„Służba Zdrowia” nr 30-31 z 19 kwietnia 2001 r.


archiwum 2001
 
THINK, czyli internauci szukają leku na raka
Tomasz Kobosz

Projekt "Cancer Research" jest wynikiem współpracy Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem, Uniwersytetu w Oxfordzie oraz firm Intel i United Devices. Sercem projektu jest program THINK, który potrafi symulować i analizować interakcje pomiędzy białkami odgrywającymi rolę w procesie kancerogenezy a cząsteczkami potencjalnych leków. Cała trudność w tym, że liczba cząsteczek wytypowanych do przebadania sięga (na obecnym etapie projektu) 250 milionów, co znacznie przekracza możliwości współczesnych superkomputerów, nawet tych najpotężniejszych. Jedynym wyjściem było więc skorzystanie z technologii przetwarzania rozproszonego, co w tym przypadku polega na niejednoczesnym połączeniu ze sobą (za pomocą internetu) milionów zwykłych, domowych komputerów (...)


/ THINK, czyli internauci szukają leku na raka / Tomasz Kobosz
 
Współczesne poglądy dotyczące leczenia zatoru tętnicy płucnej (cz. 1.)
Witold Zbyszek Tomkowski

Istota leczenia pacjenta z zatorem tętnicy płucnej (ztp) sprowadza się do działań mających sprzyjać odblokowaniu łożyska płucnego, zmniejszeniu ryzyka nawrotów ztp oraz zabezpieczeniu właściwej perfuzji i podaży tlenu do ważnych dla życia pacjenta organów i narządów, pomimo zaburzeń hemodynamicznych i oddechowych wywołanych zatorowością płucną (...)


/ Współczesne poglądy dotyczące leczenia zatoru tętnicy płucnej (cz. 1.) / Witold Zbyszek Tomkowski
 
Knurek i wisienki
Marek Wójtowicz

Gdzieś tak około roku 1993 opętała mnie mania liczenia kosztów i oszczędzania na czym się tylko da. Skasowałem dyrekcyjne gazety, w gospodarce lekiem przeszliśmy na cotygodniowe monitorowanie zamówień oddziałowych i ręczne sterowanie "kontrolowanymi chwilowymi brakami" co droższych preparatów. Na comiesięcznych spotkaniach z kolegami lekarzami do znudzenia opowiadałem, jak to musimy obniżać koszty, żeby przygotować się do zapowiadanej reformy rynku zdrowotnego. Pracowicie wyliczałem, o ile tańszy jest gazik składany ręcznie od kupowanego gotowca. Zamiast płacić za komplety pościeli, kupowaliśmy bele materiału i szyliśmy poszwy oraz prześcieradła (...)


/ Knurek i wisienki / Marek Wójtowicz
 
Choroba szalonych krów: Konflikt interesów zdrowia publicznego i gospodarki
Jerzy Leowski

Konflikt interesów zdrowia publicznego z jednej strony a producentów żywności i polityków z drugiej, jest zjawiskiem dość częstym. Poza groźnymi, potencjalnie nieobliczalnymi zagrożeniami dla zdrowia ludności jego skutkiem ubocznym jest utrata społecznego zaufania zarówno do polityków, jak i do przedstawicieli nauki, wśród których zdarzają się jednostki ulegające naciskom polityków. Wśród przykładów tego typu konfliktów wymienić można próby obrony producentów jaj kurzych po stwierdzeniu w nich zakażenia salmonella enteretidis, które doprowadziły do poważnego zakłócenia współpracy pomiędzy epidemiologami służb weterynaryjnych i zdrowia publicznego i zakończyły się dymisją ministra broniącego interesów zdrowia publicznego. Wydaje się, że z dotychczasowych doświadczeń z tego typu konfliktów nie wyciągnięto należytych wniosków. Przykładem może być historia rozwoju choroby szalonych krów, która doprowadziła do wykrycia nowego wariantu choroby Creutzfelda-Jakoba u ludzi, stanowiącego zagrożenie o potencjalnie nieobliczalnych skutkach (...)


/ Choroba szalonych krów: Konflikt interesów zdrowia publicznego i gospodarki / Jerzy Leowski
60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich
Anna Jarosz

Towarzystwo Chirurgów powstało na ziemiach polskich w 1889 r. "Polskie" można było dopisać do jego nazwy dopiero w 1921 r. Początkowo zjazdy TChP odbywały się w Krakowie, później - w Warszawie. W pierwszych latach istnienia Towarzystwo skupiało przedstawicieli wszystkich specjalności chirurgicznych. Stopniowo jednak powstawały odrębne stowarzyszenia specjalistów, zajmujących się już tylko jedną, niekiedy bardzo wąską dziedziną chirurgii. W stulecie istnienia TChP odbył się w Krakowie zjazd, na który prof. Tadeusz Popiela, pierwszy raz po rozłamie towarzystwa, zaprosił przedstawicieli wszystkich specjalności chirurgicznych. Tegoroczny zjazd, który odbędzie się we wrześniu w Warszawie, będzie podobny: znów spotkają się chirurdzy z 19 towarzystw (...)


Niesamodzielność samodzielnych
Małgorzata Kukowska

W kwietniu w Kołobrzegu odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z liczną grupą dyrektorów szpitali. Konferencja, już druga w podobnym składzie i tym samym miejscu, została zorganizowana przez Ministra Zdrowia, Konwent Dyrektorów SPZOZ-ów oraz STOMOZ. Spotkanie pod hasłem "Czy samodzielni?" miało się stać forum wymiany doświadczeń menedżerów najbardziej zaangażowanych w proces przekształceń lecznictwa szpitalnego i okazją do prezentacji zamierzeń ministerstwa. Faktycznie zdominowane zostało przez dyskusję nad "ustawą 203" (...)


 
Kasa ponad prawem
Krzysztof Bukiel

Zachodniopomorska Regionalna Kasa Chorych stworzyła, jak wiadomo, własny wykaz leków rekomendowanych i "zaproponowała" lekarzom poz stosowanie się do niego. Żeby jednak lekarzom nie przyszło do głowy odrzucenie tej "propozycji", kasa wpisała do umów z nimi, że lekarze, którzy nie wyrazili zgody na stosowanie się do receptariusza, otrzymają w 2001 r. 18 zł na rok na pacjenta mniej niż ci, którzy zgodzili się zaakceptować receptariusz. W przeliczeniu na typową (zalecaną) praktykę lekarza poz, liczącą 2500 pacjentów, kwota ta oznacza 45 tys. rocznie mniej dla lekarza, który nie wyraził zgody na stosowanie się do receptariusza (...)


/ Kasa ponad prawem / Krzysztof Bukiel
Lubuska RKCh kontra UNUZ
Dorota Pilonis

Decyzja Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych dotycząca wyrównania finansowego zaskarżona przez Lubuską RKCh, stała się przedmiotem rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd uznał, że UNUZ powinien o sprawie powiadomić pozostałe kasy chorych i odroczył rozpatrzenie skargi do maja. Przypomnijmy: w końcu grudnia ub.r. lubuska kasa skierowała do NSA skargę na decyzję UNUZ, zgodnie z którą miała na rzecz innych kas zapłacić wyrównanie finansowe w wysokości 9 mln zł. Decyzja Urzędu spowodowała obniżenie tegorocznego budżetu kasy w stosunku do ubiegłorocznego o ponad 5%. W ub.r. kasa ta otrzymała od innych wyrównanie finansowe w wysokości 23 mln zł (...)


Czy zakłady naprawdę chcą tak wiele?
Marcin Kautsch

Na łamach SZ zaprezentowałem już wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w zeszłym roku. Dotyczyły one funkcjonowania zakładów w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawiłem też rekomendacje będące wynikiem analiz zebranego materiału. W niniejszym artykule chciałbym omówić opinie zakładów o systemie, oczekiwania i postrzegane możliwości ich realizacji, oraz podzielić się refleksjami na temat zachodzących zmian (...)


Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka

Dla menedżerów i nie tylko
Hubert Tomaszek

"Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka" Thomasa E. Getzena to pierwszy wyczerpujący podręcznik dotyczący zjawisk ekonomicznych w ochronie zdrowia, zarazem nieoceniona kopalnia informacji nie tylko dla studentów, przygotowujących się do pracy w administracji zdrowotnej, ale i praktyków, zajmujących się zarządzaniem na wszelkich szczeblach w sektorze zdrowia. Określenie "podręcznik" nie powinno odstraszać. Książka Getzena ma cechy dobrego podręcznika akademickiego w amerykańskim stylu, jest więc przystępna i przyjazna dla czytelnika, nawet takiego, który po raz pierwszy sięga po fachowe informacje z dziedziny ekonomii (...)


Ibuprofen

W Katedrze Biochemii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przeprowadzono badania nad nowym zastosowaniem leku Ibuprofen, produkowanego przez Polfę Pabianice. Z prof. dr. hab. Markiem Naruszewiczem, kierownikiem Katedry i inicjatorem badań, a także przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, rozmawia Małgorzata Kukowska (...)


ISO 9002 dla św. Zofii
Anna Jarosz

Jako pierwszy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Polsce Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie otrzymał certyfikat jakości ISO 9002. Otrzymanie certyfikatu wymaga spełnienia 19 szczegółowo opisanych warunków dotyczących organizacji pracy oraz sposobów komunikacji firmy z klientami - pacjentami (...)


40. urodziny GCR "Repty"

1 marca 1961 r. do ówczesnego Ośrodka Ozdrowieńczo-Rehabilitacyjnego dla Górników w Reptach Śląskich przyjęto pierwszych chorych. Skromny początkowo ośrodek do połowy lat 70. rozrósł się do rozmiarów specjalistycznego szpitala rehabilitacyjnego, w którym działało 13 oddziałów rehabilitacyjnych z 560 łóżkami oraz specjalistyczna poradnia rehabilitacyjna. Jeszcze w ostatnich latach budżetowego finansowania zakładów opieki zdrowotnej leczono w Reptach do 5800 pacjentów rocznie. W wyniku gruntownej restrukturyzacji - Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji - po wejściu w życie ubezpieczeń zdrowotnych zmniejszono liczbę etatów personelu z 706 do 530 przy jednoczesnym wzroście leczonych pacjentów w ciągu roku do 8 tys. Od początku istnienia Centrum odbyło w nim stacjonarną rehabilitację leczniczą ponad 160 tys. osób (...)


Budżetowanie, czyli finanse inaczej
Irena Kierzkowska, Zbigniew Marcinkiewicz

Zapoczątkowana w końcu lat 90. reforma służby zdrowia wywołała spore zamieszanie i ogólny niepokój. Państwowe jednostki służby zdrowia wolne były od trosk, jakie niósł wolny rynek. Funkcjonujące wcześniej umowy z wojewodami dawały samodzielnym zozom bezpieczeństwo i pewność przypływów środków finansowych - bez potrzeby zabiegania o pacjenta, w ślad za którym pojawiały się coraz większe koszty. Z chwilą wprowadzenia umów z kasami chorych zapukała do jednostek wolna konkurencja. Rynek, podaż, popyt i cena przestały być pojęciami abstrakcyjnymi, znanymi tylko ekonomistom. Zaczęto tworzyć business plany, analizy otoczenia (...)


W „Narutowiczu” chcą prywatyzować
Halina Kleszcz

Dwa lata temu Szpital im. Gabriela Narutowicza, jednostka o randze wojewódzkiej, przeszedł spod władzy marszałka do gminy Kraków. Załoga przyjęła tę decyzję z nadzieją. W województwie małopolskim "Narutowicz" był jednym z kilkunastu szpitali, gmina ma natomiast pod swoją pieczą tylko dwa; drugi - im. Żeromskiego - w Nowej Hucie. W budżecie województwa na zdrowie w latach 1999-2000 nie przewidziano ani złotówki. Gmina od lat rezerwuje zaś własne środki na ochronę zdrowia, a zarząd miasta był twórcą przekształceń w lecznictwie otwartym, które spotkały się ze zdecydowanie dobrym odbiorem społecznym. Blisko 90 proc. niepublicznych podmiotów działających w poz chwali sobie przejście na własny garnuszek i dobrze sobie radzi z uzyskaną samodzielnością. Nie do poznania zmieniły się: wizerunek przychodni (modernizacja, zniesienie barier architektonicznych, lepsze wyposażenie) oraz stosunek do pacjentów (...)


Opieka stacjonarna w statystyce
Grażyna Dykowska

Zarządzanie informacją w szpitalu opiera się m.in. na danych opracowanych na podstawie druków sprawozdawczych - Mz-29 (druk sprawozdawczy Ministra Zdrowia oraz Zd 1-druk GUS) - dotyczących sprawozdania szpitalnego. Informacje tworzone i gromadzone dla tych celów zarówno w szpitalu, jak i na szczeblu powiatu, województwa oraz Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia - dają możliwość porównania wskaźników czy danych jednostkowych w okresach sprawozdawczych - za kwartał, pół roku, rok, jak i w określonych przedziałach czasowych, np. 2- czy 10-letnich. Należy mieć na uwadze fakt, iż wymagania Unii Europejskiej w procesie działań przedakcesyjnych nakładają na Polskę, określone m.in. w "Komunikacie w sprawie rozwoju publicznej polityki zdrowotnej UE COM" - obowiązkowe prowadzenie statystyki publicznej w celu monitorowania stanu zdrowia ludności (...)


Uwagi o restrukturyzacji szpitali
Jerzy Leowski

We wszystkich krajach podejmujących reformę systemu ochrony zdrowia szpitale, w swojej obecnej strukturze, stanowią istotne wyzwanie. Większość budowana była z myślą o zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w czasach, w których powstawały. Coraz większa ich część jest niedostosowana do potrzeb dnia dzisiejszego (...)


Zbiórka na serce
Mariola Marklowska

Zabrzańska Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii potrzebuje pięciu lat i co najmniej 25 mln złotych na dokończenie badań nad polskim sztucznym sercem - pompą, która będzie wszczepiana chorym bezskutecznie czekającym na dawcę. - Samodzielne zgromadzenie środków na te badania przekracza nasze możliwości, toteż szukamy pomysłów, którymi moglibyśmy zainteresować potencjalnych sponsorów - mówi Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji, chyba jedynej niepublicznej placówki naukowo-badawczej w Polsce (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot