„Służba Zdrowia” nr 21-22 z 15 marca 2001 r.


archiwum 2001
 
Prywatyzacja niechcący
Marek Wójtowicz

Jeżeli nic się nie zmieni na rynku zdrowotnym, to ostatnie protesty środowiska pielęgniarskiego oraz orzeczenie SN z 23 stycznia br. o zapłacie za dyżury lekarskie (za te sprzed 20 maja 1999 roku) można będzie uznać za początek prawdziwej, całkowitej prywatyzacji rynku zdrowotnego. (...)


/ Prywatyzacja niechcący / Marek Wójtowicz
 
MZ wyjaśnia

W poprzednim numerze "SZ" opublikowaliśmy list grupy dyrektorów śląskich spzozów, zawierający ich wątpliwości dotyczące "ustawy 203 zł". Poniżej - przesłana autorom odpowiedź wiceministra zdrowia Tomasza Grottela (...)


/ MZ wyjaśnia /
 
Recepty: trochę z USA, trochę z PRL
Konrad Pszczołowski

Termin wprowadzenia nowych przepisów dotyczących recept lekarskich został przesunięty do 31 maja. Jednocześnie przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia, które ukaże się w drugiej połowie kwietnia. Jak informuje MZ, zmiany polegać będą na "doprecyzowaniu niektórych zapisów w celu wyeliminowania jakichkolwiek niejasności czy wątpliwości" i dotyczyć przede wszystkim: "określenia ilości leków i materiałów medycznych, które jednorazowo może przepisać lekarz, ilości leku faktycznie wydawanej przez aptekarza na tej podstawie oraz sposobów postępowania, jakie obowiązywać będą aptekarza w przypadku recepty zawierającej pewne błędy formalne" (...)


/ Recepty: trochę z USA, trochę z PRL / Konrad Pszczołowski
Samorząd prywatyzuje
Ewa Krupczyńska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przygotowuje się w tym roku do prywatyzacji 15 placówek, dla których jest organem założycielskim. Prywatyzacja rozpocznie się w kwietniu br. (...) Zarząd Województwa Dolnośląskiego zakłada, że w I półroczu br. zostanie sprywatyzowanych 5 jednostek: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Legnicy, Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Medycznej "Dolmed" we Wrocławiu, Szpital Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Legnicy, Specjalistyczny ZOZ Chorób Gruźlicy w Rościszowie (...)


Coraz głębszy kryzys
Aleksandra Gielewska

1 i 2 marca odbyły się w Gdańsku: Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oraz VII Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S". Po burzliwych dyskusjach - z udziałem m. in. minister Teresy Kamińskiej, min. zdrowia Grzegorza Opali, wicemin. Tomasza Grottela - kongres podjął uchwałę zobowiązującą Radę SOZ do opracowania strategii skuteczniejszego reprezentowania interesów pracowniczych wobec pracodawców (...) Dwudniowe obrady, podczas których liderzy związkowi dzielili się głównie frustracjami wynikającymi z obecnej sytuacji (niskie nakłady na zdrowie, niewystarczające środki z kontraktów z kasami chorych, niskie płace personelu, bezrobocie, itp.) nie dały odpowiedzi, czy istnieją szanse - i jakie - by wyprowadzić związek z pogłębiającego się kryzysu (...)


Śląska kardiologia interwencyjna
Małgorzata Kukowska

Pierwszy w Polsce ośrodek szybkiej interwencji kardiologicznej powstał na Śląsku 15 lat temu, dzięki zaangażowaniu i wytrwałej pracy prof. Stanisława Pasyka. Również pierwsze 24-godzinne dyżury kardiologiczne uruchomiono właśnie tutaj, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od ubiegłego roku wysokospecjalistyczne procedury kardiologiczne wydatnie wspiera finansowo Śląska Regionalna Kasa Chorych (...)


Podległość szpitali klinicznych
Ewa Abramek

21 września ub.r. sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz zdrowia, obradując na wspólnym posiedzeniu, rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk 2096). Wydaje się, że głównym celem zmian zawartych w projekcie jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju nauk medycznych w Polsce. Twórcy projektu założyli, że warunkiem jego osiągnięcia jest umożliwienie państwowym uczelniom medycznym realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych, tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez te uczelnie. (...)


Dostępność usług lekarza pierwszego kontaktu
Teresa Borkowska-Kalwas

W listopadzie 2000 r. Zakład Analiz Socjologicznych CSIOZ przeprowadził kolejne badanie dotyczące dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pozwoliło ono stwierdzić pewne zmiany w opiniach dotyczących dostępności usług lekarza pierwszego kontaktu w porównaniu z rokiem 1998, jak i z rokiem 1999, czyli pierwszym reformy. Okazało się, że ocena dostępności wizyty u lekarza w przychodni jest podobna jak w roku 1999, ale nadal gorsza niż przed reformą. Niewielką poprawę można zaobserwować, jeśli chodzi o dostępność wizyty domowej oraz o przestrzeganie godzin pracy przez lekarzy (...)


Konkurować jakością
Krystian Daniel Ślugaj

Gdy dwa lata temu samotnie rozpoczynał działalność na zielonogórskim Zaciszu, niewielu wierzyło w urzeczywistnienie jego planów. W trudnych chwilach pomagały mu marzenia. Dziś Gabinety Lekarskie "Zacisze" leczą również pacjentów z pobliskich miejscowości. - Wszystko za sprawą odpowiedniego podejścia do pacjenta. Przyjmujemy ich z honorami - chwali się Krzysztof Radkiewicz, właściciel prywatnej przychodni. - Jeżeli nie poprawimy jakości usług medycznych, możemy być pewni, że pacjenci będą się leczyć u konkurencji. Krzysztof Radkiewicz - internista. O prywatnej przychodni marzył od czasów studenckich. Gdy reforma ochrony zdrowia stała się faktem, postawił wszystko na jedną kartę. Za oszczędności nabył grunt pod przyszłą przychodnię i uznał, że będzie leczył ludzi z Zacisza (...)


Szczepienia spoza kalendarza
Dorota Pilonis

Część lubuskich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pobiera opłaty od podopiecznych za szczepienia zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Kasa chorych twierdzi, że lekarze powinni szczepić ubezpieczonych bezpłatnie, w ramach profilaktyki zdrowotnej. Cześć lekarzy poz szczepiła bezpłatnie swoich pacjentów, na przykład przeciwko grypie. Ubezpieczeni płacili tylko za szczepionkę. Uznali, że to po prostu im się opłaca, gdyż w sezonie grypowym będą leczyć mniej chorych. Innego zdania jest wiceprezes Lubuskiego Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych, lekarz rodzinny Janusz Tylewicz. Twierdzi, że najbardziej opłaca się szczepić za pieniądze. (...)


Uciążliwa codzienność

W starych, nie zrestrukturyzowanych przychodniach rejonowych pracuje się coraz trudniej. Narzekają nie tylko pacjenci, ale także lekarze. Co utrudnia pracę? O wypowiedź poprosiliśmy dr. Grzegorza Borsterna, kierownika przychodni przy ul. Obozowej w Warszawie (...)


Tor przeszkód radziejowskiego samorządu
Małgorzata Kukowska

Nie wszystkie samorządy terytorialne są tak zaangażowane we wspieranie ochrony zdrowia na swoim terenie jak władze powiatowe Radziejowa Kujawskiego. Są przygotowane merytorycznie, ale też skłonne pomóc finansowo największemu publicznemu zakładowi służby zdrowia, czyli szpitalowi, dla którego powiat jest organem założycielskim (...)


Szanse terapii chorych z AIDS
Andrzej Gładysz

W grudniu ubiegłego roku minęło 20 lat od czasu opublikowania pierwszych doniesień nt. przypadków AIDS w NEJM. W tym czasie choroba przeistoczyła się w pandemię i stała się jedną z głównych przyczyn zgonów młodych ludzi. Zdawać by się mogło, że w obliczu takiego zagrożenia, jakim jest AIDS, zmieni się w znaczący sposób obyczajowość ludzka, przynajmniej w sferze zachowań seksualnych. Czy tak się stało? (...)


Ekspozycja zawodowa na zakażenie HIV oraz zakażenie wirusami HBV i HCV
Anita Wnuk

Ekspozycja zawodowa to narażenie na czynniki wywołujące zakażenia związane z wykonywaniem zawodu, wtedy gdy warunki pracy stwarzają wysokie ryzyko zakażenia. Rozpoznanie choroby zawodowej jako konsekwencji narażenia w trakcie pracy wymaga zawsze wykazania stanu pełnego zdrowia przed podjęciem obowiązków służbowych, a także określenia skali prawdopodobieństwa wystąpienia choroby przyczynowo związanej z wykonywaną pracą. "Stan pełnego zdrowia" oznacza wykonanie przez pracownika służby zdrowia badań serologicznych w kierunku zakażenia HIV, HBV i HCV (...)


Ciąża i poród u kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Tomasz Niemiec

W ostatnim dziesięcioleciu kobiety stanowią coraz liczniejszą populację osób używających alkoholu oraz narkotyków. Większość z nich jest w wieku rozrodczym. Oznacza to, że rośnie również populacja dzieci, które w okresie płodowym były narażone na działanie środków psychoaktywnych, co jest powodem wielu zaburzeń w ich rozwoju. Używanie substancji psychoaktywnych przez kobiety ciężarne stanowi poważne zagrożenie dla ich potomstwa (...)


Poradnictwo młodzieżowe w Polsce: Otwórzmy szerzej uchylone drzwi
Maria Gańczak

Wykazano, że z 6,5-milionowej rzeszy polskich nastolatków co piąty ma problemy dotyczące zdrowia psychicznego. Należą do nich głównie zachowania antyzdrowotne, zaburzenia psychosomatyczne, problemy związane z życiem seksualnym, a także zaburzenia związane z trudnościami wchodzenia w dorosłe życie i pełnienia ról społecznych. Próby szukania pomocy w istniejących poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy psychiatrycznych często nie przynoszą efektu (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot