„Służba Zdrowia” nr 80-81 z 12 października 2000 r.


archiwum 2000
 
Nowe kierunki terapii HIV/AIDS
Andrzej Gładysz, Brygida Knysz,

Postęp w badaniach nad patogenezą i terapią zakażeń HIV, jaki się dokonał w ostatnich latach, doprowadził do opracowania metod leczenia, które hamują replikację wirusa w stopniu pozwalającym na niewykrywanie wiremii nawet przez 2-3 lata. (...)


/ Nowe kierunki terapii HIV/AIDS / Andrzej Gładysz, Brygida Knysz,
 
Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby o etiologii HBV i HCV - stan obecny i perspektywy
Waldemar Halota

W ciągu lat zmieniały się strategie leczenia przewlekłych zapaleń wątroby. Większość dawnych leków została definitywnie zarzucona (kurantyl, katergen, izoprynozyna, lewamizol itd.), niektóre wcześniej stosowane wracają, jak np. TFX w postaci tymozyny (...)


/ Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby o etiologii HBV i HCV - stan obecny i perspektywy / Waldemar Halota
 

Sepsa

Zarys patogenezy posocznicy
Jacek Juszczyk

W latach 1991-1992 zaproponowano inne niż dotąd ujęcie problemu posocznicy. Przez jednych zostało to przyjęte nieomal z entuzjazmem, przez innych z rezerwą. American College of Chest Physicians and American Society of Critical Care Medicine wprowadziły pojęcie zespołu uogólnionej reakcji zapalnej (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) (...)


Sepsa / Zarys patogenezy posocznicy / Jacek Juszczyk
 
Leczenie ropnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
Jerzy Janeczko, Zbigniew Olejnik, Witold Przyjałkowski i Dariusz Lipowski

Wśród bakteryjnych neuroinfekcji ośrodkowego układu nerwowego ponad 90% stanowią ropne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (rzoim). Są one chorobą pierwotną, ograniczoną wyłącznie do ośrodkowego układu nerwowego (oun) lub wtórną zmianą narządową, rozwijającą się w przebiegu posocznicy (...)


/ Leczenie ropnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu / Jerzy Janeczko, Zbigniew Olejnik, Witold Przyjałkowski i Dariusz Lipowski
 
Wirusowe zakażenia wertykalne - wirusy niebezpieczne dla płodu
Małgorzata Pawłowska

Zakażenie matki nie musi nieuchronnie prowadzić do zakażenia produktywnego płodu i jego uszkodzeń. Obserwuje się zakażenie płodu bez jego uszkodzeń, a także poronienia, poród martwego płodu, opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego czy wady rozwojowe (...)


/ Wirusowe zakażenia wertykalne - wirusy niebezpieczne dla płodu / Małgorzata Pawłowska
GAUDEAMUS 2000
Tomasz Kobosz

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego, która odbywała się pod znakiem wielkich rocznic, nie odwróciła jednak uwagi środowisk akademickich od bieżących trosk (...)


Lubuska Kasa Chorych kontra UNUZ
Dorota Pilonis

Lubuska Regionalna Kasa Chorych odwołała się od decyzji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, zgodnie z którą musiałaby w przyszłym roku zapłacić innym kasom - w ramach wyrównania finansowego - prawie 9 milionów złotych (...)


Przeciw praktykom monopolistycznym kas chorych

Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach i Krakowie stwierdziły stosowanie i nakazały zaniechanie praktyk monopolistycznych przez Śląską i Małopolską RKCh wobec podmiotów świadczących usługi pielęgniarskie i położnicze w poz (...)


Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

NRPiP opublikowała stanowisko w sprawie wprowadzenia ustawowego przepisu, określającego minimalną wysokość godziwego wynagrodzenia za pracę pielęgniarek i położnych. W uzasadnieniu informuje, że brak realizacji zapisów porozumień Rządu Rzeczypospolitej z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z ubiegłego roku spowodował, że w ostatnim okresie odżyły na nowo niepokoje tego środowiska (...)


O lepszą ochronę danych

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym definiuje, jakie dane osobowe powinny być przekazywane przez zakłady opieki zdrowotnej kasom chorych. Pod tym względem ustawa o puz jest skorelowana z ustawą o ochronie danych osobowych. W praktyce - kasy chorych nie przestrzegają jednak przepisów ustawy, żądając od świadczeniodawców większej liczby danych (...)


Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich

11 września br. rektorzy, członkowie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, podjęli inicjatywę zmierzającą do utworzenia instytucji, której zadaniem byłoby świadczenie usług medycznych pracownikom i studentom uczelni warszawskich oraz zainteresowanym osobom, zatrudnionym w instytucjach naukowych zlokalizowanych w Warszawie (...)


List otwarty pracodawców

Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Krakowie z niepokojem obserwuje narastający w ciągu ostatniego roku spadek poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych, co wpływa na pogorszenie funkcjonowania służby zdrowia i dostępu pacjentów do jej usług (...)


Nowy lek dla palaczy

Według danych Fundacji Promocji Zdrowia w Warszawie, 39 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet powyżej 16. roku życia pali papierosy. Pragnący zerwać z nałogiem mają od niedawna możliwość skorzystania z wprowadzonego ostatnio na rynek, nowego preparatu - Zyban - sprzedawanego w aptekach na receptę (...)


 
Kontrowersyjny receptariusz
Mariola Pietraszek

Zachodniopomorska kasa chorych znalazła sposób na ograniczenie lawinowo rosnących wydatków na refundowane leki. Budżet kasy ma uchronić opracowany przez nią pilotowy program wdrażania receptariusza dla lekarzy poz, zawierający spis tańszych leków, które mają być stosowane jako leki "pierwszego rzutu". Zawarte z lekarzami umowy przewidują, że za przepisywanie farmaceutyków wyłącznie z tego wykazu otrzymają oni dodatkowe wynagrodzenie (...)


/ Kontrowersyjny receptariusz / Mariola Pietraszek
 
OZZL o receptariuszach
Tomasz Kobosz

W ocenie OZZL wprowadzenie receptariuszy jest bezprawne, gdyż zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, kasy chorych zobowiązane są do refundacji wszystkich leków, które znajdują się na liście ustalonej przez MZ (...)


/ OZZL o receptariuszach / Tomasz Kobosz
 
Możliwości ograniczenia kosztów refundacji za leki dla uprawnionych
Stanisław Maciej Sawczyn

Wzrost kosztów refundacji za leki dla uprawnionych jest faktem. I choć nie jest to wzrost lawinowy, jednak krzywa ilustrująca wydatki na ten cel systematycznie pnie się w górę. Jak ograniczyć ten wzrost czy choćby zahamować jego tempo? Przypomnijmy: refundacja wynika z art. 31 ustawy o puz, oraz zapisów o koncesji na prowadzenie apteki. Aptekarze wystawiający rachunek refundacyjny tworzą go na podstawie zrealizowanych recept wystawionych przez lekarzy na leki umieszczone na listach określonych przez Ministra Zdrowia. (...)


/ Możliwości ograniczenia kosztów refundacji za leki dla uprawnionych / Stanisław Maciej Sawczyn
Bogaci też chcą oszczędzać
Witold Ponikło

Można odnieść fałszywe wrażenie, że w krajach wysokouprzemysłowionych nie istnieje problem finansowania opieki zdrowotnej, a potrzeba zmian opieki zdrowotnej w tamtych systemach jest zabiegiem kosmetycznym w porównaniu ze zmianami wprowadzonymi w Polsce. Mimo takiego odczucia, intensywne wysiłki zmierzające do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej są faktem dotyczącym wszystkich krajów świata, także tych najbogatszych (...)


Kongres medycyny ratunkowej
Marcin Kowalski

W dniach 13-16 września b.r. odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej pod hasłem "Medycyna Ratunkowa w Europie Środkowo-Wschodniej". Do wrocławskiej Hali Ludowej przybyło blisko 800 delegatów: lekarzy, naukowców, paramedyków, strażaków-ratowników z Polski i wszystkich kontynentów (...)


IV Krakowskie Dni Dializoterapii
Halina Kleszcz

Zespół Oddziału Nefrologii i Dializoterapii Szpitala im. Rydygiera, kierowany przez prof. dr. hab. med. Olgierda Smoleńskiego, tradycyjnie we wrześniu gromadzi w Krakowie środowisko specjalistów zajmujących się leczeniem chorych z terminalną niewydolnością nerek (...)


Jak poznać potrzeby zdrowotne
Piotr Krasucki

Raz jeszcze okazało się, że dobrymi chęciami wybrukowane jest nie tylko piekło chorych, muszących pokonywać trudności, jakie piętrzy przed nimi coraz bardziej dysfunkcyjny system, lecz także cmentarze, na których leżą ofiary bezsensownych eksperymentów wynikłych z żałosnych ambicji niedouczonych decydentów (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot