„Służba Zdrowia” nr 75-77 z 21 września 2000 r.


archiwum 2000
 
Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Ewa Małecka-Panas

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (rzjg) charakteryzuje się biegunką o różnym nasileniu i obecnością na ścianie jelita grubego błon rzekomych. Powstaje w wyniku kolonizacji w jelicie i działania toksyn produkowanych przez Clostridium difficile (C. difficile), po zmianie mikroflory jelitowej w następstwie antybiotykoterapii.


/ Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego / Leokadia Bąk-Romaniszyn, Ewa Małecka-Panas
 
Niewydolność serca - rosnący problem współczesnej kardiologii
Joanna Szachniewicz, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Agnieszka Kaczmarek, Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski

W ostatnich latach niewydolność serca (NS) stała się jednym z poważniejszych problemów zdro­wot­nych, którego skala zaczyna przybierać rozmiary epidemii. NS jest obecnie jedyną chorobą układu sercowo-naczyniowego o wciąż wzras­tającej częstości występo­wania. (...)


/ Niewydolność serca - rosnący problem współczesnej kardiologii / Joanna Szachniewicz, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Agnieszka Kaczmarek, Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Nadciśnienie tętnicze
Dariusz Jagielski, Artur Fuglewicz, Mirosław Pieróg, Elwira Metner, Piotr Ponikowski, Waldemar Banasiak

W lutym 1999 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ISH) ogłosiły najnowsze stanowisko dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Informacje przedstawione w niniejszym artykule uwzględniają powyższe stanowisko (...)


Choroba niedokrwienna serca - współczesne zasady postępowania
Krzysztof Reczuch, Adam Porada, Artur Telichowski, Wojciech Rubin, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski

Na chorobę niedokrwienną serca umiera co roku więcej kobiet niż na wszystkie nowotwory razem wzięte! Według statystyk, prawie co druga kobieta umiera z powodu chorób układu krążenia, podczas gdy z powodu raka sutka jedna na 25! (...)


Choroba wrzodowa u dzieci i młodzieży
Izabela Płaneta-Małecka

Jedna z najgłębszych tajemnic patologii przewodu pokarmowego, znana i opisywana już 350 lat p.n.e. przez Dioklesa z Koryntu, a po raz pierwszy wyodrębniona jako choroba wrzodowa przez Bailliego w 1799 r. nad którą - z racji jej częstości występowania w każdym wieku i ciężkich powikłań - pracują największe ośrodki gastroenterologii na świecie, jest chorobą zapalną (...)


Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate) w świetle współczesnych poglądów
Elżbieta Czkwianianc

Mukowiscydoza jest ogólnoustrojową, wieloukładową chorobą dziedziczną, dotyczącą dzieci oraz dorosłych, polegającą na obturacji gruczołów wydzielania zewnętrznego i postępującym, nieodwracalnym zwłóknieniu narządów, które w swej architekturze charakteryzują się budową gruczołową. Kluczowe organy dotknięte tą chorobą to: płuca, trzustka, jelito i wątroba (...)


Postępy w gastroenterologii, hepatologii i żywieniu
Jerzy Socha

Na ostatnich kongresach krajowych i zagranicznych, w tym na I Światowym Kongresie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Bostonie (5-8 sierpnia 2000 r.) podsumowywano dotychczasowy dorobek, wytyczając kierunki badań naukowych i zastosowania ich wyników w praktyce w najbliższej przyszłości (...)


 
Refundacja coraz kosztowniejsza
Aleksandra Gielewska

Kasom chorych w wyniku kontroli udało się odzyskać prawie 3 mln zł od aptek lub lekarzy z tytułu zwrotu nieuzasadnionych kosztów refundacji. Jednakże wszyscy mają świadomość, że same kontrole nie są panaceum na racjonalizację wydatków na leki (...)

 


/ Refundacja coraz kosztowniejsza / Aleksandra Gielewska
 
Pielęgniarki kontra pracodawcy
Anna Jarosz

Pielęgniarki zapowiadają wchodzenie w spory zbiorowe ze swymi pracodawcami - grożą nawet odchodzeniem od łóżek chorych, jeśli negocjacje z dyrekcjami zakładów pracy nie przyniosą satysfakcjonujących je rozwiązań (...)


/ Pielęgniarki kontra pracodawcy / Anna Jarosz
 
Restrukturyzacja 2000
Anna Jarosz

Podczas ostatniego posiedzenia Krajowego Komitetu Sterującego oceniono osiem regionalnych programów restrukturyzacji. Na kolejne spotkanie przełożono rozpatrzenie programów dla województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. (...)


/ Restrukturyzacja 2000 / Anna Jarosz
 
Casemix w australijskich szpitalach
Chris Brook

Wiktoria była w Australii pierwszym stanem, w którym we wszystkich szpitalach publicznych wprowadzono finansowanie w systemie casemix. Stan ten uważa się wciąż za najlepszy w całej Australii pod względem praktycznego zarządzania opieką zdrowotną. Departament Opieki Społecznej Wiktorii wprowadził system finansowania casemix 1 lipca 1993 r., gdy wystąpiła potrzeba dokonania znacznych cięć finansowych w budżecie przeznaczonym na służbę zdrowia. (...)


/ Casemix w australijskich szpitalach / Chris Brook
Informacja w nowoczesnej medycynie i farmacji
Jacek Pomadowski

Wdzisiejszych czasach informacja jest najcenniejszym i najbardziej poszukiwanym towarem. W medycynie staje się częścią procesu terapeutycznego i bez wątpienia wpływa na jego wyniki, jest więc także nieodłączną częścią dobrej praktyki lekarskiej (...)


Polityka kontra zdrowy rozsądek
Tomasz Sławatyniec

Niektórym wydaje się, że kierować szpitalem to nic szczególnie trudnego, ale zwłaszcza dzisiaj, w okresie trudnych przemian i przekształcania całego systemu zarządzania, do pełnienia tej funkcji potrzebna jest przede wszystkim ogromna wiedza, ale i wielka pokora. Także umiejętność negocjowania i woli znajdowania kompromisów, albowiem stopień frustracji pracowników ochrony zdrowia osiągnął apogeum (...)


NIK o zakupach aparatury laboratoryjnej
Tomasz Sienkiewicz

NIK skierowała 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorów i głównych księgowych - zarzucono im niedopełnienie obowiązków w zakresie racjonalnego gospodarowania i zarządzania mieniem jednostek, a wskutek tego - narażenie interesu publicznego na szkodę (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot