„Służba Zdrowia” nr 78-79 z 5 października 2000 r.


archiwum 2000
Restrukturyzacja 2000
Anna Jarosz

9 października odbędzie się ostatnie posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego, na którym zostaną ocenione programy restrukturyzacyjne, skierowane wcześniej przez komitet do poprawek (...)


Stwarzamy nowe możliwości kształcenia

Z prof. dr hab. n. med. Leszkiem Paradowskim, rektorem Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


Komputer w gabinecie
Mateusz Górka

Wykorzystywanie programów służących do obsługi gabinetów, mimo że ciągle wzrasta, wciąż jeszcze budzi w środowisku lekarskim pewną nieufność (...)


 
Częstość akcji serca czynnikiem ryzyka
Krystyna Łoboz-Grudzień

Udowodniono, że HR stanowi czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, nagłej śmierci sercowej i śmiertelności sercowo-naczyniowej niezależny od innych czynników, takich jak: ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, masa ciała, palenie papierosów, cukrzyca czy przerost mięśnia serca (...)


/ Częstość akcji serca czynnikiem ryzyka / Krystyna Łoboz-Grudzień
 
Interakcje leki a żywność - ważny problem kliniczny
Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski

Wiedza o interakcjach pomiędzy lekami musi być poszerzona o znajomość interakcji pomiędzy lekami a żywnością. Przybywa coraz więcej dowodów, że mogą one nieść ze sobą istotne następstwa kliniczne: brak lub zmniejszenie efektów terapeutycznych albo wystąpienie niebezpiecznych powikłań, jak na przykład zaburzenia przewodzenia i rytmu serca oraz gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi. (...)


/ Interakcje leki a żywność - ważny problem kliniczny / Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski
Prewencja i metody wykrywania zaburzeń metabolicznych w praktyce lekarza rodzinnego
Ewa Ratajczyk-Pakalska, Konrad Szosland

W poprzednich dekadach, kiedy nie było rozwiniętej podstawowej opieki zdrowotnej, osoba zgłaszająca się do lekarza była zawsze pacjentem: kimś, kto przyszedł po poradę z powodu trapiących go objawów. Dzisiaj po raz pierwszy można mówić o lekarzu, którego zadaniem jest nie tylko leczenie, ale który może wpływać również na zachowania prozdrowotne ludzi (...)


Problemy gerontologii klinicznej
Zenon Szewczyk

Nauka o chorobach wieku podeszłego, czyli medycyna geriatryczna, jest często niedoceniana przez środowiska medyczne i ograniczana do opisu populacji ludzi zamieszkujących domy starców, opieki społecznej ewentualnie szpitale dla przewlekle chorych (...)


Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
Andrzej Steciwko

Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek (okzn) - glomerulonephritis acuta, jest chorobą o podłożu immunologicznym. Dotyczy z reguły obu nerek, a zmiany rozpoczynają się w obszarze kłębuszków nerkowych. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek jest głównie chorobą wieku dziecięcego i młodzieńczego, najczęściej występuje po infekcji paciorkowcowej (...)


Lekarz rodzinny a leczenie nerkozastępcze
Bolesław Rutkowski

Można postawić pytanie: jaki związek może istnieć pomiędzy podstawową opieką zdrowotną świadczoną przez lekarza rodzinnego a pacjentami poddawanymi tak wyspecjalizowanym procedurom, jakie wchodzą w skład leczenia nerkozastępczego (...)


Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce i leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej
Piotr Szyber

W dobie reorganizacji systemu opieki zdrowotnej lekarzem, na którego spada duża część postępowania diagnostycznego i leczenia przewlekłej niewydolności żył kończyn dolnych, staje się lekarz rodzinny (...)


Szczepienia obowiązkowe i zalecane
Zbigniew Rudkowski

Czy zdajemy sobie sprawę z przychylności losu dla pokoleń naszych czasów, gdy bierzemy do ręki fiolkę zawierającą szczepionkę? Starania Edwarda Jennera (1749-1823) o zwalczenie groźnej ospy czy pierwsze szczepienie w medycynie europejskiej dokonane u Thomasa Phippsa 14 maja 1776 roku przeszły do historii. Przez następne 200 lat wiedza i praca wielu pokoleń uczonych i lekarzy praktyków była źródłem ich sukcesów i porażek. Obecnie sztuczne uodpornienie jest podstawowym zabiegiem profilaktycznym (...)


Różnice w przebiegu chorób reumatoidalnych w wieku rozwojowym i dojrzałym
Wiesław Prusek

Badania epidemiologiczne przeprowadzone w byłym województwie wrocławskim w latach 80. i 90. wskazują na systematycznie narastającą linię trendu zachorowań na młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (...)


I Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Andrzej Steciwko>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot