowe z ofiarami w ludziach, w których śmierć na miejscu poniosły 1123 osoby, a 8595 osób zostało rannych. Do organów policji zgłoszono 53 tys. kolizji drogowych. Ich sprawcami są najczęściej kierowcy pomiędzy 25.-39. rokiem życia oraz piesi w wieku 40-59 lat. Ofiarami wypadków są natomiast mężczyźni (66% w woj. mazowieckim) (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot