„Służba Zdrowia” nr 69-70 z 31 sierpnia 2000 r.


archiwum 2000
 
Nadciśnieniowa choroba nerek
Marek Świtalski

Nefropatia nadciśnieniowa przez wiele lat nie znajdowała jednak większego zainteresowania, uważano bowiem, że największe zagrożenie dla życia stanowią powikłania nadciśnienia tętniczego ze strony serca i centralnego układu nerwowego (...)


/ Nadciśnieniowa choroba nerek / Marek Świtalski
Specyfika chorób nerek u osób w podeszłym wieku
Zofia Wańkowicz

Specyficzne aspekty fizjologii i patologii nerek w wieku podeszłym oraz dramatycznie narastająca liczba osób starszych wymagających nadzoru nefrologicznego doprowadzą, być może, do powołania w najbliższej przyszłości podspecjalizacji w postaci nefrologii geriatrycznej (...)


 
Przewlekłe glomerulopatie
Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek

Choroby kłębuszków nerkowych, zwane również glomerulopatiami, stanowią powszechnie główną przyczynę schyłkowej niewydolności nerek. W Polsce w ostatnich latach 52%-56% chorych leczonych hemodializami miało przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN) (...)


/ Przewlekłe glomerulopatie / Grzegorz Senatorski, Leszek Pączek
 
Dieta i farmakologia a toksemia mocznicowa
Witold Chrzanowski

Dziś już nie ma wątpliwości, że rodzaj diety stosowanej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) lub u chorego dializowanego ma ogromny wpływ na odległe wyniki leczenia (...)


/ Dieta i farmakologia a toksemia mocznicowa / Witold Chrzanowski
Rehabilitacja nieodwracalnej niewydolności nerek dializą otrzewnową u chorych na cukrzycę
Bożena Pietrzak

Chorzy z nefropatią cukrzycową (NC) stanowią obecnie w Polsce około 20% ogółu leczonych nerkozastępczo dializami z powodu nieodwracalnej niewydolności nerek (n.n.n.). Zmiana systemu polityczno-ekonomicznego w Polsce umożliwiła wprowadzenie i realizację programu rozwoju i poprawy leczenia nerkozastępczego (...)


Jak poprawić jakość życia pacjentów leczonych CADO?
Zofia Wańkowicz

Dziś, gdy właśnie mija 35 lat od pierwszej wykonanej przeze mnie manualnej dializy przerywanej (PDO) u chorego z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności nerek (p.n.n.) oraz ponad 20 lat od wprowadzenia w naszym ośrodku metody CADO, chciałabym się zastanowić nad jakością życia powierzonych nam chorych oraz możliwościami jej poprawy (...)


 
Życie według programu CADO
Grażyna Skiepko

Metoda CADO pozwala mi np. na podróże, wyjazdy na wczasy a także pracę zawodową - w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ w moim miejscu pracy nie ma odpowiednich warunków do wykonywania zabiegu. Najnowsza odmiana dializy otrzewnowej - z wykorzystaniem cyklera - którą właśnie rozpoczęłam, eliminuje tę zależność, gdyż zabieg wykonywany jest tylko nocą. Dzięki temu w zależności od stanu zdrowia będę mogła, być może, podjąć pracę na pełnym etacie. Metoda ta stworzy mi wręcz możliwość zmiany stylu życia. (...)


/ Życie według programu CADO / Grażyna Skiepko
 
Jest nad czym pracować

Z Iwoną Łobejko, przewodniczącą Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" w Katowicach, członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego, nadzorującego prace nad programem restrukturyzacji ochrony zdrowia w województwie śląskim, rozmawia Barbara Namysł. (...)


/ Jest nad czym pracować /
Decyzje w sprawie restrukturyzacji
Anna Jarosz

24 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego. Przyjęto regulamin KKS oraz dokonano oceny regionalnych programów restrukturyzacyjnych opracowanych dla województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (...)


Propozycje Regionalnej Grupy Wsparcia
Ewa Krupczyńska

Zakłada się, że w całym województwie dolnośląskim zostanie zrestrukturyzowanych 5200 łóżek, z czego 2600 zostanie przekształconych w łóżka długoterminowe (...)


Więcej pytań niż wyjaśnień

Z dr. Wojciechem Marquardtem, przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, rozmawia Barbara Namysł.


Program dla Mazowsza

Co sądzą o "Projekcie Regionalnego Programu Restrukturyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Województwa Mazowieckiego" menedżerowie i szefowie zakładów opieki zdrowotnej w Warszawie? O wypowiedź poprosiliśmy: dr Annę Gręziak, przedstawicielkę wojewody mazowieckiego, Lucynę Kasprowicz, dyr. SPPZLO Warszawa Wola, Barbarę Dzierżanowską, dyr. Szpitala Praskiego oraz Jana Ciszeckiego, dyr. Woj. Szpitala Dziecięcego na Niekłańskiej.


 
Zaszczytny obowiązek ciecia
JAC

Co ma zrobić lekarz czy szpital, by otrzymywać zapłatę za leczenie? Jeżeli odmówi pomocy - postąpi nieetycznie i zostanie napiętnowany przez prokuratora, media, kasy, rzeczników izbowych i władze. Jeżeli postąpi etycznie, to się dowie, że kasa nie może płacić za nieubezpieczonego, więc niech wystąpi do pomocy społecznej albo sądu (...)


/ Zaszczytny obowiązek ciecia / JAC
Cena usługi zdrowotnej, czyli wyraz na cztery litery
Marek Wójtowicz

Trudno stosować system niskich cen na rynku zdrowotnym, gdzie jeden cienki przewodzik kroplówki kosztuje tyle co cały snopek żyta. A żytnie rurki do kroplówek się nie nadają, bo mają kolanka (...)


Niesprawiedliwe składki zdrowotne
Michał Sieradzki, Andrzej Grzybowski

System naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest niesprawiedliwy, szczególnie wobec osób o niskich dochodach, odbierając lub znacznie ograniczając im możliwość korzystania z ulg od podatku dochodowego (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot