„Służba Zdrowia” nr 63-66 z 16 sierpnia 2001 r.


archiwum 2001
Leczą i wspierają zdrowie
Ewa Krupczyńska

Ten numer "SZ" dotyczący lecznictwa uzdrowiskowego kierujemy przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu. Zapewne możliwościami leczenia uzdrowiskowego będą też zainteresowani specjaliści z gabinetów prywatnych, przychodni specjalistycznych, szpitali i klinik. Chcemy zwrócić większą uwagę środowiska medycznego na znaczenie metod stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym (balneo-terapii, fizykoterapii, kinezyterapii, dietetyki) w zapobieganiu chorobom przewlekłym i ich leczeniu. Zbyt często metody te są bowiem spychane na margines postępowania leczniczego. Tymczasem większość metod stosowanych przez medycynę uzdrowiskową ma podstawy naukowe. W ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe przyczyniły się do poznania i wyjaśnienia mechanizmów ich działania (...)


Uzdrowiska zapraszają
Unia Uzdrowisk Polskich

Unia Uzdrowisk Polskich, zrzeszająca 26 największych w naszym kraju uzdrowisk, zaprasza do sanatoriów, które prezentowane są na łamach tego numeru "Służby Zdrowia". Uzdrowiska te funkcjonowały w przeszłości jako Państwowe Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowe. Na początku 1999 roku zostały skomercjalizowane i obecnie działają jako jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa, zwane Spółkami Uzdrowiskowymi. Są to: Busko Zdrój, Ciechocinek, Cieplice, Horyniec, Inowrocław, Iwonicz, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Konstancin Zdrój, Krynica - Żegiestów, Lądek - Długopole, Połczyn, Przerzeczyn, Rabka, Rymanów, Szczawnica, Szczawno - Jedlina, Świeradów - Czerniawa, Świnoujście, Ustroń, Wieniec, Wysowa, Nałęczów, Zespół Uzdrowisk Krakowskich i Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój i Polanica Zdrój (...)


 
Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej
Irena Ponikowska

Balneologia i medycyna fizykalna jest dziedziną wiedzy medycznej, która wykorzystuje naturalne metody lecznicze i czynniki fizyczne do leczenia, rehabilitacji, prewencji i diagnostyki. Jest to specjalność medyczna dla lekarzy, którzy posiadają inne podstawowe specjalności kliniczne (program specjalizacyjny trwa 2-3 lata). (...)


/ Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej / Irena Ponikowska
 

Kierunki lecznicze uzdrowisk

Gdzie się leczyć?

Wykaz uzdrowisk, które mają odpowiednie warunki klimatyczne i naturalne zasoby lecznicze umożliwiające leczenie w szpitalach i sanatoriach, a także fachową kadrę medyczną i niezbędną do funkcjonowania infrastrukturę. Poziom usług oferowanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego jest zróżnicowany. Istnieje możliwość leczenia się w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w przychodniach. (...)


Kierunki lecznicze uzdrowisk / Gdzie się leczyć? /
 
Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe powinien znać wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju leczenia. Wskazania określają grupy chorób lub poszczególne choroby do leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Wyodrębniają więc te choroby przewlekłe, które mogą być leczone metodami balneofizykalnymi, co - jak można się spodziewać - przyniesie dobre rezultaty. (...)

 


/ Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego /
 
Leczenie i rehabilitacja chorób narządu ruchu w Lądku Zdroju
Jadwiga Bierowiec

Lądek Zdrój, najstarsze uzdrowisko w Polsce, ma wielowiekową tradycję w leczeniu i rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, chorób naczyń obwodowych, chorób skóry oraz niektórych chorób zawodowych i zaburzeń endokrynologicznych. Uzdrowisko to, położone wśród zalesionych Gór Złotych, Gór Bialskich, Krowiarek i Masywu Śnieżnika, natura hojnie obdarowała. Bije w nim sześć źródeł, bardzo wydajnych, z których wypływają lecznicze wody termalne radoczynne i siarkowo-fluorkowe, klimat jest średniobodźcowy, krajobrazy i zespoły parkowo-leśne - wspaniałe, a w czystych wodach Białej Lądeckiej spotkać można pstrągi. (...)


/ Leczenie i rehabilitacja chorób narządu ruchu w Lądku Zdroju / Jadwiga Bierowiec
Wczesna rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji ZUS

Szczegółowe wskazania medyczne w zakresie chorób narządu ruchu i schorzeń kardiologicznych. Ogólne przeciwwskazania oraz przeciwwskazania do wczesnej poszpitalnej rehabilitacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (...)


System kierowania i kwalifikowania do leczenia uzdrowiskowego
Tomasz Kasiński

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (związany kontraktem z kasą chorych). Może to być zarówno lekarz pierwszego kontaktu (domowy, rodzinny, rejonowy), jak i specjalista, zajmujący się pacjentem podczas leczenia w placówce stacjonarnej, która podpisała kontrakt z kasą chorych, a także specjalista leczący ambulatoryjnie w gabinecie/przychodni/poradni specjalistycznej, związanej kontraktem z kasą chorych. W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza z gabinetu prywatnego, nie związanego umową z kasą chorych, kasa chorych nie jest uprawniona do udziału w pokrywaniu kosztów pobytu pacjenta w uzdrowisku. O skierowaniu powinny decydować realne wskazania i przeciwwskazania (...)


Profile lecznicze polskich uzdrowisk
Ewa Krupczyńska

Profil leczniczy (kierunek) ustalony dla całego uzdrowiska oznacza specjalizowanie się w leczeniu określonych grup chorobowych. Wszystkie zakłady lecznicze usytuowane w uzdrowisku zobowiązane są do prowadzenia działalności tylko w zakresie ustalonych profili. Obowiązujące obecnie profile lecznicze uzdrowisk były ustalone i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia w 1969 r. (Dz. Urz. MZiOS nr 17, poz. 56). Instrukcja 6/69 obejmuje dane dotyczące wykorzystania warunków naturalnych i bazy leczniczej w poszczególnych uzdrowiskach w celu leczenia określonych chorób, wymienione są w niej też profile lecznicze. Od tego czasu w kraju, w medycynie i lecznictwie, w tym uzdrowiskowym, niemal wszystko się zmieniło (...)


Zintegrowany program Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego w Ustroniu
Halina Wawrzyk-Uchrońska

W Uzdrowiskowym Zakładzie Przyrodoleczniczym w Ustroniu pacjent może korzystać z kompleksowej rehabilitacji. Obecnie wykonujemy około 3800 zabiegów dziennie, w tym: po 1300 z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, 200 masaży oraz 1000 z hydroterapii i peloidoterapii. Personel liczy około 100 wykwalifikowanych pracowników z dużym doświadczeniem. Są to magistrzy rehabilitacji, fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki i zabiegowe. Pacjent po wstępnych badaniach otrzymuje kartę zabiegów zleconych przez lekarza, a także komputerowy wydruk karty zabiegowej, z planem zabiegów na poszczególne dni. Lekarz ma możliwość dokonywania zmian zaordynowanych zabiegów w trakcie rehabilitacji i leczenia. Korekta jest wykonywana w tym samym dniu (...)


Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym

Ustawa określa: 1) warunki, jakie powinny spełniać uzdrowiska, i formy prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, 2) odrębności ustroju gmin uzdrowiskowych (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot