„Służba Zdrowia” nr 94-95 z 30 listopada 2000 r.


archiwum 2000
 
Zasady antybiotykoterapii zakażeń górnych dróg oddechowych
Danuta Dzierżanowska, Urszula Łopaciuk

W lecznictwie otwartym stopień zużycia antybiotyków jest znacznie większy niż w szpitalach. W szczególny sposób dotyczy to zakażeń dróg oddechowych, a zwłaszcza zakażeń górnych dróg oddechowych, na które przypada w lecznictwie otwartym najwięcej antybiotyków, a jak wiadomo - zakażenia te mają bardzo często etiologię wirusową (...)


/ Zasady antybiotykoterapii zakażeń górnych dróg oddechowych / Danuta Dzierżanowska, Urszula Łopaciuk
 
Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych
Urszula Łopaciuk, Danuta Dzierżanowska

Zadaniem diagnostyki mikrobiologicznej jest wykrycie czynnika etiologicznego zakażenia, a w przypadku gdy jest nim bakteria – określenie wrażliwości na antybiotyki. Należy jednak pamiętać, że wykrycie czynnika etiologicznego zakażenia dróg oddechowych jest trudne z racji szerokiego wachlarza patogenów, zarówno wirusowych, jak i bakteryjnych, braku laboratoriów wykrywających te drobnoustroje oraz trudności w uzyskaniu właściwego materiału do badania mikrobiologicznego. (...)


/ Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych / Urszula Łopaciuk, Danuta Dzierżanowska
 
Profilaktyka zakażeń układu oddechowego
Alicja Pawińska

Zakażenia układu oddechowego nadal są przyczyną 6% zgonów rocznie na całym świecie. Najwyższą śmiertelność notuje się u osób starszych (powyżej 65. roku życia) oraz u niemowląt (...)


/ Profilaktyka zakażeń układu oddechowego / Alicja Pawińska
 
Kardiologia interwencyjna całą dobę
Marcin Kowalski

W ostatnich tygodniach otwarto w Warszawie pierwszą pracownię kardiologii interwencyjnej, która pełni 24-godzinny dyżur. Powstała ona przy Klinice Kardiologii Szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Jest to trzeci taki ośrodek w Polsce. (...)


/ Kardiologia interwencyjna całą dobę / Marcin Kowalski
Klapsy Pana Marszałka
Marek Wójtowicz

W trwającym jeszcze konkursie ofert w województwie lubelskim Lubelska RKCH rozstrzygnęła w pierwszej kolejności konkurs na usługi pomocy doraźnej, by po 10 dniach unieważnić go w całości i ogłosić ponownie. Szczegóły tej sprawy mogą być wielce pouczające (...)


 
HTA - nowe narzędzie dla decydentów
Jacek Wcisło

Technologie medyczne to nie tylko leki, szczepionki, urządzenia, ale przede wszystkim - procedury, algorytmy, strategie, czyli ogólnie mówiąc - sposoby postępowania z pacjentem w danym systemie opieki zdrowotnej. W raportach oceny technologii medycznych - Health Technology Assessment (HTA), których podstawą jest ewaluacja badań medycznych (EBM - Evidence Based Medicine) znaleźć można ocenę i porównanie skuteczności różnych alternatywnych sposobów leczenia czy diagnozowania. (...)


/ HTA - nowe narzędzie dla decydentów / Jacek Wcisło
Użytkowanie leków w Polsce
Zbigniew Kotula

Analiza rynku farmaceutycznego w 1999 r. w Polsce pod kątem poziomu użytkowania leków refundowanych, nierefundowanych i szpitalnych - w ramach tych poszczególnych grup - pozwala na ocenę wpływu wykazów leków refundowanych na dostępność poszczególnych preparatów (...)


Pacjent klientem i pracodawcą
Dorota Pilonis

Szpital w Nowej Soli jest jednym z lepiej zrestrukturyzowanych w województwie lubuskim. Lekarze pracują na kontraktach, prywatyzowane są kolejne oddziały. Szpital walczy o pacjentów. Już w tej chwili ponad 30 proc. leczonych to osoby spoza terenu działania placówki (...)


Profilaktyka próchnicy

Rozpowszechnienie próchnicy w Polsce jest znacznie wyższe niż w innych krajach europejskich. Postęp wiedzy w dziedzinie profilaktyki przeciwpróchnicowej i podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej doprowadziły w wielu wysoko rozwiniętych krajach do znacznej redukcji tej choroby (...)


Transplantacja nerek 2000
Mariola Marklowska

Jak zmniejszyć śmiertelność chorych z powodu krańcowej, przewlekłej niewydolności nerek? Jak zwiększyć liczbę przeszczepów tego narządu, obniżając tym samym koszty leczenia za pomocą dializoterapii? Rozwiązaniem tych problemów ma być program "Transplantacja nerek 2000", opracowany i wdrożony niedawno przez Śląską Regionalną Kasę Chorych (...)


 
Restrukturyzacja przeciw pacjentom?
Tomasz Sławatyniec

O tym, że łóżek pediatrycznych na terenie aglomeracji warszawskiej jest co najmniej o 30% za dużo, wiadomo było od wielu lat. Z jednej strony należałoby się cieszyć, bo wynika to z faktu, że dzieci są lepiej leczone w poradniach rejonowych i rzadziej wymagają hospitalizacji, z drugiej jednak - restrukturyzacja szpitali pediatrycznych jest nieuchronna i skutkuje koniecznością podjęcia odważnych, często niepopularnych decyzji (...)


/ Restrukturyzacja przeciw pacjentom? / Tomasz Sławatyniec
Przed akredytacją
Barbara Kutryba

Głębokim przekształceniom zachodzącym w trakcie przygotowania szpitala do wizyty akredytacyjnej towarzyszy opór, jaki w różnym stopniu stawiają wszystkie grupy zawodowe. Świadomość tego zjawiska oraz umiejętność jego właściwego zdiagnozowania ma istotne znaczenie dla pomyślnej implementacji wprowadzanych zmian (...)


Specyfikacja techniczna urządzeń medycznych
Witold Ponikło

Przygotowanie formalne przetargu nie jest zadaniem prostym ani szybkim do wykonania. Szczególną trudność sprawia szpitalom przygotowanie specyfikacji technicznej. Przedstawiciele firm sprzedających urządzenia medyczne stworzyli własną klasyfikację specyfikacji technicznych, która wiele mówi o instytucji ogłaszającej przetarg (...)


HTA, czyli ocena technologii medycznych
Krzysztof Łanda

HTA (Health Technology Assessment, ocena technologii medycznych) stanowi płaszczyznę, na której możliwy staje się kontakt nauki z polityką. Ocena technologii medycznych jest dziedziną interdyscyplinarną, wykorzystującą wiedzę z zakresu m.in.: epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa i etyki, co pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji w oparciu o wiarygodne badania naukowe i analizę uwarunkowań (w tym również kosztów) charakterystycznych dla danego kraju. Narzędzie to wykorzystywane jest przede wszystkim przez rządy państw w procesie kreowania polityki zdrowotnej oraz płatników i menedżerów ochrony zdrowia (...)


Zamiast polemiki

W ostatnim, październikowym "Szpitalu Polskim" opublikowaliśmy tekst, który wzbudził nieoczekiwaną reakcję dr Katarzyny Tymowskiej - list do marszałka województwa pomorskiego. Ów list trafił do redakcji drogą pośrednią, autorka nie przesłała go do naszej wiadomości. Publikujemy go in extenso wraz z odpowiedzią autorów (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot