„Służba Zdrowia” nr 23-25 z 22 marca 2001 r.


archiwum 2001
 
Udany tydzień
Marek Wójtowicz

Ten tydzień miałem całkiem udany. Wypadły w szpitalu tylko dwa okna: jedno na trzecim piętrze, w oddziale ortopedii, drugie na parterze, ale nad trawnikiem, więc nawet szyby się nie zbiły. Skończyła się także w tym tygodniu kontrola przeciwpożarowa. Ale że natura nie znosi próżni - jednocześnie zaczęła się kontrola z kasy chorych (...)


/ Udany tydzień / Marek Wójtowicz
 
Przejścia z ministrami
Wojciech Kuźmierkiewicz

"Gazeta Wyborcza" (nr 58) w artykule Leki z przejściami pióra Aleksandry Stelmach, poinformowała, że zapowiedź rządu o zamiarze rychłego zamknięcia obszaru negocjacyjnego dotyczącego swobodnego przepływu towarów, wzbudziła duże zaniepokojenie przemysłu farmaceutycznego. Zdaniem przedstawicieli tego przemysłu, a także prof. Aleksandra Mazurka, szefa Komisji Rejestracji instytucji dopuszczającej leki do obrotu w naszym kraju, rząd powinien wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o 10-letni okres przejściowy, który umożliwi spełnienie rejestracyjnych wymogów wspólnotowych. Wynika to z faktu, że polskie przepisy dotyczące rejestracji leków, które w 1993 r. zostały określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nie były dotąd nowelizowane, podczas gdy przepisy prawa wspólnotowego ulegały znacznym modyfikacjom (...)


/ Przejścia z ministrami / Wojciech Kuźmierkiewicz
Federacja 200 szpitali

Z Rafałem Deją, dyrektorem ds. modernizacji i rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, rozmawia Agnieszka Partridge (...)


Prywatyzacja spzozów - tylko dla znajomych, czy równa szansa dla przedsiębiorczych?
Wojciech Misiński

Uchwalenie ustawy o puz doprowadziło do zmiany systemu finansowania służby zdrowia: z budżetowego na "składkowo-ubezpieczeniowy". Proces reformowania systemu ochrony zdrowia wymaga jednak dodatkowo szeregu systemowych zmian zarówno o charakterze własnościowo-kapitałowym, jak i organizacyjno-funkcjonalnym. W tych zakresach nie dokonano zaś żadnych zmian legislacyjnych warunkujących racjonalizację funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Mimo wielokrotnych zapowiedzi, nie wprowadzono ogólnokrajowych (ustawowych) unormowań prawnych umożliwiających realizację procesów przekształceń własnościowych, w tym procesów prywatyzacji spzozów. Zaniechanie tak podstawowych regulacji uniemożliwia racjonalizację funkcjonowania systemu, skazując na niepowodzenie reformę systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (...)


Jakość czy bylejakość?
Stefan Janusz

W Polsce od kilku lat koncepcja zapewnienia jakości coraz częściej wytycza drogę działania placówkom ochrony zdrowia. Pojęcie to na stałe weszło do słownika ludzi świadczących usługi medyczne. Trzy powody sprawiają, że wszystkie placówki służby zdrowia muszą dbać o wysoką jakość świadczeń. Po pierwsze, tego chcą pacjenci. Po drugie, jakość usług medycznych jest w zasadzie jedyną bronią w walce o konkurencyjną pozycję na rynku. No i po trzecie, w efekcie wpływa ona (albo niebawem wpłynie) na wzrost zysków (...)


 
Depresje i samobójstwa
Stanisław Pużyński

Badania dotyczące znaczenia zaburzeń psychicznych w kształtowaniu wskaźników samobójstw wskazują na duży odsetek osób z tymi zaburzeniami w populacji odbierających sobie życie. Badania te niekiedy spotykają się z krytyką socjologów, którzy zarzucają im upraszczanie wniosków wskazujących, że samobójstwa są głównie uwarunkowane czynnikami psychopatologicznymi, a pomijanie społecznych i środowiskowych przyczyn decyzji o odbieraniu sobie życia (...)


/ Depresje i samobójstwa / Stanisław Pużyński
O depresji dla lekarzy pierwszego kontaktu
Dariusz Wasilewski

Często słychać pytanie: jak odróżnić "chandrę" czy też "dołek" od depresji jako choroby. Granica między zwykłym przygnębieniem a depresją nie jest ostra. Niemniej jednak zwrócenie uwagi na szereg cech może pomóc w procesie diagnostycznym (...)


Flora bakteryjna z zębopochodnych ognisk zapalnych a rozwój bakteryjnego zapalenia wsierdzia
Beata Wiśniewska-Spychała

Już około 680 roku przed naszą erą lekarze - kapłani Asyrii, Egiptu, Babilonu kojarzyli schorzenia wielu narządów z chorobami zębów. "Ojciec medycyny" Hipokrates doniósł o wyleczeniu chorego z gośćcowego zapalenia stawów po usunięciu "zakażonego zęba". Podobnych obserwacji dokonali Rusch, Grott i Rabinowicz. W 1881 roku nasz rodak, poznański lekarz Teofil Kaczorowski, autor pojęcia zakażenia ogniskowego, na Walnym Zebraniu Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wypowiedział się o wpływie chorób dziąseł i zębów na choroby wewnętrzne, oczne, uszne, skórne, podając sposób ich leczenia (...)


Bóle stawów a stan uzębienia
Włodzimierz Samborski

Dolegliwości stawowe nierzadko są konsekwencją oddziaływania możliwych do zidentyfikowania lub bardzo prawdopodobnych patogennych drobnoustrojów, mogących prowadzić do zakażenia stawów lub reaktywnego zapalenia stawów. Mogą one pochodzić z zewnątrz, jak również z tak zwanych ognisk zakażenia. Najczęstszymi ogniskami zakażenia są ropne migdałki podniebienne oraz zęby z obecnością zmian próchniczych i zgorzelinowych oraz zmiany okołozębowe (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot