„Służba Zdrowia” nr 73-75 z 20 września 2001 r.


archiwum 2001
 

Trzeci rok reformy w polskiej kardiologii:

Warto było zacząć, trzeba kontynuować
Marian Zembala

W 2001 roku prawdopodobnie wykonamy w Polsce ok. 72 tys. koronarografii, ponad 25 tys. koronaroplastyk i wszczepimy ponad 13 tys. stentów. To ogromny wzrost liczby tych zabiegów w stosunku do roku 1998, sprzed reformy, gdy wykonano ich odpowiednio: ponad 34 tys., 7 tys. i 3,5 tys. (...)


Trzeci rok reformy w polskiej kardiologii: / Warto było zacząć, trzeba kontynuować / Marian Zembala
 
Jesteśmy coraz skuteczniejsi
Mirosław Dłużniewski

Polska kardiologia niewiele odbiega od kardiologii europejskiej czy światowej, choć oczywiście wykonujemy mniej zabiegów z dziedziny kardiologii interwencyjnej niż nasi koledzy w krajach UE czy USA. Potrzeby naszych pacjentów są większe, ale nie stać nas na ich zaspokojenie. Jako towarzystwo naukowe pragniemy jednak, aby najnowsza wiedza z zakresu kardiologii była dostępna dla wszystkich polskich lekarzy. Wyrównywaniu poziomu tej wiedzy ma przede wszystkim służyć nasz Kongres (...)


/ Jesteśmy coraz skuteczniejsi / Mirosław Dłużniewski

Nowe zespoły niedokrwienne:

Czy konieczne jest nowe podejście do diagnostyki i terapii choroby niedokrwiennej serca
Edmund Szczepańczyk

Oceniając stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej serca, wymieniano do niedawna takie konwencjonalne zespoły, jak dusznica wysiłkowa, niestabilna choroba wieńcowa, zawał serca. Tymczasem zjawisko niedokrwienia mięśnia sercowego jest z pewnością bardziej złożone i dynamiczne, niż do tej pory sądzono (...)


Diagnostyka ostrych zespołów wieńcowych
Marek Chmielewski

W praktyce klinicznej lekarzy wszystkich specjalności szczególne miejsce zajmują diagnostyka i różnicowanie przyczyn bólu w klatce piersiowej. Bóle w klatce piersiowej stanowią przyczynę znacznego odsetka hospitalizacji, a powodem tego są potencjalnie groźne dla pacjenta następstwa chorób układu krążenia (...)


Znaczenie cytokin w patogenezie przewlekłej niewydolności krążenia
Jacek Sawicki

W ostatnich 10 latach nagromadzono wiele faktów świadczących o udziale biologicznie aktywnych związków zwanych cytokinami (CK) w rozwoju przewlekłej niewydolności krążenia (PNK) (...)


Statyny - nowe kierunki badań
Patryk Krzyżak

Mechanizm działania statyn polega na hamowaniu aktywności enzymu - reduktazy hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), który bierze udział w produkcji mewalonianu na szlaku biosyntezy cholesterolu. Efektem inhibicji enzymu jest zmniejszenie produkcji cholesterolu, co prowadzi do wzrostu gęstości i aktywności receptorów LDL i, w konsekwencji, obniżenia stężenia tej frakcji cholesterolu w osoczu (...)


Kardiologia wieku XX w świetle własnych doświadczeń
Stanisław Pasyk

Wiek XX w medycynie, szczególnie w kardiologii i kardiochirurgii, kojarzy się z ogromnym postępem. Lekarze mogą efektywniej interweniować za pomocą wyszukanych i dokładnych metod diagnostycznych, specyficznych leków, rekonstruującej kardiochirurgii i znajomości zasad zapobiegania chorobom. Jak do tego doszło? (...)


Dziękujemy, Profesorze
Marian Zembala

30 września 2001 r. kończy działalność na stanowisku kierownika Katedry i ordynatora Oddziału Klinicznego Kardiologii ŚAM prof. dr hab. med. Stanisław Pasyk, założyciel Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu (obecnie Śląskiego Centrum Chorób Serca). Odchodzi na emeryturę jeden z trzech pionierów Zabrza (...)


Postępowanie przyczynowe w ostrych zespołach wieńcowych
Marcin Świerad, Witold Streb, Stanisław Pasyk

Ostatnie kilkanaście lat to okres intensywnego rozwoju kardiologii na świecie, a także w Polsce. Istotne innowacje w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych (acute coronary syndromes) wdrażano w I Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚAM, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu już od lat 70. Obecnie możemy mówić o "modelu zabrzańskim" prowadzenia chorych z ostrym zespołem wieńcowym (...)


Zatrzymanie krążenia w zawale mięśnia sercowego - resuscytacja i co dalej?
Witold Streb, Grzegorz Honisz

W Polsce rocznie odnotowuje się około 100 tys. zachorowań na zawał mięśnia sercowego. Z dostępnych prognoz epidemiologicznych, jak i z obserwacji praktycznych wynika, że liczba zachorowań na zawał mięśnia sercowego będzie wzrastać z uwagi na starzenie się społeczeństwa, a także ze względu na zwiększenie zachorowalności wśród osób stosunkowo młodych, często poniżej 35. r.ż., oraz wśród kobiet (...)


Śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne za pomocą głowicy nasierdziowej - nowe możliwości
Dariusz Puszczewicz, Tomasz Kukulski, Marian Zembala

Badania ultradźwiękowe znalazły szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Badanie echokardiograficzne jest niezwykle cennym narzędziem monitorującym efekty działań terapeutycznych kardiologów i kardiochirurgów. Postęp w technologii przetworników ultradźwiękowych, dalsza miniaturyzacja oraz stałe ulepszanie oprogramowania umożliwia obecnie obrazowanie struktur serca nie tylko z dostępu przezprzełykowego, ale także bezpośrednio z powierzchni serca (...)


Następstwa kliniczne zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a
Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Radosław Lenarczyk, Janusz Prokopczuk

Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW) to wrodzona anomalia, forma preekscytacji, polegająca na występowaniu drogi dodatkowego przewodzenia (DDP) łączącej przedsionek z komorą, umożliwiającej przewodzenie impulsu elektrycznego poza fizjologicznym łączem przedsionkowo-komorowym (...)


Znaczenie angiogenezy w leczeniu choroby niedokrwiennej serca
Adam Sokal, Marcin Świerad, Jadwiga Obrębska, Jacek Kowalczyk

Powszechnie znany jest fakt, że naturalny przebieg zawału serca różni się istotnie u ludzi młodych z krótkotrwałym wywiadem w kierunku choroby niedokrwiennej serca i ludzi starszych z długoletnim przebiegiem tej choroby. Zamknięcie jednej lub więcej tętnic wieńcowych może niejednokrotnie przebiegać bez zawału serca, a niekiedy nawet bez żadnych uchwytnych objawów klinicznych (...)


Nowe techniki ultrasonograficzne:

Obrazowanie funkcji mięśnia sercowego
Tomasz Kukulski, Wojciech Kreis

Badanie echokardiograficzne uzyskało rangę badania podstawowego w klinice chorób serca. Przesądziła o tym kliniczna wartość informacji, jakiej dostarcza oraz jego nieinwazyjność w połączeniu z coraz większą dostępnością i relatywnie niskim kosztem aparatury ultradźwiękowej (...)


Mechanizmy genetyczne w patogenezie nagłej śmierci sercowej
Robert Wołk

Nagła śmierć sercowa to zgon z powodu nagłego zatrzymania krążenia, w ciągu godziny od początku objawów. Jest to problem o bardzo dużym znaczeniu klinicznym. W USA z powodu nagłej śmierci sercowej umiera rocznie ponad 400 tysięcy osób. Uważa się, że przyczyną nagłego zgonu w ponad 95% przypadków jest arytmia komorowa, a w szczególności migotanie komór. Jednakże, pomimo niewątpliwych postępów w dziedzinie elektrofizjologii eksperymentalnej i klinicznej w ciągu ostatnich 30 lat, patofizjologia nagłej śmierci sercowej nadal nie jest do końca wyjaśniona (...)


 
Programy kardiologiczne Śląskiej RKCh

Choroba niedokrwienna serca oraz jej następstwa to obok schorzeń nowotworowych główna przyczyna zgonów mieszkańców województwa śląskiego, szczególnie mężczyzn między 50. a 70. rokiem życia. W celu obniżenia niekorzystnych wskaźników, w tym śmiertelności z powodu schorzeń kardiologicznych, Śląska RKCh realizuje aktualnie dwa programy zdrowotne: "Kardiologia inwazyjna 2000/2001" oraz "Leki w ostrych zespołach wieńcowych". (...)


/ Programy kardiologiczne Śląskiej RKCh /


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot