„Służba Zdrowia” nr 65-68 z 17 sierpnia 2000 r.


archiwum 2000
 
Alergia atopowa - epidemia XX wieku?
Marek L. Kowalski

Alergia atopowa, choć jest jedną z wielu poznanych chorób z nadwrażliwości, ze względu na rozpowszechnienie stanowi naj­większe wyzwanie współcze­snej alergologii. (...)


/ Alergia atopowa - epidemia XX wieku? / Marek L. Kowalski
 
Alergia pokarmowa u dzieci: Rola lekarza ogólnego i specjalisty
Krystyna Wąsowska-Królikowska

Aktualne obserwacje wskazują na niepokojącą dynamikę wzrostu częstości ujawniania się chorób o podłożu alergicznym. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia liczba chorych uległa podwojeniu. Dlatego też choroby alergiczne uznawane są współcześnie na całym świecie za jeden z podstawowych problemów zdrowotnych (...)


/ Alergia pokarmowa u dzieci: Rola lekarza ogólnego i specjalisty / Krystyna Wąsowska-Królikowska
 
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych
Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L. Kowalski

Układowe reakcje alergiczne po użądleniach przez owady błonkoskrzydłe nie są zjawiskiem powszechnym, jednak ze względu na gwałtowny i burzliwy przebieg niektórych z tych reakcji oraz trudności w prawidłowym ich rozpoznaniu stanowią one istotny problem kliniczny (...)


/ Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych / Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L. Kowalski
Różnice w rozpoznawaniu i leczeniu astmy i POChP
Ryszarda Chazan

Astma i POChP należą do najczęstszych chorób układu oddechowego. W Polsce na astmę choruje około 5-10% osób dorosłych i 10-15% dzieci w wieku do 5. r. życia. Na POChP choruje 9,3% mężczyzn i 7,3 % kobiet (...)


 
Wraca RUM
Andrzej Strug

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" (z 24 lipca br.) wiceminister zdrowia Elżbieta Hibner poinformowała, że pod koniec sierpnia podpisane zostaną rozporządzenia wprowadzające RUM. Koncepcję resortowego projektu rejestracji usług medycznych przedstawia główny projektant systemu, wicedyrektor Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia Andrzej Strug. (...)


/ Wraca RUM / Andrzej Strug
Restrukturyzacja 2000

Nie oszukujmy się, drogo opłacani, anonimowi eksperci, ukryci pod szyldami firm konsultingowych, nie zdołali przygotować strategii przekształceń i rozwoju ochrony zdrowia w regionach. Sam zresztą pomysł, że to oni najlepiej wykonają pracę, którą powinny wykonać władze w regionach - okazał się kolejnym, kosztownym niewypałem (...)


Kapitał dla medycyny rodzinnej

Grupa kapitałowa Enterprise Investors - instytucja zarządzająca środkami międzynarodowych firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych i banków - zainwestowała kwotę 10 mln USD w 90% udziałów spółki "Medycyna Rodzinna" (...) EI poinformowała również o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia wertykalnego portalu medycznego wspólnie z firmą Medical Data Menagement (...)


 
Wydatki na ochronę zdrowia a PKB
Zbigniew Kotula

W Polsce całkowite wydatki społeczeństwa na ochronę zdrowia, mierzone ich udziałem w PKB, są na poziomie niektórych państw UE, ale udział ubezpieczeń i budżetu jest stosunkowo niski, co zmusza pacjentów do znacznych dodatkowych wydatków, a niekiedy uniemożliwia biedniejszym chorym właściwe leczenie (...)


/ Wydatki na ochronę zdrowia a PKB / Zbigniew Kotula
 
Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii apeluje: POMÓŻCIE!
Andżela Bogucka

Zwracam się z prośbą o pomoc finansową w wyposażeniu przychodni. Będziemy wdzięczni za używany, ale sprawny sprzęt medyczny, leki, środki opatrunkowe. Apeluję też o pomoc humanitarną dla członków naszego Stowarzyszenia i Domu Polskiego w Bielcach. Potrzebne są produkty spożywcze, konserwy, żywność dla dzieci, środki higieniczne (...)


/ Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii apeluje: POMÓŻCIE! / Andżela Bogucka
 
Medyczne listy dyskusyjne
Tomasz Kobosz

Listy dyskusyjne są narzędziem, umożliwiającym wymianę poglądów na dany temat pomiędzy wieloma osobami jednocześnie. Listy funkcjonują w oparciu o system poczty elektronicznej (e-mail), zatem do korzystania z nich wystarczy dowolny program pocztowy. (...)


/ Medyczne listy dyskusyjne / Tomasz Kobosz
Główny Inspektor Pracy wyjaśnia

Jak interpretować pojęcie "pracownika posiadającego wyższe wykształcenie wykonującego zawód medyczny", o którym mowa w art. 18d ust.1 pkt 4, art. 32j ust.1 i art. 32k ust.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej? (...)


Prywatyzacja w opiece zdrowotnej

Stan po czątkowy i przejściowy

Z prof. dr. hab. Zdzisławem Kubotem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Ewa Krupczyńska (...)


Ocena prywatyzacji poz w Poznaniu
Andrzej Grzybowski

Ocena procesu prywatyzacji przez środowisko medyczne powinna zostać dopełniona przez badania opinii publicznej Poznania na temat zmian w ochronie zdrowia. Niebawem przeprowadzone zostaną w Poznaniu badania satysfakcji pacjentów (...)


Rawickie przekształcenia
Janusz Atłachowicz

Przekształcenia w rawickim ZOZ rozpoczęły się w drugiej połowie 1998 roku, gdy po konkursie zostałem trzynastym dyrektorem w historii tego zakładu, ale pierwszym, który nie jest medykiem z wykształcenia oraz, jak się wkrótce dowiedziałem od pracowników administracji, pierwszym, który rozpoczyna pracę od 7.00 rano (...)


Skarga, czyli płacę i wymagam
Marek Wójtowicz

Dzwonię do doktora i tłumaczę: "słuchaj stary, pacjentka wpisała się do ciebie, a ty się podpisałeś na jej zgłoszeniu, że przyjmujesz też dziecko pod opiekę. Teraz się męcz. Nie ma przepisu, że lekarz może zrezygnować z opieki nad wpisanym do niego podopiecznym. Tylko śmierć może was rozdzielić (...)


Marketing w opiece medycznej

Pacjent, klient, petent
Medard Lech

Tylnym wejściem do przychodni trafił już "klient" i rozpycha się tak bardzo, że za chwilę nie będzie tam miejsca dla "pacjenta". Jeśli z fachowego słownika wyeliminowany zostanie "pacjent", to "lekarza" będą musieli zastąpić "sprzedawcy usług", a relacje między "klientami" a "sprzedawcami usług medycznych" regulowane będą nie ustawami o zawodach medycznych i kodeksami deontologicznymi, ale kodeksem handlowym (...)


Siła przyzwyczajenia
Piotr Krasucki

Przez te nieszczęsne pięć dni hospitalizacji budzono mnie o 5.40 i wręczano termometr - po czym wynik pomiaru wpisywano uroczyście do karty wiszącej na łóżku. Z ciekawości obszedłem wszystkie sale kliniki - i dosłownie ani jeden pacjent nie miał podwyższonej ciepłoty ciała. Spytałem prowadzącego mnie młodego lekarza: - kolego, po co właściwie mierzycie wszystkim temperaturę? - Przecież jest karta gorączkowa, więc trzeba coś do niej wpisać! - Ale dlaczego? Nikt tu nie ma gorączki? Uniósł się: - Panie doktorze, we wszystkich szpitalach tak się robi, więc widocznie jest to potrzebne. Czy pan myśli, że wszyscy profesorowie i ordynatorzy to idioci, którzy nie wiedzą, co i dlaczego robią? (...)


Śmiercionośna strategia
Anonimowi Menedżerowie

Na brak środków skarżą się w służbie zdrowia na całym świecie, choć brak ów w kraju biednym oznacza coś innego niż w bogatym. Wspólną cechą rzeczywistości jest jednak to, że wskutek braku pieniędzy umierają ludzie (...)


Największy niepubliczny zoz w Gdańsku
Małgorzata Kukowska

Lekarze z przychodni rejonowej w Gdańsku Stogach w sierpniu ub.r. podjęli decyzję o utworzeniu niepublicznego zozu i przejęciu schedy po dotychczasowej jednostce publicznej. Pierwszy rok pełnej samodzielności był ciężki: dodatkowa praca, trudne wybory (...)


Ekonomika zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
Izabela Rydlewska-Liszkowska

Problemem, który stanowi i będzie stanowić nadal przedmiot największych kontrowersji, jest niemierzalność niektórych kosztów i korzyści w jednostkach pieniężnych i jej implikacje dla wiarygodności wskaźników analizy (...)


Radca prawny Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych wyjaśnia
Ryszard Kapica

Wolno stałemu współpracownikowi "Służby Zdrowia" mieć własne poglądy, ale nie wolno opierać ich na nierzetelności, a tym samym wprowadzać dezinformacji w środowisku, do którego te poglądy są kierowane (...)
>>> wersja mobilna <<<

 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com
bot