„Służba Zdrowia” nr 82-83 z 19 października 2000 r.


archiwum 2000
 
Medyczny Nobel 2000
Tomasz Kobosz

9 września 2000 r. Komitet Noblowski przy szwedzkim Instytucie Karolinska ogłosił nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagrodę otrzyma trzech neurobiologów: Eric Kandel i Paul Greengard z USA oraz Arvid Carlsson ze Szwecji za badania nad mechanizmami transmisji sygnałów w układzie nerwowym.


/ Medyczny Nobel 2000 / Tomasz Kobosz
 

Konkurs ofert 2001

Pielęgniarka do wyboru

Wolny wybór pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej zapowiedziała Lubuska Regionalna Kasa Chorych. Zaplanowała, że w 2001 roku będzie zawierać kontrakty na podstawie list pacjentów pielęgniarek. Sprzeciwili się tej propozycji lekarze. Twierdzą, że nie wyobrażają sobie współpracy ze wszystkimi pielęgniarkami, wybranymi przez ich pacjentów. Ale wolny wybór pielęgniarki gwarantuje ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. (...)


Konkurs ofert 2001 / Pielęgniarka do wyboru /
 
Kompromitacja
Aleksandra Gielewska

Nie od dziś środowiska fachowców w ochronie zdrowia kontestują publiczne wypowiedzi wiceminister Hibner za ich wyjątkową (nawet jak na urzędnika Ministerstwa Zdrowia) nonszalancję i niekompetencję, uprawianie propagandy sukcesu i kompletne abstrahowanie od rzeczywistości (...)


/ Kompromitacja / Aleksandra Gielewska
Zmiany w kontraktowaniu usług
Dorota Pilonis

Dwu- i trzyletnie kontrakty podpisze do końca roku Lubuska RKCh. Kontrakty będzie mogła przedłużać na kolejne lata bez organizowania konkursów ofert (...)


Dylematy współczesnej medycyny: Co jest moje?
Witold Ponikło

Pacjenci oczekujący na operacje chirurgiczne w jednym ze szpitali w USA spotkali się z prośbą o pozwolenie dysponowania ich tkanką usuniętą w czasie zabiegu. Tkanka ta sprzedawana jest nowo powstałej firmie biotechnologicznej (...)


Minitransplantacje: Nowy kierunek w przeszczepach szpiku
Anna Jarosz

Nowym trendem w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych jest przeszczep ze zredukowanym kondycjonowaniem, czyli tzw. minitransplantacja. Dotychczasowe obserwacje wskazują na niską toksyczność takiego leczenia (...)


Nowa formuła targów

Zorganizowane przez spółkę "Interservis" i Łódzką Regionalną Kasę Chorych I Targi Usług Medycznych TUSMED zgromadziły w dn. 12-14 października w Łódzkim Ośrodku Sportu 50 firm. Większość stanowili jednak nie producenci czy dystrybutorzy sprzętu medycznego bądź leków, lecz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (...)


 
Sytuacja lekarzy emerytów w Polsce

Prof. dr hab. Andrzej Danysz zredagował bardzo interesujące (i smutne) opracowanie poświęcone sytuacji i problemom lekarzy emerytów w Polsce. Z ankiety, przygotowanej przez zespół profesorów medycyny w składzie: Andrzej Danysz, Andrzej Kaliciński, Wojciech Pędzich, Jan Staśkiewicz i Jerzy Woy-Wojciechowski, na którą odpowiedziało niestety, tylko 756 respondentów, wynika, że zarówno od strony materialnej, jak i stosunków międzyludzkich sytuacja jest po prostu fatalna. (...)


/ Sytuacja lekarzy emerytów w Polsce /
 
List otwarty do lekarzy emerytów
Andrzej Danysz

W lutym br. zostało zakończone opracowanie pod moją redakcją monografii: "Problemy i sytuacja lekarzy-emerytów w Polsce", która następnie została opublikowana kosztem Naczelnej Izby Lekarskiej w nakładzie 1000 egzemplarzy. Monografia jest owocem ankiety rozsyłanej, głównie za pośrednictwem "Gazety Lekarskiej", do wszystkich lekarzy emerytów w Polsce. Otrzymaliśmy w sumie 756 odpowiedzi, w tym ponad 190 z krótszymi lub dłuższymi uwagami. Na tej podstawie pięciu profesorów medycyny oraz radca prawny NIL napisali swoje komentarze w formie oddzielnych rozdziałów monografii. (...)


/ List otwarty do lekarzy emerytów / Andrzej Danysz
Strategia dywersyfikacji
Marek Wójtowicz

Polskie placówki zdrowotne są niczym te prehistoryczne zwierzątka z teorii Darwina. Muszą się dostosować do nagłych zmian w otoczeniu, ale zamiast milionów lat na powolną ewolucję mają tylko kilka albo kilkanaście miesięcy na szybkie dostosowanie się do zmiany systemu finansowania usług zdrowotnych (...)


 
Jak przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę z o.o.?
Wojciech Balicki

Samorząd powiatowy jest organem założycielskim szpitala powiatowego i może go prowadzić w formie jednoosobowej spółki powiatu z ograniczoną odpowiedzialnością. Problem w tym, by zachęcić powiaty do tego typu przekształceń (...)


/ Jak przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę z o.o.? / Wojciech Balicki
 
Zreformowany staż podyplomowy lekarza
Lekarz stażysta

Zderzenie z ponurą rzeczywistością następuje jednak natychmiast: po przyjściu do szpitala, pełni zapału do pracy i nauki, dowiadujemy się, że podstawowym obowiązkiem stażysty jest... parzenie kawy, dokumentacja i wypisy (...)


/ Zreformowany staż podyplomowy lekarza / Lekarz stażysta
Marszałek monitoruje szpitale
Tadeusz Jędrzejczyk, Piotr Popowski

Jednym z efektów wdrożenia "reformy zdrowia" jest przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenie większości publicznych szpitali i przychodni ze Skarbu Państwa na organy samorządów terytorialnych różnych szczebli (...)


Program dla "Żeromskiego"
Halina Kleszcz

Największa w Polsce zozowska lecznica - Specjalistyczny Szpital im. S. Żeromskiego zawsze miał szczęście do nietuzinkowej kadry. Pozostanie tajemnicą, co zadecydowało, że ludzie tu rzuceni przez los, tak szybko uzyskali wysoki poziom fachowości i pozycję w świecie medycznym (...)


Zintegrowane ratownictwo medyczne: szanse i zagrożenia
Andrzej Musiałowicz, Józef Stępień

Nawet pobieżna analiza statystyki zgonów, których można było uniknąć, i wielu innych wskaźników wykazuje, że potrzeba zmiany dotychczasowego systemu funkcjonowania pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej jest bezdyskusyjna (...)


Koniec epoki "złotej rączki"
Waldemar Łabędź

Często nie docenia się roli działów technicznych i aparaturowych posiadających wyspecjalizowanych fachowców w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej, którzy mogliby pomóc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na tym etapie. W wielu jednostkach służby zdrowia nie jest dostrzegana potrzeba istnienia takich służb (...)


Program Triumph

Program Triumph jest wyjątkowym ogólnoeuropejskim badaniem dotyczącym współczesnych metod leczenia łagodnego rozrostu stercza (benign prostatic hyperplasia - BPH). Rozpocznie się we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot