„Służba Zdrowia” nr 1-2 z 4 stycznia 2001 r.


archiwum 2001
 
Farmakoterapia chorób reumatycznych
Marcin Kowalski

Dawno minęły już czasy, gdy głównym lekiem był kwas acetylosalicylowy, a lekarz pracujący w lecznictwie otwartym był w stanie samodzielnie zajmować się większością chorób swoich pacjentów (...) Artykuł przedstawia najczęściej używane we współczesnej reumatologii specyfiki i podaje zasady ich stosowania (...)


/ Farmakoterapia chorób reumatycznych / Marcin Kowalski
Pourazowe zmiany zwyrodnieniowe stawów
Tadeusz Gaździk

Do tej pory w zasadzie nie istnieje jednoznaczna definicja choroby zwyrodnieniowej stawów. Klinicznie możemy ją określić jako postępującą destrukcję struktur stawowych, której towarzyszą nasilone w różnym stopniu dolegliwości bólowe (...)


Ból w narządzie ruchu
Jan Dobrogowski

Ból - nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne - spełnia zazwyczaj rolę ochronną: ostrzega ustrój przed zadziałaniem czynnika uszkadzającego tkanki (uraz, choroba) i wyzwala odruchową i behawioralną odpowiedź w celu ograniczenia do minimum skutków uszkodzenia. (...)


 
Inflanty Onufrego Zagłoby
Marek Wójtowicz

Z niepokojem czekam na to, co wyniknie z przedświątecznych i przednoworocznych, niezwykle szybkich zmian legislacyjnych, gwarantujących od 1 stycznia 2001 r. podwyżkę wynagrodzeń pracowników spzozów. Nie mam wątpliwości, że należy się im podwyżka; boję się tylko, że za zmianą prawa nie pójdzie rzeczywisty wzrost budżetów o kilka milionów w każdym z prawie tysiąca spzozów - na pokrycie wyższych pensji. Boję się, że ustawowe zapisy to papierowe obiecanki-cacanki, czyli takie Inflanty Onufrego Zagłoby (...)


/ Inflanty Onufrego Zagłoby / Marek Wójtowicz
 
Nowelizacja ustawy o puz
Mariola Pietraszek

I Senat, i Sejm (21 i 22 grudnia 2000 r.) prawie jednogłośnie przyjęły nowelizację ustawy o puz, m.in. podwyższającą składkę na ubezpieczenie zdrowotne z 7,5 do 7,75%. Dzięki tej zmianie kasy chorych w 2001 r. uzyskują 800 mln zł więcej niż przewidywały jesienią ub.r. (...)


/ Nowelizacja ustawy o puz / Mariola Pietraszek
 
Podwyżka dla służby zdrowia

Sejm i Senat poparły propozycję rządu, dotyczącą systemowego uregulowania wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Nowelizacja ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz ustawy o zozach, przyjęta 22 grudnia przez Senat i 23 grudnia 2000 r. przez Sejm, wprowadza w samodzielnych publicznych zakładach na 2 lata obligatoryjny, minimalny wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. (...)


/ Podwyżka dla służby zdrowia /
 
Nie ma importu docelowego leków
Aleksandra Gielewska

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 7 listopada 2000 r. (Dz. U. nr 96 poz. 1056) unieważnił z dniem 31 grudnia ub.r. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych. (...)


/ Nie ma importu docelowego leków / Aleksandra Gielewska
Konkurs piękności czy europejski system finansowania świadczeń zdrowotnych?
Wojciech A. Misiński

W poprzednim artykule przedstawiłem pewne aspekty i uwarunkowania szeroko rozumianego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w ramach puz. W niniejszym skoncentruję uwagę na zasadach konstytuujących wąsko rozumiany system finansowania świadczeń zdrowotnych. Celem jest ukazanie wzajemnych sprzężeń między nimi. (...)


Prawo wykonywania zawodu i prawo prywatnej praktyki lekarskiej a swobody unijne
Robert Jaworski

Regulacje wspólnotowe zakazują stosowania jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowościowym, odnoszącej się do zatrudnienia, zakładania przedsiębiorstw i świadczenia usług, ale państwa członkowskie posiadają prawo do określania form wykonywania zawodów oraz nakładania na podmioty działające pewnych warunków do podjęcia praktyki. (...)


Sympozjum sekcji chirurgii urazowej
Marcin Kowalski

Jako traumatolodzy dziecięcy, nie mamy większego wpływu na liczbę urodzeń, możemy natomiast zmniejszyć liczbę zgonów z powodu urazów - powiedział prof. dr hab. Jerzy Osemlak, otwierając 1 grudnia br. XXIX Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Przewodniczący sekcji podkreślił, że mimo wielu starań, urazy wciąż stanowią pierwszą przyczynę zgonów populacji dziecięcej. (...)


Roboty przyszłością kardiochirurgii?
Mariola Marklowska

- Już za trzy lata możemy się spodziewać polskiego robota z Zabrza - zapowiada z dumą prof. Zbigniew Religa. - Być może, za dziesięć, piętnaście lat większość kardiochirurgów będzie operować bez noża. (...)


Kontrakty 2001 ze Śląską RKCh
Mariola Marklowska

Systematycznie wzrasta liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej starających się o kontrakt ze Śląską RKCh. W zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 1999 r. umowy podpisało 191 publicznych i 217 niepublicznych zakładów. W 2000 r. "zakontraktowanych" publicznych było 264, a niepublicznych - 444, natomiast na 2001 r. oferty złożyło 275 publicznych i aż 618 niepublicznych. (...)


Opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą:

Informacja jako narzędzie nadzoru merytorycznego
Henryk Siciński

Brak ciągłego nadzoru merytorycznego w opiece nad matką i dzieckiem jest faktem. Stan taki trwa już drugi rok. Wysiłki konsultantów wojewódzkich oraz Instytutu Matki i Dziecka nie zmieniły sytuacji, mimo prób stworzenia rozwiązań systemowych, nie kolidujących z podstawowymi założeniami reformy opieki zdrowotnej. (...)


Najlepszy szpital w Polsce
Tomasz Sienkiewicz

Z raportu Ośrodka Akredytacyjnego wynika niezbicie, że szpital w Białej spełnia wymogi akredytacyjne aż w 94 procentach. Jest to najlepszy wynik od początku prowadzenia przez nas przeglądów akredytacyjnych i wśród blisko sześćdziesięciu szpitali, jakie były do tej pory oceniane. (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot