„Służba Zdrowia” nr 7-8 z 25 stycznia 2001 r.


archiwum 2001
 
Co warto wiedzieć, otwierając prywatną praktykę lekarską?
Marcin Kowalski

Lekarz pragnący otworzyć indywidualną praktykę potrzebuje nie tylko umiejętności i doświadczenia zawodowego, ale i żelaznych nerwów oraz silnej wiary w słuszność swojej sprawy. Jak dotychczas bowiem trudności i wymagania administracyjne, jakie napotyka, są niewspółmierne do osiąganych zysków. (...)

 


/ Co warto wiedzieć, otwierając prywatną praktykę lekarską? / Marcin Kowalski
 
Dolnośląski krajobraz po strajku
Ewa Krupczyńska

Na Dolnym Śląsku strajk pielęgniarek i położnych w szpitalach trwał 38 dni, w większości placówek przybrał najostrzejszą formę - odejścia pielęgniarek od łóżek pacjentów. Dłużej strajkowały pielęgniarki w niektórych zozach podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu. W najgorętszym okresie strajkowano jednocześnie w 44 dolnośląskich zakładach opieki zdrowotnej i wówczas dziennie hospitalizowano w regionie o 1000 pacjentów mniej niż zwykle. Ile kosztował strajk? (...)


/ Dolnośląski krajobraz po strajku / Ewa Krupczyńska
 
203 zł a mapki popytu i podaży
Marek Wójtowicz

Ustawa "203 zł" obowiązuje tylko na rok 2001 i 2002, a zatem ryzykowne jest włączenie podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego, bo większość pracowników ma przecież umowy na czas nieokreślony. Podwyżka wynagrodzeń skutkować będzie przez lata, a kontrakty z kasami chorych nadal są zawierane na rok. Trudno zatem przewidzieć, jakie pieniądze i w jakich pionach uzyska zakład w roku 2002 oraz w kolejnych latach (...)


/ 203 zł a mapki popytu i podaży / Marek Wójtowicz
Nie będzie testów na specjalizację II stopnia?
Anna Jarosz

Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, egzamin specjalizacyjny II stopnia w sesji wiosennej 2001 r. będzie wyłącznie dwuczęściowy: praktyczny i ustny. Po prasowych doniesieniach o korupcji w CMKP zrezygnowano z testów (...)


Pielęgniarki z indeksem
Mariola Pietraszek

Pielęgniarki i położne nie będą się już kształcić w szkołach średnich i pomaturalnych, lecz wyłącznie w wyższych szkołach lub na uczelniach - zadecydował Sejm, przyjmując nowelizację ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Od roku szkolnego 2003/2004 nie będzie już prowadzona rekrutacja kandydatów do szkół pomaturalnych (...)


Równanie z nieskończonością
Wojciech A. Marciniak

Od kilkunastu lat w krajach zachodnich popularne jest wyrażenie, "eksplozja kosztów leczenia". Nowe, ale drogie technologie diagnostyczne i terapeutyczne, procedury i leki powodują, że leczymy ludzi, o których uratowaniu niewiele lat temu nikomu się nawet nie śniło. I to jest piękne i szlachetne. Niestety, na tym stwierdzeniu sprawa się jednak nie kończy. Za to wszystko trzeba po prostu co roku więcej płacić (...)


Zaburzenia oddawania moczu w wieku dziecięcym: podział, diagnostyka, leczenie
Katarzyna Kowalik-Kufel

Zaburzenia oddawania moczu z powodu dużej częstości występowania stanowią istotne zagadnienie w praktyce pediatrycznej. Mogą być powodem lub przyczyną zmian strukturalnych w obrębie układu moczowego, które wiążą się niekiedy z niekorzystnym rokowaniem. Stwarzają problemy higieniczne, społeczne i psychologiczne, decydujące o ogromnej uciążliwości dla dziecka i jego opiekunów. Ze względu na bardzo złożoną patogenezę schorzenia, dokładne ustalenie charakteru zaburzeń, znalezienie przyczyny, a zwłaszcza skuteczne leczenie często napotykają na trudności (...)


Kłębuszkowe zapalenie nerek
Krystyna Schramm

Termin: kłębuszkowe zapalenie nerek (kzn) oznacza zmiany zapalne w nerce dotyczące głównie kłębuszków nerkowych. Może ono być "pierwotne" - gdy proces chorobowy ogranicza się do nerek - lub "wtórne" - gdy jest częścią uogólnionego procesu chorobowego (SLE, choroba Schönlein-Henocha, WZW B) (...)


Korzyści z wydzielenia usług niemedycznych
Marian Stempniak

Samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej są dzisiaj głównymi dostarczycielami świadczeń zdrowotnych. Ich właściciele oczekują, że każda powołana przez nich do życia organizacja będzie w sposób sprawny realizowała cele, dla których została stworzona. Oczekują też, że pozycja firmy na rynku usług medycznych będzie się umacniała, co oznacza trwałą zdolność do konkurowania o środki publiczne będące w dyspozycji regionalnych kas chorych (...)


Śmierć w następstwie zakażeń w Polsce i na świecie
Jan Kuydowicz

Prawie zawsze choroba zakaźna jest chorobą zaraźliwą, tj. wywoływaną przez biologiczny czynnik chorobotwórczy mogący przenosić się od osobnika zakażonego do zdrowego. Ta zwięzła definicja z Wielkiego Słownika Medycznego PAN z 1966 r. pozwala na uznanie wielu chorób ludzi i zwierząt za CHOROBY ZAKAŹNE, mimo że formalnie i tradycyjnie uważane są za choroby niezakaźne i niezaraźliwe. Śmierć w wyniku chorób zakaźnych jest z całą pewnością problemem globalnym, dotyczącym wszystkich dziedzin medycyny - od genetyki zaczynając (...)


Jakość w praktyce
Halina Kutaj-Wąsikowska, Jacek Siwiec

Zarówno w języku potocznym, jak i w nomenklaturze profesjonalnej, do pojęcia jakości odwołujemy się bardzo często. Co charakterystyczne, pojęcie to zawsze traktuje się kontekstowo. Mówi się o jakości produktu, jakości postępowania czy o jakości świadczeń. Takie traktowanie pojęcia jakości praktycznie pozbawione jest fundamentu filozoficznego (...)


Swoista i nieswoista profilaktyka zakażeń krwiopochodnych
Małgorzata Inglot

W zapobieganiu zakażeniom krwiopochodnym wyróżnia się działania nieswoiste i swoiste. Należy podkreślić, że mimo opracowania - w stosunku do niektórych patogenów (HBV) - bardzo skutecznych i bezpiecznych preparatów mających zastosowanie w profilaktyce swoistej (immunoglobuliny anty-HBs i szczepionki), podstawowe znaczenie ma profilaktyka nieswoista. Działania wchodzące w jej zakres obejmują m.in. ścisłe przestrzeganie zasad postępowania z materiałami biologicznymi oraz przyjęcie zasady, że każdy pacjent może być potencjalnie zakaźny i cały sprzęt medyczny mający kontakt z jego krwią może być źródłem zakażenia (...)


Lekarze wobec akredytacji
Marek Labon

Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego wymaga dużego wysiłku (przeciętny okres przygotowań trwa rok). Nierzadko szpitale odgrywające w swoim otoczeniu znaczącą rolę kilkakrotnie odkładały termin wizyty akredytacyjnej. Wyzwanie okazywało się zbyt trudne, cena sprostania mu - zbyt wysoka (...)


Epidemie szpitalne
Alfred Samet, Łukasz Naumiuk, Marek Bronk, Olga Padzik

Zakażenia wywoływane przez różnorodne patogeny mogą w przypadku zaniedbań higieny przybrać formę epidemii szpitalnej. Kontrola każdej epidemii wymaga połączonych wysiłków i dobrej woli dyrekcji placówki, zespołu kontroli zakażeń oraz całego personelu oddziału bądź kliniki. W dobie narastającej oporności drobnoustrojów, a co za tym idzie - zwiększonej trudności w ich eliminacji ze środowiska szpitalnego, często mamy do czynienia z rozprzestrzenianiem się epidemii w obrębie szpitala lub nawet okolicznych szpitali (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot