„Służba Zdrowia” nr 76-77 z 4 października 2001 r.


archiwum 2001
 
Nagrody Ministra Zdrowia

Sześć nagród indywidualnych i sześć zespołowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia minister Grzegorz Opala przyznał wyróżniającym się pracownikom służby zdrowia. - Minister zdrowia nie jest odpowiedzialny za naukę. Jakość świadczeń medycznych nie poprawi się jednak, jeśli lekarze nie będą dobrze kształceni, kształcenie nie może się zaś odbywać bez ciągłego rozwoju nauki. W skromnym budżecie ministra zdrowia musiały się znaleźć środki na nagrody za osiągnięcia naukowe w medycynie - uzasadnił swe decyzje minister Opala w trakcie uroczystości wręczenia nagród. W imieniu nagrodzonych za wyróżnienie podziękował prof. Zygmunt Kopczyński z Poznania. Uroczystość uświetnił koncert uczniów jednej z warszawskich szkół muzycznych, w salach MZ odbyło się także spotkanie towarzyskie (...)


/ Nagrody Ministra Zdrowia /
 
Odporność na katastrofy
Witold Ponikło

Katastrofy dowolnego rodzaju - i takie jak terrorystyczny atak na World Trade Center w Nowym Jorku, i takie jak lipcowa powódź w Polsce - zawsze dotyczą systemu opieki zdrowotnej. Od sprawności tego systemu i możliwości jego działania w sytuacjach awaryjnych zależy efektywność pomocy medycznej. Po likwidacji skutków katastrofy i opadnięciu emocji sprawność pomocy medycznej staje się przedmiotem oceny władz i społeczeństwa. Ale można także oceniać przygotowanie do sytuacji nadzwyczajnych, zanim nastąpi hipotetyczne, katastrofalne zdarzenie. Jak wypadłaby taka ocena dla polskich szpitali? (...)


/ Odporność na katastrofy / Witold Ponikło
Restrukturyzacja "po ptokach"
Marek Wójtowicz

Nie życzę sobie: ja i moi koledzy, żeby w ogólnopolskich gazetach krytyczne opinie o środowisku menedżerów służby zdrowia wygłaszał jakiś cienki ekspert z fotela przed telewizorem. Żaden generał nie opluwa publicznie swoich dowódców, bo to obniża morale całej armii. I jak tu motywować pracowników służby zdrowia do reformowania, jeżeli bywsza "zdrowotna wicegenerałka" (do niedawna też finansowa) wygłasza w GW (11-12.08.2001) opinię, że schizofreniczni i beztroscy dyrektorzy dają podwyżkę 203, choć nie mają na to pieniędzy. A kto, pytam, przedłożył Sejmowi "ustawę 203" i zmusił dyrektorów do podwyżki: ja czy firma pani "wicegenerałki"? Kto prawie cały potencjał Miodowej w ważnym momencie reformy zmarnotrawił na bezużyteczną "ustawę o ochronie zdrowia"? Wypowiedź pani "wicegenerał" to przykład cynizmu do kwadratu i być może jest on przydatny np. w firmie handlującej długami służby zdrowia, ale który dyrektor szpitala z takim jej przedstawicielem będzie negocjował restrukturyzację zadłużenia? (...)


Wrocław prywatyzuje poz
Ewa Krupczyńska

We Wrocławiu ruszyła prywatyzacja podstawowej opieki zdrowotnej. W ponad 40% miejskich placówek lecznictwa ambulatoryjnego utworzono spółki pracownicze, które jako spółki prawa handlowego zarejestrowały już swoje nzozy w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego. Kolejne spółki pracownicze (w ok. 15% placówek) są w trakcie tworzenia, ich zakłady czekają na rejestrację. W pozostałych placówkach lecznictwa ambulatoryjnego powstały grupy inicjatywne, które rozpoczęły procedurę przekształceń. Przewiduje się, że do końca 2002 roku zostanie sprywatyzowane całe wrocławskie lecznictwo ambulatoryjne (...)


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:

Fakty i liczby
Elżbieta Dziubińska-Kolender, Krystyna Piskorz

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w którego skład wchodzą: szpital z 250 łóżkami, przychodnia specjalistyczna z 31 poradniami, nowoczesny pawilon rehabilitacyjny oraz działy i pracownie diagnostyczne. Misją naszego szpitala jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży, konkurencyjnych dla dysponenta środków finansowych pod względem jakości i kosztów procedur medycznych. We wrześniu 1998 r. decyzją wojewody szpital uzyskał samodzielność, przekształcając się w SPZOZ, przy czym przygotowania do zmian systemowych w ochronie zdrowia prowadzono już od 1997 r. (...)


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:

Kobiecą ręką

Drugą kadencję Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie zarządza tandem lekarsko-pielęgniarski: lek. med. Elżbieta Dziubińska-Kolender i mgr Krystyna Piskorz. W 1996 r. szpital przystąpił do Ligi na rzecz Jakości, a kobiecy duet zaproszono wkrótce do zespołu wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pasją E. Kolender - poza zarządzaniem - jest diabetologia dziecięca. Aktywność zawodowa K. Piskorz obejmuje również samorząd zawodowy - przewodzi Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Z Elżbietą Dziubińską-Kolender, dyrektorem naczelnym WSSD i Krystyną Piskorz, zastępcą dyrektora ds. pielęgniarstwa, rozmawia Halina Kleszcz (...)


Elektroniczny RUM
Małgorzata Kukowska

Twórcy teoretycznych zasad pierwszego RUM-u: dr Mirosław Jarosz i dr Andrzej Horoch z Akademii Medycznej w Lublinie oraz dr Andrzej Masiakowski, który pierwszy praktycznie wdrożył RUM w ZOZ-ie w Czarnkowie, obecnie zaś przewodniczy Radzie Wlkp. RKCH - przygotowali i chcą przetestować nową, elektroniczną jego wersję. System ma działać na zasadach pierwszego RUM-u, ale do gromadzenia i przekazywania danych jego użytkownicy wykorzystywać będą internet. Wprowadzenie elektronicznego RUM-u ma umożliwić monitorowanie wydatków na leki refundowane, rozliczeń usług medycznych, weryfikację wykazów osób ubezpieczonych oraz ze specjalnymi uprawnieniami do leków (...)


Gaudeamus: Szpitale wracają

Z prof. dr. hab. Januszem Piekarczykiem, rektorem Akademii Medycznej w Warszawie, rozmawia Małgorzata Kukowska (...)


Zobiektywizować rzeczywistość
Marcin Kautsch

Co jakiś czas uświadamiamy sobie, że nie do końca wiemy, co się tak naprawdę dzieje w systemie ochrony zdrowia. Nie dysponujemy bowiem zestawem narzędzi, które w sposób obiektywny pozwalałyby oceniać zachowania i pozycję jednostek służby zdrowia. Skutkiem jest kilka niezwykle niekorzystnych zjawisk. Nie wiemy dotąd, czy środki, jakie przeznaczamy na ochronę zdrowia, są wydawane efektywnie (...)


Praca i płaca a system wartości w służbie zdrowia
Marek Wójtowicz

Skandalicznie niski od lat poziom płac w sektorze zdrowotnym powinien skutkować masowym odchodzeniem pracowników medycznych z zawodu i poszukiwaniem pracy w innych sektorach gospodarki. Tak jednak nie jest, ponieważ system wartości w naszym środowisku jest dużo bardziej skomplikowany i nie sprowadza się jedynie do żądania wyższej płacy. Wiedzą o tym politycy, decydenci rządowi, toteż wykorzystują świadomie tę wiedzę, ograniczając wydatki na ochronę zdrowia. Spośród wielu czynników motywujących pracownika sektora zdrowotnego do dobrej jakościowo, efektywnej pracy - za najważniejsze należy uznać: wynagrodzenie, uznanie pacjentów, przełożonych i współpracowników, perspektywy rozwoju zawodowego, pozycję i możliwości rozwoju macierzystej firmy na rynku (...)


Lęk w praktyce klinicznej
Maciej Moskwa

Lęk jest najczęściej występującym zaburzeniem emocjonalnego funkcjonowania człowieka, intensywnym uporczywym i przykrym stanem emocjonalnym, któremu towarzyszą: znaczne pobudzenie wegetatywne (adrenergiczne), zaburzenia logicznego myślenia, w skrajnych przypadkach - uczucie umierania, ciężkiej choroby, utraty kontroli, bycia "na krawędzi", zapadania się w otchłań itp., oraz ogólne wzbudzenie psychiczne i ruchowe (...)


Ogólnopolska kampania informacyjna:

"Depresja jest chorobą. Lecz depresję"
Dariusz Wasilewski, Stanisław Pużyński

W dniach 1-31 marca 2001 r. odbywała się ogólnopolska kampania informacyjna "Depresja jest chorobą. Lecz depresję", skierowana do całego społeczeństwa naszego kraju, a zwłaszcza do osób chorych na depresję i ich bliskich, do lekarzy innych specjalności niż psychiatria (szczególnie lekarzy poz). Kampanię zorganizowała Fundacja Pomocy Osobom Zaginionym i Ich Bliskim, ITAKA, przy współpracy Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Powodem, dla którego Fundacja Itaka zajęła się tematem depresji, był fakt, że depresja jest częstą przyczyną zaginięć. Patronat nad kampanią objął specjalista krajowy w dziedzinie psychiatrii, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie profesor Stanisław Pużyński. W akcji wzięło udział wielu psychiatrów z różnych regionów kraju. Wspierały ją środki przekazu (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot