„Służba Zdrowia” nr 3-4 z 11 stycznia 2001 r.


archiwum 2001
 
Ostre zapalenie zatok u dzieci
Teresa Oleniacz

Zapalenie zatok przynosowych określane jest terminem rhinosinusitis, co podkreśla fakt, że chociaż objawy nieżytu nosa spotykane są często bez objawów zapalenia zatok, to sytuacja odwrotna praktycznie się nie zdarza. Jest to zrozumiałe, ponieważ błona śluzowa nosa ma taką samą budowę morfologiczną jak błona śluzowa zatok, nie ma żadnej wyraźnej granicy anatomicznej między nimi, w związku z tym proces zapalny obejmuje równocześnie nos i zatoki przynosowe (...)


/ Ostre zapalenie zatok u dzieci / Teresa Oleniacz
 
Zapalenie gardła u dzieci
Teresa Oleniacz

Zapalenie gardła u dzieci obejmuje zarówno błonę śluzową, jak i elementy układu chłonnego. Szczyt zachorowań występuje między 4. a 7. rokiem życia. Zachorowania najczęściej zdarzają się w chłodnej porze roku, a zwiększone ryzyko choroby obejmuje dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli (...)

 


/ Zapalenie gardła u dzieci / Teresa Oleniacz
 
Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci
Teresa Oleniacz

Zapalenia uszu u dzieci, zwłaszcza zaś ostre zapalenie ucha środkowego (ozuś), jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Ocenia się, że 65% dzieci do 2. r. ż. przebywa jeden epizod zapalenia ucha środkowego, a około 30% zapada na nie więcej niż trzy razy (...)


/ Ostre zapalenia ucha środkowego u dzieci / Teresa Oleniacz
Rola grzybów w etiopatogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
Adam Chustecki, Edward Zawisza, Adam Łuszczewski

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych jest jedną z częstszych wizyt pacjentów w gabinetach lekarskich. W ostatnich dwóch latach obserwujemy przekonujące doniesienia z ośrodków światowych o rosnącej roli grzybów w etiopatogenezie alergicznego/eozynofilowego przewleklego zapalenia zatok (AFS/EFRS) (...


 
Jak w 2001 r. wystawiać recepty zgodnie z rozporządzeniem MZ?
Konrad Pszczołowski

Rozporządzenie głosi, że osoba wystawiająca receptę dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej wpisuje adnotację "pro autore". Ale w języku łacińskim nie istnieje słowo "autor", tylko "auctor". "Pro familiae" - też źle, po "pro" powinien być ablativus, czyli "pro familia". Czy jeśli wpiszę prawidłowo, ale wbrew rozporządzeniu, to recepta zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie zrefundowana? (...)


/ Jak w 2001 r. wystawiać recepty zgodnie z rozporządzeniem MZ? / Konrad Pszczołowski
 
Ustawa okupacyjna, czyli 203 zł
Marek Wójtowicz

Samodzielność publicznych zakładów opieki zdrowotnej zagwarantowana ustawą o zozach legła w gruzach. Zoz może sobie mieć w nazwie literki "sp", ale niech nie myśli, że sam będzie decydował o tym, na co ma iść jego kasa wyżebrana w kasie chorych. O tym od 22 grudnia 2000 r. decyduje ponownie parlament (...)


/ Ustawa okupacyjna, czyli 203 zł / Marek Wójtowicz
 
Wniosek OZZL do NIK

Wypełniając uchwałę V Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL, zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli mającej ocenić, czy było celowe, prawidłowe i merytorycznie uzasadnione powoływanie przez Ministerstwo Zdrowia tzw. Regionalnych Grup Wsparcia, czyli firm konsultingowych, które miały przedstawić regionalne programy restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia w poszczególnych województwach (...)


/ Wniosek OZZL do NIK /
Centralny rejestr dawców szpiku
Anna Jarosz

Dziwi brak reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia na publikacje prasowe, w których chorzy proszą o przesyłanie im pieniędzy na przeszczepy, podczas gdy MZ refunduje te koszty, a same zabiegi zostały już wykonane. Niepokoją także fakty poszukiwania sponsorów przez Internet. Chorzy lub ich przyjaciele tworzą strony, których nie aktualizują. Strona WWW żyje jakby własnym życiem, bez żadnych konsekwencji dla obsługujących ją osób. Może dlatego znaleźć można strony internetowe z prośbami ludzi, którzy odeszli na zawsze, ale ich konta nadal rosną? (...


Szpitale umierają stojąc
Andrzej Musiałowicz

Zastana po wojnie infrastruktura zróżnicowała kraj na dawne tereny Rzeczypospolitej, gdzie szpitali nie było zbyt wiele, i tzw. ziemie odzyskane, których poprzedni gospodarze zorganizowali dla swoich obywateli sieć szpitali zapewniających szybki dostęp do leczenia. Jeśli wierzyć dostępnym źródłom, zasadą było, aby mieszkaniec tych terenów mógł dotrzeć furmanką do swojego szpitala i odesłać podwodę w ciągu jednego dnia (...)


Poprawa jakości: Skuteczne wdrażanie zmian
Stefan Janusz

Przyglądając się działaniom różnych zakładów ochrony zdrowia, nietrudno dostrzec, że wiele podejmowanych w nich przedsięwzięć projakościowych po prostu spaliło na panewce. Jednym z najczęstszych powodów porażki było nieuwzględnienie w planie działania najważniejszego zasobu placówki: ludzi. (...)


Powiat dla zdrowia
Zbigniew Babiarz-Zych

Starostwo słupskie jako jedno z nielicznych w kraju opracowało i realizuje "Powiatowy Program Zdrowego Stylu Życia". Program przyjęto na czerwcowej sesji Rady Powiatu, przy czym największymi oponentami byli radni wywodzący się ze środowiska medycznego. Lekarze dowodzili bowiem, że przyjęcie do realizacji programu w sytuacji, kiedy wiele rodzin wiejskich żyje w biedzie i nie zawsze stać je na chleb ze smalcem, jest kpiną i nieporozumieniem (...)


Samorządowcy o ochronie zdrowia
Małgorzata Kukowska

Samorządy polskich miast i gmin nie mają większej tradycji zarządzania ochroną zdrowia, a umiejętności w tym zakresie jeszcze niewiele z nich sobie przyswoiło. W efekcie - koncentrują się przede wszystkim na problemach komunalnych, oświacie i in. Przedstawiciele zainteresowanych tą problematyką samorządów terytorialnych spotkali się na konferencji "Rola samorządu w ochronie zdrowia", zorganizowanej w Poznaniu przez Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich, z inicjatywy Andrzeja Grzybowskiego, wiceprezydenta Poznania (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot