„Służba Zdrowia” nr 73-74 z 14 września 2000 r.


archiwum 2000
Chirurgia naczyń wieńcowych: fakty, możliwości, nadzieje, czyli gdzie jesteśmy u progu XXI wieku?
Marian Zembala

Widoczna aktywność ośrodków kardiochirurgicznych wskazuje na to, że w roku bieżącym liczba operacji na naczyniach wieńcowych w Polsce znacznie przekroczy 11 tysięcy, co oznacza zwiększenie dostępności zabiegu dla licznej i stale rosnącej grupy zdiagnozowanych chorych z chorobą niedokrwienną serca, oczekujących na operacje. (...)


Choroba niedokrwienna serca: patogeneza, zapobieganie
Agata Duszańska, Witold Streb, Izabella Knap

Istotą choroby niedokrwiennej serca jest niewydolność naczyń wieńcowych, czyli dysproporcja między podażą tlenu a jego aktualnym zapotrzebowaniem przez mięsień sercowy (...)


Zawał serca: co wiemy dzisiaj?
Witold Streb, Agata Duszańska, Izabella Knap, Zbigniew Kalarus

Z pojęciem zawału mięśnia sercowego - jako martwicy wynikającej z ostrego niedokrwienia - w literaturze medycznej spotykamy się od dziesiątek lat. Dynamicznym zmianom ulega jednakże systematyka choroby niedokrwiennej serca i miejsce, jakie w niej przypada zawałowi mięśnia sercowego (...)


Ostre zespoły wieńcowe: postępowanie
Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Rafał Wojnar

Ostre zespoły wieńcowe, do których zaliczamy niestabilną chorobę wieńcową i zawał serca, są główną przyczyną hospitalizacji w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że rocznie w Stanach Zjednoczonych trafia do szpitali ok. 4 mln chorych z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego (OZW). Z tej liczby ok. 300 tys. umiera nagle, a u ok. 2 mln chorych choroba serca nie zostaje potwierdzona (...)


Niestabilna choroba wieńcowa: rozpoznanie, wybór sposobu leczenia
Lech Poloński, Elżbieta Adamowicz-Czoch, Andrzej Wnęk

Chorzy z niestabilną chorobą wieńcową są grupą o poważnym rokowaniu. Zawał serca lub śmierć występuje u 5% chorych w czasie hospitalizacji, u 20% w ciągu 30 dni i u 25% w ciągu 6 miesięcy (...)


 
Tromboliza w zawale serca - jak leczymy A.D. 2000?
Jarosław Wasilewski, Bożena Szyguła, Janusz Szkodziński

Celem leczenia trombolitycznego jest możliwie najszybsze udrożnienie i całkowite przywrócenie przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał przez podanie aktywatora plazminogenu, który przekształca ustrojowy plazminogen w czynny enzym - plazminę, trawiącą włóknik (...)


/ Tromboliza w zawale serca - jak leczymy A.D. 2000? / Jarosław Wasilewski, Bożena Szyguła, Janusz Szkodziński
Inwazyjne leczenie zawału serca - u kogo, kiedy, dlaczego?
Andrzej Lekston, Jolanta Nowak, Tadeusz Zębik

Wczesna, szybka i skuteczna reperfuzja odpowiedzialnej za zawał tętnicy wieńcowej jest najważniejszym czynnikiem ograniczającym śmiertelność w świeżym zawale serca. Można ją uzyskać zarówno przez zastosowanie dożylnego leczenia trombolitycznego, jak i przez mechaniczne, bezpośrednie udrożnienie naczynia wieńcowego (...)


 
Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca
Piotr Chodór, Hubert Krupa

Wstrząs kardiogenny pozostaje główną przyczyną zgonów u chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem świeżego zawału serca. Przyjmując 7,5-proc. częstość występowania wstrząsu w tej grupie chorych i związaną z nim 80-proc. śmiertelność, można oszacować, iż ok. 6 tysięcy chorych corocznie umiera w Polsce na zawał serca powikłany wstrząsem (...)


/ Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca / Piotr Chodór, Hubert Krupa
 
Rehabilitacja pozawałowa
Irena Młynarczyk

Pojęcie rehabilitacji szpitalnej i poszpitalnej po przebytym zawale serca w piśmiennictwie polskim pojawiło się stosunkowo późno, pomimo że już w latach 30. M. Semerau-Siemianowski zalecał swoim chorym po wyjściu ze szpitala spacery "coraz to bardziej pofałdowanymi ścieżkami", które sam wytyczał (...)


/ Rehabilitacja pozawałowa / Irena Młynarczyk


>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot