„Służba Zdrowia” nr 90-91 z 16 listopada 2000 r.


archiwum 2000
 
Migrena
Magdalena Wysocka

Migrena to coś więcej niż zwykły ból głowy; jest przewlekłą chorobą o epizodycznym przebiegu. Bardzo często chory podczas napadu jest kompletnie wyłączony z normalnego życia. Do czasu ustąpienia bólu nie jest w stanie pracować, zajmować się domem i dziećmi. Zazwyczaj ból trwa jeden dzień, jednak zdarzają się chorzy, u których atak ustępuje dopiero po trzech dniach. (...)


/ Migrena / Magdalena Wysocka
 
Bolesne miesiączkowanie
Paweł Kamiński, Katarzyna Bobrowska

Bolesnym miesiączkowaniem (dysmenorrhoea) określamy silne bóle podbrzusza i okolicy krzyżowo-lędźwiowej z towarzyszącymi skurczami macicy. Niekiedy dolegliwości te połączone są z bólami głowy, drażliwością, stanami lękowymi oraz nudnościami, wymiotami i biegunką. Opisany zespół dolegliwości bólowych występuje zazwyczaj pod koniec fazy wydzielniczej oraz na początku krwawienia miesięcznego. (...)


/ Bolesne miesiączkowanie / Paweł Kamiński, Katarzyna Bobrowska
Ból w chorobach reumatycznych
Włodzimierz Samborski

Dolegliwości określane mianem reumatycznych są jednym z najpoważniejszych problemów trapiących człowieka od zarania dziejów. Ból w chorobach reumatycznych jest konsekwencją zmian patologicznych różnych elementów układu kostno-stawowego, takich jak stawy, torebki stawowe, błona maziowa, więzadła, ścięgna i mięśnie z ich przyczepami, kaletki maziowe czy wreszcie tkanka kostna oraz wszechobecna tkanka łączna (...)


 
Leczenie bólów nowotworowych
Jerzy Jarosz

Za światowy standard leczenia bólów u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową powszechnie uznawany jest algorytm, nazywany "trójstopniową drabiną analgetyczną WHO" lub po prostu "schematem WHO" (...)


/ Leczenie bólów nowotworowych / Jerzy Jarosz
 
Korupcja w służbie zdrowia
Aleksandra Gielewska

W raporcie warszawskiego biura Banku Światowego, przygotowanym jesienią ubr. na zlecenie Rządu RP "Korupcja w Polsce: przegląd obszarów priorytetowych i propozycji przeciwdziałania zjawisku" - znalazła się opinia: korupcja w sektorze służby zdrowia jest tak wielka, że reformy służby zdrowia nie zadziałają. (...)


/ Korupcja w służbie zdrowia / Aleksandra Gielewska
 
Rynek leków w Polsce
Zbigniew Kotula

Często w dyskusjach o wydatkach kas chorych na leki formułowany bywa zarzut, że duża liczba leków importowanych wprowadzonych do wykazów leków refundowanych powoduje przekroczenie budżetu kas chorych. Takie opinie są nieuzasadnione (...)


/ Rynek leków w Polsce / Zbigniew Kotula
Gospodarka lekiem a regulacje TRIPS
Krzysztof Łanda

Zjawisko globalizacji oraz międzynarodowe regulacje prawne (TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) opracowane przez Światową Organizację Handlu (WTO) mogą pogorszyć dostęp do leków z powodu przewidywanego wzrostu kosztów farmakoterapii w większości państw (...)


Ratowniczy Internet
Marcin Kowalski

Nagle dzwoni alarm. Słyszysz znajomy odgłos rozgrzewającego się helikoptera. Okazuje się, że jesteś jedynym lekarzem Oddziału Pomocy Doraźnej, który może lecieć. Ostatnie spojrzenie na książkę, łyk kawy... To nie fragment powieści fabularnej o losach lekarza, ale wprowadzenie do jednego z wirtualnych przypadków z zakresu medycyny ratunkowej. Każdy użytkownik Internetu może w trybie on-line sprawdzić swoje siły w roli lekarza ratunkowego (...)


Zasady ostrożności w medycynie
Bogumiła Kempińska-Mirosławska

Skutki wszelkich działań diagnostyczno-terapeutycznych nie zamykają się tylko w kręgu efektów medycznych czy ekonomicznych, ale mają też swój realny wymiar prawny, wyznaczający z jednej strony ramy odpowiedzialności personelu medycznego, z drugiej - możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez pacjentów (...)


Psychiatria sądowa - Kto zapłaci za detencje?

W zakładach psychiatrycznych oraz zakładach lecznictwa odwykowego przebywa obecnie około 1 tys. psychicznie chorych sprawców przestępstw, wobec których sądy zastosowały środki zabezpieczające. Liczba takich pacjentów będzie wzrastać, gdyż w ostatnich latach sądy orzekają ponad 450 nowych detencji rocznie. Część chorych trafia do nielicznych oddziałów psychiatrii sądowej, większość – do pozbawionych zabezpieczeń oddziałów ogólnopsychiatrycznych. Resort przyznaje, że część zakładów o wzmocnionym nadzorze boryka się z trudnościami finansowymi, gdyż kasy chorych nie zawsze są skłonne do pokrywania kosztów pobytu psychicznie chorych i niebezpiecz-nych dla otoczenia przestępców. Koszty te są zresztą znacznie wyższe niż w zwykłych oddziałach psychiatrycznych (...)


Kto i dlaczego ogranicza dostęp do świadczeń zdrowotnych?
Andrzej Musiałowicz, Józef Stępień

Jednym z efektów reformy systemu opieki zdrowotnej miał się stać lepszy dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Nawet wprowadzenie kontrowersyjnego pomysłu, jakim jest obowiązek uzyskiwania skierowań na świadczenia inne niż udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej miało - w dłuższej perspektywie - przynieść poprawę dostępu do świadczeń specjalistycznych osobom faktycznie ich potrzebującym (...)


Prywatyzacja poz we Wrocławiu - Nic na siłę

Z Jarosławem Maroszkiem, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


Zakładnicy powiatu
Halina Kleszcz

Klucze leżą na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z tutejszych wzgórz rozciąga się widok na Pustynię Błędowską. Gminny Ośrodek Zdrowia oddano do użytku latem 1990 roku. Jego projekt architektoniczny, ponoć o włoskich inspiracjach, otrzymał tytuł najlepszego obiektu dla wsi. Budynek ma kształt wieloboku, wielokrotnie łamany dach, w środku znajduje się pełne egzotycznych roślin patio, z palmą sięgającą pierwszego piętra (...)


Żądam niższej składki
Marcin Kautsch

Żądam, by obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Mam do tego prawo, bo to moje pieniądze. Sam je, nie bez wysiłku, zarabiam. A jeśli ktoś mi je zabiera, to ma moralny obowiązek dać mi gwarancję, że są one sensownie wydawane i sprawiają, że coś się w naszym kraju zmienia na lepsze (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot