„Służba Zdrowia” nr 80-81 z 18 października 2001 r.


archiwum 2001
 
Nagrody Nobla 2001 w dziedzinie fizjologii i medycyny
Tomasz Kobosz

8 października br. Komitet Noblowski przy szwedzkim Instytucie Karolinska ogłosił nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagrodę otrzyma - tradycyjnie 10 grudnia - trzech uczonych: Leland H. Hartwell z USA oraz R. Timothy Hunt i Paul M. Nurse z Wielkiej Brytanii - za odkrycie podstawowych regulatorów cyklu komórkowego w organizmach eukariotycznych (...)


/ Nagrody Nobla 2001 w dziedzinie fizjologii i medycyny / Tomasz Kobosz
 
Uwaga: testy obowiązują
Małgorzata Kukowska

Na czas tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej dla lekarzy kończących II stopień specjalizacji - Minister Zdrowia zawiesił egzaminy testowe w kilku dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz położnictwa i ginekologii. Komunikat Ministerstwa Zdrowia informujący o tej decyzji przypominał jednocześnie, że egzamin testowy jest optymalną formą egzaminacyjną i zostanie przywrócony w sesji jesiennej (...)


/ Uwaga: testy obowiązują / Małgorzata Kukowska

Nagrody Nobla 2001:

W dziedzinie chemii
Tomasz Kobosz

Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzyma dwóch uczonych amerykańskich - William S. Knowles i K. Barry Sharpless oraz japoński badacz - Ryoji Noyori. Ich odkrycia umożliwiły przemysłową syntezę wielu leków, bez których trudno byłoby się obejść współczesnej medycynie (...) Asymetryczna kataliza uwodorowania i utleniania, dała naukowcom możliwość syntezy cząsteczek o zupełnie nowych właściwościach. Dzięki odkryciom tegorocznych noblistów możliwe było m.in. wyjaśnienie przyczyn toksyczności słynnego Thalidomidu, opracowanie wielu nowych, bezpieczniejszych antybiotyków, leków przeciwzapalnych, antyarytmicznych, a także przyjaznych dla środowiska środków ochrony roślin (...)


DG = (WW + WA + WE) * WG * WL * WS
Marek Wójtowicz

Wszyscy "świadczeniodawcy świadczący świadczenia" pogotowia ratunkowego otrzymali 9 października 2001 r. zadanie wyliczenia - do 10 października - stawki dobowej gotowości (DG) karetek reanimacyjnych i wypadkowych z wykorzystaniem wyżej podanego wzoru. Wzór powyższy jest kluczowym elementem projektu rozporządzenia MZ, które określi, za ile zostanie zakupiona jedna dobokaretka w nowym systemie ratownictwa medycznego. Ustawa o ratownictwie medycznym wprowadza bowiem istotną zmianę od 1 stycznia 2002 r.: finansowanie tzw. usług przedszpitalnych ratownictwa medycznego z budżetu państwa. Kasy chorych z nadzieją czekają na tę zmianę, bo nie będą musiały finansować karetek pogotowia, toteż więcej środków będą mogły przeznaczyć na pozostałe sektory. Z tego samego powodu nadzieja wstąpiła w serca świadczeniodawców, szczególnie szpitalnych (...)


Mariusz Łapiński – nowy minister zdrowia

Mariusz Łapiński opowiada się za likwidacją kas chorych - przewiduje, że nastąpi ona w ciągu ok. 2 lat. W ubiegłym tygodniu zapowiedział już "przywrócenie nadzoru i odpowiedzialności rządu nad systemem ochrony zdrowia poprzez powołanie nowych rad kas", w których zasiadać będą przedstawiciele MZ. Pozwoli to przygotować kasy do przekształceń i połączenia, w efekcie zaś - umożliwi stworzenie jednolitego, spójnego systemu finansowania opieki zdrowotnej (...)


Podstawowe zasady kontroli bólu nowotworowego
Jadwiga Pyszkowska

W okresie rozpoznawania choroby nowotworowej ból występuje u 20-30% chorych, natomiast w okresie terminalnym - u ponad 75%. Przewlekłe bóle nowotworowe występują okresowo lub ciągle, z rzutowaniem się bólu neuropatycznego o charakterze napadowym. Stała kontrola bólu przewlekłego ma istotne znaczenie w procesie leczniczym i pozwala choremu utrzymać dobrą jakość życia w chorobie. Niestety, zbyt często pacjenci cierpią z powodu nieuzasadnionych lęków i mitów o leczeniu przeciwbólowym. Nie zgłaszają lekarzowi bólu jako podstawowego objawu w okresie diagnostycznym i w trakcie terapii przyczynowej m.in. z obawy, że dolegliwości mogą potwierdzać postęp choroby (...)


Zastosowanie RF-termolezji w leczeniu przeciwbólowym
Janina Pernak de Gast, Jerzy Jarosz

Termolezje wywoływane zastosowaniem prądu o częstotliwości fal radiowych (nazwa RF-termolezja pochodzi od ang. Radio-Frequency Thermolesion) są popularną i szeroko stosowaną na całym świecie techniką leczenia bólu. Istotą zabiegu jest uzyskanie względnie trwałej, zamierzonej i precyzyjnie zlokalizowanej destrukcji struktur centralnego lub/i obwodowego układu nerwowego (...)


Tydzień Walki z Bólem
Anna Jarosz

Przewlekły, nawracający ból to jeden z głównych problemów zdrowotnych w Europie - twierdzą przedstawiciele Europejskiej Federacji Towarzystw Badania Bólu. Październik ogłoszono miesiącem walki z bólem. Celem akcji prowadzonych przez Federację jest próba przekonania rządów i społeczeństw, że ból jest odrębną chorobą. Z danych statystycznych wynika, że każdego roku 65% Polaków cierpi na bóle głowy, które nie są migrenami, 15% uskarża się na migreny, 43% ma bóle kręgosłupa, a 30% - bóle reumatyczne (...)


Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Algezjologia, nauka o istocie, patomechanizmach, rozpoznawaniu i ocenie bólu oraz o postępowaniu przeciwbólowym, stała się we wczesnych latach siedemdziesiątych przedmiotem zainteresowania grupy polskich lekarzy z Gdańska, Łodzi, Warszawy, Śląska, Krakowa i Poznania, która według wzorów z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych organizowała lecznictwo przeciwbólowe. W 1991 r. zarejestrowano Polskie Towarzystwo Badania Bólu, które w 1992 r. weszło w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (IASP), a w 1993 r. - Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC) (...)


Deklaracja Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Badania Bólu
Anna Jarosz

9 października br. w Parlamencie Europejskim została przedstawiona Deklaracja Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Badania Bólu. Polska jest członkiem Federacji od 1993 roku. Ból jest głównym problemem zdrowotnym w Europie - czytamy w Deklaracji. - Chociaż ból ostry może być uważany za objaw choroby lub uszkodzenia ciała, przewlekły ból stanowi odrębny problem zdrowotny, chorobę samą w sobie. Na ten właśnie aspekt zwracały uwagę Towarzystwa podpisujące Deklarację (...)


Erozja zdrowia publicznego
Jerzy Leowski

Głównym problemem w zastosowaniu kontraktów na świadczenia zdrowotne jako formy mechanizmów rynkowych w systemie ochrony zdrowia wydaje się fakt, że w kontraktach biorą udział tylko dwie strony: świadczeniodawca usług zdrowotnych, zainteresowany ich "sprzedażą" na optymalnych dla siebie warunkach (warunki te uzasadnia potrzebami swoich potencjalnych klientów, świadczeniobiorców) oraz nabywca (płatnik), który z kolei jest raczej pośrednikiem występującym w imieniu klientów, świadczeniobiorców, zainteresowanym "kupnem" usług zdrowotnych na optymalnych dla siebie, czyli swoich klientów warunkach. Kryterium "warunków optymalnych" w praktyce jest różne u obu stron transakcji, ale to rzecz oczywista i nie wymaga uzasadnienia. W teorii, ale niestety tylko w teorii, kryterium to powinno być analogiczne, byłoby to jednak wbrew prawom rynku (...)


Nie rozwiązany problem monitorowania farmakoterapii
Maciej Paprocki

Za jedną z przyczyn nieuzasadnionego wzrostu kosztów farmakoterapii, stającego się już problemem społecznym i politycznym, uznaje się brak możliwości monitorowania stosowanej przez lekarzy farmakoterapii. Skutki stosowanej przez lekarzy farmakoterapii, czyli jej skuteczność, koszty, i co bardzo istotne - bezpieczeństwo, są lepiej lub gorzej analizowane we wszystkich chyba państwach. W Polsce jakość podobnych analiz jest marna, podobnie jak możliwości wyciągania z nich wniosków - bez skomputeryzowanego, powszechnego systemu monitorowania procesu farmakoterapii, uwzględniającego ewidencję i analizę danych z recept wystawianych na leki przez lekarzy, a następnie realizowanych w aptekach ogólnodostępnych (...)


Szpital z widokami
Halina Kleszcz

Jednego w Szpitalu Powiatowym w Suchej Beskidzkiej na pewno nie brakuje - malowniczych widoków. Usytuowany na wzniesieniu, góruje nad okolicą. Od dawna cieszy się dobrą marką, zwłaszcza jego oddziały zabiegowe (...) Dwanaście lat temu - w drodze konkursu - dyrektorem szpitala został Marek Haber, absolwent krakowskiej AM oraz Szkoły Zdrowia Publicznego, członek małopolskiego oddziału STOMOZ (wcześniej pracował w oddziale ginekologii i położnictwa). Ze środowiskiem SZP w Krakowie do tej pory utrzymuje żywy kontakt. Dzięki temu szpital w Suchej ma łatwiejszy dostęp do nowinek z zakresu zarządzania oraz szanse na zagraniczną wymianę doświadczeń (...)


 

JGP

Polski system jednorodnych grup pacjentów
Jacek Grabowski, Adam Kozierkiewicz, Franciszek Gajek

Koncepcja polskiego systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP) powstała w wyniku gromadzenia doświadczeń w latach 1996-2000 oraz zdiagnozowania potrzeb dotyczących zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej. Wynikiem kilkuletnich przygotowań było zaplanowanie i uruchomienie projektu pod nazwą "Opracowanie polskiego modelu jednorodnych grup pacjentów", który został sfinansowany z pożyczki Banku Światowego. W ramach prac grupy roboczej projektu JGP, powołanej zarządzeniem Ministra Zdrowia z 12 marca 2001r. i występującej w jego imieniu, koncepcja została doprecyzowana, szczególnie w dziedzinie metodyki tworzenia JGP i ich utrzymywania. (...)


JGP / Polski system jednorodnych grup pacjentów / Jacek Grabowski, Adam Kozierkiewicz, Franciszek Gajek
100-lecie Szpitala Dzieciątka Jezus
Tomasz Sienkiewicz

Jeden z najpopularniejszych warszawskich szpitali zbudowano w latach 1897-1901, ale początki jego historii sięgają XVIII wieku. W 1732 r. francuski ksiądz misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo, Gabriel Piotr Baudouin, zakłada na Krakowskim Przedmieściu Dom dla Podrzutków, który w następnych latach zostaje przeniesiony do nowej siedziby na placu Wareckim, a w 1758 r., na mocy dekretu króla Augusta III, przekształcony w Szpital Generalny Dzieciątka Jezus. Budowę nowego Szpitala Dzieciątka Jezus na terenie, na którym znajduje się do dziś, według projektu znanego warszawskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, ukończono w 1901 r. Był wówczas najnowocześniejszym i największym szpitalem w Polsce (...)


Funkcjonalna sieć szpitali w Polsce
opr. Tomasz Sienkiewicz

Wypowiedź Barbary Bulanowskiej, do maja br. dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia, kierującego pracami nad siecią szpitali w Polsce (...)


Wdrażanie budżetowania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
Elżbieta Dziubińska-Kolender, Wojciech Dudziński

Wprowadzenie, wprawdzie niedoskonałego, lecz bardzo potrzebnego systemu finansowania szpitali wiążącego poziom przychodów z liczbą wytwarzanych usług - stwarza konieczność wprowadzenia do zarządzania narzędzi pozwalających obserwować koszty tych usług i wpływać na ich poziom. Nie był to jednak wniosek, który nasunął się zaraz po zmianie systemu - zbyt duże było obciążenie starymi nawykami. W naszym szpitalu tuż po wprowadzeniu reformy dawały się odczuć wśród pracowników nastroje właściwe dla zdecydowanej większości organizacji sektora ochrony zdrowia w Polsce: nastawienie niemal wyłącznie na medyczny aspekt funkcjonowania, brak umiejętności i nawyku liczenia kosztów działalności, wyraźny podział ról - lekarze zajmują się leczeniem, a od pieniędzy jest dyrekcja. Dość szybko kierownictwo szpitala zyskało świadomość, że w procesie zmian może liczyć wyłącznie na siebie (...)


System grup diagnostycznych (DRG)
Alicja Sobczak

W nr. 4/2001 SZP (5-16 lipca) przedstawiono systemy DRG we Francji i Portugalii, w nr. 5/2001 (2-13 sierpnia) - w Niemczech, Austrii, Włoszech, Anglii, Walii i Norwegii. Dziś prezentacja doświadczeń australijskich oraz opinie autorki na temat zalet i ograniczeń tego systemu finansowania (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot