„Służba Zdrowia” nr 17-20 z 1 marca 2001 r.


archiwum 2001
 
Rejestr zakładów opieki zdrowotnej według nowych zasad
Piotr Mirosławski, Adam Kozierkiewicz

W 2000 r. Minister Zdrowia dokonał zmian w dwóch rozporządzeniach, regulujących zasady działania rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie tych rozporządzeń miało na celu ujednolicenie w skali kraju systemu identyfikacji oraz charakteryzowania zakładów oraz ich poszczególnych części organizacyjnych (jednostek i komórek). Zmiany w rozporządzeniach dokonywano w uzgodnieniu z kasami chorych, nowym i niezwykle ważnym partnerem na rynku ochrony zdrowia. To ze strony kas chorych pojawiają się przecież główne żądania dotyczące przekazywania danych, a zatem znaczna część rejestru służy potencjalnej identyfikacji podmiotów kontraktowanych przez kasy chorych. (...)


/ Rejestr zakładów opieki zdrowotnej według nowych zasad / Piotr Mirosławski, Adam Kozierkiewicz
 
Zdrowizm
Marek Wójtowicz

Zdrowizm charakteryzuje się ogólnym potępieniem istnienia Ministerstwa Zdrowia, kas chorych (szczególnie ich zarządów oraz liczebności rad), Krajowego Związku Kas Chorych, UNUZU-u, wszelkich komisji zdrowia: od parlamentarnej do istniejących na najniższych szczeblach samorządowych, a w skrajnych przypadkach - także administracji placówek zdrowotnych, w tym dyrektorów szpitali. Zdrowizm neguje potrzebę istnienia wszystkich tych instytucji i propaguje tezę, że jak ich nie będzie, to na rynku zdrowotnym od razu będzie lepiej (...)


/ Zdrowizm / Marek Wójtowicz
Laboratoria medyczne bez kontroli
Małgorzata Kukowska

Opinie na temat jakości świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, zwłaszcza funkcjonującej w ramach lecznictwa otwartego, są ostatnio coraz bardziej niepokojące. Brak nadzoru merytorycznego w tej dziedzinie, traktowanie pracy laboratoriów analitycznych jak normalnej działalności gospodarczej, błędy i nierzetelność w ich działalności - podważają zaufanie do wartości wyników badań analitycznych. O komentarz na temat obecnej sytuacji w diagnostyce laboratoryjnej zwróciliśmy się do prof. dr hab. Dagny Bobilewicz, krajowego specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, kierownika Centralnego Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie (...)


Do 31 maja recepty na dotychczasowych drukach

Rozporządzeniem opublikowanym w Dz.U. nr 12, poz. 768 Minister Zdrowia przedłużył do 31 maja 2001 r. ważność terminu wystawiania recept na dotychczas obowiązujących drukach (...)


 
Specjalista na kontrakcie
Dorota Pilonis

Lekarze specjaliści twierdzą, że kasy chorych oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej ograniczają dostęp do ich świadczeń. Tymczasem zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne nie maleje. Wydłużanie kolejek do nich sprawia, że chorzy muszą się leczyć prywatnie (...)


/ Specjalista na kontrakcie / Dorota Pilonis
Kasy promują zdrowie
Ewa Krupczyńska

Dolnośląska RKCh wraz z wrocławskimi uczelniami: Akademią Wychowania Fizycznego i Akademią Medyczną zorganizowała we Wrocławiu w styczniu br. konferencję "Zdrowie Polaków w XXI wieku", która dotyczyła roli kas chorych, samorządów terytorialnych, organów porządkowych i środków masowego przekazu w promocji zdrowia i profilaktyce chorób (...)


II edycja konferencji Nowoczesna placówka medyczna, Gdańsk 2001

Między teraźniejszością a przyszłością
Tomasz Kobosz

Znaczenie infrastruktury teleinformatycznej i efektywne planowanie jej rozwoju - pod takim hasłem odbyła się w lutym br. w Gdańsku II edycja konferencji z cyklu Nowoczesna placówka medyczna, zorganizowana przez firmę ITBC Communication. Przybyli na nią menedżerowie z kilkudziesięciu placówek ochrony zdrowia Polski północno-wschodniej oraz przedstawiciele firm z branży IT (...)


 
Przeszkolenie na sztukę!
Sławomir Józefowicz

Krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe lekarzy obowiązuje od stycznia 2000 r. Na stażu podyplomowym nasłuchałem się od starszych kolegów barwnych opowieści na temat szkolenia lekarzy w poprzednim systemie politycznym. Nastało jednak "nowe" i po czasach przeszkoleń wojskowych w trakcie studiów, potem braku przeszkoleń (bo nie było pieniędzy), mamy czasy szkoleń po studiach, tj. w trakcie stażu podyplomowego. (...)


/ Przeszkolenie na sztukę! / Sławomir Józefowicz
Koncentratory tlenu
Witold Ponikło

Urządzenia nazwane koncentratorem tlenu zostały wprowadzone do użytku w końcu lat 60. Postęp techniczny i doświadczenia eksploatacyjne sprawiły, że ciężkie, duże i nieprzyjazne użytkownikowi urządzenia przekształcone zostały w niewielkie skrzynki na kółkach, które zbytnio nie hałasując i nie psując się (lub psując się bardzo rzadko) mogą być stosowane w małych szpitalach lub w warunkach domowych (...)


Łódź chce być zdrowa

Z wiceprezydentem Łodzi, Krzysztofem Panasem, rozmawia Tomasz Sienkiewicz (...)


Program dla zdrowia

Małopolski Program Ochrony Zdrowia 2001-2006: Powstał dokument planistyczny, wytyczający strategię regionalną. Z dr. Stojgniewem J. Sitko, kierownikiem projektu, rozmawia Halina Kleszcz (...)


 
Listy do rządu

Poniżej drukujemy list dyrektorów śląskich spzozów do naczelnych i centralnych organów państwa. Jak się dowiadujemy, wicepremier - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy - przekazali kierowane do nich wystąpienie do Ministra Zdrowia, natomiast odpowiedź Kancelarii Sejmu RP zamieszczamy pod listem. Ministerstwo Zdrowia, mimo wielokrotnych monitów telefonicznych autorów wniosku, do chwili zamknięcia numeru SZ nie przedstawiło odpowiedzi na wyrażone w liście dyrektorów wątpliwości (...)


/ Listy do rządu /
 
Skórne odczyny polekowe
Elżbieta Grubska-Suchanek

Ze statystyk szpitalnych wynika, że u 10% leczonych występują niepożądane działania i powikłania lekowe, a 1-4% chorych jest przyjmowanych do leczenia szpitalnego z powodu chorób polekowych. Obserwuje się je również u 8% chorych leczonych ambulatoryjnie. Niepożądane reakcje polekowe stanowią poważny problem, ponieważ często są trudne do przewidzenia, niejednokrotnie mają ciężki przebieg, a także mogą imitować inne procesy chorobowe. U 0,17% leczonych dochodzi do zgonu w wyniku opacznych działań leków (...)


/ Skórne odczyny polekowe / Elżbieta Grubska-Suchanek
Chlamydia pneumoniae - charakterystyka gatunku
Justyna Niedźwiadek

Postęp w dziedzinie biologii molekularnej, diagnostyce serologicznej i badaniach genetycznych umożliwia obecnie identyfikację nowych gatunków drobnoustrojów i poznanie ich roli w rozwoju wielu chorób, w których etiologia infekcyjna była dotychczas nieudokumentowana. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie mikrobiologów i klinicystów niedawno odkrytym gatunkiem Chlamydia pneumoniae i jego rolą w patogenezie chorób o charakterze przewlekłym (...)


Rola chlamydia pneumoniae w chorobach układu oddechowego
Elżbieta Mazur

Chlamydia pneumoniae może być przyczyną zarówno ostrych zakażeń dróg oddechowych, jak i zaostrzeń chorób przewlekłych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Wzrastająca ilość danych seroepidemiologicznych i doświadczalnych wskazuje na możliwy udział przetrwałego zakażenia tym drobnoustrojem w patogenezie wielu chorób przewlekłych, w tym również chorób układu oddechowego, takich jak astma oskrzelowa, POChP, sarkoidoza oraz rak płuc (...)


Rola chlamydia pneumoniae w chorobach układu krążenia
Andrzej Wolski

Dane seroepidemiologiczne, izolacja Chlamydia pneumoniae z płytki miażdżycowej oraz modele eksperymentalne potwierdzają sugestie, że bakteria ta bierze udział w patogenezie miażdżycy (...)


Rozliczanie szpitali według DRG
Jacek Grabowski, Adam Kozierkiewicz

Dwuletni okres wdrażania reformy ochrony zdrowia w Polsce nie dał odpowiedzi na pytanie, jak optymalnie finansować leczenie szpitalne. Sposób finansowania oparty na budżecie historycznym, powszechny przed reformą, był krytykowany m.in. dlatego, że promował szpitale działające drożej, a karał szpitale efektywne. System ten, dawniej krytykowany i nie lubiany, dzisiaj wspominany jest jednak jako ten, który gwarantował stabilizację, choćby nawet na niskim poziomie finansowania (...)


Pomiar i metoda badań satysfakcji pacjenta
Rafał Maciąg

Satysfakcja pacjentów to miara spełniania oczekiwań osoby leczonej albo mającej inny kontakt z opieką zdrowotną. Sam termin jest tłumaczeniem z angielskiego patient satisfaction, a oznacza też zadowolenie, samopoczucie. W pomiarze satysfakcji głównym celem nie jest ściśle to, co satysfakcjonuje pacjenta i jest odpowiedzią na pytanie how are you, lecz kompleksowe badanie nad komponentami samopoczucia, kondycji psychofizycznej, zadowolenia lub jego braku z opieki zdrowotnej. Badanie satysfakcji pacjentów nie jest więc zwykłym pomiarem opinii, lecz badaniem przede wszystkim jakości usług zdrowotnych w celu jej poprawy (...)


Co dalej z centralnymi inwestycjami szpitalnymi?

Wypowiedź Barbary Bulanowskiej, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot